Etusivu » Metsä Board Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Metsä Board Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Metsä Board Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metsä Board Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Metsä Board Oyj Pörssitiedote 25.3.2015 klo 15.20

Metsä Board Oyj:n tänään 25.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja päätti, että osinkoa jaetaan 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous vahvisti osingon maksupäiväksi 8.4.2015.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti korottaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioita niin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 88 000 euroa, varapuheenjohtajalle 74 200 euroa ja muille jäsenille 58 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkioista noin puolet päätettiin maksaa julkisesta kaupankäynnistä 1.-30.4.2015 välisenä aikana hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina. Osakkeiden luovuttamista päätettiin rajoittaa kahden vuoden ajan. Lisäksi kokouspalkkiota päätettiin maksaa 600 euroa kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu. Edelleen päätettiin maksaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kuukausipalkkiota 800 euroa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) ja valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi metsänhoitaja Mikael Aminoffin, metsäneuvos Martti Asunnan, vuorineuvos Kari Jordanin, oikeustieteen kandidaatti Kirsi Komin, diplomi-insinööri Kai Korhosen, teollisuusneuvos Liisa Leinon, vuorineuvos Juha Niemelän, suurlähettiläs Veli Sundbäckin ja diplomi-insinööri Erkki Variksen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Jordanin ja varapuheenjohtajakseen Martti Asunnan. Hallitus päätti lisäksi valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Kirsi Komi, Kai Korhonen, Veli Sundbäck ja Erkki Varis ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet Mikael Aminoff, Martti Asunta, Kari Jordan, Liisa Leino ja Juha Niemelä.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena KHT Raija-Leena Hankonen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

METSÄ BOARD OYJ

Lisätiedot:

Talousjohtaja Markus Holm, puh. 010 465 4913

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Jätä kommentti