Etusivu » Nokia Oyj:n vuoden 2020 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2020 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2020 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Nokia Oyj
Puolivuosikatsaus
31.7.2020 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2020 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Parantunut suoritus vahvisti kannattavuutta ja kassavirtaa

 • Vahva kannattavuuden kasvu ensisijaisesti Mobile Access -liiketoiminnan ansiosta
 • Tuotesuunnitelmat etenivät selvästi erityisesti 5G-keskikaistan tuotevalikoimassa
 • Luottamus kestävään asiakaskuntaan ja vahvaan likviditeettiasemaan
 • 11 % lasku liikevaihdossa, laajalti COVID-19:sta ja Kiinasta johtuen
 • Vahvaa kasvua Nokia Enterprise -liiketoiminnassa
 • Positiivinen raportoitu liikevoitto sekä huhti-kesäkuussa että vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla
 • Aiemmin julkaistujen vuoden 2020 näkymien vaihteluvälien puitteissa tarkennamme ei-IFRS osakekohtaisen tuloksen keskipisteen 0,25 euroon ja liikevoittoprosentin keskipisteen 9,5 prosenttiin
 • Vahva ensimmäisen vuosipuoliskon vapaa kassavirta, koko vuoden 2020 osalta näkymät nostettu selvästi positiivisiksi

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2020 toisen neljänneksen taloudellisesta katsauksesta ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Täydellinen vuoden 2020 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen taloudelliseen katsaukseen.

TOIMITUSJOHTAJA RAJEEV SURI KOMMENTOI VUODEN 2020 TOISEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA

Nokia paransi suoritustaan vahvasti toisella vuosineljänneksellä. Kannattavuus ylitti odotukset, kassavirta parani merkittävästi, näimme selviä merkkejä paluusta vahvaan asemaan mobiiliradioliiketoiminnassa, ja osakekohtainen tulos kasvoi verrattuna edellisvuoteen COVID-19:n aiheuttamista haasteista huolimatta. Nämä tulokset osoittavat, että suorituksemme on parantunut suunnitelmiemme mukaisesti ja että olemme hyvissä asemissa päättämään vuoden merkittävästi vahvemmassa taloudellisessa asemassa. Tämän johdosta tarkennamme sekä ei-IFRS osakekohtaisen tuloksen että liikevoittoprosentin keskipisteitä ylöspäin aiemmin julkaisemiemme vuotta 2020 koskevien näkymien vaihteluvälien puitteissa.

Kannattavuuden parantumista vuosineljänneksellä tukivat Networks-segmentin bruttokateprosentin kasvu 4,5 prosenttiyksiköllä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jonka pohjana oli 3,5 prosenttiyksikön kasvu ensimmäisellä vuosineljänneksellä, tuoden Nokian ei-IFRS bruttokateprosentin 39,6 %:iin. Myös Nokia Enterprise -liiketoiminnan myynti ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta kasvoi 18 % edellisvuodesta samalla kun kannattavuus parani.

Nokian liikevaihto laski vuosineljänneksellä johtuen pääasiassa COVID-19:n vaikutuksista sekä jyrkästä laskusta Kiinassa perustuen harkitsevaan menettelytapaamme kyseisellä markkinalla. Liikevaihto laski myös johtuen proaktiivisista toimenpiteistämme supistaa matalakatteista palveluliiketoimintaa. Odotamme, että valtaosa COVID-19:n vuoksi toteutumattomasta vuosineljänneksen myynnistä siirtyy tuleville kausille.

Vuoden alussa sanoimme keskittyvämme Mobile Access -liiketoimintaan ja kassavirran tuottamiseen, ja edistymme edelleen hyvin molemmilla alueilla. Vapaa kassavirta neljänneksellä oli 265 miljoonaa euroa positiivinen, kun se vuosi sitten oli 1,0 miljardia euroa negatiivinen. Toisen vuosineljänneksen päättyessä nettokassamme oli 1,6 miljardia euroa ja kassa 7,5 miljardia euroa. Ottaen huomioon suorituksemme vahvan parantumisen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, odotamme nyt vapaan kassavirran olevan ”selvästi positiivinen” koko vuoden 2020 osalta verrattuna aiempaan arvioomme, jonka mukaan se olisi ollut ”positiivinen”.

Mobile Access -liiketoiminnassa näimme hyvää kehitystä radiotuotevalikoimassamme, jossa tuotesuunnitelmamme vahvistuvat, kustannukset laskevat, ja tuotteiden suorituskyky on nousussa. Nokialla on erityisen vahva tuotevalikoima keskikaistan mobiiliradioissa, joita on otettu käyttöön 55 asiakkaalla, ja ensimmäinen C-Band-verkko otettiin koekäyttöön Yhdysvalloissa tämän neljänneksen aikana. Ilahduttavasti “5G Powered by ReefShark” –tuotteidemme toimitukset lisääntyvät edelleen ja uskomme yhä niiden saavuttavan tai ylittävän 35% osuuden toimituksista vuoden 2020 loppuun mennessä. Nyt meillä on 83 5G-asiakassopimusta.

Hyvän kehityksemme jatkuminen näkyi neljänneksen päättymisen jälkeen julkistamistamme uutisista. Kerroimme muun muassa ohjelmistopäivityksestä, joka mahdollistaa miljoonien, yli 350 asiakkaan käyttöön ottamien Nokia 4G/LTE radioiden siirtymisen saumattomasti 5G:hen. Julkistimme myös suunnitelmamme vahvistaa johtoasemaamme Open RAN -tuotevalikoimassa. Nokia on ainoa globaali toimittaja, joka on täysin sitoutunut O-RANiin kaupallisilla 5G Cloud-RAN -verkoilla. Julkistimme myös IP Routing -liiketoiminnan laajenemisen datakeskusmarkkinoille ja kerroimme, että Apple ottaa teknologiaamme käyttöön datakeskuksissaan.

Tämä on viimeinen katsaukseni Nokian toimitusjohtajana ja haluan lopuksi kiittää osakkeenomistajiamme, asiakkaitamme, ja muita sidosryhmiämme – sekä erityisesti ilmaista kiitollisuuteni Nokian erinomaisille työntekijöille. Olen ollut teistä aina ylpeä ja uskon, että tulen olemaan myös tulevina vuosina. Kiitos teille kaikille. Tämä on ollut minulle ilo ja kunnia.

NOKIAN TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 4-6/2020 4-6/2019 Muutos 4-6/2020 vrt. 4-6/2019 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 4-6/2020 vrt. 4-6/2019
1-6/2020 1-6/2019 Muutos 1-6/2020 vrt. 1-6/2019 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1-6/2020 vrt. 1-6/2019
Liikevaihto 5 092 5 694 -11% -11% 10 005 10 726 -7% -7%
Networks 3 955 4 393 -10% -10% 7 713 8 336 -7% -8%
Nokia Software 597 678 -12% -12% 1 210 1 221 -1% -1%
Nokia Technologies 341 383 -11% -11% 689 753 -8% -9%
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 210 263 -20% -21% 415 484 -14% -15%
Ei-IFRS-oikaisut -1 -2 -1 -27
Eliminoinnit -11 -21 -20 -41
Bruttokate 2 006 2 065 -3% 3 784 3 646 4%
Liikevoitto/-tappio 170 -57 94 -581
Networks 249 119 109% 169 -135
Nokia Software 88 137 -36% 159 130 22%
Nokia Technologies 282 324 -13% 572 626 -9%
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -197 -129 -361 -230
Ei-IFRS-oikaisut -253 -508 -445 -972
Liikevoittoprosentti 3,3 % -1,0 % 430pp 0,9 % -5,4 % 630pp
Liikevaihto (ei-IFRS) 5 093 5 696 -11% -11% 10 007 10 753 -7% -7%
Bruttokate (ei-IFRS) 2 017 2 117 -5% 3 804 3 758 1%
Liikevoitto/-tappio (ei-IFRS) 423 451 -6% 539 391 38%
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 8,3 % 7,9 % 40pp 5,4 % 3,6 % 180pp
Rahoitustuotot ja -kulut -11 -173 -94% -61 -228 -73%
Tuloverot -80 46 -51 188
Tulos 85 -191 -16 -632
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,01 -0,03 0,00 -0,11
Rahoitustuotot ja -kulut (ei-IFRS) -27 -86 -69% -93 -178 -48%
Tuloverot (ei-IFRS) -87 -101 -14% -100 -60 67%
Tulos (ei-IFRS) 316 258 22% 348 142 145%
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,06 0,05 20% 0,06 0,02 200%
Tulokset ovat raportoituja ja koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainittu. Tämän katsauksen taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-hankintaan ja -integraatioon liittyviä kuluja, eikä myöskään liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään Nokia Oyj:n vuoden 2020 toisen neljänneksen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään Nokia Oyj:n vuoden 2020 toisen neljänneksen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Laadintaperiaatteet (liite 1).
 • Sekä vuoden 2020 toisen neljänneksen ei-IFRS-liikevaihto että raportoitu liikevaihto olivat 5,1 miljardia euroa, kun ne olivat 5,7 miljardia euroa vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta sekä ei-IFRS-liikevaihto että raportoitu liikevaihto laskivat 11 %. Ilman kertaluonteista lisensointiliiketoiminnan liikevaihtoa vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja vuoden 2019 toisella neljänneksellä sekä ei-IFRS että raportoitu liikevaihto laskivat 10 %.
 • Vuoden 2020 toisen neljänneksen liikevaihtoon vaikuttivat COVID-19 ja poikkeuksellinen dynamiikka Kiinassa. Arviomme mukaan COVID-19:llä oli noin 300 miljoonan euron negatiivinen nettovaikutus vuoden 2020 toisen neljänneksen liikevaihtoomme; tästä liikevaihdosta suurimman osan odotetaan siirtyvän tuleville kausille sen sijaan, että se olisi menetetty.
 • Vuoden 2020 toisella neljänneksellä sekä Nokian bruttokateprosentti että liikevoittoprosentti vahvistuivat lähinnä Networks-segmentin laaja-alaisen vahvuuden ansiosta, erityisesti Mobile Access ‑liiketoiminnassa, ja myös IP Routing ja Fixed Access ‑liiketoiminnoilla oli positiivinen vaikutus. Lisäksi raportoituun liikevoittoprosenttiin vaikuttivat suotuisasti hankittujen aineettomien hyödykkeiden pienemmät poistot sekä pienemmät uudelleenjärjestely- ja muut niihin liittyvät kulut. Ei-IFRS-bruttokateprosentti oli 39,6 % (raportoitu 39,4 %) ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 8,3 % (raportoitu 3,3 %).
 • Vuoden 2020 toisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa, kun se oli 0,05 euroa vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Tämä johtui ensisijaisesti Networks-segmentin Mobile Access ‑liiketoiminnan korkeammasta bruttokatteesta, edelleen etenevästä kustannussäästöohjelmastamme ja nettovaikutukseltaan positiivisesta rahoitustuottojen ja ‑kulujen vaihtelusta. Tätä tasoittivat osin korkeammat 5G:n tutkimus- ja kehityskustannukset tuotesuunnitelmien vauhdittamiseksi ja kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi Mobile Access -liiketoiminnassa sekä nettovaikutukseltaan negatiivinen Nokian venture fund ‑sijoitusten arvon vaihtelu.
 • Vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa, kun se oli ‑0,11 euroa vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Muutos johtui ensisijaisesti hankittujen aineettomien hyödykkeiden pienemmistä poistoista, pienemmistä uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyvistä kuluista, edelleen etenevästä kustannussäästöohjelmastamme, rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan positiivisesta vaihtelusta ja korkeammasta bruttokatteesta. Tätä tasoittivat osin korkeammat 5G:n tutkimus- ja kehityskustannukset tuotesuunnitelmien vauhdittamiseksi ja kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi Mobile Access ‑liiketoiminnassa sekä nettovaikutukseltaan negatiivinen Nokian venture fund ‑sijoitusten arvon vaihtelu.
 • Vuoden 2020 toinen neljännes oli neljäs peräkkäinen vuosineljännes, jona kassa vahvistui. Aloitettuamme vapaan kassavirran vahvistamiseen keskittyvän ohjelman vuonna 2019, olemme saavuttaneet merkittäviä ja kestäviä toiminnallisia parannuksia, erityisesti liittyen nettokäyttöpääoman hallintaan. Vuoden 2020 toisella neljänneksellä nettokassa kasvoi noin 0,2 miljardilla eurolla, ja oli vuosineljänneksen lopussa noin 1,6 miljardia euroa. Vuoden 2020 toisella neljänneksellä kassa kasvoi noin 1,2 miljardilla eurolla, mikä johtui ensisijaisesti miljardin euron vieraan pääoman hankkimisesta. Tämän seurauksena neljänneksen lopussa kassa oli noin 7,5 miljardia euroa.

COVID-19

COVID-19-kriisi on tehnyt selväksi, kuinka kriittisen tärkeitä tietoliikenneyhteydet ovat yhteiskunnan toiminnalle. Uskomme, että meillä on kestävä asiakaskunta, ja tunnemme velvollisuutta asiakkaitamme ja heidän palvelemiaan yhteisöjä kohtaan.

Uskomme, että COVID-19:n vaikutus Nokian taloudelliseen suoriutumiseen ja taloudelliseen asemaan liittyi lähinnä noin 500 miljoonan euron vaikutukseen liikevaihtoon vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla; tästä liikevaihdosta suurimman osan odotetaan siirtyvän tuleville kausille sen sijaan, että se olisi menetetty. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä COVID-19:n arvioitu vaikutus oli noin 200 miljoonaa euroa, ja se liittyi ensisijaisesti toimitusketjun häiriöihin. Vuoden 2020 toisella neljänneksellä COVID-19:n arvioitu nettovaikutus oli noin 300 miljoonaa euroa, ja se koostui noin 400 miljoonan euron negatiivisesta vaikutuksesta liittyen jakelu- ja asennushaasteisiin, jota tasoitti osittain noin 100 miljoonan euron positiivinen vaikutus, kun osa vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen negatiivisesta vaikutuksesta liikevaihtoon saatiin takaisin. COVID-19 vaikutti selvästi pienemmissä määrin myös toimintakuluihimme (esimerkiksi vähentynyt matkustaminen), käyttöomaisuusinvestointeihin (tilapäiset viivästykset), veroihin liittyviin ulosmeneviin rahavirtoihin (verohelpotukset) ja nettokäyttöpääomaan (esimerkiksi alhaisempi vaihto-omaisuus tilapäisten häiriöiden vuoksi).

Lisäksi, osana harkitsevaa pääomarakenteen hallintaamme, teimme lisää proaktiivisia toimenpiteitä likviditeettiasemamme vahvistamiseksi vuoden 2020 toisella neljänneksellä nostamalla vierasta pääomaa nettomääräisesti 1,0 miljardi euroa. Tämän seurauksena vuoden 2020 toisen neljänneksen lopussa kassamme oli noin 7,5 miljardia euroa.

Mahdolliset riskit ja epävarmuudet liittyen COVID-19:n vaikutusten laajuuteen ja kestoon sekä pandemian jälkeisen talouden elpymisen vauhtiin ja siihen kuinka se tulee tapahtumaan ovat edelleen olemassa.

COVID-19-pandemian aikana olemme jatkaneet 5G-suunnitelmien ja tuotteiden kehittämistä suunnitelmiemme mukaisesti, ja toimenpiteemme COVID-19:n hallitsemiseksi tutkimus- ja kehitystoiminnassa ovat olleet erittäin menestyksekkäitä. Uskomme olevamme edelleen aikataulussa jatkuvan parannuksen edistämiseksi vuoden 2020 aikana.

Terveys ja turvallisuus

COVID-19 kriisin aikana keskitymme ensimmäisenä työntekijöihimme. Meillä on tiukat toimintaohjeet Nokian toimitilojen osalta, ja olemme ohjeistaneet työntekijöitämme selkeästi siitä, miten he voivat lievittää COVID-19:n riskejä tilanteissa, joissa heidän on tehtävä kriittistä työtä.

Otimme jo varhaisessa vaiheessa käyttöön lukuisia toimenpiteitä, mukaan lukien Nokian työntekijöitä koskeva kansainvälinen matkustuskielto, josta voidaan poiketa vain tiukasti määritellyistä ”kriittisistä” syistä. Olemme sulkeneet toimitilamme kaikilta vierailijoilta lukuun ottamatta niitä, joiden työ liittyy välttämättömiin kunnossapitotoimiin tai palveluihin sekä ohjeistaneet työntekijöitämme työskentelemään kotoa käsin aina, kun se on mahdollista. Aloitimme näiden toimenpiteiden toteuttamisen joillakin alueilla jo tammikuussa, ja olemme päivittäneet ohjeistusta tilanteen kehittyessä.

Koska selvä enemmistö Nokian työntekijöistä jatkaa työskentelemistä kotoa käsin, ohjeistamme heitä myös siitä, miten pitää yllä hyvä työn ja yksityiselämän välinen tasapaino sekä huolehtia fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista.

Asiakkaidemme tarjoamien välttämättömien palvelujen tukeminen

Tarjoamamme tuotteet ja palvelut ovat nyt kriittisemmässä asemassa kuin koskaan, jotta maailmamme sujuva toimiminen olisi mahdollista. Työskentelemme edelleen tiiviisti asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme, että tämän hetken muuttuvat tarpeet ja vaatimukset ymmärretään oikein ja että vastaamme niihin asianmukaisesti.

Vuoden 2020 toisella neljänneksellä tietoliikenneyhteydet yhdistivät edelleen COVID-19-pandemian toisistaan eristämiä ihmisiä. Etätyö ja -opiskelu, peruspalvelujen toimitusvarmuus ja älykkäät toimitukset ovat vain joitakin esimerkkejä tietoliikenneratkaisujen tuottamista mahdollisuuksista. Ilmoitimme uusista sopimuksista, jotka tuovat yhteydet esimerkiksi Kalifornian ja Irlannin harvaan asuttuihin kolkkiin, varmistaen siten, että pienet yritykset, maatilat ja koulut saavat tietoliikenneyhteydet.

Nokian maailmanlaajuinen tuotantoverkosto mahdollistaa tehokkaat toimitukset sekä pienentää riskejä kuten paikalliset häiriötapahtumat, kuljetuskapasiteetin ongelmat ja poliittiset riskit. Toimitusverkostomme käsittää 25 tehdasta ympäri maailmaa ja kuusi asiakaspalvelukeskusta. Näin ollen emme ole riippuvaisia yhdestä toimipisteestä tai yksiköstä. Olemme myös perustaneet globaalin komentokeskuksen vastataksemme taudin leviämisen aiheuttamiin haasteisiin toimitusketjuissa. Olemme myös valmiina panemaan toimeen liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmiamme, jos jokin organisaatiomme osa sitä edellyttää.

Vaikutus varojen arvostuksiin

COVID-19 on vaikuttanut tiettyjen varojen arvostukseen, kuten julkisesti noteeraamattomiin Nokian venture fund -sijoituksiin ja eläkejärjestelyihin liittyviin varoihin, joiden arvonmääritys on luonnostaan haastavaa nopeasti muuttuvissa markkinatilanteissa (lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2020 toisen neljänneksen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen liitetiedosta 5 Eläkkeet ja muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet ja liitetiedosta 8 Rahoitusinstrumenttien käypä arvo).

30.6.2020 päättyneen raportointikauden yhteydessä Nokia on tarkastellut myös viitteitä liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisesta, laskennallisten verosaamisten hyödynnettävyyttä, vaihto-omaisuuden arvostusta sekä myyntisaamisten ja asiakassopimuksiin perustuvien omaisuuserien perittävyyttä. Tämän arvioinnin perusteella COVID-19:lla ei tällä hetkellä odoteta olevan sellaisia pitkän aikavälin vaikutuksia Nokian taloudelliseen suoriutumiseen, jotka vaatisivat oikaisuja liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvoihin tai laskennallisiin verosaamisiin. Nokia ei myöskään ole tunnistanut olennaisia lisäyksiä myyntisaamisten arvonalentumistappioissa tai tarvetta oikaista vaihto-omaisuuden arvostusta.

Teemme osamme pandemian torjumisessa

Tunnemme vastuuta myös niitä yhteisöjä kohtaan, joissa Nokia toimii. Globaalina yrityksenä velvollisuutemme on olla mukana globaalissa taistelussa pandemiaa vastaan. Tämän vuoksi Nokia on perustanut Coronavirus Global Donation Fund -rahaston.

Vuoden 2020 toisella neljänneksellä teimme yhteistyötä paikallisten organisaatioiden, kuten sairaaloiden, yhteisöryhmien ja kansalaisjärjestöjen kanssa lähes 50 maassa, auttaen niitä taistelussa pandemiaa vastaan ja sen vaikutusten lieventämisessä.

Nämä toimet ovat osoitus vahvasta sitoutuneisuudestamme maailmanlaajuisiin toimiin pandemian pysäyttämiseksi ja tällä hetkellä kohtaamiemme häiriöiden ja haasteiden voittamiseksi

NÄKYMÄT

Koko vuosi 2020

Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,25 euroa (tarkennettu 0,23 eurosta) +/- 5 senttiä
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 9,5 % (tarkennettu 9,0 %:sta) +/- 1,5 prosenttiyksikköä
Jatkuva vapaa kassavirta1 Selvästi positiivinen (Tämä on päivitys positiivisesta)

Pitkä aikaväli (3–5 vuotta)

Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 12 – 14%
Vuotuinen voitonjako osakkeenomistajille Tulosperusteisesti kasvava osinko noin 40–70 % laimennetusta ei-IFRS-osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon Nokian kassa-aseman sekä odotetun kassavirtakehityksen. Vuotuinen varojenjako tapahtuisi vuosineljänneksittäin jaettavana osinkona.

1 Vapaa kassavirta = Liiketoiminnan nettorahavirta – käyttöomaisuusinvestoinnit + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti – pitkäaikaisten sijoitusten lisäys + pitkäaikaisten sijoitusten myynti.

MERKITTÄVIMMÄT NOKIAN NÄKYMIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Networks- ja Nokia Software ‑segmentteihin:

 • Odotamme menestyvämme hieman heikommin kuin ensisijaiset kohdemarkkinamme, joiden odotamme pysyvän jokseenkin ennallaan vuonna 2020 ilman valuuttakurssien muutosten vaikutusta, Kiinaa lukuun ottamatta. (Tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme, jonka mukaan odotimme menestyvämme jokseenkin ensisijaisten kohdemarkkinoidemme mukaisesti, joiden arvioidaan laskevan koko vuonna 2020 ilman valuuttakurssien muutosten vaikutusta ja Kiinaa lukuun ottamatta). Muutos ennusteeseemme perustuu ensisijaisesti verkkojen käyttöönottopalvelujen laskuun Mobile Access -liiketoiminnassa ja hieman parantuneisiin markkinanäkymiin, ottaen huomioon COVID-19:n odotettua pienempi vaikutus markkinoihin vuoden 2020 toisella neljänneksellä;
 • Odotustemme mukaan liikevoiton kausiluontoisuus on vuonna 2020 samankaltaista kuin vuonna 2019, ja suurimman osan liikevoitosta odotetaan syntyvän viimeisellä neljänneksellä. Ensimmäisen vuosipuoliskon vahvan vapaan kassavirtamme johdosta emme enää odota vapaan kassavirran kausiluontoisuuden vuonna 2020 olevan samankaltainen kuin vuonna 2019. (Tämä on päivitys aiempaan kommenttiin, jossa totesimme sekä liikevoiton että vapaan kassavirran kausiluontoisuuden olevan vuonna 2020 samankaltainen kuin vuonna 2019);
 • Potentiaaliset riskit ja epävarmuudet liittyen COVID-19:n vaikutusten laajuuteen ja kestoon sekä pandemian jälkeisen talouden elpymisen vauhtiin ja siihen kuinka se tulee tapahtumaan;
 • Voimakas kilpailu, joka vaikuttaa erityisesti Mobile Access -liiketoimintaan ja jonka odotetaan jatkuvan intensiivisenä koko vuonna 2020, joidenkin kilpailijoiden pyrkiessä kasvattamaan osuuttaan 5G:n käyttöönoton varhaisessa vaiheessa;
 • Arvioimme nopeuttavamme tuotteiden kehityssuunnitelmiamme ja kustannuskilpailukykyämme 5G-lisäinvestoinneilla vuonna 2020, minkä ansiosta voimme edistää tuotteiden kustannusvähennyksiä ja pitää yllä kilpailukyvyn edellyttämää mittakaavaa;
 • Arvioimme parantavamme automaatiota ja tuottavuutta lisäinvestoinneilla digitalisaatioon vuonna 2020;
 • Asiakaskysyntä voi heikentyä ja riski kasvaa lisää Intiassa, kun maan korkein oikeus piti ennallaan päätöksen, jonka mukaan televiestintäyritysten pitää maksaa takautuvia lisenssi- ja taajuusaluemaksuja;
 • Pohjois-Amerikassa toteutettuun fuusioon liittyvät mahdollisuudet ja riskit ja laajemmin asiakkaiden fuusioihin ja yrityskauppoihin liittyvät tilapäiset käyttöomaisuusinvestointien rajoitteet;
 • Tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus;
 • Jotkin asiakkaat uudelleenarvioivat verkkotoimittajiansa tietoturvariskien näkökulmasta, mikä luo lyhyellä aikavälillä painetta investoida pitkän aikavälin hyödyn saavuttamiseksi;
 • Odotamme tutkimus- ja kehitystoiminnan tuottavuuden paranevan ja tukitoimintojen kustannusten vähenevän onnistuneesti toteutetun kustannussäästöohjelmamme tuloksena. Tästä kerrotaan tarkemmin Nokia Oyj:n vuoden 2020 toisen neljänneksen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen osiossa Kustannussäästöohjelma;
 • Tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme, mukaan lukien ensimmäisen sukupolven 5G-tuotteidemme korkean kustannustason vaikutus;
 • Makrotalous, toimiala ja kilpailudynamiikka.

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokia Technologies ‑segmenttiin:

 • Älypuhelintoimittajien, autoteollisuusyhtiöiden ja kuluttajaelektroniikkayhtiöiden kanssa solmittavien ja jo voimassa olevien patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo;
 • Tavaramerkki- ja teknologialisensointitoiminnan tulos;
 • Immateriaalioikeuksiemme puolustamisesta ja ylläpidosta johtuvat kulut;
 • Säädösympäristö.

Lisäksi näkymämme perustuvat seuraaviin oletuksiin:

 • Nokian jatkuvan vapaan kassavirran näkymiä tukee arviomme nettokäyttöpääoman hallinnan ja operatiivisen tuloksen parantumisesta, mitä Nokia Technologies -segmentin voiton ja vapaan kassavirran merkittävämpi ero vuonna 2020 osittain tasoittaa;
 • Ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut ovat arviolta noin 300 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2020 ja pidemmällä aikavälillä. (Tämä on päivitys aiempaan kommenttiin, jossa arvoimme 350 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2020 ja vuosittain pidemmällä aikavälillä). Päivitys perustuu pääosin oletukseemme saatavien myynnin alemmista kuluista ja parantuneesta valuuttakurssien tulosvaikutuksesta;
 • Ei-IFRS-tuloveroaste on arviolta noin 26 % vuonna 2020 ja noin 25 % pidemmällä aikavälillä, mihin vaikuttavat absoluuttinen tulostaso, tuloksen alueellinen jakauma sekä toimintamallimme muutokset;
 • Tuloveroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat ovat arviolta noin 400 miljoonaa euroa koko vuonna 2020 ja 450 miljoonaa euroa vuosittain pidemmällä aikavälillä, kunnes laskennalliset verosaamisemme Yhdysvalloissa tai Suomessa on täysin hyödynnetty (Tämä on päivitys aiempaan kommenttiin, jossa arviomme oli 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2020.) Päivitys perustuu ensisijaisesti oletukseemme matalammista maksettavista tuloveroista vuonna 2020, johtuen COVID-19:ään liittyvistä verohelpotuksista;
 • Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat arviolta noin 550 miljoonaa euroa koko vuonna 2020 ja 600 miljoonaa euroa vuosittain pidemmällä aikavälillä. (Tämä on päivitys aiempaan, jossa arvioimme 600 miljoonaa euroa koko vuonna 2020.) Päivitys perustuu enimmäkseen tilapäisiin viivästyksiin liittyen COVID-19:ään.

SIJOITTAJAPUHELU
Nokian sijoittajapuhelu alkaa 31.7.2020 kello 15.00. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut. Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-717-9224.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, johtaja, mediasuhteet

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Vain Nokia tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Innovaatioidemme ja palkitun Nokia Bell Labsin johdolla olemme 5G-verkkojen kehityksen ja käyttöönoton kärjessä.

Radioverkkojemme avulla viestintäpalveluja tarjoavat asiakkaamme palvelevat yli 6,4 miljardia liittymää, ja yritysasiakkaamme ovat ottaneet käyttöön yli 1 300 teollisuuden verkkoa ympäri maailmaa. Sitoutuen korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin muutamme ihmisten tavan elää, työskennellä ja viestiä. Seuraa meitä verkkosivuillamme www.nokia.com ja Twitterissä @nokia.

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme, kasvun hallintaan ja liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n vaikutus ja vaikutuksen ajankohta liiketoimintaamme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja odotettavissa oleviin osinkoihin, sisältäen niiden ajoituksen ja laadulliset ja määrälliset rajat; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, rahavirtaa, tulosta, saatavien ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä, tuotekustannusten alentumista ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat, kaupallisen johtamisen parannukset ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset koskien markkinoillamme tapahtuvaa kilpailua, markkinoiden kehittymistä, yleistä taloudellista tilannetta ja rakenteellisia ja oikeudellisia muutoksia maailmanlaajuisesti sekä kansallisilla että alueellisilla markkinoilla, kuten Kiinassa; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille, kykymme hyötyä siitä ja siihen liittyvät investointitarpeet, sekä yleisesti ottaen 5G-ekosysteemin valmius; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien nykyinen kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tukitoimintojen kulujen alentamiseen, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin T&K kuluihin uusien ohjelmistojen ja muiden tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G ja lisääntynyt digitalisaatio; M) odotukset liittyen asiakkaidemme tulevaisuuden toimintaan, mukaan lukien käyttöomaisuusinvestointien rajoitteisiin ja kykyymme vastata asiakkaiden odotuksiin ja säilyttää asiakkuudet; N) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", ”odotukset”, ”yhdenmukainen”, ”toimittaa”, ”ylläpitää”, ”vahvistaa”, "tavoitella", "arvioida", "suunnitella", "aikoa", ”oletus”, "keskittyä", "jatkaa", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet, yleinen kansanterveydellinen tilanne (mukaan lukien sen vaikutus toimitusketjuumme) ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme hyötyä siitä menestyksekkäästi; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti olemassa oleviin ja uusiin korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, sekä asiakkaisiimme vaikuttavat ulkoiset tapahtumat mukaan lukien fuusiot ja yrityskaupat ja mahdollisuus että asiakkaamme tekevät tilauksia kilpailijoiltamme; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti, odotukset ja ajoitus liikevaihtomme kirjaamisessa ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset, sekä asiakkaidemme tietoturvaan liittyvät huolet; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit; 32) COVID-19 -viruksen vaikutus maailmantalouteen ja rahoitusmarkkinoihin sekä asiakkaisiimme, tuotantoketjuumme, tuotekehitykseemme, palvelutarjontaamme, muuhun toimintaamme ja rahoitus-, vero-, eläke- ja muihin omaisuuseriimme, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 5.3.2020 julkaisemassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa vuosikertomuksessa (Form 20-F) otsikon "Operating and financial review and prospects – Risk factors" alla, täydennettynä 30.4.2020 julkaistulla tiedotteella (Form 6-K) otsikon ”Risk Factors” alla, sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti