Etusivu » Oma Säästöpankki Oyj täydentää yhtiökokouskutsua lisäohjeilla kokouksen järjestämisen varmistamiseksi

Oma Säästöpankki Oyj täydentää yhtiökokouskutsua lisäohjeilla kokouksen järjestämisen varmistamiseksi

Oma Säästöpankki Oyj täydentää yhtiökokouskutsua lisäohjeilla kokouksen järjestämisen varmistamiseksi

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 26.5.2020 KLO 13.00, YHTIÖKOKOUSKUTSU

Oma Säästöpankki Oyj täydentää yhtiökokouskutsua lisäohjeilla kokouksen järjestämisen varmistamiseksi

Kuten pörssitiedotteessa 3.4.2020 olemme ilmoittaneet, Oma Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 15.6.2020 klo 13.00 yhtiön kokoustiloissa osoitteessa Pohjoisranta 4, 5. krs, 00100 Helsinki. Pidämme yhtiökokouksen erityisjärjestelyin ja täydennämme yhtiökokouskutsua lisäohjeilla kokouksen järjestämisen varmistamiseksi. Toivomme osakkeenomistajien ymmärrystä järjestelyille, jotta tarvittavat päätökset saadaan tehtyä.

Oma Säästöpankki suhtautuu koronavirustilanteeseen erittäin vakavasti ja ryhtyy ennaltaehkäiseviin varotoimiin yhtiökokouksen järjestelyissä varmistaakseen niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden on välttämätöntä olla yhtiökokouksessa paikalla. Yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomaismääräyksiä voidaan noudattaa. Kokouksessa läsnä olevien lukumäärän rajoittamiseksi yhtiö kehottaa osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa ja sen sijaan halutessaan käyttämään yhtiön tarjoamaa maksutonta valtakirjapalvelua, seuraamaan kokousta videolähetyksen kautta sekä esittämään mahdolliset kysymykset yhtiön johdolle ennakkoon.

Yhtiön osakkeenomistajista yli 70 % on etukäteen ilmoittanut puoltavansa yhtiökokouksen asialistalla olevia päätösehdotuksia.

Kokous ja kaikki sen esitykset pidetään mahdollisimman lyhyinä sisältäen vain vähimmäisvaatimukset. Esitysaineisto julkaistaan yhtiön nettisivuilla yhtiökokouspäivänä. Yhtiön hallituksen ja johdon osallistuminen kokoukseen rajoitetaan minimiin. Kokouksessa ei ole tarjoilua.


Valtakirjapalvelu

Osakkeenomistajia pyydetään olemaan osallistumatta kokoukseen henkilökohtaisesti ja sen sijaan halutessaan käyttämään oikeuksiaan antamalla valtakirja yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua hyödyntäen.

Osakkeenomistajat voivat valtuuttaa Oma Säästöpankki Oyj:n päälakimiehen Helena Juutilaisen edustamaan itseään yhtiökokouksessa (maksutonta). Valtakirjapohja äänestysohjeineen on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.omasp.fi/sijoittaminen/yhtiökokous 2020. Valtakirjat tulee toimittaa viimeistään 5.6.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen lakiasiat@omasp.fi tai osoitteeseen Oma Säästöpankki Oyj, Lakiasiat, Kluuvikatu 3, 7. krs., 00100 Helsinki.


Ohje kokouksen videolähetyksen seuraamiseen

Oma Säästöpankki Oyj:n osakasluetteloon viimeistään täsmäytyspäivänä 3.6.2020 rekisteröidyllä osakkeenomistajalla on mahdollisuus seurata kokousta suomenkielisen videolähetyksen välityksellä. Videolinkin voi tilata 5.6.2020 klo 16.00 saakka lähettämällä asiaa koskeva pyyntö sähköpostitse osoitteeseen lakiasiat@omasp.fi. Pyynnöstä tulee ilmetä osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Videolinkki on henkilökohtainen. Videolinkin tilaaminen ei edellytä kokoukseen ilmoittautumista. Etäyhteyden kautta osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Etäyhteyden kautta ei ole mahdollista esittää puheenvuoroja tai äänestää.


Ohje osakkeenomistajien ennakkokysymyksille

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistajan kyselyoikeuden toteuttamiseksi kokoukseen ilmoittautuneella on mahdollisuus toimittaa ennakkoon kysymyksiä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Kysymyksiin vastataan kokouksessa siltä osin kuin ne koskevat yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita eikä niihin vastaaminen voi aiheuttaa yhtiölle olennaista haittaa. Kysymyksiin on liitettävä osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Kirjalliset kysymykset on toimitettava yhtiölle viimeistään 5.6.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen lakiasiat@omasp.fi tai postitse Oma Säästöpankki Oyj, Lakiasiat, Kluuvikatu 3, 7. krs. 00100 Helsinki.

Oma Säästöpankki noudattaa kaikissa järjestelyissä viranomaisohjeita ja päivittää yhtiökokousohjeistusta tilanteen niin vaatiessa. Yhtiökokoukseen osallistujia pyydetään seuraamaan yhtiön internetsivuja www.omasp.fi/sijoittajat mahdollisten lisäohjeiden tai muutosten varalta.

Kokouskutsu ja yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tilinpäätösasiakirjat ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla Oma Säästöpankki Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi/sijoittaminen/yhtiökokous 2020. Edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla 29.6.2020 alkaen.


Oma Säästöpankki Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Helena Juutilainen, päälakimies, puh +358 40 580 6401, helena.juutilainen@omasp.fi
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 32 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 140 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti