Etusivu » Rovio Entertainment Oyj: Pelien toinen vuosineljännes ennätysliikevaihtoon. Kannattavuus korkealla tasolla.

Rovio Entertainment Oyj: Pelien toinen vuosineljännes ennätysliikevaihtoon. Kannattavuus korkealla tasolla.

Rovio Entertainment Oyj: Pelien toinen vuosineljännes ennätysliikevaihtoon. Kannattavuus korkealla tasolla.

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 14.8.2020 klo 9.00

Pelien toinen vuosineljännes ennätysliikevaihtoon. Kannattavuus korkealla tasolla.

Huhti-kesäkuu 2020 kohokohdat

 • Rovion liikevaihto oli 69,2 miljoonaa euroa (71,8) ja laski 3,6 prosenttia vuositasolla johtuen pienemmästä elokuvien liikevaihdosta
 • Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 13,8 miljoonaan euroon (5,3) ja oikaistu liikevoittomarginaali 20,0 prosenttiin (7,4) johtuen avainpelien vakaasta liikevaihdosta, pelaamisen aktivisuuden kasvusta Covid-19 vuoksi sekä alemmista käyttäjähankintainvestoinneista
 • Games-segmentin liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia 66,9 miljoonaan euroon (65,4). Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi noin 1 prosenttia. Games-segmentin bruttomyynti oli 67,7 miljoonaa euroa (65,2) ja kasvoi 3,9 prosenttia vuositasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein bruttomyynti kasvoi noin 2 prosenttia
 • Angry Birds 2 -pelin bruttomyynti oli 28,8 miljoonaa euroa ja kasvoi 15 prosenttia vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen 25,0 miljoonasta eurosta
 • Rovio julkaisi 10. kesäkuuta uuden tarinankerronnallisen pulmapelin Small Town Murders
 • Rovio osti Darkfire Games -pelistudion Kööpenhaminasta, Tanskasta
 • Rovio perusti uuden pelistudion Kanadan Montrealiin tutkimaan ja kehittämään tulevaisuuden pelaamista
 • Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 14,0 miljoonaa euroa (21,3) tai 20,9 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (32,6)
 • Brand Licensing -segmentin liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa (6,4), ja laski 63,7 prosenttia vuositasolla johtuen pienemmästä elokuvien liikevaihdosta
 • Konsernin oikaistu liikevoitto ilman Hatch Entertainmentia oli 15,6 miljoonaa euroa (8,1) ja oikaistu liikevoittomarginaali 22,5 prosenttia (11,3)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 18,7 miljoonaa euroa (4,8)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,04)

Tammi-kesäkuu 2020 kohokohdat

 • Rovion liikevaihto oli 135,8 miljoonaa euroa (142,6) ja laski 4,8 prosenttia vuositasolla johtuen pienemmästä elokuvien liikevaihdosta
 • Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 26,9 miljoonaan euroon (12,8) ja oikaistu liikevoittomarginaali 19,8 prosenttiin (9,0)
 • Games-segmentin liikevaihto laski 1,6 prosenttia 129,6 miljoonaan euroon (131,7). Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski noin 2 prosenttia. Games-segmentin bruttomyynti oli 129,8 miljoonaa euroa (131,0) ja laski 0,9 prosenttia vuositasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein bruttomyynti laski noin 2 prosenttia
 • Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 27,5 miljoonaa euroa (45,1) tai 21,2 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (34,2)
 • Brand Licensing -segmentin liikevaihto oli 6,2 miljoonaa euroa (11,0), ja laski 43,7 prosenttia
 • Konsernin oikaistu liikevoitto ilman Hatch Entertainmentia oli 31,4 miljoonaa euroa (17,4) ja oikaistu liikevoittomarginaali 23,1 prosenttia (12,2)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 30,2 miljoonaa euroa (8,0)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,11)

Avainluvut

4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ 1-12/
Miljoonaa euroa 2020 2019 % 2020 2019 2019
Liikevaihto 69,2 71,8 -3,6 % 135,8 142,6 -4,8 %
Käyttökate (EBITDA) 16,1 9,6 66,9 % 31,9 20,1 58,8 %
Käyttökate-% 23,2 % 13,4 % 23,5 % 14,1 %
Oikaistu käyttökate 15,9 9,6 64,6 % 32,0 20,1 59,3 %
Oikaistu käyttökate-% 22,9 % 13,4 % 23,6 % 14,1 %
Liikevoitto 14,1 5,3 164,3 % 26,8 12,8 109,6 %
Liikevoittomarginaali, % 20,3 % 7,4 % 19,7 % 9,0 %
Oikaistu liikevoitto 13,8 5,3 160,1 % 26,9 12,8 110,3 %
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 20,0 % 7,4 % 19,8 % 9,0 %
Tulos ennen veroja 14,8 4,8 206,2 % 26,3 12,4 112,7 %
Investoinnit 1,1 1,0 10,6 % 1,8 1,6 13,9 %
Käyttäjähankinta 14,0 21,3 -34,4 % 27,5 45,1 -39,1 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,7 % 18,5 % 19,7 % 18,5 %
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -68,1 % -66,8 % -68,1 % -66,8 %
Omavaraisuusaste, % 83,1 % 79,6 % 83,1 % 79,6 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,15 0,04 299,6 % 0,26 0,11 131,7 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,15 0,04 302,6 % 0,26 0,11 133,8 %
Liiketoiminnan rahavirta, netto 18,7 4,8 291,5 % 30,2 8,0 276,2 %
Työntekijät (keskimäärin kaudella) 460 448 2,7 % 463 435 6,4 %

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskenta-kaavat ja määritelmät on esitetty Tunnusluvut-osiossa.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutokset kausien välillä on laskettu kurssaamalla raportointikauden luvut vertailukauden keskimääräisellä Yhdysvaltain dollarin ja euron välisellä valuuttakurssilla ottaen huomioon Yhdysvaltain dollaripohjaiset pelinsisäiset ostokset Yhdysvalloissa sekä globaalit mainosverkkomyynnit.

Toimitusjohtaja Kati Levoranta
Vuoden toinen vuosineljännes oli tapahtumarikas, ja jatkoimme strategiamme toteuttamista monella eri osa-alueella. Peliliiketoimintamme saavutti ennätysliikevaihdon avainpeliemme vahvan suorituksen ansiosta. Kannattavuus parani vuositasolla huomattavasti johtuen alemmista käyttäjähankintainvestoinneista ja pelien korkeammasta bruttomyynnistä. Vahva kannattavuus johti korkeimpaan kassavirtaan sitten neljännen vuosineljänneksen 2018.

Kesäkuussa julkaisimme uuden tarinankerronnallisen pulmapelin Small Town Murders, ja tarkoituksemme on kasvattaa pelin käyttäjähankintainvestointeja asteittain. Rovion suurin peli, Angry Birds 2, kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä. Kasvua toivat pelipäivitykset ja kausikampanjat, sekä pelaajien kasvanut aktiivisuus koronaviruspandemian aikana erityisesti huhtikuussa. Yleisellä tasolla koronaviruspandemian vaikutus oli nähtävissä pelilatausten, sekä päivittäisen pelaajamäärän, ja pelaamiseen käytetyn ajan kasvuna. Nämä olivat voimakkaimmillaan huhtikuun lopussa. Toukokuusta lähtien nämä tunnusluvut alkoivat normalisoitua. Samanaikaisesti onnistuneet parannukset peleihin ovat osaltaan johtaneet hieman korkeampaan monetisaatioon alkuvuoteen verrattuna, sekä avainpeliemme vakaaseen liikevaihtoon.

Toisen vuosineljänneksen aikana kerroimme myös kahdesta uudesta pelistudiosta. Ensin, perustimme uuden pelistudion Montrealiin, Kanadaan. Studiota johtaa pelialan veteraani Ben Mattes, jolla on laaja kokemus sekä konsoli- että mobiilipeleistä. Loppuvuoden aikana tulemme rakentamaan studion ydintiimiä, joka tulee keskittymään tulevaisuuden pelaamiseen liittyviin peliprojekteihin.

Kesäkuussa ilmoitimme ostaneemme Kööpenhaminalaisen roolipelistudion Darkfire Gamesin, nykyisin Rovio Copenhagen. Studio vahvistaa osaamistamme roolipelien osalta, ja studiolla on jo yksi peli ennakkomarkkinoinnissa. Yritysostot jatkavat olennaisena osana strategiaamme ja toisella vuosineljänneksellä johtoryhmäämme liittyi Jako Longer, joka vastaa yrityskauppastrategian toteutuksesta.

Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana näimme kasvua myös Angry Birds -sisältöjen katsojaluvuissa ja katseluajoissa kaikissa merkittävissä digitaalisissa alustoissa. Esimerkiksi, Angry Birds -elokuva 2 oli yksi katsotuimmista elokuvista suoratoistopalvelu Netflixissä kevään aikana. Kesäkuussa allekirjoitimme yksinoikeudellisen maailmanlaajuisen sopimuksen Angry Birds -kuluttajatuotteiden ja aktiviteettipuistojen lisensointiedustuksesta IMG Licensing Worldwide -yrityksen kanssa. IMG:n globaalin toiminnan ja kattavien resurssien avulla uskomme pystyvämme tulevien vuosien aikana tuomaan faneillemme innostavia ja laadukkaita kuluttajatuotteita ympäri maailman.

Olemme näinä poikkeuksellisina aikoina onnistuneesti siirtyneet etätyöhön. Seuraamme tarkasti pandemian kehittymistä jatkossakin ja muutamme toimintatapaamme tilanteen mukaan. Haluankin kiittää kaikkia roviolaisia ja yhteistyökumppaneitamme suuresta panostuksesta ja sisukkuudesta.

2020 näkymät (muuttumattomat)
Tähtäämme 1-3 pelin julkaisuun vuonna 2020. Uusien pelien julkaisuajankohdat riippuvat pelien testimarkkinoinnin etenemisestä. Tämän vuoksi emme anna vuodelle 2020 liikevaihtoennustetta. Aloitamme vuoden käyttäjähankintainvestoinnit alhaisemmalla tasolla verrattuna viime vuoden lopun tasoon. Alhaisimmista käyttäjähankintainvestoinneista sekä Hatch Entertainment Oy:n kustannussäästöistä johtuen oikaistu liikevoitto paranee.

Näkymien perusta
Strategiamme mukaisesti pyrimme kasvattamaan Games-liiketoimintaa parantamalla kärkipelejämme ja kehittämällä uusia pelejä.

Brand Licensing -liiketoiminta on optimoitu operoimaan voitollisesti pienemmällä myynnillä, jonka odotamme laskevan noin 50 prosenttia vuoden 2020 aikana.

Hatch Entertainmentin vuositason oikaistut kulut odotetaan olevan noin 5 miljoonaa euroa (2019: 10.9 miljoonaa euroa) toiminnan uuden strategian mukaisen restrukturoinnin jälkeen

Näkymien perusta pelikategoria kohtaisesti:

Kasvu: Uskomme Angry Birds Dream Blastin kasvavan vuositasolla, mutta peli aloittaa matalammalta run-ratelta, kuin mihin se päätti vuoden 2019. Pelillä on vahva kehityssuunnitelma, joka tähtää pitkän aikavälin retention ja pelin monetisaation parantamiseen. Livetuotannon kautta jatkamme Sugar Blast -pelin kehittämistä ydinpelaajille retention ja monetisaation parantamiseksi pelin kasvun mahdollistamiseksi.

Ansainta: Angry Birds 2 -pelin bruttomyynti on vakaa alhaisemmasta käyttäjähankintainvestoinneista huolimatta. Keskitymme vuoden aikana parantamaan pelin suoriuskykyä tuomalla peliin päivityksiä, jotka lisäävät avainpelaajiemme sitoutumista peliin. Odotamme “ansainta”-kategorian muiden pelien, joiden osalta olemme vähentäneet tai lopettaneet kokonaan käyttäjähankintainvestoinnit, myynnin tasaisen mutta hitaan laskun jatkuvan. Tästä poikkeuksena on Angry Birds Friends, joka on osoittanut hyvää vakautta.

Katalogi: Odotamme näiden pelien myynnin jatkavan laskuaan. Tämän kategorian peleillä on merkittävä määrä orgaanisia latauksia, mutta uskomme pelaajamäärien ja pelien liikevaihdon laskevan, sillä emme kehitä uutta sisältöä näihin peleihin.

Uudet pelit: Tavoitteenamme on julkaista 1-3 uutta peliä 2020 aikana. Olemme julkaisseet yhden uuden pelin, Small Town Murdersin, kesäkuussa. Tällä hetkellä meillä on kaksi peliä testimarkkinoinnissa ja useita pelejä eri kehitysvaiheissa.

Testimarkkinoissa olevat pelit julkaistaan pienelle määrälle käyttäjiä valikoiduissa maissa. Testimarkkinoissa olevat pelit ovat edenneet pitkälle pelinkehitysprosessissa. Näitä pelejä testataan ja jatkokehitetään, jotta niiden kaupallinen potentiaali ja skaalattavuus saadaan todennettua. Testimarkkinoinnissa olevia pelejä ei välttämättä julkaista.

Audiocast ja puhelinkonferenssi
Rovio järjestää vuoden 2020 puolivuotiskatsausta koskevan englanninkielisen audiocast tiedotustilaisuuden ja puhelinkonferenssin kysymys- ja vastausosiolla analyytikoille, lehdistölle ja instituutionaalisille sijoittajille 14.8.2020 klo 14.00-15.00. Audiocast on katsottavissa suorana osoitteessa: https://investors.rovio.com/fi, ja myöhemmin samana päivänä tallenteena.

Puhelinkonferenssin tiedot:
PIN: 15390508#

Suomi +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
Iso-Britannia: +44 333 300 0804
Yhdysvallat +1 631 913 1422

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kati Levoranta, puh. +358 40 485 8985
talousjohtaja René Lindell, puh. +358 40 485 8985

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, https://investors.rovio.com/fi

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti