Etusivu » Verkkokauppa.comin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020: Vahva myynti ja ennätystulos poikkeuksellisessa ympäristössä

Verkkokauppa.comin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020: Vahva myynti ja ennätystulos poikkeuksellisessa ympäristössä

Verkkokauppa.comin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020: Vahva myynti ja ennätystulos poikkeuksellisessa ympäristössä

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020: Vahva myynti ja ennätystulos poikkeuksellisessa ympäristössä

Verkkokauppa.com Oyj – puolivuosikatsaus (tilintarkastamaton) 24.7.2020 klo 8.00

1.4.–30.6.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 123 miljoonaa euroa (4–6/2019:108), kasvua 14,1 %
 • Myyntikate 21,4 miljoonaa euroa (15,3), kasvua 39,7 %
 • Myyntikate 17,4 % liikevaihdosta (14,2 %)
 • Liiketulos 4,4 miljoonaa euroa (0,2)
 • Liiketulosprosentti 3,5 % liikevaihdosta (0,2 %)
 • Vertailukelpoinen liiketulos 4,8 miljoonaa euroa (0,2)
 • Vertailukelpoinen liiketulosprosentti 3,9 % liikevaihdosta (0,2 %)
 • Katsauskauden tulos 3,3 miljoonaa euroa (-0,2)
 • Osakekohtainen tulos 0,07 euroa (0,00)
 • Investoinnit 0,4 miljoonaa euroa (0,8)
 • Liiketoiminnan kassavirta -2,6 miljoonaa euroa (-2,2)
 • Yhtiö kertoi katsauskauden jälkeen alustavat tiedot toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liiketuloksesta sekä antoi positiivisen tulosvaroituksen.
 • Yhtiön hallitus on hyväksynyt katsauskauden jälkeen toisen vuosineljänneksen osingon 0,054 euroa osaketta kohti
KESKEISET TUNNUSLUVUT 4-6/2020 4-6/2019 Muutos% 1-6/2020 1-6/2019 Muutos% 1-12/2019
Liikevaihto, tuhatta euroa 123 050 107 848 14,1 % 248 305 223 645 11,0 % 504 113
Myyntikate, tuhatta euroa 21 405 15 327 39,7 % 40 825 32 727 24,7 % 73 874
Myyntikate-% 17,4 % 14,2 % 22,4 % 16,4 % 14,6 % 12,4 % 14,7 %
Käyttökate, tuhatta euroa 5 602 1 448 286,9 % 10 250 5 029 103,8 % 16 330
Käyttökate-% 4,6 % 1,3 % 239,1 % 4,1 % 2,2 % 83,6 % 3,2 %
Liiketulos, tuhatta euroa 4 356 190 2198,6 % 7 773 2 490 212,2 % 11 290
Liiketulos-% 3,5 % 0,2 % 1914,6 % 3,1 % 1,1 % 181,1 % 2,2 %
Vertailukelpoinen liiketulos, tuhatta euroa 4 826 190 2446,8 % 8 580 2 490 244,6 % 11 290
Vertailukelpoinen liiketulos % 3,9 % 0,2 % 2132,2 % 3,5 % 1,1 % 210,3 % 2,2 %
Kauden tulos, tuhatta euroa 3 298 -154 2243,4 % 5 742 1 371 318,7 % 7 810
Investoinnit 396 750 -47,2 % 662 845 -21,7 % 1 245
Liiketoiminnan kassavirta -2 605 -2 210 -17,9 % 1 033 -13 394 107,7 % 9 690

1.1.–30.6.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 248 miljoonaa euroa (1–6/2019:224), kasvua 11,0 %
 • Myyntikate 40,8 miljoonaa euroa (32,7), kasvua 24,7 %
 • Myyntikate 16,4 % liikevaihdosta (14,6 %)
 • Liiketulos 7,8 miljoonaa euroa (2,5)
 • Liiketulosprosentti 3,1 % liikevaihdosta (1,1 %)
 • Vertailukelpoinen liiketulos 8,6 miljoonaa euroa (2,5)
 • Vertailukelpoinen liiketulosprosentti 3,5 % liikevaihdosta (1,1 %)
 • Katsauskauden tulos 5,7 miljoonaa euroa (1,4)
 • Osakekohtainen tulos 0,13 euroa (0,03)
 • Investoinnit 0,7 miljoonaa euroa (0,8)
 • Liiketoiminnan kassavirta 1,0 miljoonaa euroa (-13,4)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Vahva tase mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentamisen. Yhtiö arvioi, että COVID-19 pandemian vaikutus kysyntään ei välttämättä ole niin suuri kuin aikaisemmin ennakoitiin. Yhtiö uskoo, että kuluttajakysyntä jatkuu tai ei merkittävästi vähene toisen vuosipuoliskon aikana, jota tukevat osittain muuttuvat kulutustottumukset ja muuttuva kuluttajakäyttäytyminen. Tulevaisuuden näkymiin kohdistuva epävarmuus on kasvanut merkittävästi etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Vaikka COVID-19-pandemian tilanne on toistaiseksi ennakoitua parempi Suomessa, sen vaikutuksia taloudelliseen kehitykseen sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen, yritysmyyntiin ja tukkukauppaan on vielä vaikea arvioida. Epävarmuus talouden ja ostovoiman ennustetusta kehityksestä ja sen vaikutuksista on lisääntynyt, ja yhtiö uskoo tämän mahdollisesti heijastuvan kasvavina haasteina sen liiketoimintaan toisen vuosipuoliskon aikana.

TULOSOHJEISTUS

Yhtiö päivitti tulosohjeistustaan 21.7.2020 koskien vuoden 2020 liikevaihtoa ja vertailukelpoista liiketulosta. Yhtiö arvioi liikevaihdon olevan 520-545 miljoonan euron välillä (504 miljoona euroa vuonna 2019) ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 13-18 miljoonan euron välillä (11,3 miljoonaa euroa vuonna 2019) vuonna 2020. Aiemmin yhtiö arvio liikevaihdon olevan 510–530 miljoonan euron välillä ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 12-15 miljoonan euron välillä vuonna 2020.

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi odotuksia enemmän toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 123 miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen myynnin kasvu saavutettiin vahvalla verkkomyynnillä, keskisuurten ja kehittyvien kategorioiden hyvällä suoriutumisella sekä tehokkaalla markkinoinnilla, joka johti verkkoliikenteen kasvuun. Suomessa kuluttajaelektroniikan markkina kasvoi GfK:n mukaan 9,1 %, ja kuluttajakäyttäytyminen jatkoi muutostaan kaupan siirtyessä nopeasti verkkoon. COVID-19-pandemialla oli vaikutuksia markkinaan: etätyöskentely ja muutokset kuluttajakäyttäytymisessä kasvattivat kysyntää useissa tuoteryhmissä. Toisen vuosineljänneksen aikana Verkkokauppa.com pystyi hyödyntämään monikanavaista liiketoimintamalliaan ja siten kasvamaan markkinaa nopeammin ja vastaamaan asiakkaiden muuttuvaan käyttäytymiseen ja tarpeisiin. Laaja tuotevalikoima, tuotteiden erinomainen saatavuus ja monipuoliset toimitusvaihtoehdot johtivat kasvaviin kävijämääriin. Myynti kasvoi yli 40 prosenttia useissa tuoteryhmissä.

Toisen vuosineljänneksen myyntikate oli 17,4 % ja edellisvuotta korkeampi (Q2/2019 14,2 %) johtuen myynnin hyvästä kehityksestä parempi katteisissa tuoteryhmissä, paremmasta valikoimanhallinnasta sekä alemmasta myynnistä matalamman katteen tukkukaupassa. Yhtiön toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli ennätyksellinen 4,8 miljoonaa euroa (Q2/2019: 0,2 miljoonaa euroa) pääosin kasvaneen myynnin ja parempien katteiden ansiosta. Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 4,4 miljoonaa euroa (Q2/2019: 0,2 miljoonaa euroa) mukaan lukien Nasdaq Helsingin päälistalle 5.6.2020 siirtymiseen liittyvät neuvonantokulut.

Yhtiö keskittyi toisella vuosineljänneksellä valikoimanhallintaan sekä markkinoinnin tehostamiseen kannattavuuden edelleen parantamiseksi. Verkkokauppa.com onnistui houkuttelemaan uusia asiakkaita verkkokauppaansa hyödyntämällä laajaa tuotevalikoimaansa ja mielenkiintoisilla sesonkituotteilla. Yhtiö lanseerasi uusia tuotteita ja brändejä ja paransi BrandIndexin mukaan tunnettuuttaan. Osana asiakaskokemuksen parantamista Verkkokauppa.com jatkaa verkkokauppansa kehitystä, muun muassa parantamalla tuotetietoja ja tarjoamalla parhaita mahdollisia toimitusvaihtoehtoja.

Yhtiö odottaa kuluttajaelektroniikkamarkkinan pysyvän kilpailtuna ja erikoisliikkeiden vähentymisen jatkuvan edelleen. Verkkokauppa.comin toimenpiteet työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi COVID-19-pandemian aikana ovat olleet riittävät ja yhtiö seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä. Verkkokauppa.comin kilpailuetuja ovat jatkossakin markkinoiden paras tuotteiden saatavuus, bränditunnettuus, monipuoliset toimitusvaihtoehdot sekä kilpailijoita laajempi tuotevalikoima. Yhtiö säilyttää kustannusrakenteensa matalana ja tavoittelee johtavaa asemaa Suomen kuluttajaelektroniikkamarkkinassa. Edullisen kustannusrakenteensa ansiosta yhtiö on hyvin asemoitunut toteuttaakseen asiakaslupaustaan ”todennäköisesti aina halvempi”.

Vahvan ja suotuisan ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen epävarmuus lyhyen aikavälin makrotalouden, kuluttajakäyttäytymisen ja ostovoiman kehityksessä tulevat jatkumaan. Vastaavasti myös poikkeuksellisessa toimintaympäristössä yritys- ja tukkumyyntiin liittyvä riski kysynnän volatiliteetista on lisääntynyt. Korkea kysyntä monissa kategorioissa, kuten tietokoneissa, toisen vuosineljänneksen aikana saattaa myös heijastua negatiivisena kysyntään kolmannen vuosineljänneksen osalta. Epävarmuus talouden ja ostovoiman ennustetusta kehityksestä ja sen vaikutuksista on lisääntynyt, ja yhtiö uskoo tämän mahdollisesti heijastuvan kasvavina haasteina sen liiketoimintaan toisen vuosipuoliskon aikana. On todennäköistä, että nykyinen yhden prosentin vauhti Suomen kivijalkakaupan siirtymisessä verkkoon kiihtyy tulevaisuudessa toimialan disruptoitumisen ja digitaalisten ratkaisujen nopean kehityksen myötä. Tällä hetkellä verkkokaupan osuus Suomen vähittäiskaupan markkinasta on arviolta 12–13 %, mikä on edelleen vähemmän kuin Euroopassa tai Pohjoismaissa keskimäärin.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Huhti-kesäkuu 2020

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 14,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 15,2 miljoonaa euroa ja oli 123,1 miljoonaa euroa (107,8). Erityisesti kasvoi suurten kodinkoneiden, urheilutarvikkeiden, audio- ja hifi-tuotteiden, grillaustuotteiden, komponenttien sekä tietokoneiden myynti.

Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen kasvu jatkui, sen tuotot olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,8) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Johtuen erääntyneiden saatavien jatkuvan kaupan hintamuutoksista sekä epävarmuudesta rahoitusasiakkaiden maksukäyttäytymisessä, luottotappiovarausta kasvatettiin toisen vuosineljänneksen aikana 0,5 miljoonaa euroa (-0,2). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat huhti-kesäkuussa 3,7 % ja olivat 8,4 miljoonaa euroa (8,1). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, asiakaspalvelun ja osto-osaston kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 27,5 % ja olivat 7,5 miljoonaa euroa (5,9). Kasvu johtui pääosin luottotappiovarauksen kasvusta, ulkoistetun logistiikan palvelumaksuista sekä 0,5 miljoonan euron asiantuntijakuluista liittyen yhtiön siirtymiseen Nasdaq Helsingin päälistalle.

Yhtiön liiketulos huhti-kesäkuussa 2020 oli 4,4 miljoonaa euroa (0,2), vertailukelpoinen liiketulos oli 4,8 miljoonaa euroa (0,2) ja kauden tulos 3,3 miljoonaa euroa (-0,2). Vertailukelpoiseen tulokseen vaikutti päälistalle siirtymiseen liittyvien asiantuntijakulujen oikaiseminen, yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (0,0).

Tuhatta euroa 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liiketulos 4 356 190 7 773 2 490 11 290
– Nasdaq Helsingin päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut 470 807
Vertailukelpoinen liiketulos 4 826 190 8 580 2 490 11 290

Osakekohtainen tulos oli huhti-kesäkuussa 0,07 euroa (0,00). Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,03).

Tammi-kesäkuu 2020

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 11,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 24,7 miljoonaa euroa ja oli 248,3 miljoonaa euroa (223,6). Erityisesti kasvoi urheilutarvikkeiden, audio- ja hifi-tuotteiden, TV- ja videotuotteiden, grillaustuotteiden, tietokoneiden sekä suurten kodinkoneiden myynti.

Verkkokauppa.comin omarahoitteinen asiakasrahoitus jatkoi kasvua, sen tuotot olivat 1,8 miljoonaa euroa (1,6) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Johtuen erääntyneiden saatavien jatkuvan kaupan hintamuutoksista sekä epävarmuudesta rahoitusasiakkaiden maksukäyttäytymisessä, luottotappiovarausta kasvatettiin vuodenvaihteeseen verrattuna 1,1 miljoonaan euroon (0,5). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-kesäkuussa 7,4 % ja olivat 17,0 miljoonaa euroa (15,9). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, asiakaspalvelun ja osto-osaston kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 13,8 % ja olivat 13,8 miljoonaa euroa (12,1). Kasvu johtui pääosin luottotappiovarauksen kasvusta, ulkoistetun logistiikan palvelumaksuista, IT-järjestelmiin liittyvistä kustannuksista sekä 0,8 miljoonan euron asiantuntijakuluista liittyen yhtiön siirtymiseen Nasdaq Helsingin päälistalle.

Yhtiön liiketulos tammi-kesäkuussa 2020 oli 7,8 miljoonaa euroa (2,5), vertailukelpoinen liiketulos oli 8,6 miljoonaa euroa (2,5) ja kauden tulos 5,7 miljoonaa euroa (1,4). Vertailukelpoiseen tulokseen vaikutti päälistalle siirtymiseen liittyvien asiantuntijakulujen oikaiseminen, yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (0,0).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-kesäkuussa 2020 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 1,0 miljoonaa euroa (-13,4). Liiketoiminnan rahavirran suhteellinen paraneminen katsauskaudella johtui pääosin myyntikatteiden paranemisesta ja käyttöpääoman lisääntymisestä.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan neljännen vuosineljänneksen lopussa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiö investoi katsauskauden aikana uusiin tietojärjestelmiin sekä toiminnanohjausjärjestelmän uusien ominaisuuksien kehittämiseen, ja näihin liittyviä palkkamenoja ja yhtiön ulkopuolisten järjestelmäkonsulttien kustannuksia aktivoitiin taseeseen yhteensä 0,4 miljoonaa euroa (0,1). Yhtiö investoi myös tavanomaisiin myymälöiden kalustohankintoihin. Investoinnit olivat huhti-kesäkuussa 2020 0,4 miljoonaa euroa (0,8). Kokonaisinvestoinnit tammi-kesäkuussa 2020 olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,8).

Yhtiöllä on 20 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka ovat käyttämättömiä. Niistä 15 miljoonaa euroa on voimassa 3 vuotta ja 5 miljoonaa euroa on voimassa 5 vuotta 1.7.2019 alkaen.

OSAKEVAIHTO JA OSAKKEET

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin 4. kesäkuuta asti Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja 5. kesäkuuta alkaen Nasdaq Helsingin Oy:n pörssilistalla
8 766 185 kappaletta, mikä oli 19,5 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 5,74 euroa ja alin 2,49 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 4,00 euroa. Kauden osakevaihto oli 35,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 5,20 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 232,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä 30.6.2020 oli 45 065 130 osaketta, sisältäen yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Yhtiö on luovuttanut tilikauden 2020 aikana yhteensä 15 370 hallussaan olevaa omaa osaketta osana hallituspalkkioiden maksamista. Yhtiön hallussa 30.6.2020 oli 353 151 omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,78 %. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Yhtiön hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2020). Hallitus ei ole käyttänyt osakeantivaltuutustaan muutoin kuin osana hallituspalkkioiden maksamista.

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Yhtiöllä on käytössä kaksi erillistä toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnattua osakepohjaista kannustinjärjestelmää, lisäosakeohjelma (Matching Share Plan) 2018-2020 ja suoritusperusteinen lisäosakeohjelma (Performance Matching Share Plan) 2020-2022. Ohjelmien tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (Matching Share Plan) 2018–2020 henkilö voi ansaita hallituksen päättämän määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa on kaksi sitouttamisjaksoa: 2018–2020 ja 2019–2021.Sitouttamisjaksolta 2018–2020 maksettavat palkkiot vastaavat enintään 50 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa ja sitouttamisjaksolta 2019–2021 enintään 45 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavat osuudet.

Uudessa osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosaketta kutakin kohdennettua osaketta kohden. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään noin 540 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa (bruttomäärä).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä kasvoi katsauskaudella 2,2 % ja oli kesäkuun 2020 lopussa 747 (731). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, tukkukaupan luonteeseen, liiketoimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2019 vuosikertomuksessa.

Taloudellinen kehitys ja rahoitusmarkkinoiden käyttäytymisen epävarmuus Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa voivat vaikuttaa haitallisesti Verkkokauppa.comin liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin. COVID-19-pandemia on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen merkittävästi ihmisten elämään ja yritysten toimintaan Suomessa ja globaalisti. COVID-19-pandemia jatkuu edelleen ja siitä seuraavia vaikutuksia on vaikea vielä arvioida tässä kohtaa.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.3.2020. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös, käsiteltiin palkitsemispolitiikka sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2019. Osinkoa päätettiin jakaa 0,052 euroa osaketta kohti (yhteensä 2 339 612,96 euroa).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti: Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,162 euroa osakkeelta (erät voivat olla keskenään erisuuruiset). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 6.5.2020, 4.8.2020 ja 3.11.2020. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Kaikki nykyiset hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä valittiin. Yhtiön hallitus valitsi uudelleen Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi ja päätti jatkaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnilla. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku (puheenjohtaja), Arja Talma (varapuheenjohtaja), Christoffer Häggblom ja Samuli Seppälä. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom (puheenjohtaja), Samuli Seppälä ja Kai Seikku.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakemäärä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Lisäksi yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajan nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle sekä vahvistaa nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme on Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai näiden osakkeenomistajien nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity toukokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna Euroclear Finland Oy:n pitämään tai muualla pidettävään Yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2020 päätti maksaa osinkoa 0,052 euroa (yhteensä 2 339 612,96 euroa) osaketta kohti. Osingon maksupäivä oli 9.4.2020.

Hallitus päätti 24.4.2020 maksaa osinkoa 0,053 euroa osakkeelta (yhteensä 2 384 605,52 euroa). Osingon maksupäivä oli 6.5.2020.

Hallitus päätti 24.7.2020 maksaa osinkoa 0,054 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 433 517,02 euroa).

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,162 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2020 aikana.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Verkkokauppa.com tiedotti 24.4.2020, että se aloittaa omien osakkeiden hankinnan.

Verkkokauppa.com tiedotti 14.5−30.6.2020 välisenä aikana omien osakkeiden hankinnoista yhteensä 25 tiedotteella.

Verkkokauppa.com tiedotti 28.5.2020, että se hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Verkkokauppa.com tiedotti 29.5.2020, että Finanssivalvonta on hyväksynyt Verkkokauppa.com Oyj:n suomenkielisen listalleottoesitteen.

Verkkokauppa.com tiedotti 4.6.2020, että sen listalleottohakemus on hyväksytty ja kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 5.6.2020.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Verkkokauppa.com tiedotti 1.7.2020 omien osakkeiden hankinnasta.

Verkkokauppa.com tiedotti 2.7.2020, että se on päättänyt omien osakkeiden hankinnan.

Verkkokauppa.com tiedotti 21.7.2020 alustavat tiedot toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liiketuloksesta sekä antoi positiivisen tulosvaroituksen.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään LiveStream-lähetyksenä suomeksi perjantaina 24.7.2020 klo 10.00, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 24.7.2020 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta www.verkkokauppa.com osiosta Sijoittajat > Esitykset. Molempia tilaisuuksia voi seurata LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2020

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

·Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020, perjantaina 23.10.2020

Helsingissä 24. heinäkuuta 2020

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Mikko Forsell, talousjohtaja
sähköposti mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

VERKKOKAUPPA.COM OYJ PUOLIVUOSIKATSAUKSEN TALOUDELLISET TIEDOT 1.1.–30.06.2020

Tuloslaskelma

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
Tuhatta euroa Liite 2020 2019 2020 2019 2019
Liikevaihto 1.3 123 050 107 848 248 305 223 645 504 113
Liiketoiminnan muut tuotot 116 119 243 283 555
Materiaalit ja palvelut -101 645 -92 521 -207 480 -190 919 -430 239
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8 417 -8 114 -17 036 -15 866 -32 595
Poistot -1 246 -1 258 -2 476 -2 539 -5 040
Liiketoiminnan muut kulut -7 503 -5 884 -13 782 -12 115 -25 504
Liiketulos 4 356 190 7 773 2 490 11 290
Rahoitustuotot 2 1 3 4 64
Rahoituskulut -359 -382 -720 -779 -1 591
Tulos ennen veroja 3 999 -191 7 056 1 715 9 763
Tuloverot -701 37 -1 315 -344 -1 953
Kauden tulos 3 298 -154 5 742 1 371 7 810
Kauden tuloksen jakautuminen
Yhtiön omistajille 3 298 -154 5 742 1 371 7 810
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) 0,07 0,00 0,13 0,03 0,17

Laaja tuloslaskelma

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
Tuhatta euroa 2020 2019 2020 2019 2019
Kauden tulos 3 298 -154 5 742 1 371 7 810
Kauden laaja tulos 3 298 -154 5 742 1 371 7 810
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Yhtiön omistajille 3 298 -154 5 742 1 371 7 810

Tase

Tuhatta euroa Liite 30.6.2020 31.12.2019
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 856 592
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 187 2 381
Käyttöoikeusomaisuuserät 1.5 17 235 18 770
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 266 266
Laskennalliset verosaamiset 1 308 1 195
Myyntisaamiset 1.6/1.7 2 302 1 882
Muut pitkäaikaiset saamiset 425 435
Pitkäaikaiset varat yhteensä 24 579 25 521
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 56 659 66 702
Myyntisaamiset 1.6/1.7 11 890 14 620
Muut saamiset 1 421 1 143
Tuloverosaamiset 278
Siirtosaamiset 7 495 9 424
Rahavarat 1.7 34 898 42 495
Lyhytaikaiset varat yhteensä 112 364 134 662
Varat yhteensä 136 943 160 183
Oma pääoma
Osakepääoma 100 100
Omat osakkeet -2 156 -701
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 764 25 707
Kertyneet voittovarat 6 923 3 647
Kauden tulos 5 742 7 810
Oma pääoma yhteensä 36 373 36 563
Pitkäaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat 1.7 17 975 19 676
Laskennalliset verovelat 7 7
Varaukset 740 660
Pitkäaikaiset velat yhteensä 18 722 20 343
Lyhytaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat 1.7 3 899 3 758
Saadut ennakkomaksut 4 144 3 819
Ostovelat 1.7 52 132 73 068
Muut lyhytaikaiset velat 7 334 7 892
Siirtovelat 14 311 14 741
Tuloverovelat 29
Lyhytaikaiset velat yhteensä 81 848 103 277
Velat yhteensä 100 570 123 620
Oma pääoma ja velat yhteensä 136 943 160 183

Rahavirtalaskelma

1-6/ 1-6/ 1-12/
Tuhatta euroa 2020 2019 2019
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja 7 056 1 715 9 763
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset 2 476 2 539 5 040
Rahoitustuotot ja -kulut 716 775 1 527
Muut oikaisut 213 236 476
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 10 461 5 265 16 806
Käyttöpääoman muutos
Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -410 175 -335
Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten lisäys (‒) / vähennys (+) 4 380 6 538 1 653
Vaihto-omaisuuden lisäys (‒) / vähennys (+) 10 043 12 881 -918
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (‒) -21 601 -36 510 -3 650
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 874 -11 652 13 557
Maksetut korot -40 -19 -59
Saadut korot 3 4 7
Vuokrasopimusvelkojen koron osuus -679 -760 -1 483
Maksetut välittömät verot -1 124 -967 -2 333
Liiketoiminnan rahavirta 1 033 -13 394 9 690
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -222 -716 -1 016
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -440 -87 -186
Luovutustulot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 57
Investointien rahavirta -662 -802 -1 145
Rahoituksen rahavirta
Vuokrasopimusvelkojen vähennys (-) -1 909 -1 864 -3 690
Maksetut osingot -4 724 -4 366 -8 908
Omien osakkeiden hankinta -1 335 -198 -198
Rahoituksen rahavirta -7 968 -6 428 -12 796
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (‒) -7 597 -20 625 -4 251
Rahavarat kauden alussa 42 495 46 746 46 746
Rahavarat kauden lopussa 34 898 26 122 42 495

Laskelma oman pääoman muutoksista

A Osakepääoma E Kertyneet voittovarat
B Omat osakkeet F Oma pääoma yhteensä
C Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
D Käyvän arvon rahasto

Tuhatta euroa A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2020 100 -701 25 707 -0 11 457 36 563
Kauden tulos 5 742 5 742
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista 0
Kauden laaja tulos yhteensä 5 742 5 742
Osingonjako -4 724 -4 724
Omien osakkeiden hankinta -1 455 -1 455
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot 57 57
Osakeperusteiset maksut 191 191
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -1 455 57 -4 534 -5 932
Oma pääoma 30.06.2020 100 -2 156 25 764 -0 12 665 36 373
Tuhatta euroa A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2019 100 -502 25 585 -33 12 416 37 565
Kauden tulos 7 810 7 810
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista 33 33
Kauden laaja tulos yhteensä 33 7 810 7 843
Osingonjako -8 908 -8 908
Omien osakkeiden hankinta -198 -198
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot 122 122
Osakeperusteiset maksut 139 139
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -198 122 -8 769 -8 845
Oma pääoma 31.12.2019 100 -701 25 707 0 11 457 36 563
Tuhatta euroa A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2019 100 -502 25 585 -33 12 416 37 565
Kauden tulos 1 371 1 371
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista 0
Kauden laaja tulos yhteensä 1 371 1 371
Osingonjako -4 366 -4 366
Omien osakkeiden hankinta -198 -198
Omien osakkeiden luovutukset – hallituspalkkiot 61 61
Osakeperusteiset maksut 80 80
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -198 61 -4 286 -4 423
Oma pääoma 30.06.2019 100 -701 25 646 -33 9 501 34 513

Liitetiedot

1.1Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Verkkokauppa.com Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena 4. kesäkuuta asti Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja 5. kesäkuuta alkaen Nasdaq Helsingin Oy:n pörssilistalla. Yhtiön pääkonttorin rekisteröity osoite on Tyynenmerenkatu 11, Helsinki.

Verkkokauppa.com Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä Verkkokauppa.com Oyj:n 4. maaliskuuta 2020 julkistetun tilinpäätöksen kanssa. Verkkokauppa.com Oyj on noudattanut puolivuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2019.

Verkkokauppa.com Oyj ei ole ottanut raportointikaudella 2020 käyttöön uusia laskentaperiaatteita, joilla olisi merkittävää vaikutusta tähän puolivuosikatsaustiedotteeseen.
Puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta. Kaikki luvut tässä raportissa on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole mainittu.

Arvioiden ja johdon harkinnan käyttö sekä toimenpiteet COVID-19-pandemian johdosta

Tätä puolivuosikatsausta laadittaessa johto on joutunut tekemään arvioita ja oletuksia sekä tekemään harkintaan perustuvia päätöksiä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä raportoitujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määrään. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.
Yhtiö on aloittanut useita toimenpiteitä liiketoiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi. COVID-19-pandemiaan liittyvät tiheä seuranta ja raportointi on yhtiössä käytössä. Vaikka COVID-19-pandemian tilanne on toistaiseksi ennakoitua parempi Suomessa, sen vaikutuksia taloudelliseen kehitykseen sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen, yritysmyyntiin ja tukkukauppaan on vielä vaikea arvioida. Epävarmuus talouden ja ostovoiman ennustetusta kehityksestä ja sen vaikutuksista on lisääntynyt, ja yhtiö uskoo tämän mahdollisesti heijastuvan kasvavina haasteina sen liiketoimintaan toisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiö on maaliskuusta 2020 alkaen päivittäin seurannut rahoitusasiakkaidensa maksukäyttäytymistä ja luottotappioiden kehittymistä, päättänyt luottolimiiteistä ja sekä arvioinut ja päivittänyt luottotappiovarausta. Asiakkaiden maksukäyttäytymisessä ei olla havaittu merkittäviä muutoksia. COVID-19-pandemia ei myöskään ole vaikuttanut merkittävästi varaston kiertoaikaan tai vaihto-omaisuuteen kohdistettuun arvonalennukseen. Yhtiön vuokrasopimuksissa tai niiden maksuehdoissa ei ole COVID-19-pandemian vaikutuksesta tapahtunut sellaisia merkittäviä muutoksia, joilla olisi olennaista vaikutusta käyttöoikeusomaisuuseriin tai niistä kirjattuun vuokrasopimusvelkaan. Yhtiön nykyinen kassa sekä voimassaolevat käyttämättömät luottolimiitit (20 miljoonaa euroa) tukevat liiketoiminnan jatkuvuutta myös poikkeusoloissa.

1.2Segmenttiraportointi

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yksi raportoitava segmentti. Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa, kun se on soveltanut yhdistelykriteerejä yhdistelläkseen toimintasegmentit yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Asiakkaat ovat samoja kaikilla toimintasegmenteillä, jotka tarjoavat samoja tuotteita ja palveluita yhdenmukaisilla ehdoilla yhdellä pääasiallisella markkina-alueella eli Suomessa. Keskeistä yhtiön liiketoimintamallille on verkkokaupan ja myymälöiden vahva integraatio, koko liiketoimintaa palvelevat yhteiset tukitoiminnot sekä keskitetyn liiketoiminnan mahdollistama volyymietu.

1.3Liikevaihto asiakassopimuksista

Yhtiön tuottovirrat muodostuvat tuotemyynnistä sekä palvelumyynnistä. Tuotevalikoimassa on 26:lta eri päätuotealueelta yli 65 000 tuotetta, joita yhtiö myy kuluttajille verkkokauppansa ja neljän vähittäismyymälänsä kautta Suomessa. Yhtiön harjoittamaan palvelumyyntiin kuuluvat esimerkiksi asennus- ja huoltopalvelut, liittymämyynnit sekä näkyvyyden myynti. Maantieteellisesti liikevaihto kertyy pääasiallisesti Suomesta.

Tuotemyynti tuloutetaan ajankohtana, jolloin määräysvalta on siirtynyt. Palvelumyynti tuloutetaan pääsääntöisesti ajan kuluessa.

Liikevaihdon jaottelu

Liikevaihto asiakassopimuksista

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
Tuhatta euroa 2020 2019 2020 2019 2019
Yhtenä ajankohtana 121 898 106 373 246 291 220 913 498 343
Ajan kuluessa 1 153 1 475 2 014 2 732 5 770
Liikevaihto yhteensä 123 050 107 848 248 305 223 645 504 113

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
Tuhatta euroa 2020 2019 2020 2019 2019
Suomi 114 756 95 815 219 848 199 743 442 540
Muu maailma 8 294 12 033 28 457 23 902 61 573
Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti 123 050 107 848 248 305 223 645 504 113

Asiakasrahoituksen tuotot

Yhtiö esittää kaikki asiakasrahoitukseen liittyvät tuotot päälaskelmilla osana liikevaihtoa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan kaudella kirjatut omarahoitteisen Apuraha-asiakasrahoituksen tuotot jaoteltuna efektiivisen koron mukaan kirjattuihin korkotuottoihin sekä muihin tuottoihin. Muut tuotot koostuvat muista palkkioista.

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
Tuhatta euroa 2020 2019 2020 2019 2019
Efektiivisen koron menetelmällä kirjatut korkotuotot 473 314 912 635 1 293
Muut oman asiakasrahoituksen tuotot 408 461 849 972 1 983
Omarahoitteisen Apurahan tuotot yhteensä 881 775 1 762 1 607 3 276

1.4Toiminnan kausiluontoisuus

Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla.

1.5Käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta euroa 30.6.2020 31.12.2019
Kirjanpitoarvo 1.1. 18 770 21 764
Lisäykset 405 113
Uudelleenarvostukset 700
Vähennykset -56 -33
Poistot ja arvonalentumiset -1 884 -3 774
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 17 235 18 770

Tilikausilla 2019 ja 2020 tehdyt uudelleenarvostukset liittyvät vuokrasopimusten indeksikorotuksiin ja uudelleenneuvoteltuihin vuokrasopimuksiin.

1.6Myyntisaamiset

30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Tuhatta euroa Myynti-saamiset Tappiota koskeva vähennyserä Myynti-saamiset Tappiota koskeva vähennyserä Myynti-saamiset Tappiota koskeva vähennyserä
Erääntymättömät saamiset 11 233 501 10 678 111 12 226 101
1-60 päivää erääntyneet 3 732 435 3 437 236 4 399 331
61-120 päivää erääntyneet 249 85 115 101 419 110
Yli 121 päivää erääntyneet 74 74 15 15 17 17
Yhteensä 15 288 1 095 14 245 463 17 061 559

1.7Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin

30.06.2020, tuhatta euroa Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta Jaksotet-tuun hankinta-menoon Vuokra-sopimus-velat
Arvostusryhmä
Tasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3) 266 266
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 727 2 727
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 266 2 727 2 993
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset 11 890 11 890
Rahavarat 34 898 34 898
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 46 789 46 789
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä 266 49 515 49 782
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat 17 975 17 975
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 17 975 17 975
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat 3 899 3 899
Ostovelat 52 132 52 132
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 52 132 3 899 56 031
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä 52 132 21 874 74 006

31.12.2019, tuhatta euroa Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta Jaksotet-tuun hankinta-menoon Vuokra-sopimus-velat
Arvostusryhmä
Tasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3) 266 266
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 317 2 317
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 266 2 317 2 583
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset 14 620 14 620
Rahavarat 42 495 42 495
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 57 116 57 116
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä 266 59 432 59 699
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat 19 676 19 676
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 19 676 19 676
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat 3 758 3 758
Ostovelat 73 068 73 068
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 73 068 3 758 76 826
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä 73 068 23 434 96 502

Käypien arvojen määrittäminen

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla, mutta niiden käyvät arvot ovat laskettavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Taso 3: Rahoitusinstrumenttien arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, eivätkä muutkaan instrumenttien käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla eivätkä todennettavissa.

Käyvän arvon tasolla 3 olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisältävät noteeraamattomia osakkeita. Johdon arvioiden mukaan hankintamenoon arvostaminen on lähinnä käypää arvoa. Kirjanpitoarvossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2020 aikana. Käyvän arvon tasojen välillä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vertailukauden aikana.

1.8Osingot

Katsauskauden aikana päätetyt maksettavat osingot ja vertailuvuoden aikana maksetut osingot

2020
Edelliseltä vuodelta Maksupäivä Osinko/osake, euroa
9.4.2020 0,052
6.5.2020 0,053
Osingot yhteensä, tuhatta euroa 4 724


2019
Edelliseltä vuodelta Maksupäivä Osinko/osake, euroa
8.4.2019 0,048
21.5.2019 0,049
20.8.2019 0,050
5.11.2019 0,051
Osingot yhteensä, tuhatta euroa 8 908

1.9Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Verkkokauppa.com Oyj:ssä katsotaan kuuluvan Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Yhtiön lähipiiriin kuuluu hallituksen jäsen Samuli Seppälä, joka raportointihetkellä 30.06.2020 omisti yhtiön osakkeista ja äänistä 49,1%.

Tuhatta euroa 30.6.2020 31.12.2019
Tavaroiden ja palveluiden myynti
Johtoon kuuluville avainhenkilöille ja heidän lähipiireilleen 36 46
Tavaroiden ja palveluiden osto
Johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään 1
Tuhatta euroa 30.6.2020 31.12.2019
Tavaroiden/palveluiden ostoista/myynneistä aiheutuvat loppusaldot
Myyntisaamiset johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään 1 7
Ostovelat johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään 2

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti 13.2.2020 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinohjelman yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.
Uudessa osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosaketta kutakin kohdennettua osaketta kohden. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita ohjelmaan tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ohjelman kohderyhmään kuuluu kahdeksan ihmistä, toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet. Henkilö on oikeutettu saamaan ohjelman perusteella bruttomäärän osakkeita, mutta hänelle maksetaan nettomäärä osakkeita ennakonpidätyksen pidättämisen jälkeen. Yhtiö pidättää osan osakkeista ja suorittaa ennakonpidätyksen verottajalle. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään noin 540 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa (bruttomäärä).

1.10Vakuudet ja vastuusitoumukset

Tuhatta euroa 30.6.2020 31.12.2019
Omasta puolesta annetut vakuudet
Takaukset 2 258 2 652
Muut vastuut ja vastuusitoumukset 11 11

Takaukset liittyvät vuokravakuuksiin, tullivakuuteen ja rembursseihin. Muut vastuut ja vastuusitoumukset jäännösarvovastuisiin.

1.11Myöhemmin voimaan tulevat IFRSstandardit

Millään julkaistulla, muttei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla, IFRIC-tulkinnalla tai IFRS-standardeihin tehtävällä vuosittaisella parannuksella tai muutoksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

1.12Raportointipäivän päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

LISÄINFORMAATIO

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

4-6 1-3 10-12 7-9 4-6/ 1-3/
Tuhatta euroa 2020 2020 2019 2019 2019 2019
Liikevaihto 123 050 125 255 159 908 120 560 107 848 115 797
Liiketoiminnan muut tuotot 116 127 153 118 119 164
Materiaalit ja palvelut -101 645 -105 835 -137 710 -101 611 -92 521 -98 398
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8 417 -8 619 -9 115 -7 614 -8 114 -7 751
Poistot -1 246 -1 230 -1 246 -1 255 -1 258 -1 281
Liiketoiminnan muut kulut -7 503 -6 280 -7 523 -5 866 -5 884 -6 231
Liiketulos 4 356 3 418 4 467 4 333 190 2 301
Rahoitustuotot 2 2 2 59 1 3
Rahoituskulut -359 -362 -421 -391 -382 -397
Tulos ennen veroja 3 999 3 057 4 048 4 000 -191 1 906
Tuloverot -701 -613 -812 -797 37 -381
Kauden tulos 3 298 2 444 3 236 3 203 -154 1 525
Kauden tuloksen jakautuminen
Yhtiön omistajille 3 298 2 444 3 236 3 203 -154 1 525
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) 0,07 0,05 0,07 0,07 0,00 0,03

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Verkkokauppa.com Oyj esittää tässä puolivuosikatsauksessa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Verkkokauppa.com Oyj soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia.

Verkkokauppa.com Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta sekä taseesta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS-tunnuslukuja

2020 FY 2019 FY
Q1 Q2 Q3 Q4 2020 Q1 Q2 Q3 Q4 2019
Liikevaihto, tuhatta euroa 125 255 123 050 115 797 107 848 120 560 159 908 504 113
Myyntikate, tuhatta euroa 19 420 21 405 17 399 15 327 18 949 22 198 73 874
Myyntikate-% 15,5 % 17,4 % 15,0 % 14,2 % 15,7 % 13,9 % 14,7 %
Käyttökate, tuhatta euroa 4 648 5 602 3 581 1 448 5 588 5 713 16 330
Käyttökate-% 3,7 % 4,6 % 3,1 % 1,3 % 4,6 % 3,6 % 3,2 %
Liiketulos, tuhatta euroa 3 418 4 356 2 301 190 4 333 4 467 11 290
Liiketulos-% 2,7 % 3,5 % 2,0 % 0,2 % 3,6 % 2,8 % 2,2 %
Vertailukelpoinen liiketulos, tuhatta euroa 3 754 4 826 2 301 190 4 333 4 467 11 290
Vertailukelpoinen liiketulos% 3,0 % 3,9 % 2,0 % 0,2 % 3,6 % 2,8 % 2,2 %
Kauden tulos, tuhatta euroa 2 444 3 298 1 525 -154 3 203 3 236 7 810
Korollinen nettovelka, tuhatta euroa -22 339 -13 024 -8 869 -895 -10 078 -19 061 -19 061
Investoinnit, tuhatta euroa 266 396 95 750 28 372 1 245
Omavaraisuusaste, % 24,5 27,4 26,5 27,7 25,6 23,4 23,4
Nettovelkaantumisaste, % -60,8 -35,8 -24,0 -2,6 -28,4 -52,1 -52,1
Henkilöstö kauden lopussa* 693 747 657 731 688 758 758
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,07 0,03 0,00 0,07 0,07 0,17
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,07 0,03 0,00 0,07 0,07 0,17
Osakkeiden lukumäärä yhteensä 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Omien osakkeiden lukumäärä 72 573 353 151 57 164 101 001 90 928 81 296 81 296
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo 44 987 083 44 971 235 45 003 686 44 964 129 44 954 056 44 944 424 44 944 424
Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo 44 987 083 44 971 235 45 096 269 45 057 712 45 057 712 45 042 007 45 042 007

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

TUNNUSLUKU MÄÄRITELMÄ PERUSTELUT VAIHTOEHTOISTEN
TUNNUSLUKUJEN ESITTÄMISELLE
MYYNTIKATE Liikevaihto – materiaalit ja palvelut Myyntikate kertoo myynnin
kannattavuuden.
MYYNTIKATE, % (Liikevaihto – materiaalit ja palvelut) /
Liikevaihto
x 100 Myyntikateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin myynnin
kannattavuutta.
KÄYTTÖKATE Liiketulos + poistot + arvonalentumiset Käyttökate kertoo liiketoiminnan
operatiivisen kannattavuuden.
KÄYTTÖKATE % (Liiketulos + poistot + arvonalentumiset) /
Liikevaihto
x 100 Käyttökateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
LIIKETULOS Liiketulos on tulos ennen veroja ja
nettorahoitustuottoja
Liiketulos kertoo liiketoiminnan
tuloksen ja on keskipitkän aikavälin tavoitteissa käytettävä keskeinen mittari
LIIKETULOS % Liiketulos/
Liikevaihto
x 100 Liikevoittoprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT Olennaiset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät kuten suunniteltuun listautumiseen liittyvät menot, uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut sisältäen henkilöstön irtisanomiskorvaukset ja muut uudelleenjärjestelyihin liittyvät erät, käyttöomaisuuden arvonalentumistappiot, käyttöomaisuuserien/liiketoimintojen luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot, liiketoimintojen hankintaan liittyvät transaktiokulut, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut
VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS Vertailukelpoinen liiketulos on tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä Vertailukelpoisen liiketuloksen avulla voidaan vertailla eri tilikausilla toteutunutta liiketulosta ilman olennaisesti tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomien erien vaikutusta
VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS, % Vertailukelpoinen liiketulos/liikevaihto x 100 Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti mittaa Verkkokauppa.comin vertailukelpoista operatiivista kannattavuutta
OMAVARAISUUSASTE, % Oma pääoma yhteensä/
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Omavaraisuusaste mittaa
Verkkokauppa.comin
vakavaraisuutta, tappion
sietokykyä, sekä kykyä selvitä
sitoumuksista pitkällä tähtäimellä.
KOROLLINEN NETTOVELKA Vuokrasopimusvelat – rahat ja pankkisaamiset Tunnusluku kuvaa Yhtiön velkaantuneisuutta
NETTOVELKAANTUMISASTE, % Vuokrasopimusvelat –
rahat ja pankkisaamiset –
korolliset saamiset/
Oma pääoma yhteensä
x 100 Tunnusluku mittaa
Verkkokauppa.comin korollisen
nettovelan ja oman pääoman
suhdetta ja kuvaa yrityksen
velkaantuneisuutta.
INVESTOINNIT Taseen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden lisäykset tilikauden aikana Investoinnit tunnusluku antaa lisätietoa operatiivisen liiketoiminnan rahavirtatarpeista
LAIMENTAMATON
OSAKEKOHTAINEN TULOS
Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo
Tunnusluvut kuvaavat Yhtiön tuloksen jakautumista omistajilleen.
LAIMENNETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/
Ulkona olevien osakkeiden painotettu
keskiarvo + laimentavat potentiaaliset
osakkeet

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

Tuhatta euroa 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liiketulos 4 356 190 7 773 2 490 11 290
– Nasdaq Helsingin päälistalle siirtymiseen
liittyvät kulut
470 807
Vertailukelpoinen liiketulos 4 826 2 301 8 580 2 490 11 290

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti