Etusivu » Ovaro Kiinteistösijoituksen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Ovaro Kiinteistösijoituksen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Ovaro Kiinteistösijoituksen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Pörssitiedote 9.6.2019 kello 14.30

Ovaro Kiinteistösijoituksen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 9.6.2020.

Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:
Petri Roininen, hallituksen puheenjohtaja;
Taina Ahvenjärvi, hallituksen jäsen;
Petri Kovalainen, hallituksen jäsen;
Tapani Rautiainen, hallituksen jäsen ja
Eljas Repo, hallituksen jäsen
Kari Sainio, toimitusjohtaja

Päätettiin, että tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 2000 euroa ja jäsenet 1200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin Kuudeksi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Taina Ahvenjärvi, Jorma J. Nieminen, Aki Pyysing, Tapani Rautiainen, Eljas Repo ja Petri Roininen.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Martin Grandell. Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta:

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 900.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus astuu voimaan 1.7.2020 ja on voimassa 30.6.2021 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallitus päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään miljoona (1.000.000) osaketta.
Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh. 050 3292563.
Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, keskeiset tiedotusvälineet

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti