Etusivu » F-Securen puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020

F-Securen puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020

F-Securen puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020

F-Secure Oyj, puolivuosikatsaus, 16.7.2020, klo 08.00

F-Securen puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020

Kannattavuus vahvistui haastavassa markkinaympäristössä

Keskeiset tapahtumat huhti-kesäkuussa (Q2)

 • Liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 53,0 miljoonaa euroa (54,1 milj. eur)
 • Liikevaihto yritystietoturvasta laski 6% ja oli 28,2 miljoonaa euroa (30,1 milj.eur)
 • Liikevaihto kuluttajatietoturvasta kasvoi 3%, ja oli 24,8 miljoonaa euroa (24,0 milj.eur)
 • Oikaistu käyttökate oli 10,2 miljoonaa euroa (4,8 milj.eur) ja 19,3% liikevaihdosta (8,9%)
 • Liikevoitto oli 6,0 miljoonaa euroa (3,3 milj.eur) ja 11,4% liikevaihdosta (6,1%)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,02)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 11,4 miljoonaa euroa (6,9 milj.eur)
 • Huhtikuussa F-Secure perui vuodelle 2020 annetut taloudelliset näkymät COVID-19 -pandemian aiheuttamista markkinaepävarmuuksista johtuen

Keskeiset tapahtumat tammi-kesäkuussa (H1)

 • Liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 107,8 miljoonaa euroa (107,5 milj.eur)
 • Liikevaihto yritystietoturvasta pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 58,7 miljoonaa euroa (59,5 milj.eur)
 • Liikevaihto kuluttajatietoturvasta pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 49,2 miljoonaa euroa (48,0 milj.eur)
 • Oikaistu käyttökate oli 17,4 miljoonaa euroa (9,8 milj.eur) ja 16,2% liikevaihdosta (9,1%)
 • Liikevoitto oli 9,6 miljoonaa euroa (3,9 milj.eur) ja 8,9% liikevaihdosta (3,6%)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,01 eur)
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 21,0 miljoonaa euroa (6,6 milj.eur)
 • Huhtikuussa F-Secure perui vuodelle 2020 annetut taloudelliset näkymät COVID-19 -pandemian aiheuttamista markkinaepävarmuuksista johtuen

Vuonna 2020 ei ole vertailukelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia laadintaperiaatteissa.

Tämän katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita.

TOIMITUSJOHTAJA SAMU KONTTINEN

F-Securen liikevaihto oli toisella neljänneksellä viime vuoden tasolla ja saavutti 53,0 miljoonaa euroa. Globaali pandemia vaikutti negatiivisesti yritystietoturvan liikevaihdon kasvuun erityisesti konsultointiliiketoiminnassa, kun taas kuluttajatietoturva oli vakaa kasvaen 3 %. Käyttökatemarginaalimme näissä haastavissa markkinaoloissa oli 19 %.

Etätyöskentely on jatkunut koko neljänneksen ajan, ja olen tyytyväinen siihen, miten toimintomme sekä kykymme suojata asiakkaitamme 24/7 ovat jatkuneet tänä epätavallisena aikana. Toisella neljänneksellä pandemian negatiiviset vaikutukset liikevaihtoon rajoittuivat konsultointiliiketoimintaamme sekä hieman MDR-liiketoimintaan, joskin näistä jälkimmäinen jatkoi kasvua. COVID-19-pandemian vaikutukset F-Securen ohjelmistoliiketoimintaan ovat olleet rajalliset sekä yritys- että kuluttajamarkkinoilla. Olen tyytyväinen huolelliseen kulujen hallintaan samalla, kun vähäiset myynnin ja markkinoinnin aktiviteetit ovat myös auttaneet vahvan kannattavuuden saavuttamisessa. Odotamme toimintojen normalisoituvan tulevien neljännesten aikana nostaen kuluja takaisin pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (MDR) liikevaihto kasvoi, joskin aiempaa hitaammin pandemian vaikuttaessa uusasiakashankintaan. Neljänneksen aikana voitimme uusia sopimuksia useissa Euroopan maissa teollisuuden, rahoituksen, kriittisen infrastruktuurin ja julkisen sektorin toimialoilla. Hallinnoitujen tietoturvapalveluiden kysyntä on edelleen hyvällä tasolla, vaikka uusasiakashankinnassa odotetaan jatkossakin nähtävän vaihtelua vuosineljännesten välillä.

Päätelaitteiden tietoturvaliiketoiminta jatkoi hienoista kasvua tilauskannan kasvaessa liikevaihtoa nopeammin. Toisen neljänneksen aikana uusmyynti onnistui hyvin useissa maissa. Pilvipohjaisia EPP- (Endpoint Protection) ja EDR-tuotteitamme (Endpoint Detection and Response) myydään entistä enemmän yhdistelmäratkaisuna, sillä asiakkaat arvostavat keskitettyä hallintakäyttöliittymää. Cloud Protection for Microsoft Office 365 lanseerattiin vastaamaan haasteisiin sähköpostiliikenteessä, joka on edelleen ensisijainen hyökkäyskohde tietomurroissa. Uusi tuote on hieno lisäys Cloud Protection for Salesforce -ratkaisumme oheen, johon markkinoilla kohdistuu lisääntyvää kiinnostusta.

COVID-19-pandemia iski konsultointiliiketoimintaamme, mikä aiheutti liikevaihdon merkittävän laskun viime vuodesta. Olemme vastanneet alhaisiin käyttöasteisiin maakohtaisesti esimerkiksi lomautuksilla. Pandemia on useissa tapauksissa estänyt pääsyn asiakaskohteisiin ja siten seisauttanut projektit, jotka vaativat konsulttien läsnäoloa. Myös uusasiakashankinta on hidastunut merkittävästi. Toisaalta uhkatekijät eivät ole vähentyneet pandemian aikana, mikä on johtanut useisiin toimeksiantoihin tietoturvahyökkäysten jälkeisissä vastatoimissa (IR, Incident Response). Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka tietoturvan kysyntä ei seuraa taloussuhdanteita. Myyntimme parani neljänneksen loppua kohden, mutta pandemia varjostaa edelleen konsultointiliiketoiminnan ennustettavuutta.

Kuluttajatietoturvan puolella vakaa operaattorikanava on pääosin säästynyt markkinaepävarmuuksien vaikutuksilta. Suoramyynti jatkui hyvänä, ja verkkokaupassa neljännes oli vakaa. Olin tyytyväinen, kun voitimme kolme uutta operaattorikumppanuutta, joista kaksi on Yhdysvalloissa ja yksi Euroopassa. F-Secure ID PROTECTIONin myynti eteni hyvin, kun varmistimme useita uusia operaattorisopimuksia neljänneksen aikana. Kesäkuussa tuote lanseerattiin myös omassa verkkokaupassamme.

Globaalin pandemian jatkumisesta huolimatta F-Securen liiketoiminnan pitkän aikavälin näkymä säilyy houkuttelevana, sillä tietoturvamarkkinan peruselementit eivät ole muuttuneet.

Taloudellinen kehitys

milj. eur 4-6/2020 4-6/2019 Muutos 1-6/2020 1-6/2019 Muutos 1-12/2019
Liikevaihto 53,0 54,1 -2% 107,8 107,5 0% 217,3
Kuluttajatietoturvatuotteet 24,8 24,0 3% 49,2 48,0 2% 94,8
Yritystietoturva 28,2 30,1 -6% 58,7 59,5 -1% 122,5
tuotteet 18,5 18,0 2% 37,0 35,8 3% 72,5
konsultointi 9,7 12,1 -19% 21,6 23,7 -9% 50,0
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -11,6 -12,5 -8% -24,0 -25,1 -4% -50,5
Bruttokate 41,4 41,6 0% 83,8 82,4 2% 166,8
Liiketoiminnan muut tuotot1) 0,8 0,5 55% 1,3 0,7 87% 1,5
Liiketoiminnan muut kulut 1) -31,9 -37,3 -15% -67,6 -73,3 -8% -145,1
myynti ja markkinointi -20,1 -26,5 -24% -43,8 -50,6 -13% -99,4
tutkimus ja tuotekehitys -8,7 -7,8 11% -17,5 -16,5 6% -33,2
hallinto -3,1 -3,0 4% -6,2 -6,2 0% -12,4
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2) 10,2 4,8 111% 17,4 9,8 78% 23,2
% liikevaihdosta 19,3% 8,9% 16,2% 9,1% 10,7%
Oikaisut liiketoiminnan muissa tuotoissa 9,1 9,1 12,5
Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut 0,4 -4,6
Käyttökate 10,2 13,9 -27% 17,8 18,9 -5% 31,1
% liikevaihdosta 19,3% 25,7% 16,6% 17,6% 14,3%
Poistot -3,3 -3,4 -2% -6,5 -6,7 -3% -13,6
Arvonalentumiset -6,0 -6,0
Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,8 -1,1 -28% -1,7 -2,3 -26% -4,1
Liikevoitto 6,0 3,3 85% 9,6 3,9 149% 7,2
% liikevaihdosta 11,4% 6,1% 8,9% 3,6% 3,3%
Oikaistu liikevoitto 2) 6,9 1,4 402% 10,9 3,1 250% 9,6
% liikevaihdosta 12,9% 2,5% 10,1% 2,9% 4,4%
Tulos per osake (EUR) 3) 0,02 0,02 -10% 0,03 0,01 155% 0,02
Saadut ennakot 72,3 71,0 2% 73,9
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 11,4 6,9 64% 21,0 6,6 219% 19,0
Rahavarat ja käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat 39,8 25,5 56% 25,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,5% 11,9% 89% 18,5% 7,7% 139% 7,8%
Omavaraisuusaste, % 46,3% 44,3% 5% 49,0%
Velkaantumisaste, % 14,3% 30,0% -52% 20,8%
Henkilöstö kauden lopussa 1 713 1 710 0% 1 696
 1. Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset
 2. Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä liittyen yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 5.
 3. Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 157 995 583 (1-6/2020)

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiön liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.

Webcast

F-Securen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä webcastissa, joka alkaa klo 14.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa: https://f-secure.videosync.fi/2020-07-16-q2-report. Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast -portaalissa.

Esitysmateriaalit ja tallenne webcastista tulevat saataville yhtiön verkkosivuille.

Lisätietoa

Tämä tiedote on tiivistelmä F-Secure Oyj:n puolivuosikatsauksesta 2020. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla.

Taloudellinen kalenteri

F-Secure Oyj julkaisee vuonna 2020 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

 • Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2020, 29.10.2020

Yhteystiedot

Eriikka Söderström, talousjohtaja, F-Secure
+358 40 6691844

Henri Kiili, johtaja – sijoittajasuhteet ja treasury, F-Secure
+358 40 8405450
investor-relations@f-secure.com

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti