Etusivu » Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 1 minifutuurisertifikaattisarjan 16.1.2017

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 1 minifutuurisertifikaattisarjan 16.1.2017

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 1 minifutuurisertifikaattisarjan 16.1.2017

Julkaistu: 2017-01-13 11:00:00 CET
Danske Bank
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 1 minifutuurisertifikaattisarjan 16.1.2017

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 1 minifutuurisertifikaattisarjan 16.1.2017

Danske Bank A/S:llä on Irlannin keskuspankin 20.6.2016 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota on täydennetty 4.8.2016 ja 4.11.2016 julkistetuilla ohjelmaesitteen täydennyksillä.

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa alla 1 minifutuurisertifikaattisarjan 16.1.2017. Minifutuurisertifikaattien kohde-etuutena ovat Outokumpu Oyj osakkeet. Minifutuurisertifikaatit ovat myynti (Short)- minifutuureja. Minifutuurisertifikaattien erääntyessä haltijalle maksetaan lopullisissa ehdoissa määritelty selvityssumma.

Tämä tiedote sisältää ainoastaan tiivistelmän minifutuurisertifikaattien lopullisista ehdoista. Ohjelmaan liittyvä ohjelmaesite (Base Prospectus) täydennyksineen, sen suomenkielinen tiivistelmä ja liikkeeseen laskettavien minifutuurisertifikaattien lopulliset ehdot (Final Terms) ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit. Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin ennen sijoituspäätöstä.

Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S
Sijoitusinstrumentti Myyntiminifutuurisertifikaatti
Kohde-etuudet Outokumpu Oyj (OUT1V)
Markkinapaikka NASDAQ Helsinki Oy
Listalleottopäivä 16.1.2017
Valuutta EUR
Toteutustapa Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti.
Erääntymispäivä ja viimeinen kaupankäyntipäivä Minifutuurisertifikaattien erääntymispäivä ja viimeinen kaupankäyntipäivä ovat kuten alla olevassa taulukossa, jos ennenaikaista erääntymistä ei ole tapahtunut. Ennenaikainen erääntyminen tapahtuu, jos kohde-etuuden hinta saavuttaa lopullisten ehtojen mukaisen rajatason jatkuvan kaupankäynnin aikana. Tällöin minifutuurisertifikaatti erääntyy välittömästi ja kyseinen kauppapäivä on samalla minifutuurisertifikaatin viimeinen kaupankäyntipäivä.
Lopetushinta Lopetushinta on minifutuurin kohde-etuuden päätöshinta erääntymispäivänä, jos ennenaikaista erääntymistä ei ole tapahtunut. Ennenaikainen erääntyminen tapahtuu, jos kohde-etuuden hinta saavuttaa lopullisten ehtojen mukaisen rajatason jatkuvan kaupankäynnin aikana. Tällöin lopetushinta määritellään ostominifutuurisertifikaatin kohdalla rajatason saavuttamishetken ja sen jälkeisten seuraavien 3 tunnin kaupankäynnin alimpana noteerauksena ja myyntiminifutuurisertifikaatin kohdalla vastaavasti ylimpänä noteerauksena.
Selvityssumma (Cash Settlement Amount) ja vähimmäisselvityssumma Minifutuurisertifikaatti Long (Osto-):
(a) Jos lopetushinta on korkeampi kuin viimeisen viitepäivän rahoitustaso:
(lopetushinta – viimeisen viitepäivän rahoitustaso) x kerroin [ x valuuttakurssi]
(b) muussa tapauksessa nolla.
Minifutuurisertifikaatti Short (Myynti-):
(a) Jos lopetushinta on alempi kuin viimeisen viitepäivän rahoitustaso):
(viimeisen viitepäivän rahoitustaso – lopetushinta) x kerroin [ x valuuttakurssi]
(b) muussa tapauksessa nolla.
jolloin:
”AF” on tietyn viitepäivän ja korkojakson osalta laskenta-asiamiehen seuraavan kaavan mukaisesti määrittämä summa:
AF = FLt-1 * (viitekorko [ + / -] marginaali * koronlaskuperuste.
”FLt-1” on viitepäivän (t) osalta kohde-etuuden arvo viitepäivää (t) välittömästi edeltävänä viitepäivänä
Jos minifutuurisertifikaatin selvityssumma on pienempi kuin EUR 0,00001 per minifutuurisertifikaatti, liikkeeseenlaskija ei maksa selvityssummaa ja minifutuurisertifikaatti erääntyy arvottomana.
Markkinatakaus Danske Bank A/S toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja sitoutuu antamaan osto- ja myyntinoteerauksen pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Jos minifutuurisertifikaatti erääntyy ennenaikaisesti, markkinatakaus päättyy erääntyneen minifutuurisertifikaatin osalta välittömästi kohde-etuuden saavutettua minifutuurisertifikaatin lopullisissa ehdoissa määritellyn rajatason.
Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan EUR 0,10, jos minifutuurisertifikaatin arvo on alle EUR 2,00 tai korkeintaan EUR 0,20, jos minifutuurisertifikaatin arvo on vähintään EUR 2,00. Noteeraukset annetaan vähintään 1 000 minifutuurisertifikaatille.
Tietyissä tilanteissa, joita kuvaillaan tarkemmin ohjelmaesitteessä (Base Prospectus), voi Danske Bankin olla vaikeaa tai mahdotonta pitää osto- ja myyntinoteerauksia.
Lisätietoja Lisätietoja on saatavilla yhtiöiden kotisivuilta:

www.outokumpu.com

Lisätietoja kohde-etuuksien volatiliteetista saatavilla liikkeeseenlaskijalta, puh. +358 (0)10 236 4836

Kaupankäyntitunnus Sertifikaatin ISIN Kohde-etuusosake Lisätietoja kohde-etuutena olevasta osakkeesta ja yhtiöstä
MINIS OUT DB3 DK0060784866 Outokumpu Oyj www.outokumpu.com
Kaupankäyntitunnus Tyyppi Alku-rahoitustaso EUR Rajataso % Kerroin Marginaali/
Hallinnointi-palkkio
Sertifikaattien kokonais-määrä Erääntymispäivä
MINIS OUT DB3 Myynti 11.00 97% 1 0,2%/1,8% 200 000 16.12.2022

Helsingissä 13.1.2017

Danske Bank A/S

Jukkapekka Laurila Maj van Dijk

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti