Etusivu » Valoe Oyj:n osakeannin merkintöjen hyväksyminen

Valoe Oyj:n osakeannin merkintöjen hyväksyminen

Valoe Oyj:n osakeannin merkintöjen hyväksyminen

Valoe Oyj Pörssitiedote 24.6.2020 klo 18.20

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

VALOE OYJ:N OSAKEANNIN MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus päätti 24.6.2020 suunnatusta osakeannista ("Osakeanti"), jossa Yhtiö tarjoaa sijoittajien sekä Yhtiön kaikkien sellaisten velkojien (mukaan lukien Yhtiön vaihtovelkakirjalainojen haltijat), joilla oli merkintähetkellä vähintään 100.000 euron suuruinen riidaton saatava Yhtiöltä, merkittäväksi yhteensä enintään 18.518.518 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet").

Yhtiön hallitus on tänään hyväksynyt yhteensä 11.111.109 Uuden Osakkeen merkinnän, joiden merkintähinta, yhteensä 0,6 miljoonaa euroa maksettiin rahana. Osakeannin merkintäaika jatkuu 29.6.2020 asti.

Yhtiö arvioi, että Osakeannissa tänään hyväksytyt Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 29.6.2020. Uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ensin Uusia Osakkeita vastaavana väliaikaisena osakelajina (Väliaikaiset Osakkeet). Väliaikaisia Osakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi). Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 15.9.2020 mennessä yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Osakeannissa merkittyjen ja tänään hyväksyttyjen Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä on yhteensä 202.489.566 osaketta. Osakkeista 5.740.616 osaketta on Yhtiön itsensä hallussa.

Yhtiö tiedottaa Osakeannin kokonaistuloksen arviolta 30.6.2020 (ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä).

Mikkelissä 24. päivänä kesäkuuta 2020

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti