Etusivu » EFORE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

EFORE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

EFORE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julkaistu: 2015-03-31 12:50:00 CEST
Efore Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
EFORE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Espoo, 2015-03-31 12:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Efore Oyj Pörssitiedote 31.3.2015 klo 13.50

Efore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2015 Helsingissä. Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi OTK Timo Lappi. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2014 – 31.12.2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

OSINKO

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

HALLITUS

Yhtiökokous päätti hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa
muille hallituksen jäsenille 1.750 euroa kuukaudessa.

Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

Yli 40% yhtiön äänivallasta edustavien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen valittiin jäseniksi uudelleen Olli Heikkilä, Päivi Marttila, Marjo Miettinen, Jarmo Simola ja Jarkko Takanen. Hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Holmbom.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 7,2 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2014 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA

MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,0 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2014 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

EFORE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa Efore Oyj:n talousjohtaja Riitta Järnstedt, puh. 09 4784 6372

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen yhtiö. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen tuotantoyksiköt sijaitsevat Kiinassa ja Tunisiassa. Yrityksen myynti- ja markkinointitoiminnot sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Joulukuussa 2014 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 85,3 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 914 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä.

www.efore.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company