Etusivu » Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

APETIT OYJ, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, 25.3.2015 klo 16:30

Apetit Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2014 voitosta jaetaan osinkona 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 8.4.2015 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 27.3.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta kuitenkaan yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

OSAKEANTI- JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUSVALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää enintään 761 757 osaketta, joista uusia osakkeita voi olla enintään 635 470 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 126 287 kappaletta.

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös vastikkeetta.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustin- tai palkkiojärjestelmän toteuttaminen.

Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman 28.3.2012 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin seitsemän henkilöä. Harri Eela, Laura Hämäläinen, Ilkka Markkula, Jari Nevavuori ja Markku Pärssinen valittiin uudelleen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Aki Kaivola ja Johanna Takanen.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan yhtiökokouksen nimeämiksi jäseniksi valittiin Jorma Takanen ja Sauli Lähteenmäki.

Yhtiön tilintarkastajiksi vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin Pasi Karppinen, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Jari Viljanen, KHT.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 8.4.2015 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi.


APETIT OYJ

Juha Vanhainen

toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa:

Asmo Ritala, lakimies, Apetit Oyj, puh. 010 402 00


Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.apetitgroup.fi

Jätä kommentti