Etusivu » Martela Oyj:n puolivuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2020

Martela Oyj:n puolivuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2020

Martela Oyj:n puolivuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2020

Tammi-kesäkuun 2020 liikevaihto heikkeni ja liiketulos parani edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Huhti-kesäkuu 2020

  • Liikevaihto oli 20,6 MEUR (24,8), muutos -16,8 %
  • Liiketulos oli 0,0 MEUR (-1,8)
  • Liikevoittoprosentti oli 0,0 % (-7,1 %)
  • Tilikauden tulos oli 0,1 MEUR (-1,9)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (-0,45)

Tammi-kesäkuu 2020

  • Liikevaihto oli 42,3 MEUR (50,4), muutos -16,1 %
  • Liiketulos oli -2,8 MEUR (-3,6)
  • Liikevoittoprosentti oli -6,7 % (-7,2 %)
  • Tilikauden tulos oli -3,4 MEUR (-3,9)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,82 euroa (-0,95)

Näkymät

Näkymät vuodelle 2020

Martela-konsernin koko vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan heikkenevän selvästi ja liiketuloksen heikkenevän edellisvuotisesta. Näkyvyys toiselle vuosipuoliskolle on nykytilanteessa normaaliakin haasteellisempaa ja yhtiö seuraa tilannetta aktiivisesti.

Avainluvut, Meur

2020 2019 Muutos 2020 2019 Muutos 2019
4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Liikevaihto 20,6 24,8 -16,8 % 42,3 50,4 -16,1 % 106,2
Liiketulos 0,0 -1,8 -2,8 -3,6 -2,0
Liiketulos % 0,0 % -7,1 % -6,7 % -7,2 % -1,9 %
Tulos ennen veroja 0,0 -1,9 -3,5 -4,0 -2,7
Tilikauden tulos 0,1 -1,9 -3,4 -3,9 -2,5
Tulos/osake,eur 0,02 -0,45 -0,82 -0,95 -0,61
Sijoitetun pääoman tuotto % 0,4 -23,0 -18,8 -23,7 -6,4
Oman pääoman tuotto % 2,6 -45,5 -48,0 -47,5 -14,7
Omavaraisuusaste % 25,3 28,4 -11,0 % 30,6
Nettovelkaantumisaste % 72,2 57,7 25,1 % 31,5

Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi:

”Liikevaihtomme laski vuoden toisella vuosineljänneksellä 16,8 % ja oli 20,6 milj. euroa. Toisen vuosineljänneksen liikevaihdon laskun syynä oli korona pandemiasta aiheutunut kysynnän lasku, joka näkyi erityisesti Suomen yksityisellä sektorilla ja Norjassa. Yhtä voimakasta kysynnän laskua ei ollut havaittavissa Ruotsissa, jossa liikevaihtomme kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi-kesäkuun liikevaihto laski 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,3 milj. euroa. Toimitusvarmuutemme on pysynyt erinomaisella tasolla ja palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi edelleen.

Uudet tilaukset laskivat selvästi vuoden toisella vuosineljänneksellä. Voimakkainta lasku oli Norjassa ja Suomen yksityisellä sektorilla. Arvioimme kysynnän pysyvän alhaisena lähitulevaisuudessa ja sillä tulee olemaan merkittävä negatiivinen vaikutus toisen vuosipuoliskon ja koko vuoden liikevaihtoon. Kysynynnän elpymiseen vaikuttaa merkittävästi Pandemian eteneminen ja sitä kautta asiakkaidemme päätökset työympäristöihin palaamisesta.

Alhaisesta liikevaihdosta huolimatta toisen vuosineljänneksen liikevoitto parani selvästi ja kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,8 milj euroa. Toisen vuosineljänneksen liiketuloksen paraneminen oli seurausta tehostamistoimenpiteiden ja kustannussäästöohjelman tuloksista sekä nopeista sopeuttamistoimenpiteistä koronavirus pandemian aikana. Nämä toimenpiteet paransivat myyntikatettamme ja laskivat kiinteitä kustannuksiamme. Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos parani edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,8 miljoonaa euroa ja oli -2,8 milj. euroa (-3,6).

Kassavaramme pysyivät katsauskaudella edelleen kohtuullisella tasolla. Käymme kuitenkin aktiivista keskustelua rahoituskumppaniemme kanssa varmistaaksemme, että toimintamme ei häiriinny rahoituksellista syistä.

Koronaviruspandemia ja sen mukanaan tuoma epävarmuus ovat vaikuttaneet negatiivisesti markkinatilanteeseen. On edelleen vaikea arvioida miten vallitsevat olosuhteet tulevat vaikuttamaan koko vuoden liikevaihtoon ja tulokseen. Tulemme jatkamaan jo aloitettuja sopeuttamistoimenpiteitä pandemian vaikutusten pienentämiseksi.

Uskomme että työympäristöt tulevat pysyvästi muuttumaan tulevaisuudessa. Koronapandemia nopeuttaa työnteon muutosta, jonka myötä toimisto on yksi monista työnteon paikoista, ja etätyö lisääntyy osalla pysyvästi. Tämä tulee lisäämään tarvetta yhä monimuotoisimmille työympäristöille, sekä tarvetta panostaa henkilöstön etätyöolosuhteisiin. Jatkamme edelläkävijänä, yhteistyössä asiakkaidemme kanssa parhaiden käyttäjälähtöisten työympäristöjen luomisessa jotka parantavat työntekijäkokemusta, tehokkuutta ja innovaatiokykyä sekä laskevat kustannuksia.”

Markkinatilanne

Koronaviruspandemia on vaikuttanut negatiivisesti koko Martelan toimintaympäristöön niin Skandinaviassa kuin muissakin maissa. Pandemia on vaikuttanut merkittävästi erityisesti yksityisen sektorin markkinatilanteeseen. Suomen julkisen sektorin markkinatilanne on muuttunut yksityistä sektoria huomattavasti vähemmän, mutta kilpailu on edelleen kiristynyt ja hinnat laskeneet. Tässä vaiheessa on vielä mahdotonta sanoa mikä tulee olemaan pandemian vaikutus lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä yleiseen markkinatilanteeseen ja miten pitkään markkinan epävakaus jatkuu.

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuutta ei järjestetä vallitsevan tilanteen johdosta, mutta toimitusjohtaja Matti Rantaniemi ja talousjohtaja Kalle Lehtonen ovat tavoitettavissa puhelimitse perjantaina 7.8.2020 klo 11.30-14.00 välisenä aikana.

Martela Oyj
Hallitus

Matti Rantaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194
Talousjohtaja Kalle Lehtonen, puh 0400 539 968

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.com

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti