Etusivu » Savosolar julkistaa esitteen 4,3 miljoonan euron merkintäoikeusannista

Savosolar julkistaa esitteen 4,3 miljoonan euron merkintäoikeusannista

Savosolar julkistaa esitteen 4,3 miljoonan euron merkintäoikeusannista

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 25.5.2020 klo 11.15 (CEST)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Savosolar julkistaa esitteen 4,3 miljoonan euron merkintäoikeusannista

Viitaten Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) 17.4.2020 julkaistuun yhtiötiedotteeseen, Yhtiön hallitus on tänään päättänyt järjestää noin 4,3 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin (”Osakeanti”) sekä siihen liittyvän optio-oikeuksien tarjoamisen, jolla Yhtiö voi kerätä enintään noin 13,0 miljoonaa euroa (”Optio-oikeudet”). Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Savosolarin suomenkielisen esitteen.

  • Osakeannissa kerätään noin 4,3 miljoonaa euroa ennen transaktiokustannuksia, mikäli Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Mikäli maksimilukumäärä Optio-oikeuksia lasketaan liikkeelle ja kaikki Optio-oikeudet käytetään osakkeiden merkintään, Yhtiö kerää maksimissaan noin 13,0 miljoonaa euroa Optio-oikeuksilla.
  • Yhtiö tarjoaa Yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi yhteensä enintään 28.999.557 Yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien ensisijaisenmerkintäetuoikeuden mukaisesti.
  • Osakeanti on taattu noin 80 prosenttisesti merkintäsitoumuksilla ja ulkopuolisten takaajien toimesta. Yhtiön hallituksen kaikki jäsenet, toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat antaneet sitoumukset merkitä osakkeita Osakeannissa.
  • Osakeannissa Savosolar suunnittelee antavansa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") tai Euroclear Sweden AB:n ("Euroclear Sweden") ylläpitämään Savosolarin osakasrekisteriin yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus") jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä omistettua yhtä (1) osaketta kohden. Kaksi (2) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään kolme (3) antiosaketta (”Antiosake”).
  • Lisäksi Savosolar antaa vastikkeetta Osakeannissa Antiosakkeita merkinneille henkilöille Optio-oikeuksia siten, että kutakin kahta (2) merkittyä ja maksettua Antiosaketta kohden, joiden merkinnän hallitus on hyväksynyt, merkitsijä saa yhden (1) optio-oikeuden sarjasta TO5, yhden (1) optio-oikeuden sarjasta TO6 ja yhden (1) optio-oikeuden sarjasta TO7.
  • Osakeannin täsmäytyspäivä on 27.5.2020. Osakkeiden viimeinen kaupankäyntipäivä sisältäen Merkintäoikeudet on 25.5.2020 ja ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia 26.5.2020.
  • Merkintähinta on 0,15 euroa tai 1,58 Ruotsin kruunua osakkeelta.
  • Jokainen optio-oikeus antaa omistajalleen oikeuden merkitä yhden (1) uuden osakkeen 9.11.-20.11.2020 (optio-oikeus TO5), 8.3-19.3.2021 (optio-oikeus TO6) ja 6.9-17.9.2021 (optio-oikeus TO7) välisenä aikana. Optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähinta määräytyy Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotetulla keskikurssilla alennettuna 30 prosentilla First North Finlandissa kymmenen (10) kaupankäyntipäivää ennen optio-oikeuden merkintäaikaa. Merkintähinta ei kuitenkaan voi olla yli 0,30 euroa osakkeelta.

Osakeannin merkintäpaikat

Merkintäpaikkoina toimivat

  1. Suomessa tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat sekä
  2. Ruotsissa Aqurat Fondkommission AB:n verkkosivut osoitteessa www.aqurat.se ja Aqurat Fondkommission AB:n toimipaikka osoitteessa Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm, Sweden (info@aqurat.se, puh. +46 8-684 05 800)

Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat Ruotsissa myös tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat, jotka ovat tehneet sopimuksen Aqurat Fondkommission AB:n kanssa merkintöjen vastaanottamisesta.

Esite

Savosolar on laatinut Osakeannista esitteen, jonka Finanssivalvonta on hyväksynyt 25.5.2020. Virallinen suomenkielinen versio esitteestä ja epävirallinen englanninkielinen käännös sisältäen ruotsinkielisen tiivistelmän tulevat olemaan saatavilla Savosolarin verkkosivustolla (http://www.savosolar.com/rights-issue-2020), Augment Partners AB:n verkkosivustolla (http://offers.augment.se/) ja Aqurat Fondkommission AB:n verkkosivustolla (www.aqurat.se). Painettu Esite on saatavilla Yhtiön pääkonttorista osoitteessa Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli, arviolta 25.5.2020.

Osakeannin suunniteltu aikataulu

26.5.2020 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman merkintäoikeuksia
27.5.2020 Osakeannin täsmäytyspäivä
1.6.-11.6.2020 Merkintäoikeudet kaupankäynnin kohteena
1.6.-15.6.2020 Merkintäoikeusannin merkintäaika Ruotsissa
1.6.-17.6.2020 Merkintäoikeusannin merkintäaika Suomessa
1.6.2020 Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa
23.6.2020 Merkintäoikeusannin tulos julkistetaan
1.7.2020 Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla Suomessa
3.7.2020 Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla Ruotsissa
Viikko 27, 2020 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Optio-oikeuksilla First North Finlandissa ja First North Swedenissä (arvio)

Neuvonantajat

Augment Partners AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Smartius Oy toimii Osakeannissa oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com
Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 25.5.2020 klo 11.15 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Savosolar ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Savosolarin julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti