Etusivu » Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2022 klo 15.20

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan tai epäsuoraan omistamien Sammon A-osakkeiden (ISIN: FI009003305) ja niihin liittyvien äänioikeuksien osuus on 24.3.2022 noussut yli viiteen (5) prosenttiin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja äänioikeuksista. Ilmoitusvelvollisuus täyttyi myös siksi, että BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen suoraan, epäsuoraan tai rahoitusvälineiden kautta omistamien Sammon A-osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien yhteenlaskettu osuus on noussut yli viiteen (5) prosenttiin Sampo Oyj:n osakkeisiin liittyvistä äänioikeuksista.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 555 351 850 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 554 151 850 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 560 151 850 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

SAMPO OYJ

Sami Taipalus
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com