Etusivu » Finanssivalvonta on määrännyt Privanet Capital Markets Oy:lle seuraamusmaksun ja julkisen varoituksen vuosina 2015-2017 harjoitetusta toiminnasta

Finanssivalvonta on määrännyt Privanet Capital Markets Oy:lle seuraamusmaksun ja julkisen varoituksen vuosina 2015-2017 harjoitetusta toiminnasta

Finanssivalvonta on määrännyt Privanet Capital Markets Oy:lle seuraamusmaksun ja julkisen varoituksen vuosina 2015-2017 harjoitetusta toiminnasta

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO
02.07.2020 kello 15.30

Finanssivalvonta on määrännyt Privanet Capital Markets Oy:lle seuraamusmaksun ja julkisen varoituksen vuosina 2015-2017 harjoitetusta toiminnasta

Finanssivalvonta on määrännyt Privanet Group Oyj:n tytäryhtiö Privanet Capital Markets Oy:lle 450 000 euron suuruisen seuraamusmaksun sekä julkisen varoituksen. Hallinnollisten seuraamusten syynä ovat olleet Privanet Capital Markets Oy:n rikkomukset ja laiminlyönnit liittyen arvopaperimarkkinalain ja sijoituspalvelulain noudattamiseen Lapis Rakennus -konsernin yhtiöiden osakkeiden sekä velkasitoumusten markkinoinnissa ja myynnissä vuosina 2015-2017.

Hallinnollisiin seuraamuksiin johtaneesta liiketoiminnasta ovat vastanneet henkilöt, jotka eivät ole toimineet Privanet-konserniyhtiöiden johtotehtävissä vuoden 2018 jälkeen. Privanet-konsernin sijoituspalveluliiketoiminta on keskitetty Privanet Securities Oy:n toimiluvan alle ja Privanet Capital Markets Oy on oma-aloitteisesti hakenut toimilupansa peruuttamista jo vuoden 2019 lopussa. Olennainen osa konsernin uutta strategiaa ovat myös varainhoitopalvelut, joihin konsernin on tarkoitus laajentaa toimintaansa 14.5.2020 tiedotetun Northern Star Partners Oy:n osakekannan hankinnan myötä. Lisäksi Privanet Group Oyj:n hallitus on vuoden 2019 lopussa tehnyt mittavia kuluvarauksia koskien Privanet-konserniyhtiöiden aiemman johdon aikaisista liiketoimista mahdollisesti realisoituvia vastuita, jotka ulottuvat myös Finanssivalvonnan päätöksessä käsiteltyyn toimintaan ja kattavat määrätyn seuraamusmaksun. Kaiken kaikkiaan Privanet Group Oyj arvioikin, ettei hallinnollisilla seuraamuksilla ole vaikutusta konsernin nykyiseen liiketoimintaan tai tulokseen.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Privanet Capital Markets Oy:llä on oikeus valittaa 1.7.2020 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Privanet perehtyy Finanssivalvonnan päätökseen huolella ja harkitsee mahdollisia jatkotoimia. Yhtiö tiedottaa jatkotoimista niiden edetessä.

Lisätietoja:
Privanet Group Oyj
Riku Lindström, toimitusjohtaja
+358 (0)40 864 4483
riku.lindstrom@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti