Etusivu » Kolmannes suomalaisista ei ole varautunut asuntolainan koronnousuun

Kolmannes suomalaisista ei ole varautunut asuntolainan koronnousuun

Kolmannes suomalaisista ei ole varautunut asuntolainan koronnousuun

Julkaistu: 2016-12-29 10:30:00 CET
Aktia Pankki Oyj
Lehdistötiedote
Kolmannes suomalaisista ei ole varautunut asuntolainan koronnousuun

Aktia Pankki Oyj
Lehdistötiedote
29.12.2016

Reilu kolmannes (35 %) asuntovelallisista ei ole varautunut mahdolliseen koronnousuun millään tavalla, käy ilmi Aktia Pankin IRO Researchillä teettämästä kyselytutkimuksesta. Tämän lisäksi 20 % vastaajista toteaa, etteivät he tiedä, miten mahdollinen koronnousu vaikuttaisi heidän talouteensa. Myönteistä on kuitenkin, että 46 % vastaajista kertoo suojautuneensa mahdolliselta korkojen nousulta säästämällä tai sitomalla lainan kiinteään korkoon tai korkokattoon.

– Pitkään jatkunut matalan koron jakso voi luoda harhakuvan tilanteen pysyvyydestä. Korkosuojaus on paras tapa varmistaa haluttu taso talouden asuntolainamenoissa pitkällä tähtäimellä. Asuntolainan oikea mitoitus on ensiarvoisen tärkeää, painottaa lainaamisen liiketoiminnan johtaja Erno Kiukkonen Aktia Pankista.

Tutkimusten mukaan asiakkaat ovat pääasiassa kiinnostuneita asuntolainan lyhennyksen koosta suhteessa tuloihin, ei niinkään laina-ajasta. Korkokatosta tai kiinteästä korosta muisti kuulleensa useimmin (85 %) ylemmät toimihenkilöt, yrittäjät ja johtavassa asemassa olevat sekä yli 50 000 euroa vuodessa ansaitsevat (87 %). Heidän osuutensa korkomuutoksiin varautuneista oli suurin. Korkosuojauksesta oli tutkimuksen mukaan kiinnostuneimpia keskituloiset ja naiset. Korkosuojauksen saa tänä päivänä pitkälle asuntolainalle varsin edullisesti.

– On järkevää mitoittaa asumisen kustannus sellaiseksi, että tulot riittävät kattamaan muiden arkisten menojen vaihtelut. Oikein mitoitetun ja suunnitellun asuntolainan olisi hyvä antaa tilaa myös tavoitteiden mukaiselle säästämiselle, Kiukkonen toteaa.

Lainan nopea lyhentäminen on oleellista vain harvalle: enemmistö asuntolainaa ottaneista vastaajista piti lyhennyksen sopivuutta talouteensa tärkeämpänä kuin lainan nopeaa lyhentämistä. Tutkimuksessa yli puolet vastaajista totesi (54 %), ettei heillä ole lainkaan asuntolainaa.

Asuntolainaa ottaessa lähes kolme neljästä vastaajasta sai kuulla asiakasneuvojalta korkokatosta tai kiinteästä korosta. Lähes viidennes ei tosin osannut sanoa, tuliko korkokatto puheeksi pankin kanssa. Asuntovarallisuus on useimman kotitalouden suurin varallisuuserä ja heikosti likvidi. Tästä syystä asuntolainan takaisin maksamisen rinnalla aloitettu säästäminen tarjoaa valinnanvapautta tulevaisuudessa.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja

Erno Kiukkonen, lainaamisen liiketoiminnan johtaja, puh. 010 247 6488
Malin Pettersson, viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja, puh. 010 247 6369

IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IRO Research Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä läänin mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1 000. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 24.10–1.11.2016. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. +/- 3,2 prosenttiyksikköä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti