Etusivu » NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2020 (TILINTARKASTAMATON)

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2020 (TILINTARKASTAMATON)

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2020 (TILINTARKASTAMATON)

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, Helsinki, 14.8.2020 klo 15:00

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2020 (TILINTARKASTAMATON)

Kohokohdat tammi-kesäkuussa 2020

 • Keskittyminen COVID-19 pandemian vaikutusten minimointiin sekä strategian uudistamiseen. Vaikeat liiketoimintaympäristön olosuhteet huomioiden hyvä edistyminen myymällä neljä uutta NBS-laitteistoa, kolme Yhdysvalloissa ja yksi EU:ssa sekä asentamalla klinikoille viisi uutta NBT®-laitteistoa Yhdysvalloissa ja Euroopassa eri laitoksissa vakavan masennuksen hoitoon (Major Depressive Disorder, MDD)
 • 1.1.-30.6.2020 oli Yhtiön historian paras ensimmäinen vuosipuolisko mitattuna liikevaihdolla, liiketuloksella ja tilikauden tuloksella. Yhtiön kokonaisliikevaihto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 1,6 miljoonaa euroa (2019 H1: 1,2 miljoonaa euroa), liiketulos -1,8 miljoonaa euroa (2019 H1: -3,4 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos -1,2 miljoonaa (2019 H1: -3,7 miljoonaa euroa)
 • NBS-liikevaihto kasvoi (47%) ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollen 0,9 miljoonaa euroa (2019 H1: 0,6 miljoonaa euroa) ja NBT-liikevaihto kasvoi (18%) ensimmäisellä vuosipuoliskolla olleen 0,7 miljoonaa euroa (2019 H1: 0,6 miljoonaa euroa).
 • Kevään aikana järjestetty onnistunut merkintäoikeusanti ylimerkittiin ja uutta pääomaa kerättiin yhteensä 2,2 miljoonaa euroa
 • Business Finland päätti jättää osittain perimättä kolme Nexstim Oyj:n aivohalvauskuntoutukseen liittyvää tuotekehityslainaa korkoineen. Perimättä jätettään yhteensä n. 0,9 miljoonaa euroa lainapääomaa.
 • Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Martin Jamieson päätti jättää molemmat tehtävänsä yhtiössä ja yhtiön hallitus nimitti toimitusjohtajaksi Mikko Karvisen ja talousjohtajaksi Joonas Juokslahden.

Yleiskuvaus yhtiöstä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston hoitosovelluksiin (NBT®-laitteisto) ja diagnostiikkasovelluksiin (NBS-laitteisto).

Nexstim on kehittänyt NBT®-laitteiston yhtiön NBS-teknologia-alustalle; NBT®-laitteiston kaupallinen hyödyntäminen on keskeinen painopistealue Nexstimin nykyisessä liiketoimintastrategiassa.
NBT®

 • Nexstimin NBT®-alusta perustuu ainutlaatuiseen kallon läpäisevään magneettiseen stimulointiteknologiaan (navigated Transcranial Magnetic Stimulation eli nTMS), jolla aivoja voidaan stimuloida yksilöllisesti, tarkasti, toistettavasti ja noninvasiivisesti.
 • Nexstim aloitti kehittämänsä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoitoon toukokuussa 2018 saatuaan FDA:n hyväksynnän marraskuussa 2017.
 • Vakavasta masennuksesta kärsii yli 300 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Näistä 20–40 prosentilla ei ole hoitovastetta nykyisiin hoitovaihtoehtoihin. Tämän vuoksi Nexstim painottaa NBT®-laitteistonsa myynnissä ja markkinoinnissa vakavan masennuksen hoitoa.
 • NBT®-laitteistolla on CE-merkintä käytöstä masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa.
 • Suunnitelmissa aloittaa toisen vuosipuoliskon aikana uusia lääketieteellisiä pilottikokeita – tutkimusaiheina nopeutetut hoitoprotokollat vaikea-asteiseen masennukseen ja krooniseen neuropaattiseen kipuun liittyen
 • Aktiivinen 28 kaupallinen NBT®-laitteiston asennuskanta kolmella eri mantereella.

NBS

 • Nexstimin kehittämä NBS-laitteisto on ainoa CE-merkitty ja FDA:n hyväksymä noninvasiivinen ratkaisu aivojen liikeaivokuoren kartoitukseen ennen aivosyöpäleikkausta. Kliiniset tiedot ovat osoittaneet Nexstimin ainutlaatuisen navigointijärjestelmän arvon leikkausta edeltävässä kartoituksessa potilaan hoitotulosten kannalta.
 • NBS-laitteisto auttaa kirurgeja valmistautumaan entistä paremmin ja toimimaan entistä aktiivisemmin kasvaimen poistamiseksi, kun aivojen puhealueet ja liikeaivokuori voidaan kartoittaa tarkasti ennen leikkausta. Noninvasiivisen laitteiston on osoitettu pidentävän etenemättömyysaikaa 46 prosentilla, kun potilaalla oli matala-asteinen gliooma, verrattuna nykyiseen kultaiseen standardiin.
 • NBS-laitteistoja on myyty noin 170 tutkimusyliopistoon ja johtavaan sairaalaan ympäri maailman.


Toimitusjohtaja Mikko Karvisen katsaus

Maaliskuusta 2020 lähtien suuri osa Nexstimin johdon ja henkilöstön ajasta keskittyi COVID-19 pandemian aiheuttamien liiketoiminnallisten vaikutusten minimointiin tarpeellisten sopeuttamistarpeiden ja säästöohjelman nopean toimeenpanon muodossa. Onnistuneiden toimenpiteiden ansiosta kykenimme varmistamaan sekä NBS että NBT®-asiakkuuksien jatkuvuuden sekä liikevaihdon kasvun molempien liiketoimien osalta erittäin vaikeassa liiketoimintaympäristössä. Olen tyytyväinen tästä positiivisesta kehityksestä ja sen myötä saavutetusta usealla taloudellisella mittarilla parhaasta ensimmäisestä vuosipuoliskosta tähän mennessä. Olemme Yhtiön taloudellista suorituskykyä parantaessa onneksi myös turvanneet henkilöstömme hyvinvoinnin eikä Nexstimin konsernin yhtiöissä ole toistaiseksi todettu yhtään varmistettua COVID-19 tartuntaa.

Olen iloinen siitä, että Nexstimin hallitus ja johtoryhmä käytti kevään ja kesän aikana COVID-19-viruksen aiheuttaman terveys- ja rahoituskriisin kourissa paljon aikaa ajatustemme selvittämiseksi vuosien 2020–2024 strategiasta. Nexstim mahdollistaa edelleen potilaiden yksilöllisen ja tehokkaan hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Strategiamme pääpainotuksena ovat edelleen terapeuttiset käyttöaiheet, ja uudet nopeutetut hoitomenetelmät on nyt otettu liiketoimintamme kehityksen ytimeen. Ne voivat arviomme mukaan muuttaa tilanteen täysin TMS-hoidon alalla, koska pilottitutkimuksissamme pyrimme vahvistamaan hoidon entistä suuremman tehokkuuden. Valitut terapeuttiset käyttöaiheet (MDD, vakava masennus ja krooninen kipu) ovat käyttöaiheita, joissa ainutlaatuisella teknologiallamme jo saavutetaan selviä kliinisiä tuloksia ja vaikutetaan asiakkaidemme toiminnan kannattavuuteen. Jatkossa tapaukset ovat ehkä entistä vakavampia ja niitä on hoidettava entistä enemmän sairaaloissa. Jatkamme tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa työtämme, jotta Nexstimin navigoivaa TMS-laitetta käytetään edelleen uusissa uraauurtavissa hoitomuodoissa uusien käyttöaiheiden perusteella.

NBS-liiketoiminta oli Yhtiöllemme merkittävä tulonlähde ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon kasvaessa 47% ollen 0,9 miljoonaa euroa (2019 H1: 0,6 miljoonaa euroa). Laitteistoa myytiin hyvin Yhdysvalloissa, jossa COVID-19 ympäristöstä huolimatta onnistuttiin myymään ja toimittamaan kolme uutta NBS-laitteistoa katsauskauden aikana. Tämän johdosta Yhtiön kokonaisliikevaihto kasvoi vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 33 prosenttia 1,6 miljoonaan euroon (2019 H1: 1,2 miljoonaa euroa). Varmistimme myös NBS palveluliiketoiminnan jatkuvuuden vaikeasta asiakasympäristöstä huolimatta ja emme menettäneet yhtään huoltosopimusasiakkuutta sairaaloiden neurokirurgian jatkuessa terveyskriisistä huolimatta lähes ennallaan. Tulemme toisen vuosipuoliskon 2020 aikana jatkamaan panostustamme NBS-liiketoiminnan kasvuun esimerkiksi Yhdysvaltojen vakuutuskorvattavuuden edistämisessä ja jatkamme samalla pitkäaikaisen strategisen kumppanin etsimistä tämän diagnostisen liiketoiminnan yhä laajempaan kaupalliseen hyödyntämiseen.

NBT-liiketoiminta kärsi ensimmäisen vuosipuoliskon 2020 aikana enemmän COVID-19 pandemian vaikutuksista. NBT-asiakasklinikat ja -sairaalat joutuivat paikallisesti rajoittamaan terapiahoitoja liikkumisrajoituksista johtuen ja tämä hidasti erityisesti Yhdysvaltojen terapiaklinikoille myytävien -laitteistojen ja palveluiden sekä kertäkäyttöosien määrää. Jouduimme myös säästötoimien vuoksi vähentämään rajusti kaupallista henkilöstöämme tytäryhtiöissämme ja teimme näin erityisesti NBT-myyjien osalta, koska toimenpiteiden lyhyen ajan vaikutukset kassavarojen turvaamiseksi olivat välttämättömiä. NBT-liiketoiminnan nettomyynti kasvoi näistä negatiivisista vaikutuksista huolimatta ensimmäisen vuosipuoliskon 2020 aikana 18 prosenttia ja oli 0,7 miljoonaa euroa (2019 H1: 0,6 miljoonaa euroa). Olemme toimittaneet ja asentaneet vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kaikkiaan 5 uutta NBT®-laitteistoa – 4 Yhdysvalloissa ja 1 Euroopassa (Italiassa) – käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa. Näin ollen ensimmäisen vuosipuoliskon 2020 lopussa oli maailmanlaajuisesti yhteensä 28 masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoitoa varten asennettua NBT®-laitteistoa.

Olemme vakuuttuneita siitä, että korostamalla edelleen NBT®-laitteiston ainutlaatuisia navigointitoimintoja voimme kasvattaa markkinaosuuttamme. Tämä onnistuu, kun selvästi erotamme laitteistomme markkinoilla tällä hetkellä olevista TMS-laitteistoista, joissa ei ole navigointitoimintoa. Tulevaisuudessa navigointitoiminnon tarve tulee todennäköisesti korostumaan entisestään teknologiassa, jolla voitaisiin hoitaa vakavan, hoitoresistentin masennuksen (treatment resistant depression, TRD) ja mahdollisten itsemurha-ajatusten vuoksi sairaalahoidossa olevia potilaita. Tämä voi mahdollisesti avata Nexstimille uuden, nykyisestä masennuspotilaiden (MDD) hoidosta erillisen TMS-hoitomarkkinan. Ymmärtääksemme vielä paremmin Nexstimin NBT®-laitteiston kykyä hoitaa potilaita nopeutetuilla hoitoprotokolleilla, olemme käynnistämässä toisen vuosipuoliskon aikana uusia lääketieteellisiä pilottikokeita sekä vaikea-asteisen masennukseen että kroonisen neuropaattiseen kipuun liittyen. Nexstim haluaa yhtiönä olla edelläkävijä tämän mahdollisesti koko TMS-toimialaa ravisuttavan uuden hoitotavan tutkimisessa ja kaupallisessa kehityksessä.

NBT®-laitteiston kaupallisen edistymisen lisäksi näimme kehityksen jatkuvan myös myynnin laajuudessa, jota ovat edistäneet korkeakatteiset jälkimarkkinoinnin tuotteet sisältäen tulot palveluista, tukitoiminnoista, varaosista ja kertakäyttöisistä seurantavälineistä. NBT®-liiketoiminnan kattaman osuuden kokonaisliikevaihdosta kasvaessa jatkuvan liikevaihdon osuus todennäköisesti kasvaa. Jatkuva liikevaihto (terapialiiketoiminnan myynnin kokonaismäärä pois lukien NBT®-laitteistomyynti) kattoi vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 100 prosenttia terapialiiketoiminnan liikevaihdosta. Rullaavan 12 kuukauden aikana Nexstim saavutti keskimäärin 70 tuhatta euroa terapialiikevaihtoa NBT®-laitteistoa kohden.

Nexstimin kassavarat 30.6.2020 olivat yhteensä 4,8 miljoonaa euroa Kreosin laina mukaan lukien. Ensimmäisen vuosipuoliskon 2020 aikana onnistuimme erityisesti säästötoimien myötä pienentämään liiketoiminnan negatiivista rahavirtaa ollen -1,6 miljoonaa euroa, kun se oli -3,7 miljoonaa euroa vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiön lainat kevenivät huhtikuussa 2020 Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin päätöksellä jättää perimättä kolmelle Nexstim Oyj:n tuotekehitysprojektille myönnetyn lainan pääomasta yhteensä n. 0,9 miljoonaa euroa. Liiketoimintamme ja kasvustrategiamme edistämisen rahoittamista varten keräsimme vuoden 2020 kevään merkintäoikeusannissa yhteensä 2,2 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Kiitän kaikkia antiosakkeita merkinneitä osakkeenomistajia. Olemme erittäin tyytyväisiä annin tulokseen yleisen sijoitusympäristön ollessa keväällä COVID-19 pandemian vuoksi erityisen haastava. Saamamme tuki kuvastaa sijoittajien uskoa ja vahvaa sitoutumista Nexstimin tulevaisuuteen.

Operatiivisen liiketoiminnan osalta keskitymme toisella vuosipuoliskolla 2020, COVID-19 pandemiaympäristö huomioiden, edelleen varmistamaan olemassa olevian NBS ja NBT asiakkaidemme laitekannan palveluliiketoiminta ja tehostamalla olemassaolevan laitekannan käyttöastetta. Pyrimme myös kasvattamaan vakavan masennuksen hoidossa käyttöä varten asennettujen NBT®-laitteistojen kantaa ja teemme tämän uudistetun strategiamme mukaisesti ensisijaisesti yhdessä arvostettujen kumppanien kanssa. Painopistealueena ovat erityisesti Yhdysvaltain suuret markkinat, mutta myös kohdennetusti EU:ssa.

Tavoitteemme on samalla jatkaa tietoisuuden kasvattamista NBT®-laitteistostamme markkinoilla. Tähän pyrimme lisäämällä NBT®-laitteistolla hoidettujen vakavaa masennusta sairastavien potilaiden määrää. Potilasmäärän lisääntyessä sekä uusien nopeutettujen hoitoprotokollien pilottikokeiden tutkimustiedon karttuessa saamme kerättyä enemmän kliinisiä tietoja, joiden perusteella voimme osoittaa ainutlaatuisen laitteistomme hyödyllisyyden lukuisille masennuspotilaille. Näitä tietoja käytetään markkinointimme tukena ja uskomme sen lisäävän NBT®-laitteistojen käyttöönottoa päämarkkinoilla Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Suunnitelmissa on myös jatkaa vahvaa johtavien asiantuntijoiden verkostomme hyödyntämistä ja potilasrekisteritietoja. Huhtikuussa 2020 ilmoitimme kliinisissä tuloksissa ensimmäisistä 55 potilaasta, jotka olivat suorittaneet NBT-hoidon vakavan masennuksen (MDD) hoitamiseksi Yhdysvaltalaisissa klinikoissa. Noin 40% hoidon läpikäyneistä potilaista saavutti kliinisen remission ja 71% sai kliinisen vasteen lopussa. Jatkamme näiden arvokkaiden potilasrekisteritietojen keräämistä tavoitteena saavuttaa yli 100 potilaan rekisteri vuoden 2020 loppuun mennessä. Aiomme keräättävien potilasrekisteritietojen kartuessa julkaista sarjan tausta-asiakirjoja, joissa korostetaan NBT®-laitteistomme etuja vakavan masennuksen hoidossa.

Olen luottavainen, että uudistetun 2020-2024 strategiamme mukaiset toimenpiteet tulevat lisäämään omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä vahvemman kilpailuedun, nopeamman kasvun, sekä parempien taloudellisten tulosten myötä. Vaikka olemme optimistisia tulevaisuuden suhteen, seuraamme tarkoin COVID-19-pandemian kehitystä jatkaessamme strategian toimeenpanoa vuoden 2020 jälkipuoliskolla.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tuhatta euroa 1-6/2020
6kk
1-6/2019
6kk
1-12/2019
12kk
Liikevaihto 1 614,5 1 217,4 3 348,1
Henkilöstökulut -1 597,3 -2 079,1 -4 713,0
Liiketoiminnan muut kulut -1 363,7 -1 968,2 -3 647,5
Poistot ja arvonalentumiset -189,2 -205,3 -524,6
Liikevoitto / -tappio -1 836,5 -3 362,0 -6 517,5
Tilikauden tulos -1 169,1 -3 664,9 -6 782,6
Tulos per osake (euroa) -0,01 -0,29 -0,25
Liiketoiminnan rahavirta -1 560,6 -3 679,0 -6 681,5
Rahat ja pankkisaamiset 4 754,2 6 378,6 4 266,2
Oma pääoma 288,2 -495,2 -740,1
Omavaraisuusaste (%) 4,65 -3,94 -8,49
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl) 439 622 756 35 400 873 62 786 630
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl) 93 873 959 12 835 277 27 611 274
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl) 479 636 776 52 450 118 64 080 578
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl) 99 280 934 17 817 551 36 392 323

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiö odottaa liiketoimintaennusteiden perusteella, että koko vuoden 2020 liiketappio vähenee vuoteen 2019 verrattuna.

Helsingissä, 14.8.2020

Nexstim Oyj

Hallitus

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, Toimitusjohtaja
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (hyväksytty neuvonantaja)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Taloudellinen tiedottaminen

Tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu live webinaari järjestetään perjantaina 14.8.2020 klo 16.00 Suomen aikaa. Toimitusjohtaja Mikko Karvinen sekä talousjohtaja Joonas Juokslahti esittelevät taloudelliset ja toiminnan tulokset, minkä jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä. Webinaari järjestetään englanniksi.

Ohjeet webinaariin osallistumiseen:

Pyydämme ilmoittautumaan webinaariin alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa sähköpostitse.

Live webinaari englanniksi 14. elokuuta 2020 klo 16.00 (EEST): Ilmoittaudu tästä >>>

Tilinpäätöstiedote 31.12.2020 päättyvältä tilikaudelta julkaistaan arviolta 26.2.2021.


Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti