Etusivu » ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS: OY FINCORP AB:N OMISTUS QPR SOFTWARE OYJ:SSÄ

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS: OY FINCORP AB:N OMISTUS QPR SOFTWARE OYJ:SSÄ

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS: OY FINCORP AB:N OMISTUS QPR SOFTWARE OYJ:SSÄ

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.8.2020 klo 14.00

QPR Software Oyj on saanut Oy Fincorp Ab:ltä Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut yli kymmeneen (10) prosenttiin. QPR Softwaren osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 12 444 856 kappaletta.

Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: QPR Software Oyj, 0832693-7
Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus: Oy Fincorp Ab, 0599090-4
Ilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuden hankinta.
Liputusraja ylitettiin 5.8.2020.

Oy Fincorp Ab:n omistusosuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 10,34 % 0 10,34 % 12 444 863
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 6,39 % 0 6,39 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009008668 1 287 210 0 10,34 % 0 %
YHTEENSÄ 1 287 210 10,34 % 0 %

QPR Software Oyj

Jari Jaakkola
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jari Jaakkola, puh. 040 502 6397
JAKELU:
NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.qpr.com

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti