Etusivu » TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2021

TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2021

TRAINERS' HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 24.2.2022 KLO 8:30

Trainers’ House kasvoi kannattavasti.
Tammi-joulukuu 2021 lyhyesti

 • liikevaihto 10,3 milj. euroa (9,4 milj. euroa), muutos 10,0 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • operatiivinen liiketulos 1,3 milj. euroa (1,0 milj. euroa), 12,7 % liikevaihdosta (11,1 %)
 • liiketulos 1,3 milj. euroa (-4,1 milj. euroa), 12,7 % liikevaihdosta (-43,3 %)
 • liiketoiminnan rahavirta 1,8 milj. euroa (1,8 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos 0,06 euroa (-0,14 euroa)

Heinä-joulukuu 2021 lyhyesti

 • liikevaihto 4,6 milj. euroa (4,4 milj. euroa), muutos 5,9 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos 0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa), 6,6 % liikevaihdosta (9,9 %)
 • osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,03 euroa)

Tunnuslukuja vuoden 2021 päättyessä

 • rahavarat 3,4 milj. euroa (3,3 milj. euroa)
 • korollinen velka 0,7 milj. euroa (1,0 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -2,7 milj. euroa (-2,2 milj. euroa)
 • omavaraisuusaste 69,8 % (65,1 %)

NÄKYMÄT VUODELLE 2022
Yhtiö arvioi vuoden 2022 operatiivisen tuloksen olevan 1,0–1,5 miljoonaa euroa.
HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA
Trainers’ Housen tavoitteena on olla sijoittajille toistuvaa ja ennakoitavaa tuottoa tuova yhtiö.
Aikaisemmin kerrotulla tavalla yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa useammassa kuin yhdessä erässä yhteensä 1,0–1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Voitonjakopäätökset perustuvat kulloisenkin vuoden hallituksen esitykseen yhtiökokoukselle sekä yhtiökokouksen päätöksiin. Reunaehtoja voitonjaon toteutumiselle tavoitteen mukaisesti ovat kannattava liiketoiminta, vahva kassa, kyky investoida järkevästi kasvuun ja vakaa tulevaisuuden näkymä.
Tilikauden 2021 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 4,3 milj. euroa.
Hallitus ehdottaa 30. maaliskuuta 2022 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaa osinkoa yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Aikaisemmin kerrotulla tavalla hallitus ehdottaa samalle varsinaiselle yhtiökokoukselle myös osakemäärän leikkaamista siten, että osakkeet yhdistetään 10:1 suhteella. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen osakkeiden yhdistämisestä, toteutetaan osingonjako yhdistämisen jälkeisen osakemäärän mukaisesti. Nykyiselle osakemäärälle laskettuna voitonjakoesitys olisi 0,07 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden, ja 10:1 yhdistämisen jälkeiselle osakemäärälle 0,70 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden.
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti (osakekohtaiset osingot on esitetty sillä oletuksella, että yhtiökokous päättää osakkeiden yhdistämisestä 10:1 suhteessa)
Osinko maksetaan kahdessa erässä:

 • 0,60 euroa 14.4.2022 (täsmäytyspäivä 7.4.2022)
 • 0,10 euroa 22.12.2022 (täsmäytyspäivä 15.12.2022)

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN
Vuoden 2021 aikana talouden suhdanteen riippuvuus tartuntatilanteesta on Covid 19-pandemian edetessä pienentynyt. Trainers’ House on jatkanut pandemiatilanteen vauhdittamaa toiminnan uudistamista.
Trainers’ Housen liikevaihto kasvoi ja tulos vahvistui vuonna 2021. Yhtiön liikevaihto oli 10,3 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos oli 1,3 miljoonaa euroa, joka on 13 prosenttia liikevaihdosta. Ignis-palveluiden kannattavuus oli erinomainen. Kassatilanne vahvistui vuoden 2021 aikana.
Trainers’ Housen rahoitusasema on vahva. Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa useammassa kuin yhdessä erässä yhteensä 1,0–1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Yhtiön markkina-arvo kaksinkertaistui vuonna 2021.
Trainers’ Housen tehtävä on auttaa ihmistä eteenpäin. Yhtiön strategiana on koskettaa ihmistä, sähköistää johtamista ja tuottaa todennettavia tuloksia.
Trainers’ House yhdisti vuonna 2021 Stronghold Suksee Oy:n toiminnan osaksi tarjoomaansa. Jatkossa yhtiöllä on kolme liiketoimintayksikköä: Media, Ignis ja Training. Asiakasratkaisuissa yhdistämme liiketoimintakriittisesti tilanteen vaatimat oikeat vivut. Näitä ovat mainetta kasvattava tarinankerronta, mahdollisuuksia luovat kohtaamiset sekä metodit, jotka parantavat käytäntöjä. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan kassavirtoja.
Liiketoimintamallin uudistaminen tarkoittaa asiakkaille paitsi todennettavia tuloksia, myös uusia jatkuvia palveluita ja sisältöjä. Näistä esimerkkejä ovat uutuustuotteet Growth Academy ja Lean Leadership – sivistystä, edistystä ja liikuntakasvatusta. Tavoitteena on testatun perustekemisen ohella kokeilla myös hallitusti uusia tuloksiin sidottuja ja pääomavivutettuja pitkäkestoisia asiakashankkeita.
Terve kassavirta ja kannattavuus ovat liiketoimintamme tärkeimpiä mittareita. Yhtiö jatkaa Ignis-liiketoiminnan vahvistamista. Valmennusliiketoiminnassa jatkamme myynti- ja lunastustyön tuotteistamista siten, että työ on vakioitua, sujuvaa ja tehokasta.
Kiitos asiakkaille, että olette luottaneet meihin. Kiitos työtovereille venymisestä.
Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111
TOIMINTAKATSAUS
Vuosi 2021 oli yhtiölle erittäin hyvä.
Covid 19-pandemia vaikutti yhtiön toimintaympäristöön, joka muuttui pysyvästi. Valtaosa asiakaskohtaamisista toteutettiin etänä.
Trainers’ House jatkoi uudistumistaan tekemällä skaalautuvia asiakasratkaisuja ja virtaviivaistamalla myyntityötään. Osana valmennuksen vallankumousta yhtiö hankki vuoden 2020 lopulla Stronghold Suksee Oy:n osakekannan. Kaupan tarkoituksena oli vahvistaa Trainers’ Housen kyvykkyyttä valmennustoiminnan tulevaisuuden kannalta keskeisillä alueilla sekä vauhdittaa Trainers’ Housen valmennustoiminnan digitalisaatiota ja mediallistamista. Ostetun yhtiön integrointi Trainers’ Housen toimintaan onnistui.
Loppuvuodesta Trainers’ House avasi uudestaan Covid 19-pandemian takia suljetun toimiston Espanjan Torreviejassa.
Varsinainen yhtiökokous toteutettiin Covid 19-pandemian takia poikkeusjärjestelyin 31.3.2021. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa 0,02 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden. Osinko maksettiin huhtikuussa 2021. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myöhemmin vuonna 2021 harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,03 euron osakekohtaisesta osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus käytti saamansa valtuutuksen täysimääräisesti. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi neljä henkilöä. Jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Jari Sarasvuo ja Elma Palsila. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Sarasvuon.
Katsauskaudella yhtiö aktivoitui sijoittajaviestinnässään. Yhtiö muun muassa järjesti virtuaalisen pääomamarkkinapäivän. Lisäksi Trainers’ House julkisti osingonjakopolitiikkansa, jonka mukaan tavoitteena on jakaa osinkoa 1,0–1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Yhtiö tiedotti siirtyvänsä kvartaalikohtaisiin tulosjulkistuksiin ja julkaisevansa tiedotteet myös englanniksi vuoden 2022 suorituksesta. Yhtiö kertoi lisäksi suunnittelevansa osakkeiden yhdistämistä (ns. käänteinen osakesplit) ja valmistelevansa esityksen osakkeiden yhdistämisestä vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Tavoitteena on, että yhtiön osakemäärää pienentämällä saadaan kohennettua yhtiön osakkeella tapahtuvan kaupankäynnin edellytyksiä ja tuotua joustavuutta osingonmaksun toteuttamiseen.
Trainers’ Housen taloushallinto on nostettu uudelle tasolle vuoden 2020 lopulla aloittaneen kumppanin BDO Oy:n myötä. Kumppanin tekemisessä korostuvat tarkkuus, osaaminen ja luotettavuus. Taloushallinnon rooli on keskeinen pörssiyhtiön toiminnassa. Yhtiö on kiitollinen saadessaan tehdä töitä ammattitaitoisen kumppanin kanssa.
Henkilöstö osoitti jälleen uudistumiskykyä ja omistautumista asiakastyöhön. Yhtiö maksoi kaksi kertaa kiitosrahan henkilöstölleen vuoden 2021 onnistuneesta suorituksesta.
TULOSKEHITYS
Raportointikauden liikevaihto oli 10,3 milj. euroa (9,4 milj. euroa). Liiketulos oli 1,3 milj. euroa, 12,7 % liikevaihdosta (-4,1 milj. euroa, -43,3 %). Kauden tulos oli 1,3 milj. euroa, 12,5 % liikevaihdosta (-3,0 milj. euroa, -31,6 %).
Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:

(Teur) 1-12/2021 1-12/2020
Liikevaihto 10 340 9 400
Liiketoiminnan muut tuotot 0 132
Kulut:
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5 916 -5 402
Muut kulut -2 574 -2 684
EBITDA 1 851 1 445
Poistot ja arvonalentumiset *) -535 -5 518
EBIT 1 316 -4 073
% liikevaihdosta 12,7 -43,3
Rahoitustuotot ja –kulut -26 -17
Tulos ennen veroja 1 291 -4 090
Tuloverot **) 0 1 117
Kauden tulos 1 291 -2 972
% liikevaihdosta 12,5 -31,6

*) Vuoden 2020 poistot ja arvonalentumiset sisältävät tavaramerkeistä tehdyn alaskirjauksen 5,1 milj. euroa.
**) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei ole vaikutusta rahavirtaan. Tavaramerkkien alaskirjaukseen kohdistuva laskennallisen verovelan muutos 1,0 milj. euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti vuonna 2020.
PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET
Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.
RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS
Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut (milj. euroa)

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Trainers’ Housen liiketoiminta on suhdanneherkkää.
Yleinen taloudellinen tilanne kansainvälisesti ja Suomessa sisältää merkittäviä riskejä. Covid-19 pandemian kehitys ja sen vaikutus taloudelliseen toimeliaisuuteen sisältää edelleen epävarmuuksia. Jännittynyt maailmanpoliittinen tilanne voi aiheuttaa nopeita muutoksia toimintaympäristössä. Inflaation kasvu saattaa saada aikaan odotettua nopeamman rahapolitiikan kiristymisen. Työmarkkinoiden ylikuumentuminen vaikeuttaa rekrytointia ja avainhenkilöiden sitouttamista. Edellä mainitut riskit toteutuessaan yksin tai yhdessä vaikuttavat merkittävästi yhtiön toimintaan.
Muutokset Euroopan avoimuudessa, maailmankaupan vapaudessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä. Tämä heijastuu Trainers’ Housen toimeksiantojen määrään.
Yhtiö jakaa liiketoimintaan, tulokseen ja pörssiarvoon vaikuttavat riskitekijät viiteen pääkategoriaan: markkina- ja liiketoimintariskit, henkilöstöön liittyvät riskit, teknologia- ja tietoturvariskit, rahoitusriskit sekä juridiset riskit.
Muiden riskien haitallista vaikutusta vastaan Trainers’ House on pyrkinyt suojautumaan kattavilla vakuutussopimuksilla. Näitä ovat esimerkiksi lakisääteiset vakuutukset, vastuu- ja omaisuusvakuutukset ja oikeusturvavakuutukset. Vakuutusten kattavuus, vakuutusarvot ja omavastuut tarkistetaan vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön kanssa.
Johtoryhmä raportoi hallitukselle kuukausittain keskeiset liiketoimintaan liittyvät riskit ja tarpeen mukaan riskien hallitsemiseen liittyvät toimenpiteet.
Konsernissa on liiketoiminnan tehokkaan seurannan edellyttämät raportointijärjestelmät. Sisäinen valvonta kytkeytyy yrityksen visioon, strategisiin tavoitteisiin ja niiden pohjalta asetettuihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.
Liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista ja konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain konsernin ohjausjärjestelmän avulla. Olennaisena osana ohjausjärjestelmää toteumatiedot ja ajantasaiset ennusteet käydään läpi kuukausittain konsernin johtoryhmässä. Ohjausjärjestelmä sisältää muun muassa myynnin raportoinnin, tuloslaskelman, rullaavan liikevaihto- ja tulosennusteen sekä toiminnalle tärkeitä tunnuslukuja.
Trainers’ House on asiantuntijaorganisaatio. Markkina- ja liiketoimintariskien suuruutta on vaikea määrittää. Tyypilliset riskit tällä alueella liittyvät esimerkiksi yleiseen taloudelliseen kehitykseen, asiakasjakaumaan, teknologiavalintoihin, kilpailutilanteen kehittymiseen ja henkilöstökulujen hallintaan.
Riskejä hallitaan myynnin, henkilöresurssien ja liikekulujen suunnittelulla ja säännöllisellä seurannalla, mikä mahdollistaa nopeat toimenpiteet olosuhteiden muuttuessa. Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.
Trainers’ Housen rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on turvata oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin ja vähentää markkinoiden haitallisten liikkeiden vaikutuksia yhtiön toiminnassa.
Rahoitusriskit on jaettu neljään kategoriaan, joita ovat maksuvalmius, korkoriskit, valuuttariskit ja luottoriskit. Jokaista riskiä seurataan erikseen. Maksuvalmius- ja korkoriskiä vähennetään riittävillä kassavaroilla ja saatavien tehokkaalla perinnällä. Valuuttariskit ovat vähäisiä, koska Trainers’ House toimii pääasiallisesti euromarkkinoilla. Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy likviditeettiin.
Trainers’ Housen menestys asiantuntijaorganisaationa riippuu sen kyvystä houkutella ja pitää palveluksessa osaavaa henkilökuntaa. Henkilöstöriskejä hallitaan kilpailukykyisen palkan lisäksi kannustusjärjestelmillä ja panostuksilla henkilöstön koulutukseen, uramahdollisuuksiin ja yleiseen viihtyvyyteen.
Teknologia on keskeinen osa Trainers’ Housen liiketoimintaa. Teknologiariskeihin kuuluvat muun muassa toimittajariski, sisäisiin järjestelmiin liittyvät riskit, teknologiamuutosten tuomat haasteet ja tietoturvariskit. Riskejä vastaan suojaudutaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä teknologiatoimittajien kanssa, asianmukaisilla tietoturvajärjestelmillä, henkilöstön koulutuksella ja säännöllisillä tietoturva-auditoinneilla.
Trainers’ Housen juridiset riskit painottuvat pääosin yhtiön ja asiakkaiden tai palveluntoimittajien välisiin sopimussuhteisiin. Tyypillisimmillään ne liittyvät toimitusvastuuseen ja immateriaalioikeuksien hallintaan. Sopimuksiin ja immateriaalioikeuksiin liittyvien riskien hallitsemiseksi yhtiössä on sisäinen sopimusmenettelyohjeistus. Yhtiön käsityksen mukaan sopimusriskit eivät poikkea tavanomaisesta.
Katsauskauden päättyessä taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu normaalilla tavalla.
Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 2,1 milj. euroa. Muiden aineettomien hyödykkeiden tasearvo on 1,1 milj. euroa. Mikäli konsernin kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut konsernin toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta konsernin rahavirtaan.
Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.
Selostus mahdollisista riskeistä ei ole kattava. Trainers’ House tekee operatiiviseen toimintaan liittyen jatkuvaa riskikartoitusta ja pyrkii suojautumaan tunnistetuilta riskeiltä.
Riskeistä on kerrottu myös yhtiön vuosikatsauksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – sijoittajille.
HENKILÖSTÖ
Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 126 (112) henkilöä. Kuten aikaisemminkin yhtiön määritelmänä on raportoida henkilömäärä täysipäiväisiksi työntekijöiksi muutettuna.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2021 Helsingissä poikkeusjärjestelyin Covid 19-pandemiasta johtuen. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista tulla paikan päälle.
Kokous vahvisti tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille. Yhtiökokous myös hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa 0,02 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2021 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Maksupäiväksi päätettiin 13.4.2021. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myöhemmin vuonna 2021 harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,03 euron osakekohtaisesta osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä (4) jäsentä. Jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Jari Sarasvuo ja Elma Palsila. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Sarasvuon.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).
Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 21.471.412 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Kauden aikana osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.
Osakevaihdon ja -kurssin kehitys
Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 10,3 milj. osaketta, 48,1 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (4,6 milj. osaketta, 21,2 %) ja 7,2 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 1,09 euroa (0,45 euroa), alin 0,36 euroa (0,21 euroa) ja päätöskurssi 0,78 euroa (0,39 euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,70 euroa (0,31 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.12.2021 oli 16,7 milj. euroa (8,3 milj. euroa).
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2021 voimassa olevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.
Trainers’ House on tässä tilinpäätöstiedotteessa noudattanut samoja
laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 2020 vuositilinpäätöksessä
lukuun ottamatta 1.1.2021 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja.
Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2021 vuosikatsauksen
tilinpäätösliitteestä.
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur) Konserni Konserni Konserni Konserni
7-12/2021 7-12/2020 1-12.2021 1-12/2020
LIIKEVAIHTO 4 641 4 384 10 340 9 400
Liiketoiminnan muut tuotot 0 90 0 132
Kulut:
Materiaalit ja palvelut -296 -367 -717 -825
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 827 -2 461 -5 916 -5 402
Poistot ja arvonalentumiset *) -276 -200 -535 -5 518
Liiketoiminnan muut kulut -936 -1 010 -1 856 -1 860
Liiketulos 306 436 1 316 -4 073
Rahoitustuotot ja kulut -14 7 -26 -17
Tulos ennen veroja 293 444 1 291 -4 090
Tuloverot**) -6 95 0 1 117
KAUDEN TULOS 287 539 1 291 -2 972
Kauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 287 539 1 291 -2 972
Osakekohtainen tulos:
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos 0,01 0,03 0,06 -0,14
Kauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos 0,01 0,03 0,06 -0,14

*) Vuoden 2020 poistot ja arvonalentumiset sisältävät tavaramerkeistä tehdyn alaskirjauksen 5,1 milj. euroa.
**) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei ole vaikutusta rahavirtaan. Tavaramerkkien alaskirjaukseen kohdistuva laskennallisen verovelan muutos 1,0 milj. euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti vuonna 2020.

TASE IFRS (Teur) Konserni Konserni
12/2021 12/2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 907 1 097
Liikearvo 2 129 2 129
Muut aineettomat hyödykkeet 1 123 1 180
Muut saamiset* 104 104
Laskennalliset verosaamiset 200 203
Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 463 4 713
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 0 6
Myyntisaamiset ja muut saamiset* 1 045 1 330
Rahavarat 3 378 3 267
Lyhytaikaiset varat yhteensä* 4 424 4 603
VARAT YHTEENSÄ 8 887 9 316
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Osakepääoma 881 881
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 37 37
Kertyneet voittovarat 3 752 7 798
Tilikauden tulos 1 291 -2 972
Oma pääoma yhteensä 5 961 5 744
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 229 236
Pitkäaikaiset muut velat 408 621
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat 2 288 2 715
Velat yhteensä 2 925 3 572
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 8 887 9 316

*Vertailuluvut korjattu vastaamaan tilikauden 2021 esitystapaa.

Konserni Konserni
RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur) 12/2021 12/2020
Tilikauden tulos 1 291 -2 972
Oikaisut tilikauden tulokseen 543 4 402
Käyttöpääoman muutos -11 427
Rahoituserät ja verot -30 -18
Liiketoiminnan rahavirta 1 793 1 838
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -175 -78
Investoinnit tytäryrityksiin 0 -256
Myönnetyt lainat 0 -264
Investointien rahavirta -175 -598
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut
Käyttöoikeusomaisuusvelan lyhennys -433 -270
Maksetut osingot -1 074 0
Rahoituksen rahavirta -1 507 -270
Rahavarojen muutos 111 970
Rahavarat kauden alussa 3 267 2 297
Rahavarat kauden lopussa 3 378 3 267

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma SVOP-rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 881 37 7 798 8 716
Laaja tulos -2 972 -2 972
Maksetut osingot 0 0
Oma pääoma 31.12.2020 881 37 4 826 5 744
Oma pääoma 1.1.2021 881 37 4 826 5 744
Laaja tulos 1 291 1 291
Maksetut osingot -1 074 -1 074
Oma pääoma 31.12.2021 881 37 5 043 5 961

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Konserni harjoitti vuonna 2021 liiketoimintaa hallituksen jäsenen Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiön Causa Prima Oy:n kanssa.
Vuonna 2020 konserni harjoitti liiketoimintaa lisäksi Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiön Stronghold Suksee Oy:n kanssa. Stronghold Suksee Oy:stä tuli osa Trainers' House -konsernia joulukuussa 2020
Stronghold Suksee Oy oli Trainers' House Oyj:n alivuokralaisena Helsingin Salmisaaren toimitiloissa 14.12.2020 asti.
Lisäksi konserni on harjoittanut liiketoimintaa vuosina 2020-2021 yhtiön lähipiiriin kuuluvien Pro Vividus Oy:n ja Anorin Liekki Oy:n kanssa. Vertailukauden luvut on korjattu sisältämään Pro Vividus Oy:n ja Anorin Liekki Oy:n kanssa tehdyt liiketoimet. Vaikutus ostoihin oli 8 Teur vuonna 2020.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

Konserni Konserni
1-12/2021 1-12/2020
Vuokratuotot 0 17
Myynnit 0 57
Ostot 164 411
Pääomalainojen hankinta 0 264
Saamiset 31.12. 0 0
Velat 31.12. 45 36

UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS (Teur) Konserni Konserni
12/2021 12/2020
Varaukset 1.1. 17 26
Varausten käyttö -17 -9
Varaukset 31.12. 0 17
HENKILÖSTÖ 2021 2020
Henkilöstö keskimäärin 118 116
Henkilöstö kauden lopussa 126 112
VASTUUSITOUMUKSET 12/2021 12/2020
Omista sitoumuksista annetut vakuudet ja vastuut 136 138
MUITA TUNNUSLUKUJA 12/2021 12/2020
Omavaraisuusaste (%) 69,8 % 65,1 %
Oma pääoma/osake (eur) 0,28 0,27

Tunnuslukujen laskentakaavat
Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu
keskimääräinen lukumäärä tilikaudella
Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Oma pääoma / osake = Oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä

Tunnuslukujen laskentaan vaikuttavat erät Konserni Konserni Konserni Konserni
7-12/2021 7-12/2020 1-12/2021 1-12/2020
Saadut ennakot (Teur) 344 495 344 495
Korolliset velat (Teur) 725 1 045 725 1 045
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (Tkpl) 21 471 21 471 21 471 21 471
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa (Tkpl) 21 471 21 471 21 471 21 471

Helsingissä 24.2.2022
TRAINERS’ HOUSE OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille