Etusivu » VEROMUUTOKSELLA EDULLISEMPIA ASUNTOJA JA LISÄÄ KIERTOTALOUTTA

VEROMUUTOKSELLA EDULLISEMPIA ASUNTOJA JA LISÄÄ KIERTOTALOUTTA

VEROMUUTOKSELLA EDULLISEMPIA ASUNTOJA JA LISÄÄ KIERTOTALOUTTA

Investors House Oyj

Lehdistötiedote 9.6.2020

VEROMUUTOKSELLA EDULLISEMPIA ASUNTOJA JA LISÄÄ KIERTOTALOUTTA

Verotetaan enemmän ympäristön kuormittamista ja vähemmän taloudellista aktiviteettia

Vakiintuneen käsityksen mukaan uuden asunnon kustannuksissa on noin 45 % veroja eikä asumisen verotusta saisi kiristää. Samalla asumisen tuet kasvavat vuosi vuodelta. Kuinka asumisen verotusta tulisi suunnata kun tähän yhtälöön tuodaan kiertotalous ja korona-exit?

Ehdotan, että asumisen verotusta muutetaan siten, että taloudellista aktiviteettia verotettaisiin nykyistä vähemmän ja ympäristön kuormittamista nykyistä enemmän. Muutos laskisi merkittävästi uusien asuntojen hintoja, loisi talouteen aktiviteettia sekä edistäisi kiertotaloutta. Juuri nyt covid19 exit -hetkeen tämä taloudellista aktiviteettia ja kuluttajakysyntää lisäävä keino sopisi loistavasti.

Järkevänhintaista asumista kaikille ja kestävästi

Tehdään suuntaa-antava ajatusharjoitus, jossa uuden asunnon vero-osuutta laskettaisiin merkittävästi. Ajatellaan, että muutetaan vero-osuus määräaikaisesti 45 %:sta 30%:iin, mikä edellyttäisi mm Saksan tapaan ALV:n määräaikaista alentamista. Millaisia vaikutuksia tällä olisi?

Kuluttajan kannalta nyt 300.000 € arvoisen asunnon hinta asettuisi tasoon 235.000 € vero-osuuden keventyessä. Tämä synnyttäisi valtavasti uutta yksityistä kysyntää, joka nostaisi taloutta ylös covid19 -taantumasta. Samalla kuluttajan omien säästöjen kynnys (30 %) alentuisi 90.000 €:sta 70.500 €:oon. Lainatarpeen (70 %) lasku olisi myös huomattava pudottaen lainan 210.000 €:sta 164.500 €:oon. Tämä tarkoittaisi sitä, että pankin olisi mahdollista rahoittaa yhä useampaa ja yhä useammalla yksilöllä olisi mahdollisuus elämänsä tärkeimpään investointiin. Kysyntä ja taloudellinen aktiivisuus kasvaisi merkittävästi.

Jatketaan ajatuskulkua. Asunnon ostaneen ihmisen lainan kuukausierä (tasalyhenteinen, 20 v, 1,0 %) laskisi 1.050 eurosta kuukaudessa 825 euroon kuukaudessa eli 225 €/kk, mikä vastaisi 50 % marginaaliverolla 450 €/kk korotusta eli 15 % mediaanipalkkaan 3.000 €/kk. Vuokra-asumisessa vuokraa alentava vaikutus viiden prosentin tuotto-olettamalla olisi 270,83 €/kk – esimerkiksi 1.500 €/kk -> 1.230 €/kk, millä olisi merkittävä vaikutus kenen tahansa pieni- tai keskituloisen perheen taloudessa. Mentäisiin vahvasti kohti järkevänhintaista asumista.

Menetetyt verotulot kompensoitaisiin haittaveroilla
Sitten kolikon toinen puoli. Uuden asunnon vero-osuuden lasku 45 %:sta 30 %:iin tekisi karkeasti arvioiden noin 1,0 Mrd euron loven verotuloihin. Jotta oltaisiin ns. veroneutraalissa ehdotuksessa, tämä sama summa siirrettäisiin asuinrakennusten käytönaikaisiin veroihin ja erityisesti ns. haittaveroihin kuten esimerkiksi sähkön, jätehuollon, lämmityksen tai muuten ympäristöä kuormittavaan veroon.
Mikäli edellä kuvattu vuosittainen veromenetys jaettaisiin tasan kaikille maan 2,8 miljoonalle asunnolle, olisi vaikutus noin 29,76 €/kk/asunto. Tällä asuntokohtaisen haittaveron nostolla saataisiin aikaan em merkittävät kustannusalennusvaikutukset.

Asuntokohtainen summa voi tuntua näkökulmasta riippuen suurelta tai pieneltä. Jos uuden asunnon vero-osuuden pudotus olisi pienempi, muuttuisi asuntokohtainen haittaveron korotustarve vastaavasti. Luvut tässä on esitetty konkretisoimaan ehdotusta. Jos uuden asunnon vero-osuuden alentaminen olisi vain 45 %sta 37,5 %:iin, vaikutukset kummallakin puolella noin puolittuisivat. Asunnon hinta laskisi 300 t€:sta 268,5 t€ ja asuntokohtainen haittavero nousisi 14,88 €/kk. Luvut ovat esimerkinomaisia ja tehty konkretisoimaan ehdotusta.

Samalla syntyy aito kannustin energiainvestointeihin
Samalla kiinteistöjen omistajille syntyisi nykyistä voimakkaampi kannustin ympäristöinvestointeihin vanhassa asuntokannassa. Tätä kautta energiatehokkaat ratkaisut oikeasti parantaisivat asemaansa vuokraustiskillä. Nyt niiden merkitys mm Investors Housen vastikään tehdyn kyselyn perusteella ovat marginaalisia asukkaiden tehdessä vuokrausratkaisuja. Hinnoittelun kautta tilanne muuttuisi ympäristön kannalta suotuisaksi.

Verotuksen painopisteen muutos tuo lisää järkevänhintaista asumista ja lisää kiertotaloutta
Ehdotankin, että asumisen verotuksen painopistettä muutetaan siten, että taloudellisen aktiviteetin verotusta kevennetään ja ympäristön kuormittamisen verotusta kasvatetaan. Asuntotuotanto ei kaipaa lisää tukia vaan pikemmin tuki-vero –noidankehän katkaisua. Asumisen verotus sen sijaan kaipaa vahvaa painopisteen siirtoa taloudellisesta aktiviteetista ympäristön kuormittamiseen.

Covid19 -exit antaa hyvän mahdollisuus kokeilla tätä määräaikaisesti – tarvitaan 3-4 vuoden jakso, jotta tulokset nähdään. Painopistemuutoksella otamme samalla askelia kohti modernisti kilpailukykyistä yhteiskuntaa.

Helsinki 9.6.2020

Investors House Oyj

Toimitusjohtaja Petri Roininen

Lisätiedot: Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti