Etusivu » DOVRE GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2021: VIHREÄN SIIRTYMÄN VUOSI

DOVRE GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2021: VIHREÄN SIIRTYMÄN VUOSI

DOVRE GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2021: VIHREÄN SIIRTYMÄN VUOSI

Dovre Group Oyj Tilinpäätöstiedote 24.2.2022 klo 09:15

Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Loka–joulukuu 2021

 • Liikevaihto kasvoi 137,8 prosenttia 42,3 (17,8) milj. euroon. Kasvuun vaikutti erityisesti enemmistön ostaminen suomalaisesta tuulivoiman suunnittelu- ja rakennusyhtiö Suvic Oy:sta maaliskuussa. Suvicin liiketoiminta esitetään uuden Uusiutuva Energia -segmentin alla.
  • Projektihenkilöstö: liikevaihto oli 22,8 (14,0) milj. euroa – kasvua 62,3 %.
  • Konsultointi: liikevaihto oli 4,2 (3,8) milj. euroa – kasvua 11,4 %.
  • Uusiutuva Energia: liikevaihto oli 15,4 (-) milj. euroa.
 • Käyttökate (EBITDA) parani 2,0 (0,8) milj. euroon – kasvua 153,3 %.
 • Liikevoitto parani 1,8 (0,6) milj. euroon – kasvua 199,6 %.
 • Tulos ennen veroja oli 1,7 (0,5) milj. euroon – kasvua 202,5 %.
 • Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille oli 1,1 (0,2) milj. euroa – kasvua 625,9 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,011 (0,005) euroa.
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,2 (2,2) milj. euroa.

Tammi–joulukuu 2021

 • Liikevaihto kasvoi 84,2 prosenttia 142,7 (77,5) milj. euroon pääasiassa Suvic-yrityskaupan seurauksena perustetun Uusiutuva Energia -liiketoiminta-alueen vuoksi.
  • Projektihenkilöstö: liikevaihto oli 76,2 (62,9) milj. euroa – kasvua 21,1 %.
  • Konsultointi: liikevaihto oli 16,1 (14,5) milj. euroa – kasvua 11,0 %.
  • Uusiutuva Energia: liikevaihto oli 50,4 (-) milj. euroa (1.4.–31.12.2021).
 • Käyttökate (EBITDA) nousi 6,9 (3,2) milj. euroon – kasvua 117,0 %.
 • Liiketulos parani 6,1 (2,4) milj. euroon – kasvua 158,1 %.
 • Tulos ennen veroja oli 5,6 (2,2) milj euroon ja sisälsi -0,5 (-0,2) milj. euroa rahoituseriä.
 • Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille oli 3,7 (1,6) milj. euroa – kasvua 123,2 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,035 (0,016) euroa.
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2,3 (4,2) milj. euroa.
 • Hallitus ehdottaa 30.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa makseta vuodelta 2021, jotta voidaan varmistaa Uusiutuva Energia -segmentin kasvun jatkuminen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Dovre Groupin liikevaihdon vuonna 2022 arvioidaan olevan yli 165 miljoonaa euroa (2021: 142,7 miljoonaa euroa). Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan parempi kuin edellisenä vuonna (2021: 6,1 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

Dovre Groupin liiketoiminta jatkoi vahvaa kasvua vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi 137,8 prosenttia 42,3 miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali nousi 4,2 (3,3) prosenttiin. Viimeisellä vuosineljänneksellä kasvuun vaikutti erityisesti uuden Uusiutuva Energia -liiketoiminnan suotuisa kehitys, mutta myös Projektihenkilöstön 62,3 prosentin kasvu vertailujaksosta sekä Konsultointiliiketoiminnan 11,4 prosentin kasvu.

Koko vuoden merkittävimpiä tapahtumia olivat liiketoimintamme laajentaminen edelleen uusiutuvaan energiaan Suvic-yritysoston myötä sekä Projektihenkilöstö- ja Konsultointiliiketoimintamme vahvistaminen Suomessa teollisuuden virtuaalitodellisuuteen keskittyneen eSite-liiketoiminnan hankinnalla.

Suvic-yrityskauppa toteutui maaliskuun viimeisenä päivänä ja sen myötä muodostuneen uuden Uusiutuva Energia -segmenttimme liikevaihto oli huhti–joulukuussa 50,4 miljoonaa euroa eli 35 prosenttia Dovren koko vuoden liikevaihdosta. Konsernin huhti–joulukuun liikevaihdosta Uusiutuvan Energian osuus oli 41,0 prosenttia. Suvic kertoi vuoden aikana seitsemästä tuulipuistohankkeesta, joista viisi käynnistyi vuoden 2021 aikana ja kaksi käynnistyy vuonna 2022. Vuoden 2022 helmikuussa on kerrottu vielä yhteensä kolmesta tuulipuistohankkeesta. Uusiutuvasta Energiasta on tullut alle vuodessa merkittävä osa Dovren liiketoimintaa, ja panostamme jatkossa yrityskaupasta synteneiden kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen liiketoiminnassamme.

Vuotta 2021 leimasi myös Projektihenkilöstö- ja Konsultointi-segmenttien voimakas kasvu. Voitimme useita uusia puitesopimuksia ja yksittäisiä sopimuksia molemmissa liiketoimintayksiköissä, ja segmenttien yhteenlaskettu liikevaihto nousi 19,2 prosenttia vuonna 2021. Projektihenkilöstöliiketoiminnassa suurin kasvu tuli Singaporesta ja Norjasta. Singaporen yksikkömme henkilöstömäärä nousi vuoden kolmannella neljänneksellä ennätystasolle siitä huolimatta, että jouduimme yhä sopeutumaan joihinkin Covid-19-vaikutuksiin Singaporessa. Yksikön kasvuun vaikutti erityisesti kertaluonteinen hanke, joka päättyi vuoden 2021 lopussa. Norjan markkinoilla kysyntää vauhdittivat kasvanut energian kysyntä, korkea öljyn hinta sekä Covid-19-verosäännökset, jotka yhdessä nostivat alkuvaiheen projektitoimintaa.

Norjan konsultointiliiketoiminnassa myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden. Suomen Konsultointiliiketoiminnassa merkittävin tapahtuma oli eSite-liiketoiminnan osto Fortumilta. eSite on erikoistunut tuotantolaitosten kuvantamiseen ja 3D-mallinnukseen, ja näemme siinä merkittävää potentiaalia nykyisen palvelutarjontamme laajentamisen ja vahvistamisen osalta. Odotamme liiketoimintakaupasta saatavien hyötyjen näkyvän liiketoiminnassamme vuodesta 2022 alkaen.

Dovre Groupin vuoden 2021 liikevaihto nousi 84,2 prosenttia 142,7 miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali parani 4,3 (3,0) prosenttiin. Liiketoimintamme kasvun myötä myös henkilöstömäärämme kasvoi ja oli 865 (610) henkilöä vuoden lopussa.

Vuonna 2022 keskitymme strategiamme mukaisesti kannattavaan kasvuun. Aiomme aktiivisesti laajentaa edelleen palvelujamme energiasektorilla. Tavoitteenamme on lisäksi kasvattaa Konsultointitoiminnan osuutta koko liiketoiminnastamme ja jatkaa tarjontamme monipuolistamista tällä liiketoiminta-alueelle uusille asiakkaille ja toimialoille, kuten kuljetus, rakentaminen, ICT, puolustus ja terveydenhuolto.

Jatkamme lisäksi vuonna 2022 myös panostuksiamme henkilöstöömme, jotta pystymme jatkossakin varmistamaan parhaiden konsulttien pysymisen ja saamisen asiakkaidemme projekteihin. Odotamme kilpailuympäristön säilyvän edelleen kireänä, ja seuraamme öljyn hintakehitystä ja muita markkinoiden liikkeitä tarkasti.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiö Dovre Group Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 21 428 945,17 euroa.

Hallitus ehdottaa 30.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa makseta vuodelta 2021, jotta voidaan varmistaa Uusiutuva Energia -segmentin kasvun jatkuminen.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2022

Yhtiö julkistaa vuoden 2022 taloudelliset katsaukset seuraavasti:

 • Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022 torstaina 28.4.2022
 • Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 torstaina 18.8.2022
 • Kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2022 keskiviikkona 26.10.2022

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 30.3.2022. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Vuosikertomus vuodelta 2021, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin, julkaistaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 11.

Tämä tiedote on lyhennelmä Dovre Group Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme www.dovregroup.com -> Investors.

Espoo, 24.2.2022

DOVRE GROUP OYJ
HALLITUS

LIsätietoja:

Arve Jensen, toimitusjohtaja
(arve.jensen@dovregroup.com)
puh. +47 90 60 78 11

Sirpa Haavisto, talousjohtaja
(sirpa.haavisto@dovregroup.com)
puh. 020 436 2000

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 900 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).