Etusivu » Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani, koko vuoden näkymät selkeytyneet

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani, koko vuoden näkymät selkeytyneet

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani, koko vuoden näkymät selkeytyneet

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 27.8.2020 kello 9.00

Vincit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020 (tilintarkastamaton)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani, koko vuoden näkymät selkeytyneet

Vincitin ensimmäisen vuosipuoliskon 1.1.–30.6.2020 liikevaihto oli 26,7 (24,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 2,1 miljoonaa euroa eli 8,6 %. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 3,3 (1,7) miljoonaa euroa eli 12,5 % (7,1 %) liikevaihdosta.

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 482 (465).

Näkymät vuodelle 2020

Vincit tiedotti 25.3.2020 luopuvansa toistaiseksi ohjeistuksesta vuodelle 2020 koronaviruksen synnyttämän epävarmuuden vuoksi. Vaikka epävarmuus markkinoilla jatkuu, ovat näkymät loppuvuoden osalta selkeytyneet. Vincit palauttaa tilinpäätöstiedotteella 6.2.2020 julkaistun ohjeistuksen vuodelle 2020:

Sekä vertailukelpoinen liikevaihto että oikaistu liikevoitto kasvavat edellisvuoteen nähden.

Tammi-kesäkuu 2020

  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 25,7 (23,2) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 3,8 (2,4) miljoonaa euroa.
  • Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 1,2 (1,5) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -0,5 (-0,6) miljoonaa euroa.
  • Vincit Suomen liikevaihto oli 23,4 (21,3) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 3,3 (1,7) miljoonaa euroa.
  • Vincit Californian liikevaihto oli 2,9 (2,8) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,5 (0,7) miljoonaa euroa.
  • Allekirjoitimme tammikuussa kolmen vuoden ja noin 3,5 miljoonan euron sopimuksen Taksi Helsingin kanssa digitaalisten palveluiden johtamisesta ja tuottamisesta.
  • Vincit California allekirjoitti maaliskuussa yhteistyösopimuksen ohjelmistokehityksen alihankintapalveluista data-analytiikkaan erikoistuneen nykyisen asiakkaansa kanssa. Sopimus koskee vuotta 2020 ja sen arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa.
  • Maaliskuussa käynnistettiin humaanit yt-nevottelut, joilla saavutettiin vapaaehtoisia palkkakulusäästöjä sekä peruttiin ohjeistus toistaiseksi vuodelle 2020 koronaviruksen synnyttämän epävarmuuden vuoksi.
  • Toukokuussa allekirjoitimme sopimuksen HUS:n kanssa HUS Billing System järjestelmäympäristön kehittämisestä.
  • Toukokuussa Vincit aloitti omien osakkeiden hankinnat.

Avainluvut

Konserni

1 000 euroa 1-6/2020 1-6/2019 Muutos % 1-12/2019
Liikevaihto 26 745 24 616 8,6 % 48 212
Käyttökate (EBITDA) ¹⁾ 3 623 2 136 69,6 % 4 325
% liikevaihdosta 13,5 % 8,7 % 9,0 %
Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) ¹⁾ 3 335 1 750 90,6 % 3 453
% liikevaihdosta 12,5 % 7,1 % 7,2 %
Liikevoitto (EBIT) 2 521 981 156,9 % 1 871
% liikevaihdosta 9,4 % 4,0 % 3,9 %
Katsauskauden tulos 1 672 522 220,3 % 1 008
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)¹⁾, % 21,0 % 8,6 % 8,1 %
Oman pääoman tuotto (ROE)¹⁾, % 16,6 % 6,8 % 6,3 %
Nettovelkaantumisaste, % -33,3 % -5,9 % -14,2 %
Omavaraisuusaste, % 66,0 % 67,2 % 70,7 %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 482 465 467
Osakekohtainen tulos, eur 0,14 0,04 0,08

¹⁾ Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja), sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin.

Toimitusjohtaja Mikko Kuitusen mietteet ensimmäisestä vuosipuoliskosta:

”Pääsimme hyvää vauhtiin vuoden ensimmäisten kuukausien aikana ja solmimme isoja sopimuksia niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin. Sitten saapui korona, joka sotki suunnitelmat ja muutti markkinatunnelman totaalisesti. Käsittelemme Covid-19 -pandemiaa ja sen vaikutuksia tarkemmin omassa kappaleessaan, joten ei siitä sen enempää tässä yhteydessä.

Kokonaisuudessaan ensimmäinen vuosipuolisko meni oikein hyvin. Pystyimme pitämään laskutusasteen hyvällä tasolla tarkastelujaksolla ja myös kustannuspuolella kehitys oli myönteistä. Jouduimme tekemään normaalia enemmän luottotappiovarauksia ja erääntyneiden saatavien määrä oli selkeästi koholla. Tilanne normalisoitui kesän kynnyksellä eikä ylimääräistä riskiä erääntyneiden osalta tällä hetkellä ole.

Palveluliiketoiminnan kannattavuus koheni merkittävästi ja liikevaihtokin pysyi kasvu-uralla. Etenkin Suomen liiketoiminnot kehittyivät hienosti. Yhdysvaltojen operaatioiden osalta Q1:n pieni nytkähdys kääntyi jälleen toisella kvartaalilla kasvuksi niin liikevaihdon kuin oikaistun liikevoitonkin osalta. Näemme edelleen paljon potentiaalia Yhdysvaltojen markkinoilla ja satsaamme sinne. Uskomme, että pystymme palaamaan nopean kasvun tielle. Panostamme kohdennettuihin markkinasegmentteihin ja pitkiin sopimuksiin strategisten asiakkuuksien kanssa.

Järjestelimme konsultointiliiketoimintamme uusiksi ja kokosimme konsultointikyvykkyytemme uuteen Vincit Advisory -yksikköön. Vincit Advisory vastaa jatkossa kestävän digitaalisuuden ja -liikkeenjohdon konsultoinnista sekä liiketoimintamuotoilusta. Advisory auttaa asiakkaita kohentamaan asiakaskokemustaan ja rakentamaan kestäviä liiketoimintoja muuttuvaan maailmaan.

Tuoteliiketoiminnan osalta suoritus oli tasainen. Jonkin verran parempaa odotettiin edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka vertailuluvuissa onkin mukana viime syksynä myyty VincitSign-liiketoiminta. Ennen kaikkea VincitEAM solmi tarkastelukaudella lukuisia merkittäviä sopimuksia, joiden myötä tilanne kehittyy oikeaan suuntaan.

Lähdemme syksyyn hyvistä asemista. Odotamme markkinatilanteen säilyvän suosiollisena ja vaikuttaa myös siltä, että rekrymarkkina mahdollistaa kasvun viime aikoja paremmin. Keskitymme keväällä saavutetun mainion vireen ylläpitämiseen, Vincit Advisoryn vauhdittamiseen sekä tuoteliiketoiminnan kehittämiseen.”

Covid-19-pandemian vaikutukset ja tehdyt toimenpiteet

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Jos vuoden ensimmäistä puolikasta pitäisi kuvata yhdellä sanalla, niin tuo sana olisi kiistämättä korona. Pandemia, jonka vaikutukset näkyivät ja tuntuivat maapallon jokaisessa kolkassa. Siirryimme maaliskuussa etätyömoodiin ja jaoimme henkilöstölle mahdollisimman reaaliaikaista tilannekuvaa. Tilanne alkukeväästä vaikutti kokonaisuudessa haastavalta ja tulevaisuus ennustamisen näkökulmasta siinä määrin epävarmalta, että vedimme pois ohjeistuksemme.

Aloitimme nopeasti varautumisen heikompiin skenaarioihin sekä hakemalla tehokkuutta myyntiin että rajoittamalla kulukertymää. Matka-, kokous- ja edustuskulut hävisivät matkustus- ja kokoontumisrajoitusten myötä käytännössä kokonaan. Pidimme myös humaanit yhteistoimintaneuvottelut, joissa saavutettiin vapaaehtoisia palkkakulusäästöjä ja otimme lisäksi käyttöön väliaikaiset bonusleikkaukset.

Vincitin liiketoimintaan korona alkoi vaikuttamaan maaliskuussa, kun ensimmäiset asiakkaamme supistivat kehitystä koronaan vedoten. Vastaavanlaisia vähennysilmoituksia tulikin aikamoinen määrä kevään aikana. Yhteensä yli 50 hengen työt oli päättymässä. Osa ilmoitetuista vähennyksistä ei lopulta toteutunut, mutta iso osa realisoitui.

Kolikolla oli kuitenkin toinenkin puoli, sillä moni asiakas lähti myös toden teolla satsaamaan digitalisaation mahdollisuuksiin. Osa kaukonäköisinä, osa pakon sanelemina. Monet asiakkaat tulivat siihen lopputulokseen, että heidän on kyettävä kohtaamaan omat asiakkaansa huomattavasti aiempaa paremmin verkon yli ja parantamaan asiakaskokemustaan. Myös työläitä sisäisiä prosesseja lähdettiin kehittämään seuraavalle tasolle monessa paikassa. Vincitin myynti ja konsultit onnistuivat erinomaisesti auttaessaan asiakkaita aloittamaan omat digiloikkansa ja löysimme kevään aikana rutkasti uutta liiketoimintaa.

Tärkein tulosta kannatellut tekijä olikin laskutettavien tuntien määrän suotuisa kehitys mainituista supistuksista huolimatta. Ne henkilöt, joilla säilyi asiakasprojekti, keskittyivät asiakastyöhön ja laskuttivat enemmän tunteja kuin normitilanteessa, mikä yhdistettynä merkittävästi pudonneeseen sairauslomien määrään nosti laskutusastetta.

Kaiken kaikkiaan kykenimme reagoimaan nopeasti muuttuneeseen markkinatilanteeseen säilyttäen koko ajan riittävän liikkumatilan ja valinnan mahdollisuuden. Rekrytointia jouduttiin hidastamaan hetkeksi, mutta nyt se pyörii jälleen jo täydellä teholla ja etsimme joukkoomme lisää huippuasiantuntijoita.

Olemme sallineet vaiheittaisen toimistolla työskentelyn ja tilanneet halukkaille maskeja sekä muutenkin pyrkineet takaamaan turvallisen työympäristön kaikille työntekijöillemme. Seuraamme tilanteen etenemistä toiveikkaina, mutta varaudumme siihen, että nykyinen tilanne saattaa jatkua vielä pitkään.”

Tiedotustilaisuus

Vincit järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 27.8.2020 kello 10.00 alkaen. Tilaisuus järjestetään online-webinaarina. Esitysmateriaali on luettavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.vincit.fi/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/ tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Tämä tiedote on tiivistelmä Vincitin vuoden 2020 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.vincit.fi/fi/sijoittajille/

Helsingissä 27. päivänä elokuuta 2020

VINCIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti