Etusivu » Baswaren uusi avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2015-2017

Baswaren uusi avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2015-2017

Basware

Baswaren uusi avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2015-2017

Basware Oyj, pörssitiedote, 24.3.2015 klo 08:00

Baswaren uusi avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2015-2017

Baswaren hallitus on päättänyt uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuoden 2015 alusta vuoden 2017 loppuun asti. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Hallitus suosittelee myös, että Baswaren johtoryhmä omistaa yhtiön osakkeita vuotuisen bruttoperuspalkkansa arvoa vastaavan määrän.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2015, 2016 ja 2017. Ensimmäinen kolmannes ansaituista osakkeista annetaan 6 kuukautta, toinen kolmannes 12 kuukautta ja kolmas kolmannes 18 kuukautta ansaintajakson päättymisen jälkeen. Lisäksi Baswaren johtoryhmän jäsenet voivat alkuvuonna 2015 saada maksutta ostamiaan osakkeita (maksimissaan 11.000) vastaavan määrän kolmen vuoden osakeomistusta vasten ansaintajaksoilta 2015-2017.

Hallitus päättää kullekin vuotuiselle ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet erikseen kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 perustuu konsernin liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun sekä osakkeen kokonaistuottoon.

Vuoden 2015-2017 kannustinjärjestelmien perusteella luovutettavien Basware Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on tavoitetasolla yhteensä noin 243.593 (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden) ja maksimissaan noin 313.371. Järjestelmässä mahdollisesti luovutettavina osakkeina käytetään yhtiön omistuksessa olevia tai osakemarkkinoilta hankittavia Basware Oyj:n osakkeita.

Uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä koskee noin 40 yhtiön työntekijää.

Yhtiöllä on myös toinen voimassaoleva osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Lisätietoja johdon palkitsemisesta on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilta: www.basware.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:Hannu Vaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja, Basware Oyj

Puh. 040 501 8250

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.basware.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-24 07:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/24/Baswaren+uusi+avainhenkil%C3%B6iden+osakepohjainen+kannustinj%C3%A4rjestelm%C3%A4+vuosille+2015+2017+HUG1891624.html