Etusivu » Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2020: Hyvää kehitystä, näkymät annettu vuoden 2020 toiselle puoliskolle 

Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2020: Hyvää kehitystä, näkymät annettu vuoden 2020 toiselle puoliskolle 

Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2020: Hyvää kehitystä, näkymät annettu vuoden 2020 toiselle puoliskolle

Kemira Oyj
Puolivuosikatsaus
17.7.2020 klo 8.30

Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2020: Hyvää kehitystä, näkymät annettu vuoden 2020 toiselle puoliskolle

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta. Tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/.

Toinen neljännes: Vahva kannattavuus, COVID-19-pandemian aiheuttama talouden hidastuminen vaikutti kysyntään

  • Liikevaihto laski 12 % 582,9 miljoonaan euroon (663,6) myyntimäärien laskun seurauksena. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, laski 12 %.
  • Operatiivinen käyttökate pysyi vakaana ja oli 105,7 miljoonaa euroa (106,1) muuttuvien kustannusten suotuisan kehityksen ja kiinteiden kustannusten hyvän hallinnan seurauksena. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 18,1 %:iin (16,0 %). Käyttökate kasvoi 2 % ja oli 103,8 miljoonaa euroa (102,1).
  • Operatiivinen liikevoitto laski 4 % ja oli 57,6 miljoonaa euroa (60,3). Liikevoitto laski 1 % ja oli 55,7 miljoonaa euroa (56,3). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.
  • Liiketoiminnan rahavirta pysyi vahvana ja oli 60,8 miljoonaa euroa (57,2).
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, oli 0,22 euroa (0,22).

Tammi-kesäkuu: Hyvää kehitystä talouden hidastumisesta huolimatta

  • Liikevaihto laski 7 % 1 224,9 miljoonaan euroon (1 311,4) myyntimäärien laskun seurauksena. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, laski 7 %.
  • Operatiivinen käyttökate kasvoi 6 % muuttuvien kustannusten suotuisan kehityksen seurauksena ja oli 214,2 miljoonaa euroa (201,8. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 17,5 %:iin (15,4 %). Käyttökate kasvoi 9 % ja oli 212,2 miljoonaa euroa (194,6).
  • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 7 % ja oli 118,4 miljoonaa euroa (110,4). Liikevoitto kasvoi 13 % ja oli 116,4 miljoonaa euroa (103,3). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli hyvä, 111,0 miljoonaa euroa (122,4).
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 16 % 0,47 euroon (0,40) pääasiassa käyttökatteen kasvun seurauksena.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:
"Vuoden 2020 toiseen neljänneksen vaikuttivat COVID-19-pandemian kehitys ja siihen liittyvä talouden hidastuminen. Ennennäkemättömästä tilanteesta huolimatta Kemiran toiminnassa ei ollut merkittäviä häiriöitä. Kaikkien tuotantolaitostemme sekä toimitusketjumme toiminta jatkui tiukkojen varotoimenpiteiden turvaamana. COVID-19-pandemian aiheuttama talouden hidastuminen vaikutti kuitenkin myyntimääriin. Suurin negatiivinen vaikutus oli nähtävissä Oil & Gas -liiketoiminnassa, erityisesti liuskekaasu- ja -öljyliiketoiminnassa, ja koko Oil & Gas -liiketoiminnan liikevaihto laski 65 %. Näiden seurauksena Kemiran liikevaihto kokonaisuudessaan laski 12 % ja oli 582,9 miljoonaa euroa (4–6/2019: 663,6 miljoonaa euroa). Kannattavuus pysyi kuitenkin vahvana. Operatiivinen käyttökatteemme pysyi vakaana 105,7 miljoonassa eurossa (106,1) muuttuvien kustannusten laskun ja kiinteiden kustannusten hyvän hallinnan ansiosta. Operatiivinen käyttökateprosenttimme nousi 18,1 %:iin (16,0 %).

Pulp & Paper -segmentin operatiivinen käyttökateprosentti parani vuoden 2020 toisella neljänneksellä 18,4 %:iin (14,4 %). Asiakaskysyntä pysyi melko vakaana toisella neljänneksellä lukuun ottamatta paino- ja kirjoituspaperien kemikaaleja, joiden kysyntä heikkeni talouden hidastumisen seurauksena. AKD-vahan tuotantolaitoksemme käyttöönotto on edennyt onnistuneesti Kiinassa, ja sen positiivinen vaikutus operatiiviseen käyttökatteeseemme jatkui toisella neljänneksellä. Toukokuussa julkaisimme valkaisukemikaalien pitkäaikaisen jatkosopimuksen UPM-Kymmenen kanssa Uruguayssa. Uuden sopimuksen myötä laajennamme valkaisukemikaalien tuotantokapasiteettia Fray Bentoksen tuotantolaitoksellamme, josta toimitamme sekä UPM-Kymmenen nykyiselle että uudelle sellutehtaalle Uruguayssa. Olemme erittäin tyytyväisiä jatkosopimukseen, mikä tukee pitkän aikavälin kasvua meille strategisesti tärkeissä valkaisukemikaaleissa.

Industry & Water -segmentin operatiivinen käyttökateprosentti oli hyvällä tasolla vuoden 2020 toisella neljänneksellä: 17,7 % (18,1 %). Kysyntä oli suhteellisen vakaata kunnallisessa vedenkäsittelyssä. Teollisen vedenkäsittelyn myyntimäärät laskivat talouden hidastumisen seurauksena. Kysyntä liuskekaasu- ja -öljyliiketoiminnassa oli hyvin heikkoa neljänneksen aikana, johtuen markkinan merkittävästä laskusta. Alankomaiden polymeerituotannon laajennuksen positiivinen vaikutus operatiiviseen käyttökatteeseemme jatkui toisen neljänneksen aikana.

Olemme julkistaneet näkymämme vuoden 2020 toiselle puoliskolle. Näemme edelleen COVID-19 pandemiaan liittyvää epävarmuutta, ja näkymämme vuoden 2020 toiselle puoliskolle perustuvat oletukseen, että toiminnassamme ei ole merkittäviä häiriöitä. Kemiran loppumarkkinoilla kysynnän vuoden 2020 toisella puoliskolla odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä molemmissa segmenteissä. Pulp & Paper -segmentissä paino- ja kirjoituspaperin kysynnän odotetaan jatkuvan heikkona. Industry & Water -segmentissä emme odota liuskekaasu- ja -öljyliiketoiminnan kysynnän elpyvän vuonna 2020. Näiden tekijöiden seurauksena odotamme operatiivisen käyttökatteemme olevan vuoden 2020 toisella puoliskolla pienempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla (214 miljoonaa euroa).

Lopuksi haluan kiittää työntekijöitämme, toimittajiamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme sitoutumisesta, luottamuksesta ja erinomaisesta yhteistyöstä näinä epävarmoina aikoina. Työntekijämme ovat osoittaneet, että pystymme toimimaan myös hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa ja varmistamaan siten oman ja asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuuden. Olen erittäin ylpeä tästä saavutuksesta ja koko Kemiran tiimistä.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liikevaihto 582,9 663,6 1 224,9 1 311,4 2 658,8
Operatiivinen käyttökate 105,7 106,1 214,2 201,8 410,0
Operatiivinen käyttökate, % 18,1 16,0 17,5 15,4 15,4
Käyttökate 103,8 102,1 212,2 194,6 382,3
Käyttökate, % 17,8 15,4 17,3 14,8 14,4
Operatiivinen liikevoitto 57,6 60,3 118,4 110,4 224,0
Operatiivinen liikevoitto, % 9,9 9,1 9,7 8,4 8,4
Liikevoitto 55,7 56,3 116,4 103,3 194,4
Liikevoitto, % 9,6 8,5 9,5 7,9 7,3
Tilikauden voitto 35,5 35,2 75,1 64,6 116,5
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,22 0,22 0,47 0,40 0,72
Sidottu pääoma* 1 993,5 1 901,0 1 993,5 1 901,0 1 998,2
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, % 11,6 10,8 11,6 10,8 11,2
Sidotun pääoman tuotto*, % 10,4 9,5 10,4 9,5 9,7
Liiketoiminnan rahavirta 60,8 57,2 111,0 122,4 386,2
Investoinnit ilman yritysostoja 44,1 39,9 80,2 68,2 201,1
Investoinnit 44,1 41,5 82,8 69,9 204,1
Rahavirta investointien jälkeen 16,6 16,9 28,1 56,7 189,8
Omavaraisuus, % kauden lopussa 43 41 43 41 43
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 7,80 7,58 7,80 7,58 7,98
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 70 79 70 79 66

*12 kuukauden liukuva keskiarvo.

Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten orgaaninen kasvu (liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien), käyttökate, operatiivinen käyttökate, operatiivinen liikevoitto, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

NÄKYMÄT

Näkymät heinä-joulukuulle 2020
Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteensa vuoden 2020 toisella puoliskolla olevan pienempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla (1–6/2020: 214 miljoonaa euroa).

Kemiran heinä–joulukuun 2020 näkymien taustaoletukset:
Yleisen kysynnän Kemiran loppumarkkinoilla vuoden 2020 toisella puoliskolla odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Pulp & Paper -segmentissä kysynnän odotetaan pysyvän suunnilleen vuoden 2020 toisen neljänneksen tasolla ja paino- ja kirjoituspaperien kysynnän odotetaan pysyvän heikkona. Myös Industry & Water -segmentissä kysynnän odotetaan pysyvän suunnilleen vuoden 2020 toisen neljänneksen tasolla. Liuskekaasu- ja -öljymarkkinoiden ei odoteta elpyvän vuonna 2020. Kemiran vuoden 2020 toisen puoliskon näkymissä on oletuksena, että Kemiran tuotantotoiminnassa ja toimitusketjussa ei ole merkittäviä häiriöitä.

Aiemmat näkymät
Kemira perui vuoden 2020 tulosohjeistuksensa 27.4.2020 COVID-19-pandemian ja öljyn hinnanlaskun aiheuttaman epävarmuuden seurauksena.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökateprosentti 15-17 %.

Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %.

Helsingissä 16.7.2020

Kemira Oyj
Hallitus

TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU 2020 JA 2021

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020 27.10.2020
Tilinpäätöstiedote 2020 11.2.2021
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021 27.4.2021
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021 16.7.2021
Osavuosikatsaus tammi-syykuu 2021 26.10.2021

Vuosikertomus 2020 julkaistaan 15.2.2021 alkavalla viikolla.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 24.3.2021 klo 13.00.

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA TOIMITTAJILLE

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään perjantaina 17.7.2020 klo 10.30. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Lähetys on englanninkielinen, ja sitä voi seurata yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.kemira.com/company/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla verkkosivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteesta: www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 7479 0361. Konferenssitunnus: 8158663.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709
___________________________________________________________________________________

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti