Etusivu » Aktia Pankki Oyj jatkaa konsernin avainhenkilöiden kannusteohjelmia

Aktia Pankki Oyj jatkaa konsernin avainhenkilöiden kannusteohjelmia

Aktia Pankki Oyj jatkaa konsernin avainhenkilöiden kannusteohjelmia

Julkaistu: 2016-12-15 13:00:00 CET
Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
Aktia Pankki Oyj jatkaa konsernin avainhenkilöiden kannusteohjelmia

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
15.12.2016 klo 14.00

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön kaksi uutta osakeperusteista kannusteohjelmaa, Osakepalkkio-ohjelman 2017—2018 ja Osakeomistusohjelman 2017 Aktia-konsernin avainhenkilöille.

Molempien ohjelmien tarkoituksena on tukea konsernin pitkän aikavälin strategiaa, yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet, kasvattaa yhtiön arvoa sekä sitouttaa avainhenkilöitä yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset, Aktian osakkeiden omistamiseen perustuvat kannusteohjelmat. Ohjelmien perusteella voidaan antaa enintään 170 000 A-osaketta.

Osakepalkkio-ohjelma 2017–2018

Osakepalkkio-ohjelma 2017–2018 on jatkoa Aktian aiemmille osakepalkkio-ohjelmille. Ohjelmassa on yksi ansaintajakso: kalenterivuodet 2017–2018. Palkkio koostuu toisaalta yhtiön A-osakkeista, toisaalta rahaosuudesta, jolla katetaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut.

Ansaintajakson mahdollinen palkkio perustuu ansaintakriteereihin ja tavoitteisiin, jotka hallitus päättää ansaintajakson alussa.

Osakepalkkio-ohjelman 2017–2018 kohderyhmään kuuluu tällä hetkellä 13 avainhenkilöä, mukaan lukien tuleva toimitusjohtaja ja konsernijohdon jäsenet. Ohjelman kautta saatava palkkio voi olla yhteensä enintään 120 000 Aktia Pankki Oyj:n A-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava rahasumma.

Osakeomistusohjelma 2017

Osakeomistusohjelma 2017 tarjoaa Aktian avainhenkilöille mahdollisuuden saada Aktia Pankki Oyj:n A-osakkeita (ns. matching-osakkeet) palkkiona Aktia Pankki Oyj:n A-osakkeiden ostamisesta omilla varoilla edellyttäen, että heillä on voimassaoleva työsuhde Aktiaan, kun matching toteutetaan vuonna 2020.

Ohjelman kautta saatava palkkio voi olla yhteensä enintään 50 000 Aktia Pankki Oyj:n A-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava rahasumma.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Dag Wallgren, puh. 040 522 4648

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Jätä kommentti