Etusivu » Investors House Oyj:n koko henkilöstö osakekannustimen piiriin

Investors House Oyj:n koko henkilöstö osakekannustimen piiriin

Investors House Oyj:n koko henkilöstö osakekannustimen piiriin

Julkaistu: 2017-01-30 08:30:11 CET
Investors House Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Investors House Oyj:n koko henkilöstö osakekannustimen piiriin

Investors House Oyj

Pörssitiedote, julkaistavissa 30.1.2017 klo 9.30

INVESTORS HOUSE OYJ:N KOKO HENKILÖSTÖ OSAKEKANNUSTIMEN PIIRIIN

Investors House Oyj:n koko henkilökunta tulee yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin. Tilikauden 2017 kannattavuutta koskevien kriteerien toteutuessa koko henkilökunnalla on mahdollista saada kannustinpalkkiona yhtiön osakkeita. Osakkeet luovutetaan yhtiön hallussa olevista osakkeista, joiden käyttämiseen hallituksella on yhtiökokouksen valtuutus.

Kannustinjärjestelmä painottaa tavoitteena vuoden 2017 kassavirrallista tulosta, jota mitataan operatiivisella tuloksella (EPRA). Yhtiön osinkopolitiikka on samoin sidottu operatiiviseen tulokseen (EPRA) siten, että 50-90 % operatiivisesta tuloksesta jaetaan osinkoina.

Toteutuessaan kannustinosa maksetaan yhtiön osakkeilla sen jälkeen kun vuoden 2017 tulos on julkaistu, arviolta helmikuussa 2018. Luovutettavat osakkeet arvostetaan luovutusta edeltävän viiden päivän keskikurssiin vähennettynä 10 %:lla. Mikäli kannustinjärjestelmän maksimipalkkiotaso toteutuisi, vastaisi luovutettava osakemäärä 27.1.2017 osakekurssilla noin 0,3 % yhtiön ulkona olevasta osakemäärästä.

Nyt käyttöönotettava kannustinjärjestelmä koskee vuotta 2017.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Investors House on asiantuntijaorganisaatio, jossa jokaisen osaaminen ja työpanos on lopputuloksen kannalta tärkeä. Siksi koko henkilöstön mukaanotto osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään on perusteltua. Näin myös yhdenmukaistetaan osakkeenomistajien ja organisaation intressejä siten, että osinkopolitiikan ja koko henkilöstön kannustinjärjestelmän perusta vuodelle 2017 on sama eli operatiivinen tulos (EPRA). Se valittiin onnistumisen mittariksi, koska haluamme kaikessa toiminnassa korostaa kassavirran ja kannattavuuden merkitystä’’.

Helsinki 30.1.2017

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.investorshouse.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti