Etusivu » Outokumpu – Osakepalkkio-ohjelmien ansaintakausi 2017–2019 alkaa, toimitusjohtajan osakepohjaisen kannustinohjelman ensimmäinen erä

Outokumpu – Osakepalkkio-ohjelmien ansaintakausi 2017–2019 alkaa, toimitusjohtajan osakepohjaisen kannustinohjelman ensimmäinen erä

Outokumpu – Osakepalkkio-ohjelmien ansaintakausi 2017–2019 alkaa, toimitusjohtajan osakepohjaisen kannustinohjelman ensimmäinen erä

Julkaistu: 2016-12-20 15:00:00 CET

Outokumpu – Osakepalkkio-ohjelmien ansaintakausi 2017–2019 alkaa, toimitusjohtajan osakepohjaisen kannustinohjelman ensimmäinen erä

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
20.12.2016 klo 16.00

Osana Outokummun pitkän aikavälin kannustinohjelmia yhtiön hallitus on hyväksynyt aiemmin ilmoitettujen, vuoden 2012 suoritepohjaisen osakeohjelman sekä rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman ansaintakauden 2017–2019 yksityiskohdat sekä 17.12.2015 tiedotetun toimitusjohtaja Roeland Baanin osakepalkkio-ohjelman ensimmäisen osakepalkkioerän maksun.

Suoritepohjainen osakeohjelma, ansaintakausi 2017–2019

Outokummun hallitus hyväksyi vuonna 2012 osakepohjaisen kannustinjärjestelyn (suoritepohjainen osake­ohjelma 2012), joka on osa konsernin johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja antaa mahdollisuu­den saada Outokummun osakkeita kannustinpalkkiona, jos hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettamat tavoitteet saavutetaan. Suoritepohjainen osakeohjelma 2012 koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, jotka kukin sisältävät kolmen vuoden pituisen ansaintajakson. Tämän jälkeen osakepalkkiot suoritetaan osallistujille, jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan.

Hallitus on hyväksynyt että järjestelyn kuudes osakeohjelma (osakeohjelma 2017–2019) alkaa vuoden 2017 alussa. Hallitus on vahvistanut, että osakeohjelman 2017–2019 piiriin voidaan kutsua enintään 150 henkilöä. Ohjelmaan sovellettava ansaintakriteeri mittaa Outokummun tulosta ja pääoman käytön tehokkuutta verrokkiryhmään verrattuna. Osakeohjelman 2017–2019 perusteella jaettavien osakkeiden määrä on enintään 2 900 000 brutto-osaketta, josta vähennetään soveltuvat verot. Jäljelle jäävä nettoarvo suoritetaan osallistujille Outokummun osakkeina keväällä 2020, jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan.

Rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma, kausi 2017–2019

Hallitus hyväksyi vuonna 2012 osakepohjaisen rajoitettuja osakkeita koskevan kannustinjärjestelyn, joka mahdollistaa osallistujiksi valittujen Outokumpu-konsernin työntekijöiden pitkäaikaisen kannustamisen. Järjestely koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista. Kukin osakeohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen allokoidut osakkeet luovutetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Outokumpuun jatkuu keskeytyksettä koko ohjelman ajan osakkeiden luovuttamisajankohtaan saakka.

Hallitus on hyväksynyt että järjestelyn kuudes osakeohjelma (osakeohjelma 2017–2019) alkaa vuoden 2017 alusta, ja siinä myönnettävät osakkeet luovutetaan keväällä 2020. Toimitusjohtaja vahvistaa osakeohjelman osakepalkkiot vuosittain kuitenkin siten, että mahdolliset osakepalkkiot konsernin johtoryhmän jäsenille hyväksyy hallitus. Osakeohjelmassa 2017–2019 voidaan jakaa enintään 150 000 brutto-osaketta, josta vähennetään soveltuvat verot. Jäljelle jäävä nettoarvo annetaan osallistujille Outokummun osakkeina.

Toimitusjohtajan osakepohjaisen kannustinohjelman ensimmäinen palkkioerä

Joulukuussa 2015 Outokummun hallitus hyväksyi toimitusjohtaja Roeland Baania koskevan osakepalkkio-ohjelman, jonka mukaisesti hän on oikeutettu vastaanottamaan yhteensä 1 157 156 osaketta (brutto, sisältäen verot) edellyttäen, että hän itse sijoittaa miljoona euroa Outokummun osakkeisiin 20.2.2016 mennessä. Palkkio-osakkeet suoritetaan toimitusjohtajalle neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 lopussa.

Hallitus on nyt hyväksynyt ohjelman ensimmäisen osakepalkkioerän maksamisen toimitusjohtajalle. Soveltuvien verojen vähennyksen jälkeen toimitusjohtajalle suoritetaan 185 077 osaketta joulukuun 2016 loppuun mennessä. Toimitusjohtajan tulee pitää omistuksessaan toimisuhteensa ajan vähintään omaa sijoitustaan vastaava määrä osakkeita sekä ensimmäisen hänelle suoritettavan nettoerän palkkio-osakkeita (25 % kokonaisosakemäärästä).

Muita ehtoja

Outokumpu-konsernissa noudatetun osakeomistusohjelman mukaan konsernin johtoryhmän jäsenillä on velvollisuus pitää omistuksessaan yhtiön palkitsemisjärjestelmien kautta saatuja Outokummun osakkeita määrä, jonka arvo vastaa henkilön yhden vuoden bruttopalkkaa. 50 prosenttia kannustinohjelmista saaduista netto-osakkeista on käytettävä yllä mainitun omistusvaatimuksen täyttämiseen. Toimitusjohtaja Baanin tulee pitää omistuksessaan toimisuhteensa ajan vähintään omaa sijoitustaan vastaava määrä osakkeita sekä tiedotteen alussa kuvatun osakepalkkio-ohjelman perusteella hänelle vuoden 2016 lopussa suoritettava nettomäärä palkkio-osakkeita (25 % kokonaisosakemäärästä).

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, matkapuh. 040 576 0288

Media: Konserniviestintä, puh. (09) 421 3840

Outokumpu Oyj

Outokumpuon ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on 11 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fioutokumpu.com/stainless-newschoosestainless.outokumpu.com

Liitteet:
PSP RSP CEO 20122016 FIN.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti