Etusivu » Evliltä uusi globaali ja vastuullinen osakefaktorirahasto

Evliltä uusi globaali ja vastuullinen osakefaktorirahasto

Evliltä uusi globaali ja vastuullinen osakefaktorirahasto

EVLI PANKKI OYJ:N LEHDISTÖTIEDOTE 25.8.2020 KLO 10.00 (EET/EEST)

Evlin faktorirahastojen perhe täydentyy uudella tulokkaalla Evli Osakefaktori Maailmalla, joka tarjoaa pääsyn kehittyneille markkinoille maailmanlaajuisesti. Evlin faktorirahastojen asiantuntemus perustuu paitsi pitkänajan akateemiseen tutkimusnäyttöön myös oman salkunhoidon vuosien aikana saavuttamaan osaamiseen. Evli lanseerasi Eurooppaan ja USA:han sijoittavat osakefaktorirahastonsa vuosina 2015-16, edelläkävijänä Pohjoismaissa.

”Tutkimuksemme mukaan faktorisijoittaminen toimii kaikkialla maailmassa, joten haluamme vastata asiakkaiden kysyntään ja tarjota heille myös globaalisti sijoittavan vaihtoehdon. Maantieteellisen kattavuuden lisäksi uudella tuotteellamme saa hyvin hajautetun sijoituksen rahastoon, joka muuten hyödyntää samaa sijoitusfilosofiaa ja samoja faktoreita kuin muutkin osakefaktorirahastomme, eli arvoa, momentumia, laatua ja matalaa riskiä”, Antti Sivonen ja Mattias Lagerspetz Evlin faktorirahastojen salkunhoitotiimistä kertovat.

Faktoreiden on akateemisissa tutkimuksissa osoitettu olevan merkittäviä lisäarvon lähteitä, jotka tuottavat sijoittajille paremmin kuin markkinat keskimäärin ja mahdollistavat osakekohtaista riskiä minimoivan laajan hajautuksen. Evlin faktorirahastojen salkunhoito tapahtuu systemaattisesti rakennettujen mallien ja algoritmien pohjalta. Sijoittajapsykologinen riski jää näin pois sijoituskohteiden valinnasta, mikä on faktorisijoittamisen huomattava etu.

Olennainen osa Evlin faktorirahastojen sijoitusprosessia on myös sijoituskohteiden vastuullisuuden analysointi ja siihen perustuva seulonta.

”Faktorirahastojemme sijoituspäätöksiin integroitiin vähähiilinen prosessi jo neljä vuotta sitten, ja viime vuonna se muutettiin kokonaisvaltaisemmaksi vastuullisuus (ESG*) -lähestymistavaksi, jossa käytetään sekä poissulkemista että parhaiden yhtiöiden valintaa toimialojen sisällä. ESG-sijoittaminen on toiminut faktorirahastoissa tehokkaasti, ja nyt myös uusimmassa, maailmanlaajuisesti sijoittavassa faktorirahastossa painottuvat ne yritykset, jotka saavat korkean vastuullisuusarvosanan”, kertoo Evlin faktorirahastojen johtaja Peter Lindahl.

ESG-prosessissa Evli Osakefaktori Maailman sijoitusuniversumiin valikoituu tutkimuslaitos MSCI:n ESG-arvion perusteella ainoastaan vastuullisimmat kolme neljännestä yhtiöistä. Tästä noin 5.000 osakkeen listasta valikoituu rahaston omistuksiksi parhaat 600 osaketta faktoriominaisuuksiensa perusteella. Sijoittaminen on läpinäkyvää ja avointa, ja Evli raportoi asiakkaille vastuullisuudesta samalla datalla, jota se käyttää sijoituspäätösten teossa. Evlin rahastojen juuri uusitut ESG-raportit kuuluvat markkinoiden kattavimpiin katsauksiin rahastojen vastuullisuudesta.

Evlin faktorirahastojen tiimiin kuuluu seniorisalkunhoitaja Peter Lindahl, jolla on lähes 25 vuoden kokemus rahoitusalalta Suomesta ja USA:sta sekä seniorisalkunhoitaja Antti Sivonen (13 vuoden kokemus rahoitusalalta) ja salkunhoitaja Mattias Lagerspetz (8 vuoden kokemus rahoitusalalta).

Evlin faktorirahastot lyhyesti

Pohjoismainen edelläkävijä

Ensimmäisten joukossa tarjoamassa faktorirahastoja​

4 Faktorirahastoa

Evli Osakefaktori Eurooppa (perustettu 10/2015)

Evli Osakefaktori USA (perustettu 08/2016)

Evli Factor Premia (perustettu 11/2017)

Evli Osakefaktori Maailma (perustettu 08/2020)

Kattava ESG-prosessi​

Poissulkeminen, integrointi ja best-in-class​


Lisätietoja:
Peter Lindahl, Head of Systematic Funds, seniorisalkunhoitaja, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. +358 9 4766 9317, peter.lindahl@evli.com


Vastuullinen sijoittaminen Evlissä

Vastuullisuus on Evli Pankille merkittävä strateginen painopistealue, ja ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät niin sanotut ESG-tekijät* on Evlissä integroitu kaikkeen sijoitustoimintaan.

Evli allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2010, ja se on ollut CDP:n (Carbon Disclosure Project) sijoittajajäsen vuodesta 2007 ja Finsif – Finland’s Sustainable Investment Forum ry:n jäsen vuodesta 2010 lähtien.

Analyysin ja vastuullisuustekijöiden seurannan lisäksi tärkeä merkitys on yhtiöihin vaikuttamisella yksin sekä yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Evli on mukana useissa yhteisvaikuttamisprojekteissa, esimerkiksi CDP:n sijoittajakirjeissä, Climate Action 100+ -projektissa ja PRI:n öljy- ja kaasusektoriin kohdistuvassa yhteisvaikuttamisessa. Lue lisää.

*ESG tulee englanninkielisistä sanoista Environmental, Social and Governance.


Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 12,9 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 71,8 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,3 prosenttia (30.6.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.


Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti