Etusivu » TALENOM OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2021 (TILINTARKASTAMATON): LIIKEVAIHDON KASVU KIIHTYI JA KANNATTAVUUS OLI ERINOMAINEN

TALENOM OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2021 (TILINTARKASTAMATON): LIIKEVAIHDON KASVU KIIHTYI JA KANNATTAVUUS OLI ERINOMAINEN

TALENOM OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2021 (TILINTARKASTAMATON): LIIKEVAIHDON KASVU KIIHTYI JA KANNATTAVUUS OLI ERINOMAINEN

| Source:

Talenom Oyj

Talenom Oyj

Helsinki, FINLAND

Finnish
English

Talenom Oyj, pörssitiedote 1.11.2021 klo 13.30

TALENOM OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2021 (TILINTARKASTAMATON): LIIKEVAIHDON KASVU KIIHTYI JA KANNATTAVUUS OLI ERINOMAINEN

Tämä tiedote on tiivistelmä Talenom Oyj:n liiketoimintakatsauksesta tammi–syyskuulta 2021. Liiketoimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajat.talenom.fi

TAMMI–SYYSKUUN 2021 YHTEENVETO:

  • Liikevaihto 61,1 (48,7) milj. euroa, kasvu 25,4 (13,1) %
  • Käyttökate 21,1 (18,2) milj. euroa, 34,5 (37,4) % liikevaihdosta
  • Liikevoitto (EBIT) 12,0 (10,5) milj. euroa, 19,6 (21,5) % liikevaihdosta
  • Nettotulos 8,9 (7,8) milj. euroa
  • Osakekohtainen tulos 0,21 (0,18) euroa
  • Talenom pitää ennallaan ohjeistuksensa vuodelle 2021: Vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan olevan 80–84 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 14–16 miljoonaa euroa.

AVAINLUVUT TAMMI-SYYSKUU 2021

Konserni 1–9/2021 1–9/2020 Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 61 052 48 698 12 354
Liikevaihdon kasvu, % 25,4 % 13,1 % 12,2 %-yksikköä
Käyttökate, 1 000 euroa 21 077 18 231 2 846
Käyttökate liikevaihdosta, % 34,5 % 37,4 % -2,9 %-yksikköä
Liikevoitto, 1 000 euroa 11 996 10 456 1 540
Liikevoitto liikevaihdosta, % 19,6 % 21,5 % -1,8 %-yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 17,8 % 18,5 % -0,6 %-yksikköä
Likvidit varat, 1 000 euroa 8 625 7 681 945
Osakekohtainen tulos, euroa 0,21 0,18 0,02
Nettotulos, 1 000 euroa 8 941 7 776 1 164

AVAINLUVUT HEINÄ-SYYSKUU 2021

Konserni 7–9/2021 7–9/2020 Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 19 364 14 845 4 519
Liikevaihdon kasvu, % 30,4 % 10,0 % 20,5 %-yksikköä
Käyttökate, 1 000 euroa 6 679 5 799 880
Käyttökate liikevaihdosta, % 34,5 % 39,1 % -4,6 %-yksikköä
Liikevoitto, 1 000 euroa 3 445 3 144 301
Liikevoitto liikevaihdosta, % 17,8 % 21,2 % -3,4 %-yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 17,8 % 18,5 % -0,6 %-yksikköä
Likvidit varat, 1 000 euroa 8 625 7 681 945
Osakekohtainen tulos, euroa 0,06 0,05 0,00
Nettotulos, 1 000 euroa 2 530 2 320 210

Tämä liiketoimintakatsaus ei ole IAS34 osavuosikatsaukset -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia, minkä lisäksi yhtiö julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset. Liiketoimintakatsauksissa esitetään konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

OHJEISTUS VUODELLE 2021 ENNALLAAN

15.4.2021 tarkennettu ohjeistus vuodelle 2021:
Vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan olevan 80–84 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 14–16 miljoonaa euroa.
TOIMITUSJOHTAJA OTTO-PEKKA HUHTALA

Syksy on lähtenyt reippaasti liikkeelle kansainvälistyvässä Talenomissa. Kotimaan liiketoiminnan vahva kehitys jatkui. Laajennuimme Espanjan suurelle tilitoimistomarkkinalle yrityskaupalla heinäkuussa. Olemme jatkaneet Ruotsissa integraatiota ja teemme valmistelevia töitä omien ohjelmistojemme käyttöönottoa varten. Olemme myös jatkaneet Euroopan markkinoiden tutkimista etsien mahdollisuuksia edetä uusiin maihin. Samaan aikaan pienasiakkaille suunnattu TiliJaska-konsepti on antanut selviä viitteitä toimivuudesta uutena digitaalisena myyntikanavana. TiliJaskan myötä lanseeratut yritystilit ja -kortit ovat saaneet hyvän vastaanoton asiakkailtamme. Pilotoimamme uusi rahoituspalvelu paljasti asiakasdatamme reaaliaikaisuuden merkityksen oikea-aikaiselle rahoitukselle. Digitaalisena tilitoimistona saamme datan jokaisesta liiketapahtumasta viipymättä sen tapahtuessa verrattuna yleisesti käytettyyn tilinpäätösinformaatioon.

Olemme päättäneet jatkossa raportoida maakohtaisesti yli kymmenen miljoonan euron vuotuisen liikevaihdon ylittävien maiden avainluvut ja yhtenä ryhmänä tämän alle jäävät varhaisemmassa kehitysvaiheessa olevat maat. Raportoitavia avainlukuja ovat liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto. Jaottelun myötä voimme paremmin kuvata eri vaiheissa olevien maiden taloudellista suoriutumista. Tällä hetkellä Suomi on kypsässä vaiheessa, Ruotsi kasvu- ja kehitysvaiheessa ja Espanja varhaisessa kehitysvaiheessa. Suomen luvut erikseen esitettynä antavat kuvaa tavoittelemastamme kehityspotentiaalista uusilla markkinoilla.

Kokonaisuudessaan liiketoiminta sujui ennakoidusti. Liikevaihtomme kasvoi tammi-syyskuussa 25,4 prosenttia 61,1 miljoonaan euroon. Käyttökate kasvoi 15,6 prosenttia 21,1 miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi 14,7 prosenttia 12,0 miljoonaan euroon.

Suomen liiketoiminta jatkoi myönteistä kehitystään. Suomen liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 15,3 (9,5) prosenttia 53,1 (46,1) miljoonaan euroon. Kasvusta noin puolet oli orgaanista ja noin puolet tuli yrityskaupoista. Käyttökate oli 38,0 (39,0) prosenttia liikevaihdosta ja liikevoitto oli 22,4 (22,7) prosenttia liikevaihdosta. Suomessa yritysostokohteiden alhaisempi kannattavuus painoi suhteellista kannattavuutta. Kokemuksemme mukaan yritysostokohteiden kannattavuus voidaan Suomessa nostaa perusliiketoimintamme tasolle noin kolmen vuoden kuluessa yrityskaupasta.

Ruotsin liikevaihto kasvoi 196,5 (168,6) prosenttia 7,8 (2,6) miljoonaan euroon, käyttökate oli 11,6 (9,5) prosenttia liikevaihdosta ja liikevoitto oli 1,7 (-0,7) prosenttia liikevaihdosta. Kasvu syntyi pääosin yrityskaupoista. Ruotsin kannattavuus on toimialalle tyypillinen käyttökatteella mitattuna. Tavoitteemme on ottaa omat ohjelmistot käyttöön syksyllä 2022, jonka jälkeen odotamme saavuttavamme Suomen kannattavuustason kolmen vuoden kuluessa.

Olemme kiihdyttäneet strategian mukaisesti kasvua, mikä edellyttää meiltä korkeampaa investointitasoa ohjelmistoihin ja yrityskauppoihin. Toimialamme digitalisaatio etenee juuri nyt, ja haluamme investoinneilla vahvistaa ja laajentaa markkina-asemaamme sekä taata kilpailukykyisen tuotteen jatkuvan kehittymisen. Voimakkaasti kasvaneet investoinnit tulevat kasvattamaan poistojen suhteellista osuutta liikevaihdosta.

Yhtiö on hyvässä vauhdissa. Keskitymme ratkaisemaan yrittäjän taloushallintotarpeita kansainvälisesti skaalautuvalla tavalla. Kilpailukykymme uusilla markkinoilla perustuu edelleen strategisiin vahvuuksiimme: yrittämisen helppouteen ja automaation tuomaan tehokkuuteen, mikä vapauttaa asiantuntijoidemme aikaa asiakkaidemme oma-aloitteiseen neuvontaan.

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Konserni 1–9/2021 1–9/2020 Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 61 052 48 698 12 354
Liikevaihdon kasvu, % 25,4 % 13,1 % 12,2 %-yksikköä
Käyttökate, 1 000 euroa 21 077 18 231 2 846
Käyttökate liikevaihdosta, % 34,5 % 37,4 % -2,9 %-yksikköä
Liikevoitto, 1 000 euroa 11 996 10 456 1 540
Liikevoitto liikevaihdosta, % 19,6 % 21,5 % -1,8 %-yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 17,8 % 18,5 % -0,6 %-yksikköä
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 39 987 31 685 8 302
Nettovelkaantumisaste, % 94 % 105 % -11 %-yksikköä
Omavaraisuusaste, % 38,1 % 37,4 % 0,7 %-yksikköä
Käyttöpääoma, 1 000 euroa -5 528 -3 838 -1 689
Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 31 846 15 544 16 302
Likvidit varat, 1 000 euroa 8 625 7 681 945
Osakekohtainen tulos, euroa 0,21 0,18 0,02
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana 43 403 560 42 517 688 885 872
Nettotulos, 1 000 euroa 8 941 7 776 1 164

KONSERNIN LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOSKEHITYS TAMMI–SYYSKUU 2021

Talenomin liikevaihto kasvoi tammi–syyskuussa 25,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi 12,4 miljoonaa euroa ja oli 61,1 (48,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui orgaanisen kasvun ja tilitoimistopalveluiden asiakasmäärän nousun lisäksi yrityskaupoista Suomessa ja Ruotsissa. Kasvusta noin kaksi kolmasosaa tuli yrityskauppojen vaikutuksesta ja kolmasosa orgaanisesti oman aktiivisen uusasiakashankinnan kautta. Pandemialla ei ollut merkittävää vaikutusta katsauskauden liiketoimintaan.

Henkilöstökulut olivat tammi–syyskuussa 32,4 (24,6) miljoonaa euroa, eli 53,1 (50,5) % liikevaihdosta. Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 8,1 (6,0) miljoonaa euroa. Niiden osuus oli 13,3 (12,3) % liikevaihdosta.

Tammi–syyskuun liikevoitto oli 12,0 (10,5) miljoonaa euroa eli 19,6 (21,5) % liikevaihdosta ja nettotulos 8,9 (7,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani 14,7 %. Talenomin kasvun perustuessa aiempaa enemmän yritysostoihin suhteellista kannattavuutta painoivat ostettujen liiketoimintojen muita Talenomin yksiköitä heikompi kannattavuus sekä yrityskauppojen integrointikulut. Kokemuksemme mukaan yritysostokohteiden kannattavuus voidaan Suomessa nostaa perusliiketoiminnan tasolle noin kolmen vuoden kuluessa yrityskaupasta.

Talenomin liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 30,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 4,5 miljoonaa euroa ja oli 19,4 (14,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvusta kaksi kolmasosaa tuli yrityskaupoista ja kolmasosa oli orgaanista. Heinä– syyskuun liikevoitto oli 3,4 (3,1) miljoonaa euroa eli 17,8 (21,2) % liikevaihdosta ja nettotulos 2,5 (2,3) miljoonaa euroa. Heinä–syyskuun liikevoitto parani 9,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

MAAKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

SUOMEN AVAINLUVUT

Suomi 1-9/2021 1-9/2020 Muutos 7-9/2021 7-9/2020 Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 53 148 46 083 7 065 16 759 13 830 2 929
Liikevaihdon kasvu, % 15,3 % 9,5 % 5,8 %-yks. 21,2 % 6,5 % 14,6 %-yks.
Käyttökate, 1000 euroa 20 205 17 982 2 223 6 380 5 744 636
Käyttökate liikevaihdosta, % 38,0 % 39,0 % -1,0 %-yks. 38,1 % 41,5 % -3,5 %-yks.
Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur -8 306 -7 507 -799 -2 927 -2 538 -389
Liikevoitto, 1 000 euroa 11 899 10 475 1 424 3 453 3 206 247
Liikevoitto liikevaihdosta, % 22,4 % 22,7 % -0,3 %-yks. 20,6 % 23,2 % -2,6 %-yks.

Suomen tammi-syyskuun liikevaihdon kasvusta puolet oli orgaanista ja puolet tuli yrityskaupoista. Automaation kehittymisellä oli myönteinen ja yritysostoilla negatiivinen vaikutus suhteelliseen kannattavuuteen.

RUOTSIN AVAINLUVUT

Ruotsi 1-9/2021 1-9/2020 Muutos 7-9/2021 7-9/2020 Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 7 754 2 615 5 139 2 455 1 015 1 440
Liikevaihdon kasvu, % 196,5 % 168,6 % 27,9 %-yks. 141,8 % 96,3 % 45,5 %-yks.
Käyttökate, 1000 euroa 899 249 650 327 56 271
Käyttökate liikevaihdosta, % 11,6 % 9,5 % 2,1 %-yks. 13,3 % 5,5 % 7,8 %-yks.
Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur -768 -268 -499 -300 -118 -182
Liikevoitto, 1 000 euroa 131 -20 151 27 -62 89
Liikevoitto liikevaihdosta, % 1,7 % -0,7 % 2,4 %-yks. 1,1 % -6,1 % 7,2 %-yks.

Ruotsin tammi-syyskuun liikevaihdon kasvu syntyi pääosin yrityskaupoista. Ruotsin kannattavuus on alalle tyypillinen ennen omien ohjelmistojen käyttöönottoa. Kannattavuutta on painanut panostuksemme myyntiin, tukitoimintojen pystyttämiseen ja johtamisrakenteiden kehittämiseen. Kasvun myötä näiden suhteellinen osuus liikevaihdosta on kuitenkin pienentynyt mikä selittää myönteisen kannattavuuskehityksen vertailukauteen nähden.

MUIDEN MAIDEN AVAINLUVUT

Muut maat 1-9/2021 1-9/2020 Muutos 7-9/2021 7-9/2020 Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 150 150
Liikevaihdon kasvu, %
Käyttökate, 1000 euroa -27 -27
Käyttökate liikevaihdosta, % -18,1 % -18,1 %
Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur -8 -8
Liikevoitto, 1 000 euroa -35 -35
Liikevoitto liikevaihdosta, % -23,3 % -23,3 %

Talenom laajentui Espanjan tilitoimistomarkkinalle yrityskaupalla heinäkuussa. Liiketoiminta alkoi siellä 1.8.2021.

KONSERNIN TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma 30.9.2021 oli 111,7 (81,0) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 38,1 (37,4) % ja nettovelkaantumisaste 94 (105) %. Korollista pankkilainaa oli 30.9.2021 yhteensä 40,2 (30,0) miljoonaa euroa, mihin eivät sisälly osamaksuvelat. Muut pitkäaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa ja muut lyhytaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.

IFRS 16:n mukaiset pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 30.9.2021 olivat 5,3 (6,2) miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2,5 (2,8) miljoonaa euroa.

Konserni käsittelee uusista asiakassopimuksista aiheutuneita kuluja, kuten sopimuksen saamisesta ja täyttämisestä syntyneitä menoja, investointeina IFRS 15 -standardin edellyttämällä tavalla ja kirjaa ne taseessaan aktivoituihin sopimuksesta aiheutuviin menoihin. Lisäksi konserni käsittelee osan ohjelmistoihin ja digitaalisiin palveluihin liittyvistä kehittämismenoista investointeina IAS 38 -standardissa esitettyjen vaatimuksien mukaisesti ja kirjaa ne taseessaan muihin aineettomiin hyödykkeisiin. Uusista asiakassopimuksista johtuvia investointeja oli katsauskaudella 2,8 (3,2) miljoonaa euroa. Ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden investoinnit olivat katsauskaudella 8,1 (7,1) miljoonaa euroa.

Yhteensä nettoinvestoinnit 1.1.–30.9.2021 olivat 31,8 (15,5) miljoonaa euroa.

Katsauskaudella Talenom hankki Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa osakekaupalla 7 ja liiketoimintakaupalla 7 liiketoimintakokonaisuutta. Katsauskauden aikana tehtyjen osakekauppojen kauppahinnat olivat yhteensä 17,0 miljoonaa euroa sisältäen kirjatut ehdolliset vastikkeet ja liiketoimintakauppojen kauppahinnat yhteensä 1,6 miljoonaa euroa sisältäen kirjatut ehdolliset vastikkeet. Yrityskaupoissa osa kauppahinnasta maksettiin suunnatuissa anneissa merkittävillä Talenomin uusilla osakkeilla. Yrityskauppojen osuus nettoinvestoinneista oli 19,8 (4,6) miljoonaa euroa. Lisätietoa yrityskaupoista on luettavissa kohdassa Katsauskauden liiketoimintojen hankinnat.

Investoinnit 1.1.-30.9.2021 1.1.-30.9.2020 Muutos
Uudet asiakassopimukset, 1000 euroa 2 799 3 219 -420
Ohjelmistot ja digitaaliset palvelut, 1000 euroa 8 085 7 127 958
Yrityskaupat Suomessa, 1000 euroa 8 077 1 630 6 447
Yrityskaupat ulkomailla, 1000 euroa 11 719 3 003 8 716
Muut investoinnit 1 166 565 601
Nettoinvestoinnit yhteensä, 1 000 euroa 31 846 15 544 16 302

Likvidit varat 30.9.2021 olivat 8,6 (7,7) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä oli 30.9.2021 käyttämättömiä tililimiittejä 0,0 (3,0) miljoonaa euroa.

Yleislauseke

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tuleva kehitys saattaa myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

TALENOM OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Otto-Pekka Huhtala
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
040 703 8554
otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 912 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 47 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: sijoittajat.talenom.fi

Liite

Attachments


20211101_Talenom_Q3_2021_liiketoimintakatsaus

20211101_Talenom_Q3_2021_liiketoimintakatsaus…Alkuperäinen artikkeli