Etusivu » CAPMAN OYJ ON JULKISTANUT TEKEMÄNSÄ VAIHTOTARJOUKSEN JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN VAHVISTETUN TULOKSEN 3.1.2017 SAAKKA JA OSAKEANNIN

CAPMAN OYJ ON JULKISTANUT TEKEMÄNSÄ VAIHTOTARJOUKSEN JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN VAHVISTETUN TULOKSEN 3.1.2017 SAAKKA JA OSAKEANNIN

CAPMAN OYJ ON JULKISTANUT TEKEMÄNSÄ VAIHTOTARJOUKSEN JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN VAHVISTETUN TULOKSEN 3.1.2017 SAAKKA JA OSAKEANNIN

Julkaistu: 2017-01-05 15:30:00 CET
Norvestia
Pörssitiedote
CAPMAN OYJ ON JULKISTANUT TEKEMÄNSÄ VAIHTOTARJOUKSEN JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN VAHVISTETUN TULOKSEN 3.1.2017 SAAKKA JA OSAKEANNIN

Helsinki, Suomi, 2017-01-05 15:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Norvestia Oyj Pörssitiedote 5.1.2017 klo 16.30

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

CAPMAN OYJ ON JULKISTANUT TEKEMÄNSÄ VAIHTOTARJOUKSEN JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN VAHVISTETUN TULOKSEN 3.1.2017 SAAKKA JA OSAKEANNIN

CapMan Oyj (”CapMan”) on tänään 5.1.2017 tiedottanut, että Norvestia Oyj:n (”Norvestia”) osakkeen- ja merkintäoikeuksien omistajille tehdyn vapaaehtoisen julkisen vaihtotarjouksen (”Vaihtotarjous”) jälkikäteisen tarjousajan aikana 3.1.2017 mennessä hyväksyneiden Norvestian osakkeenomistajien osakkeet kasvattivat vahvistetun tuloksen mukaan CapManin osuutta Norvestian osakkeista noin 0,7 prosenttiyksiköllä. Yhdessä CapManin aiemmin omistamien osakkeiden kanssa nämä edustavat noin 91,4 prosenttia kaikista Norvestian osakkeista ja äänistä. Vaihtotarjousta ei ole hyväksytty merkintäoikeuksilla. CapManin ilmoituksen mukaan Vaihtotarjouksen jälkikäteinen tarjousaika päättyy alustavasti 9.1.2017.

CapMan on lisäksi tiedottanut, että CapManin hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen 635 640 uutta CapManin osaketta tarjousvastikkeena Vaihtotarjouksen jälkikäteisellä tarjousajalla 3.1.2017 mennessä hyväksyneille Norvestian osakkeenomistajille. CapMan suorittaa osakkeiden toteutuskaupat näiden Norvestian osakkeenomistajien osalta Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti arviolta 9.1.2017, minkä myötä CapManin omistus Norvestiassa nousee 91,4 prosenttiin. Tarjousvastikkeena annettavat CapManin uudet osakkeet kirjataan kaupparekisteriin ja näiden Vaihtotarjouksen pätevästi hyväksyneiden Norvestian osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 9.1.2017. CapManin ilmoituksen mukaan uudet osakkeet vastaavat noin 0,4 prosenttia CapManin osakepääomasta ja äänistä osakeannin toteutumisen jälkeen. CapMan hakee uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle alustavasti 10.1.2017 alkaen.

Helsinki, 5.1.2017

NORVESTIA OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Juha Kasanen, toimitusjohtaja, puh 09-6226 380

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi

Tärkeä tiedotus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja tai esite eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä vaihtotarjous osakkeista vain vaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi.

Vaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti vaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Vaihtotarjousta ei voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hongkongista, Japanista, Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta tai Yhdysvalloista.

CapManin osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. CapManin osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen yhtiön kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”odottaa”, ”arvioi”, ”ennustaa” tai vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen yhtiön oma liiketoimintatilanne, kuten tuotannon ja tuotekehityksen onnistuminen ja niiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen; ja tulevien yrityskauppojen onnistuminen.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti