Etusivu » ROBITIN KASVU JATKUI HAASTAVASTA MARKKINATILANTEESTA HUOLIMATTA ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA – KASVUA +4%

ROBITIN KASVU JATKUI HAASTAVASTA MARKKINATILANTEESTA HUOLIMATTA ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA – KASVUA +4%

ROBITIN KASVU JATKUI HAASTAVASTA MARKKINATILANTEESTA HUOLIMATTA ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA – KASVUA +4%

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 6.8.2020 KLO 11.15
ROBITIN KASVU JATKUI HAASTAVASTA MARKKINATILANTEESTA HUOLIMATTA ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA – KASVUA +4%

Robitin laskutus ja tulos kehittyivät positiivisesti haastavasta markkinatilanteesta huolimatta ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2020.

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 4,0 prosenttia vertailukauteen verrattuna ja oli 43,7 miljoonaa euroa (42,1). Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 6,7 prosenttia. Robitin tilauskertymä kasvoi samanaikaisesti 1,8 prosenttia ja EBITDA parani 17,9 prosenttia ollen 2,0 miljoonaa euroa (1,7).

Toisella vuosineljänneksellä Robitin liikevaihto oli 22,3 miljoonaa euroa (22,0). Kasvua vertailukauteen oli 1,1 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin kasvua oli 5,0 prosenttia.

Robit reagoi nopeasti COVID-19-ympäristön alueellisiin markkinamuutoksiin konsernin avainhenkilöistä koostuneen koronatyöryhmän johdolla. Konserni jatkoi samanaikaisesti aktiivista kehitystyötä vuonna 2020 päivitetyn kolmen pidemmän tähtäimen teeman alla – kasvu, kannattavuus ja liiketoimintaprosessit.

Konsernin tuotantolaitosten käyttöaste parani katsauskaudella. Muun muassa Robitin Etelä-Korean tehdas teki tuotantoennätyksiä useana kuukautena peräkkäin.

Robit sopi katsauskaudella päärahoittajapankkinsa kanssa 24,5 miljoonan euron lainojensa uudelleenjärjestelyistä. Uuden sopimuksen mukaan noin 75 prosentin osuus lainoista (18,5 miljoonaa euroa) siirrettiin maksettavaksi 30.6.2022. Robit halusi varmistaa näin kassavalmiuttaan kevään epävarmassa markkinatilanteessa.

Koronaviruksen johdosta konserni sopeutti katsauskaudella kulutasoaan osin myös lomautuksilla. Henkilöstön määrä laski vertailukauden loppuun verrattuna vain kolmella henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 266 (269). Katsauskauden lopussa Robitin henkilöstöstä 70,1 prosenttia oli Suomen ulkopuolella.

Koronavirus aiheuttaa edelleen epävarmuutta markkinatilanteeseen lyhyellä aikavälillä. Vaikka pandemian vaikutukset lieventyivät kesäkuussa ja vastaavan kehityksen odotetaan jatkuvan, maailmanlaajuisten tautitapausten määrä on edelleen korkea. Rajoitukset asiakkaiden toimintaan ja sitä kautta Robitin kysyntään ovat edelleen mahdollisia. Pitkällä aikavälillä vaikutukset Robitin toimintaan riippuvat siitä, miten kauan rajoitustoimet jatkuvat. Konsernin toimiessa kulutusosaliiketoiminnassa vaikutukset ovat lievempiä kuin investointihyödykkeiden liiketoiminnassa. Lisäksi monet Robitin asiakkaista toimivat aloilla, jotka ovat merkityksellisiä kyseisen maan talouden kannalta, kuten kaivosteollisuudessa. Siten tämän kulutusosaliiketoiminnan voidaan olettaa kärsivän vähemmän talouteen kohdistuvista vaikutuksista.

”Robit jatkaa toimenpiteitä konsernin henkilöstön terveyden ja toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Robitin nykyinen rakenne antaa edellytykset strategian mukaiseen kasvuun sekä kannattavuuden parannukseen toimintaympäristön normalisoituessa”, toteaa Group CEO, Tommi Lehtonen.

Yhtiö tiedotti 24.3.2020 luopuvansa toistaiseksi tulosohjeistuksestaan vuodelle 2020. Koronaviruksen synnyttämä epävarmuus toimialan ja talouden kehityksestä vaikeuttaa liiketoiminnan näkymien normaalia ennakoimista. Näkymiä ja ohjeistusta voidaan päivittää jälleen, kun markkinatilanne tarjoaa siihen normaalit edellytykset.

ROBIT OYJ
Tommi Lehtonen

Lisätietoja:
Robit Oyj
Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja
+358 40 724 9143
tommi.lehtonen@robitgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 9 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti