Etusivu » Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj laskee liikkeeseen 20 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj laskee liikkeeseen 20 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Pörssitiedote

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj laskee liikkeeseen 20 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015 klo 9.45

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj laskee liikkeeseen 20 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj laskee liikkeeseen 20 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 1.4.2015. Lainan maturiteetti on viisi vuotta, ja laina erääntyy 1.4.2020. Lainan kiinteä vuotuinen korko on 4,25 prosenttia. Lainasta saatavat varat käytetään emoyhtiön pankkilainojen takaisinmaksuun 17,4 miljoonan euron osalta ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Lainan vakuus koostuu yhtiön kokonaan tai osittain omistamien asunto-osakeyhtiöiden tai keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeista ja tietyllä yhtiön pankkitilillä olevista varoista. Lainan vakuutena olevan vakuusmassan käyvän arvon tulee olla vähintään 130 prosenttia kulloinkin liikkeessä olevien velkakirjojen pääomasta. Vakuusmassa vaihtelee velkakirjojen voimassaoloaikana, ellei vähimmäisvakuussuhteesta muuta johdu.

Joukkovelkakirjalaina on osa yhtiön 11.3.2015 tiedottamaa rahoitusjärjestelyä, johon kuuluu myös 15 miljoonan euron lainajärjestely Danske Bank Oyj:n kanssa. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku oli edellytys mainitun lainasopimusjärjestelyn voimaantulolle. Näin ollen rahoitusjärjestely tulee kokonaisuudessaan voimaan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivänä.

Laina haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:hyn arviolta 2.4.2015.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii Danske Bank ja yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj

Lisätiedot

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh. 010 420 3102

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420 3104

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa tämän tiedotteen vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa joukkovelkakirjalainoja. Erityisesti tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa. Tiedotteessa mainittuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ei ole rekisteröity tai rekisteröintivelvollisuudesta ole soveltuvaa poikkeusta.

Jätä kommentti