Etusivu » NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 2,6 % LOKA-MARRASKUUSSA

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 2,6 % LOKA-MARRASKUUSSA

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 2,6 % LOKA-MARRASKUUSSA

Julkaistu: 2016-12-07 08:00:00 CET
Norvestia
Substanssiarvo
NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 2,6 % LOKA-MARRASKUUSSA

Helsinki, Suomi, 2016-12-07 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Norvestia Oyj Pörssitiedote 7.12.2016 klo 9.00

NORVESTIAN SUBSTANSSI NOUSI 2,6 % LOKA-MARRASKUUSSA

Norvestia julkistaa säännönmukaisesti substanssiarvonsa osavuosikatsauksissaan. Parhaillaan käynnissä oleva CapMan Oyj:n kaikista Norvestian osakkeista ja arvopapereista tekemä vapaaehtoinen vaihtotarjous huomioon ottaen Norvestia on poikkeuksellisesti päättänyt julkistaa substanssiarvonsa per 30.11.2016 johtuen kasvusijoitusten arvonmuutoksista. Norvestian hallitus on pitänyt päivitetyn substanssiarvon julkistamista tarpeellisena, jotta Norvestian kaikilla osakkeenomistajilla on mahdollisimman ajantasainen tieto käytettävissään arvioidessaan vaihtotarjousta.

Substanssituotto, 2 kk 2,6 %
Substanssituotto, vuoden alusta 10,8 % (osinko-oikaistu)
30.11.2016 30.9.2016 31.12.2015
Substanssi/osake, euroa 11,38 11,09 11,04
Pörssikurssi, euroa 10,25 8,95 7,99
VARAT milj. euroa milj. euroa milj. euroa
PITKÄAIKAISET VARAT
Sijoitussalkku
Kasvusijoitukset 34,9 28,3 28,4
Sijoitukset pääomarahastoihin 6,4 6,2 4,2
Lainasaamiset kasvusijoituksista 3,1 3,1 1,7
LYHYTAIKAISET VARAT
Kaupankäyntisalkku
Sijoitukset listattuihin osakkeisiin 69,9 77,6 74,8
Rahastosijoitukset 25,5 29,4 32,9
Korkosijoitukset 18,0 18,1 17,1
Rahavarat ja saamiset 26,4 20,3 15,9
VARAT YHTEENSÄ 184,2 183,0 175,0
Lyhytaikaiset velat -2,5 -6,9 -1,9
Laskennallisetnettoverovelat -7,4 -6,3 -4,1
SUBSTANSSI 174,3 169,8 169,0

Osakkeiden lukumäärä 15 316 560 kpl

ARVOSTUSPERIAATTEET

Kaikki konsernin sijoitukset luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi.

Listatut osakkeet ja johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia toimivilla markkinoilla tilinpäätöspäivänä. Rahastosijoitusten käypänä arvona käytetään rahastojen substanssiarvoa tilinpäätöspäivänä. Korkosijoitukset arvostetaan käypään arvoon käyttäen viimeistä kaupantekokurssia tilinpäätöspäivänä tai epälikvidissä markkinassa vastapuolen määrittämään arvoon.

Kasvusijoitukset, pääomarahastosijoitukset ja lainasaamiset kasvusijoituksista arvostetaan käypään arvoon. Mikäli sijoituksille ei ole aktiivista markkinaa, käypä arvo määritetään kvartaaleittain käyttäen International Private Equity and Venture Capital Guidelinesin (IPEV) mukaisia laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä, jotka pohjautuvat ennustettuihin kassavirtoihin tai verokkiryhmän kertoimiin. Arvonmäärityksessä käytetään kunkin sijoituksen tilanteeseen, luonteeseen ja olosuhteisiin parhaiten soveltuvaa menetelmää. Käypien arvojen varmistamiseksi kasvusijoituksista teetetään ulkopuoliset arvonmääritykset vähintään kerran vuodessa. Norvestian tarkastusvaliokunta hyväksyy arvonmääritykset kvartaaleittain.

Pääomarahastosijoitukset arvostetaan yleisesti alalla vallitsevan käytännön mukaan, eli pääomarahastosijoituksen käypä arvo on pääomarahaston hallinnointiyhtiön viimeisin ilmoittama rahaston arvo, joka lasketaan IPEV Guidelinesin mukaisesti. Lainasaamiset kasvusijoituksista arvostetaan käypään arvoon hankintahintaan perustuen.

Norvestia on julkistanut CapMan Oyj:n tekemään vapaaehtoiseen vaihtotarjoukseen liittyen pörssitiedotteita 3.11.2016 ja 18.11.2016.

Norvestia Oyj

Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti