Etusivu » INVESTORS HOUSE ALOITTAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN – YKSI KEINO LUODA OMISTAJA-ARVOA

INVESTORS HOUSE ALOITTAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN – YKSI KEINO LUODA OMISTAJA-ARVOA

INVESTORS HOUSE ALOITTAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN – YKSI KEINO LUODA OMISTAJA-ARVOA

Investors House Oyj

Pörssitiedote

Julkaistavissa 26.5.2020 klo 8.30

INVESTORS HOUSE ALOITTAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN – YKSI KEINO LUODA OMISTAJA-ARVOA

Investors Housen hallitus on päättänyt hankkia omia osakkeita enintään 50 000 kappaletta, mikä on enintään noin 0,8 % koko osakekannasta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 27.5.2020 ja lopetetaan 24.8.2020 tai kun määrä on tullut täyteen.

Investors Housella on yhteensä 6.182.287 osaketta, joista ulkona 5.974.787 osaketta ja yhtiön omistuksessa 207.500 osaketta. Varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.4.2020 hallituksen päättämään enintään 600 000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankinnat voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Investors House julkaisi Q1 2020 osavuosikatsauksen 18.5.2020. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa yhtiön nettovarallisuutta kuvaava EPRA NRV oli 8,43 €/osake. EPRA NRV perustuu ulkopuolisen arvioijien laatimiin arviokirjoihin omaisuuden käyvästä arvosta. EPRAn ohjeiden mukaisesti Q1:llä arvostettiin ensi kertaa myös palveluliiketoiminta hankintamenon sijaan käypään arvoon. Arvioinnin perusteet on kuvattu osavuosikatsauksessa.

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Käynnistämme järjestyksessään toisen omien osakkeiden osto-ohjelman kuluvan vuoden aikana. Osto-ohjelma on pääomamarkkinaoperaatio, jolla tavoitellaan omistaja-arvon luomista. Tämän kertaisen operaation tekee kiinnostavaksi kevään aikana Koronan myötä tapahtunut yleinen kurssilasku.’’

Helsinki 26.5.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti