Etusivu » Sampo-konsernin tulos tammi–syyskuulta 2021

Sampo-konsernin tulos tammi–syyskuulta 2021

Sampo-konsernin tulos tammi–syyskuulta 2021

| Source:

Sampo Oyj

Sampo Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

SAMPO OYJ OSAVUOSIRAPORTTI 3.11.2021 klo 9.30

Sampo-konsernin tulos tammi–syyskuulta 2021

Sampo-konserni jatkoi vahvaa tuloskehitystään tammi–syyskuussa 2021. Tulos ennen veroja nousi 1 974 miljoonaan euroon (1 054). Ilman Nordean osakkeiden myyntiin liittyviä kirjanpitovaikutuksia tulos ennen veroja kasvoi 1 737 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos kasvoi 2,74 euroon (1,51).

Sampo-konsernin ydinliiketoiminta vahinkovakuutus teki 985 miljoonan (719) suuruisen underwriting-tuloksen tammi-syyskuussa 2021. Kasvu oli vuositasolla 37 prosenttia. Hastings-kauppa huomioiden, mutta koronaviruspandemian vaikutukset Ifiin ja Topdanmarkiin pois lukien konsernin underwriting-tulos kasvoi 19 prosenttia vuodentakaisesta. Konsernitason yhdistetty kulusuhde parani vuodentakaisesta 2,3 prosenttiyksikköä ja oli 80,8 prosenttia (83,1). Koronaviruspandemian vaikutukset pois lukien mutta Hastingsin hankinta huomioiden yhdistetty kulusuhde parani 2,1 prosenttiyksikköä 82,6 prosenttiin (84,7). Vahva tulos ylittää selkeästi Sampo-konsernin vuosille 2021–2023 asettamat vuosittaiset taloudelliset tavoitteet vahinkovakuutustoiminnan toiminnallisen tuloksen kasvattamisesta keskimäärin noin 4–6 prosenttia ja alle 86 prosentin yhdistetystä kulusuhteesta.

If raportoi vuoden 2021 tammi–syyskuulta 681 miljoonan euron (588) underwriting-tuloksen ja ennätyksellisen alhaisen yhdistetyn kulusuhteen 80,8 prosenttia (82,4). Tuloskehitystä tuki vakaa 4,1 prosentin suuruinen maksutulon kasvu kiintein valuuttakurssein ja vahva operatiivinen kehitys. Ifin riskisuhde parani 1,2 prosenttiyksikköä, kun suurvahingot ja vakaviin sääilmiöihin liittyvät vahingot, aiempien vuosien kehitys ja koronaviruspandemian vaikutukset eliminoidaan laskelmista. Tulos ennen veroja kasvoi 818 miljoonaan euroon (616). Vahvan tämänvuotisen kehityksen seurauksena arviota Ifin koko vuoden yhdistetystä kulusuhteesta on kavennettu 81,5–82,5 prosenttiin.

Topdanmarkin tammi–syyskuun 2021 tulos ennen veroja oli 256 miljoonaa euroa (85) Sammon tuloslaskelmassa. Yhdistetty kulusuhde parani 82,9 prosenttiin (85,7).

Hastings raportoi vahvan tuloksen kilpaillulla moottoriajoneuvovakuutusmarkkinalla jatkettuaan kurinalaista hinnoitteluaan. Hastingsin voimassa olevien vakuutussopimusten määrä säilyi vakaana 3,1 miljoonassa ja yhtiöllä oli yksityishenkilöiden ajoneuvovakuutuksista syyskuun 2021 lopulla 8,3 prosentin markkinaosuus. Hastingsin operatiivinen kulusuhde oli 78,1 prosenttia tammi–syyskuussa 2021, mikä on merkittävästi 88 prosentin suuruista vuositason tavoitetta parempi. Tulos ennen veroja oli 115 miljoonaa euroa, kun huomioidaan 30 miljoonan euron suuruiset ei-operatiiviset poistot.

Mandatumin tammi–syyskuun 2021 tulos ennen veroja oli 201 miljoonaa euroa (100), kun huomioidaan vakuutusvelan diskonttokorkojen muutokseen liittynyt 46 miljoonan euron suuruinen täydennys. Sijoitusmarkkinoilla jatkunut vahva myötätuuli tuki tuloskehitystä. Mandatumin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde oli ennätyksellisen korkea, 214 prosenttia (188). Sijoitussidonnainen ja muu yhtiön hallinnoitavana oleva asiakasvarallisuus kasvoi 16 prosenttia 10 618 miljoonaan euroon vuoden lopun 9 192 miljoonasta eurosta.

Sammolle kirjattiin Nordean tuloksesta 381 miljoonan euron (299) tulososuus tammi–syyskuussa 2021. Sampo myi 10.9.2021 institutionaalisille sijoittajille 73 miljoonaa Nordean osaketta. Myynnistä syntynyt bruttomyyntitulo oli 745 miljoonaa euroa ja siitä syntyi 165 miljoonan euron suuruinen positiivinen kirjanpitovaikutus, joka lasketaan satunnaiseksi eräksi laskettaessa Sammon osingonjakosuhdetta vuodelta 2021. Osakemyynnin yhteydessä Sampo julkisti suunnitelman 750 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä. Ohjelma käynnistyi 1.10.2021 ja ensimmäiset takaisinostot tehtiin 4.10.2021.

Sampo käynnisti 25.10.2021 tarjousmenettelyn 162 miljoonan Nordean osakkeen myymiseksi ja sai bruttomyyntituloina noin 1 725 miljoonaa euroa. Sammon johto on ehdottanut, että myynnistä saatavat varat käytetään vähintään 2,00 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamiseen ja 1.10.2021 käynnistetyn omien osakkeiden osto-ohjelman laajentamiseen 18.5.2022 järjestettäväksi suunnitellun yhtiökokouksen jälkeen, jotta omia osakkeita hankkimalla voidaan palauttaa enemmän ylimääräistä pääomaa. Sampo on syyskuun 2020 jälkeen vähentänyt Nordea-omistustaan 19,9 prosentista 6,1 prosenttiin raportointipäivään 3.11.2021 mennessä.

Sampo-konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde kasvoi 211 prosenttiin vuoden lopun 176 prosentista ja toisen vuosineljänneksen lopun 209 prosentista. Lukuun sisältyvät Nordean osakkeiden myynnit 10.9.2021 ja 26.5.2021, 1.10.2021 julkistettu 750 miljoonan euron suuruinen omien osakkeiden takaisinmaksuohjelma ja joulukuussa 2021 lunastettavat Ifin hydridilainat. Kun huomioidaan osinkokertymä vuodelta 2020 maksetun 1,70 euron suuruisen osakekohtaisen osingon mukaisena, vakavaraisuussuhde oli 199 prosenttia. Sampo-konserni tavoittelee 170–190 prosentin suuruista Solvenssi II -vakavaraisuussuhdetta.

Sampo-konsernin velkaisuusaste aleni 25,0 prosenttiin toisen vuosineljänneksen lopun 28,4 prosentista, osin siksi, että bruttovelka aleni 631 miljoonaa euroa velkojen erääntymisen ja velkakirjoista tehdyn takaisinostotarjouksen myötä. Sampo-konserni tavoittelee alle 30 prosentin velkaisuusastetta.

AVAINLUVUT 1-9/2021 1-9/2020 Muutos, % 79/2021 79/2020 Muutos, %
Milj. e
Tulos ennen veroja 1 974 1 054 87 632 485 30
If 818 616 33 252 233 8
Topdanmark 256 85 202 48 46 3
Hastings 115 31
Osakkuusyhtiöt 632 308 105 263 170 55
Mandatum 201 100 101 59 60 -2
Omistusyhteisö (pl. osakkuusyhtiöt) -48 -53 -11 -21 -25 -14
Tilikauden tulos 1 662 881 89 550 412 33
Underwriting-tulos 985 719 37 327 230 42
Muutos Muutos
Tulos/osake, euroa 2,74 1,51 1,23 0,93 0,70 0,23
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 3,67 1,12 2,55 1,01 1,10 -0,09
Oman pääoman tuotto, % 22,7 7,0 15,7

Raportin tiedot eivät ole tilintarkastettuja.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla tammi–syyskuun 2021 osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosiraportti on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo-konsernin taloudelliset tavoitteet vuosille 2021–2023
Tavoite 1-9/2021
Konserni Underwriting-tuloksen kasvu keskimäärin 4–6 (mid-single-digit) prosenttia vuositasolla
(ilman koronaviruksen vaikutuksia)
37 % (19 % Hastings-kauppa huomioiden, ilman koronan vaikutuksia Ifiin ja Topdanmarkiin)
Konsernin yhdistetty kulusuhde: alle 86 % 80,8 %
Solvenssi II -vakavaraisuussuhde: 170–190 % 211 % (199 % ml. osingot)
Velkaisuusaste: alle 30 % 25,0 %
If Yhdistetty kulusuhde: alle 85 % 80,8 % (83,1 % ilman koronan vaikutusta)
Hastings Operatiivinen kulusuhde: alle 88 % 78,1 %
Riskisuhde: alle 76 % 63,5 %

Taloudelliset tavoitteet vuosille 20212023 esiteltiin pääomamarkkinapäivässä 24.2.2021.

VUODEN 2021 KOLMAS NELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin heinä–syyskuun 2021 tulos ennen veroja oli 632 miljoonaa euroa (485). Ilman Nordean osakkeiden myyntiin liittyvää 144 miljoonan euron suuruista positiivista kirjanpitovaikutusta tulos oli 488 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos kasvoi 0,93 euroon (0,70). Underwriting-tulos kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna 42 prosenttia ja oli 327 miljoonaa euroa (230). Hastings-kauppa ja koronapandemian vaikutukset Ifiin huomioiden underwriting-tulos kasvoi 34 prosenttia. Vertailuajankohdan lukuun sisältyi kuitenkin Suomen diskonttokoron alentamisesta tullut 51 miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus, joka huomioiden kasvu oli 10 prosenttia.

Ifin tulos ennen veroja oli 252 miljoonaa euroa (233) ja underwriting-tulos 238 miljoonaa euroa (195). Yhdistetty kulusuhde parani 80,2 prosenttiin (82,9). Bruttomaksutulo kasvoi 3,3 prosenttia kiintein valuuttakurssein. Koronaviruspandemiaan liittyvä positiivinen vaikutus Ifin riskisuhteeseen aleni 1 prosenttiyksikköön vuodentakaisesta 3 prosenttiyksiköstä. Ilman suurvahinkoja, sääilmiöihin liittyviä vahinkoja, vastuuvelan purkua ja koronan vaikutusta raportoitu riskisuhde parani noin 1,0 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta.

Topdanmarkin tulos säilyi vakaana Sammolle kirjattavan tulososuuden ollessa 48 miljoonaa (46) euroa. Yhtiön yhdistetty kulusuhde parani 84,4 prosenttiin (88,7).

Hastingsin voimassa olevien vakuutussopimusten määrä kasvoi vuosineljänneksellä prosentin ja oli hieman yli 3,1 miljoonaa kappaletta. Hastingsin tulos ennen veroja oli 31 miljoonaa euroa.

Mandatumin kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 59 miljoonaa euroa (60). Vastuuvelan diskonttaukseen vuodelle 2024 käytetyn diskonttokoron alentaminen 0,5 prosenttiin pienensi tulosta 8 miljoonaa euroa.

Sammolle kirjattiin Nordean kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta 115 miljoonan euron (166) osuus. Syyskuussa toteutettu 73 miljoonan Nordea-osakkeen myynti toi Omistusyhteisösegmenttiin 144 miljoonan euron suuruisen positiivisen kirjanpitovaikutuksen.

KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Vahvan alkuvuoden luomalla perustalla Sampo jatkoi strategiansa täytäntöönpanoa ja ylitti kolmannella vuosineljänneksellä jälleen taloudelliset tavoitteensa. Tulos oli vahvaa joka osa-alueella, mutta haluaisin nostaa esille erityisesti underwriting-toimintamme erinomaisen kannattavuuden, Nordea-omistuksemme alenemisen 6,1 prosenttiin ja sen seurauksena jo käynnistetyt laajamittaiset pääoman palautukset.

Vahinkovakuutustoimintamme yhdistetty kulusuhde parani 2,3 prosenttiyksikköä 80,8 prosenttiin vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Tämä edesauttoi underwriting-tuloksen 985 miljoonaan euroon eli 37 prosentin kasvuun vuositasolla. Kehitys oli vahvaa muutoinkin: underwriting-tulos kasvoi 19 prosenttia, kun koronapandemiaan liittyvät vaikutukset jätetään huomiotta mutta Hastings-kauppa huomioidaan. Suurin liiketoimintamme If raportoi kolmannelta vuosineljännekseltä ennätyksellisen hyvän yhdistetyn kulusuhteen, 80,2 prosenttia, tarkasteluajanjakson suurista tulvavahingoista huolimatta. Tuloskehitystä tukivat hinnoittelun muutokset ja muut toimenpiteet. Isossa-Britanniassa Hastings jatkoi puolestaan kurinalaista underwriting-linjaansa moottoriajoneuvomarkkinoiden kovasta kilpailutilanteesta huolimatta ja silti ylitti omat taloudelliset tavoitteensa kasvattaen samalla hieman asiakasmääräänsä. Hastings-integraatio sekä yhtiön ja Ifin välinen yhteistyö sujuu suunnitelmien mukaisesti.

Digitaalinen osaaminen on entistä tärkeämpi menestykseemme vahinkovakuutuskonsernina vaikuttanut tekijä sekä Isossa-Britanniassa että Pohjoismaissa. Ifin tekemät mittavat digi-investoinnit ovat tuoneet yhtiölle alueellisesti johtavan roolin digitaalisessa vakuutusliiketoiminnassa, ja tällä on myös selkeä liiketoiminnallinen merkitys. Esimerkiksi Henkilöasiakasliiketoiminnan onlinemyynti on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin 12 prosenttia vuodessa, mikä on samalla kasvattanut vakuutettujen kotitalouksien määrää Pohjoismaissa. Myös digitaalisen palvelutarjontamme käyttö kasvaa, sillä asiakkaidemme kirjautumiset Omille sivuille kasvoivat 20 prosenttia vuodentakaisesta kolmannella vuosineljänneksellä ja verkon kautta tapahtuvan korvauskäsittelyn osuus on kasvanut 50 prosenttiin. Digitaalisen kanavamme kasvu hyödyttää myös osakkeenomistajiamme, sillä korkea asiakastyytyväisyys ja saavutettu kustannustehokkuus tekevät digitaalisesta kanavastamme kannattavan.

Sijoittajia ja analyytikoita on kiinnostanut viime aikoina huomattavasti vahinkovakuutuksen korvausinflaatio ja vakaviin sääilmiöihin liittyvät vahingot. Olemme vuonna 2021 kokeneet suuria tulvia ja suurvahinkoja sekä nopeita muutoksia moottoriajoneuvojen vahinkofrekvensseissä. Korvausinflaatio on säilynyt kokonaisuudessaan odotuksien mukaisena, joskin eri liiketoimintasegmenteissä on jonkin verran tavanomaista volatiliteettia. Seuraamme vahinkokehitystä tarkasti kuten ennenkin, ja tarkkailemme samalla esimerkiksi rakennusmateriaalien kohoavien hintojen mahdollista vaikutusta, mutta emme katso, että millään alueella olisi tällä hetkellä merkittävää syytä huoleen. Muuttuvat korvauskulutrendit kuuluvat vahinkovakuutustoimintaan ja meidän tehtävämme on varautua niihin hinnoittelun, riskien arvioinnin, korvauskäsittelyn ja toiminnan hajautuksen kautta. Pitkä historiamme vahvaa tulosta tekevänä konsernina osoittaa, että osaamme tämän.

Nordea on jatkanut hyvää kehitystään ja antanut meille siten strategisen tahtotilamme mukaisen mahdollisuuden vähentää omistustamme syys- ja lokakuun osakemyynneillä 6,1 prosenttiin yhtiön osakekannasta. Osakemyyntien myötä konsernistamme tulee yksinkertaisempi ja altistumisemme markkinariskille vähenee, ja samalla pääomaa vapautuu uuteen käyttöön. Kun ensin olimme vahvistaneet tasettamme aiemmista osakemyynneistä saaduilla varoilla, saatoimme käynnistää 750 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman syyskuussa toteutetusta osakemyynnistä saatujen varojen käyttämiseksi. Johto on edelleen ehdottanut, että lokakuussa toteutetusta osakemyynnistä saadut varat käytettäisiin vähintään 2,00 euron suuruisen lisäosingon maksamiseksi osakkeelta ja että samalla laajennettaisiin voimassa olevaa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmaa. Nämä toimet noudattavat täysin pääomamarkkinapäivässämme tehtyjä linjauksia, joiden mukaisesti allokoimme pääomiamme kurinalaisesti ja suhtaudumme mahdollisiin yritysostoihin valikoivasti rajaten ne vahinkovakuutustoimintaamme täydentäviin yrityskauppoihin.

Olemme saavuttaneet viime aikoina merkittäviä edistysaskelia myös vastuullisuuskysymyksissä. If on sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti ja ottanut YK:n Global Compact -periaatteisiin perustuvat vastuullisuuskriteerit osaksi yritysasiakkaiden valintaa ja riskin arviointia. Merkittävänä pohjoismaisena riskien vakuuttajana ja sijoittajana Sampo haluaa edesauttaa positiivista kehitystä aina kun mahdollista.

Sampo-konsernin strategisena tavoitteena on tarjota sijoittajille aiempaa suorempi pääsy ainutlaatuisiin vahinkovakuutusliiketoimintoihimme sekä niiden korkeisiin ja vakaisiin tuottoihin. Olemme vuoden 2021 edenneet vahvasti kohti tätä tavoitetta samalla, kun olemme yltäneet erinomaiseen taloudelliseen tulokseen. Luotan siihen, että hyvä kehityksemme jatkuu myös loppuvuoden.

Torbjörn Magnusson
konsernijohtaja

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2021

Sampo-konsernin vakuutusliiketoimintojen odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2021, mutta niiden markkinaehtoiset tulokset varsinkin henkivakuutustoiminnassa ovat vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Ifin odotetaan saavuttavan 81,5–82,5 prosentin yhdistetyn kulusuhteen vuonna 2021.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Hastings etenee suunnitelman mukaisesti kohti taloudellisia tavoitteitaan, mutta koronavirus ja lainsäädäntöuudistukset aiheuttavat edelleen epävarmuutta.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Koronaviruspandemia ja viruksen tukahduttamiseen liittyvät toimet tuovat talouden ja pääomamarkkinoiden kehitykseen tällä hetkellä merkittävää epävarmuutta. Nämä ovat viime aikoina näkyneet lisäksi tuotantokapeikkoina sekä mm. energian ja öljyn hintojen nousuna. On olemassa myös lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit ja mahdolliset vaikutuksiltaan suuret tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia Sampo-konsernin liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä tunnistetuista trendeistä ovat demografiset muutokset, kestävän kehityksen teemat ja teknologinen kehitys esimerkiksi keinoälyn ja digitalisaation saralla mukaan lukien kyberturvallisuuteen liittyvät uhat.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

If

If raportoi vuoden 2021 tammi–syyskuussa 681 miljoonan euron (588) suuruisen underwriting-tuloksen. Kasvu oli vuositasolla 16 prosenttia. Kasvua vauhditti yhdistetyn kulusuhteen koheneminen 1,6 prosenttiyksiköllä 80,8 prosenttiin (82,4) ja maksutulon 4,1 prosentin suuruinen kasvu kiintein valuuttakurssein. Koronaviruspandemian vaikutukset pois lukien underwriting-tulos kasvoi vuositasolla 17 prosenttia ja yhdistetty kulusuhde parani 1,6 prosenttiyksikköä 83,1 prosenttiin. Ifin tulos on näin ollen merkittävästi vahvempi kuin sen vuosittaiset tavoitteet vahinkovakuutustoiminnan toiminnallisen tuloksen kasvattamisesta keskimäärin mid single digit -kokoluokassa (noin 4–6 prosenttia) ja alle 85 prosentin yhdistetystä kulusuhteesta.

Yhtiön kolmannen vuosineljänneksen underwriting-tulos oli 238 miljoonaa euroa (195) – tarkoittaen 22 prosentin kasvua vuodentakaiseen verrattuna. Maksutulo kasvoi kiintein valuuttakurssein 3,3 prosenttia ja yhdistetty kulusuhde parani 2,7 prosenttiyksikköä 80,2 prosenttiin (82,9). Koronaviruspandemian vaikutukset pois lukien kolmannen vuosineljänneksen toiminnallinen tulos kasvoi vuositasolla 40 prosenttia tai 7 prosenttia, kun huomioidaan vertailuajankohtaan sisältynyt Suomen diskonttokoron alenemiseen liittynyt negatiivinen tulosvaikutus.

Ifin raportoima bruttomaksutulo oli 4 076 miljoonaa euroa (3 840) tammi–syyskuussa 2021. Maksutulo kasvoi kiintein valuuttakurssein 4,1 prosenttia erityisesti Baltia-liiketoiminnan ja Norjan vahvan kehityksen ansiosta. Maksutulo kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 3,3 prosenttia.

Ifin Henkilöasiakasliiketoiminnan bruttomaksutulo kasvoi tammi–syyskuussa 4,2 prosenttia. Kolmannella vuosineljänneksellä kasvu oli 2,7 prosenttia. Maantieteellisesti tarkastellen Henkilöasiakasliiketoiminnan kasvu on ollut kuluneena vuonna suurinta Ruotsissa ja Norjassa. Henkilöasiakasliiketoiminnan bruttomyyntituloon heijastui kolmannella vuosineljänneksellä Pohjoismaissa tapahtunut uusien autojen kaupan supistuminen: uusien autojen myynti hiljeni 11 prosenttia myynnin laskettua kaikissa muissa maissa paitsi Norjassa, ja tällä oli erityisen merkittävä vaikutus vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksen (Car Damage Warranty) myyntivolyymeihin. Ruotsissa toteutetut veromuutokset vaikuttivat uusien autojen kauppaan negatiivisesti vauhditettuaan autokauppaa ensin alkuvuonna. Tästä huolimatta Ifin Henkilöasiakasliiketoiminnan asiakasmäärä jatkoi vakaata kasvuaan kaikissa maissa ja yltää nyt 3,2 miljoonaan kotitalouteen, joista monilla on useita Ifin vakuutuksia. Vahvaa kehitystä tukivat asiakasuskollisuuden hienoinen kasvu 90 prosenttiin sekä digitaalisen palvelukokonaisuuden ja ylipäätään sähköisen asioinnin hyvä kehitys Omille sivuille sisäänkirjautumisten, verkkolaskutuksen ja verkkopalvelun kautta tehtyjen vahinkoilmoituksen määrän lisääntyessä.

Yritysasiakasliiketoiminnan bruttomaksutulon kasvu kiintein valuuttakurssein oli 2,9 prosenttia tammi–syyskuussa ensisijaisesti Ruotsin tukiessa kasvua. Kolmannella vuosineljänneksellä kasvua tuli 3,7 prosenttia. Suomessa koronaviruspandemiaan liittyvät hinnantarkistukset vaikuttivat työtapaturmavakuutusten volyymikehitykseen huomattavan negatiivisesti alkuvuodesta, mutta kolmannella vuosineljänneksellä niiden vaikutus oli vähäinen. Yritysasiakkaiden määrä kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä ja asiakasuskollisuus parani entisestäänkin hyvistä lukemista kaikissa maissa. Digitaalisten kanavien kautta tapahtuvan myynnin vahva kehitys sekä yhtiön digitaalisen palvelutarjonnan jatkuva lisääntyminen tukivat kasvua.

Suurasiakasliiketoiminnan bruttomaksutulo kasvoi kiintein valuuttakurssein tammi – syyskuussa 5,0 prosenttia ja kolmannella vuosineljänneksellä 3,2 prosenttia. Kuluneena yhdeksänä kuukautena asiakasuskollisuus säilyi vankkana samalla, kun toteutettiin merkittäviä hinnankorotuksia. Suurasiakasliiketoiminnan maksutulo kasvoi pääasiassa Norjassa ja Ruotsissa samaan aikaan kun kutistunut työtapaturmavakuutusmarkkina heijastui alkuvuonna negatiivisesti Suomen maksutuloon. Maksutulon vuosittaista kasvua alensi se, että vuonna 2020 oli otettu suuri määrä monivuotisiin projekteihin liittyviä vakuutuksia. Liiketoiminnan trendeissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta kolmannella vuosineljänneksellä sopimusten uusimisvolyymi on yleensä suhteellisen pieni.

Baltian liiketoiminnan kasvu oli keskimääräistä markkinakasvua vahvempaa ja bruttomaksutulo kasvoi 9,7 prosenttiyksikköä tammi–syyskuussa ja 13,7 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. Kasvua edesauttoi kohentunut hinnoittelumekanismi, asiakasmäärän kasvu ja vankka asiakasuskollisuus.

Tammi–syyskuun 2021 yhdistetty kulusuhde oli 80,8 prosenttia eli 1,6 prosenttiyksikköä parempi kuin vuotta aiemmin (82,4). Kolmannella vuosineljänneksellä yhdistetty kulusuhde parani 2,7 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta (82,9).

Suurvahingot olivat tammi–syyskuussa 2021 nettovakuutusmaksutuotoista prosenttiosuutena ilmaistuina 0,1 prosenttiyksikköä odotuksia suuremmat ja 2,4 prosenttiyksikköä alle vuodentakaisen tason. Suurvahinkoja oli kolmannella vuosineljänneksellä 2,4 prosenttiyksikköä odotettua vähemmän ja samalla 5,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vertailuajankohtana.

Vakaviin sääilmiöihin liittyvät vahingot olivat noin 1,1 prosenttiyksikköä eli noin 1,4 prosenttiyksikköä suuremmat kuin vuotta aiemmin. Kolmannella vuosineljänneksellä säähän liittyvien vahinkojen vaikutus oli 2,2 prosenttiyksikköä, kun vertailuajankohtana vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä vakaviin sääilmiöihin liittyviä vahinkoja oli erittäin vähän. Kolmannen vuosineljänneksen säävahingot liittyivät pääasiassa Saksan tulvista heinä–elokuussa syntyneisiin vahinkoihin, sillä näistä syntyi Suurasiakasliiketoiminnassa kiinteistövahinkoja. Suurasiakasliiketoiminnan asiakkaina on joukko pohjoismaisia yhtiöitä, joilla on tehtaita, varastoja ja muita toimitiloja ulkomailla. Ruotsin Gävlen elokuinen tulva näkyi myös osaltaan vakaviin sääilmiöihin liittyvissä vahingoissa.

Koronaviruspandemiaan liittyvät vaikutukset pienenivät vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, kun pandemian hillitsemiseen liittyneitä rajoituksia purettiin Pohjoismaissa. Moottoriajoneuvovahinkojen frekvenssi jatkoi normalisoitumistaan liikennemäärien palautuessa normaalitasoilleen. Koronapandemialla oli yhdistettyyn kulusuhteeseen kolmannella vuosineljänneksellä noin 1 prosenttiyksikön positiivinen vaikutus (3) ja yhdeksän kuukauden aikana noin 2 prosenttiyksikön suuruinen vaikutus.

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varatun korvausvastuun purulla oli 3,8 prosenttiyksikön vaikutus yhdistettyyn kulusuhteeseen vuoden 2021 tammi–syyskuussa, kun vuoden 2020 tammi–syyskuussa vaikutus oli ollut hieman suurempi, 4,1 prosenttiyksikköä. Vaikutus kasvoi vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä hieman vuodentakaisesta vertailuajankohdasta ja oli 3,2 prosenttiyksikköä (2,9). Suurin osa korvausvastuun purusta kohdistui Ruotsin liikennevakuutuskantaan.

Riskisuhde koheni 1,9 prosenttiyksikköä 59,8 prosenttiin (61,7) tammi–syyskuussa 2021 ja 2,8 prosenttiyksikköä 59,6 prosenttiin (62,4) kolmannella vuosineljänneksellä. Riskisuhde parani vuositasolla noin 1,2 prosenttiyksikköä, kun laskelmasta eliminoidaan suurvahingot, sääilmiöihin liittyvät vahingot, aiempien vuosien kehitys ja koronaviruspandemian vaikutukset. Kolmannella vuosineljänneksellä vastaava luku parani 1,0 prosenttiyksikköä. Riskisuhteen positiiviseen kehitykseen ovat vaikuttaneet ensisijaisesti hinnankorotukset ja hinnoittelun kehitys sekä jatkuva riskien valintaan liittyvä kehitystyö erityisesti Yritysasiakkaat- ja Suurasiakkaat-liiketoiminnoissa.

Toimintakulusuhde kasvoi vuoden 2021 tammi–syyskuussa 0,3 prosenttiyksikköä 21,0 prosenttiin (20,7). Kolmannella vuosineljänneksellä toimintakulusuhde kasvoi 0,1 prosenttiyksikköä 20,5 prosentista 20,6 prosenttiin.

Ifin tammi–syyskuun 2021 sijoitustoiminnan tulos oli vahva, 162 miljoonaa euroa (54), osake- ja korkomarkkinoiden suotuisan kehityksen ansiosta. Sijoitetun pääoman tuotto markkina-arvoin oli samalla ajanjaksolla 2,2 prosenttia (0,7) ja -0,2 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä (2,2). Kolmannen neljänneksen sijoitustulos laski 24 miljoonaan euroon (47) volatiliteetin kasvettua kolmannella vuosineljänneksellä.

Ifin raportoitu tulos ennen veroja kasvoi lähes 33 prosenttia ja oli 818 miljoonaa euroa (616) tammi–syyskuussa 2021. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos oli samana ajanjaksona 755 miljoonaa euroa (391).

Topdanmark

Syyskuun 2021 lopussa Sampo Oyj omisti 41 997 070 Topdanmarkin osaketta eli 46,7 prosenttia Topdanmarkin koko osakekannasta ja 47,9 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista. Sammon omistuksen markkina-arvo oli 1 492 miljoonaa euroa 30.9.2021.

Topdanmarkin tulos ennen veroja tammi–syyskuulta 2021 oli 256 miljoonaa euroa (85) Sammon konsernitilinpäätöksessä. Yhdistetty kulusuhde koheni samana ajanjaksona 82,9 prosenttiin (85,7). Liikekulusuhde oli 15,7 prosenttia (16,1).

Hastings

Hastingsin liiketoiminta kehittyi tammi–syyskuussa 2021 edelleen vahvasti. Hyvää kehitystä tukivat koronapandemiaan liittyvien rajoituksien aiheuttama vahinkofrekvenssin harveneminen sekä strategisen ja operatiivisen tason aloitteiden eteneminen.

Hastingsin tammi–syyskuun kokonaistuotot olivat 642 miljoonaa euroa. Bruttovakuutusmaksutulo oli 871 miljoonaa euroa heijastaen keskimääräisten vakuutusmaksujen alenemista matalamman riskikategorian asiakassegmentteihin siirtymisen vuoksi. Samaan aikaan korvauskulut pienenivät koronapandemian ja tieliikenneonnettomuuksissa syntyneiden pikkuvammojen korvauskuluja koskeneen Isossa-Britanniassa toteutetun lakimuutoksen seurauksena. Vakuutusmaksujen taso nousi kokonaisuudessaan hieman vuodesta 2020.

Vakuutusmaksutaso on alentunut moottoriajoneuvovakuutuksissa Isossa-Britanniassa suurimman osan vuotta 2021. Hastings on jatkanut kurinalaista linjaansa hinnoittelussa ja purkanut koronapandemiaan liittyneitä hinnanalennuksia. Tästä huolimatta yhtiön voimassa olevien asiakassopimusten määrä kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä prosentin sopimusten määrän yltäessä yli 3,1 miljoonaan. Vuositasolla kasvu oli 3 prosenttia. Asiakasuskollisuus on edelleen vankka ja ylittää markkinakeskiarvon.

Tammi–syyskuun 2021 operatiivinen kulusuhde oli 78,1 prosenttia eli selkeästi alle koko vuodelle asetetun 88 prosentin tavoitteen. Suhdelukuun sisältyy 3,6 prosenttiyksikön suuruinen, yritysoston kirjaamiseen liittyvä positiivinen erä. Kyseinen erä kirjataan tilinpäätökseen vuoden 2021 loppuun saakka.

Kalenterivuoden riskisuhde oli 63,5 prosenttia, merkittävästi matalampi kuin koko vuodelle asetettu 76 prosentin tavoite. Riskisuhde on samalla tasolla kuin vuoden 2021 alkupuoliskolla. Hastings jatkaa varausten tekemisessä varovaista käytäntöään.

Kotivakuutuksissa nähtiin 21 prosentin kasvu vuositasolla voimassa olevien kotivakuutussopimusten määrän yltäessä yli 300 000:een. Kasvua tukivat tietojärjestelmiin ja hinnoitteluun tehdyt muutokset sekä kotivahinkojen korvauskäsittelyyn lokakuussa 2021 lanseeratut lisäpanostukset.

Hastings etenee hyvin strategisissa aloitteissaan mukaan lukien uusien hinnoittelumallien sekä korvauspalvelu- ja vakuutustutkintaprosessien kehitys, digitaalinen kasvu (mobiilisovellukseen kirjautumisten määrä kasvoi yli 70 prosenttia), uusien tuotteiden lanseeraus, brändin uudelleenlanseeraus, yhteistyö Sammon ja Ifin tiimien kanssa sekä jälleenvakuutustoimintaan suunnitellut muutokset.

Tammi–syyskuun 2021 tulos ennen veroja oli 115 miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy 30 miljoonan euron suuruiset aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuvat poistot, joita tehdään kirjanpidossa Hastingsin ostoon liittyen seitsemän vuoden ajan marraskuussa 2020 toteutetusta transaktiosta.

Vakuutusalan valvontaviranomaisen FCA:n teettämän, vahinkovakuutuksen hinnoittelukäytäntöjä koskevan raportin sisällön täysimittainen soveltaminen tulee alalla pakolliseksi joulukuun 2021 loppuun mennessä. Hastings on toteuttanut toimet, jotka FCA on määrännyt tehtäväksi 1.10.2021 määräaikaan mennessä. Tieliikenneonnettomuuksissa syntyneistä pienistä vammoista koituvien kulujen alentamiseen tähtäävät uudistukset tulivat voimaan Ison-Britannian vakuutusmarkkinoilla toukokuun lopulla. Koska näihin vammoihin liittyvä korvauskäsittely voi kestää pitkään, on vielä liian aikaista arvioida uudistusten tehoa.

Hastings tukee molempia uudistuksia ja on joustavan hinnoittelunsa, riskienvalintansa ja liiketoimintamallinsa ansiosta hyvässä asemassa kilpailijoihinsa nähden sopeutuakseen ja hyötyäkseen muutoksista ajan mittaan.

Mandatum

Mandatumin tammi–syyskuun 2021 tulos ennen veroja kasvoi 201 miljoonaan euroon (100). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli 266 miljoonaa euroa (53).

Sijoitusmarkkinoiden vahva vire tuki Mandatumin IFRS-tulosta ja pääoman tuottoa vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Tuloslaskelmaan kirjattava sijoitustulos vahvistui 157 miljoonaan euroon (66) osakkeiden ja muiden riskipitoisten sijoitusten siivittämänä. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 7,3 prosenttia käyvän arvon muutokset huomioivan sijoitustoiminnan nettotuottojen yltäessä 287 miljoonaan euroon (29). Yhdessä riskittömien korkojen nousun kanssa tämä kasvatti Solvenssi II:n mukaista omaa varallisuutta 401 miljoonalla eurolla parantaen vakavaraisuussuhdetta 214 prosenttiin vuoden 2020 lopun 188 prosentista.

Positiivinen markkinakehitys näkyi myös Mandatumin asiakasvarojen kehityksessä. Sijoitussidonnaiset ja muut hallinnoivat asiakasvarat kasvoivat syyskuun lopussa 16 prosenttia 10,6 miljardiin euroon (9,2). Sijoitustuotot toivat hallinnoitavien varojen kasvusta noin kaksi kolmasosaa ja nettorahavirta loput noin 500 miljoonaa euroa. Kasvanut volyymi yhdistettynä kustannustehokkuuteen nosti Mandatumin operatiivisen tuloksen (kustannusliikkeen ja varainhoidon tulos) 29 miljoonaan euroon (19). Myös riskiliikkeen tulos parani ja oli 20 miljoonaa euroa (16).

Mandatumin pääomaa sitovan henkivakuutuskannan run-off eteni hyvin. Korkeakorkoinen, 4,5 ja 3,5 prosentin laskuperustekanta kutistui 160 miljoonalla eurolla 1,7 miljardiin euroon (1,9). Kokonaisuudessaan laskuperustekorkoinen kanta oli syyskuun lopussa 3,2 miljardia euroa (3,5).

Diskonttokorkojen muutoksilla oli vuoden 2021 tammi–syyskuussa 46 miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus, josta 8 miljoonaa euroa ajoittui kolmannelle vuosineljännekselle. Vuosien 2021 – 2023 diskonttokorko on nyt 0,25 prosenttia ja vuoden 2024 diskonttokorko 0,5 prosenttia. Mandatum on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa kokonaisuudessaan 207 miljoonalla eurolla (218).

Omistusyhteisö

Omistusyhteisösegmentin tammi–syyskuun 2021 tulos ennen veroja kasvoi 584 miljoonaan euroon (254), kun huomioidaan 237 miljoonan suuruinen, Nordean osakkeiden myyntiin toukokuussa 2021 ja syyskuussa 2021 liittyvä arvonalentumistappioiden peruutus. Ilman kertaeriä Nordean tulososuus oli 381 miljoonaa euroa tammi–syyskuussa 2021. Nordaxin tulososuus oli samalla ajanjaksolla 14 miljoonaa euroa (9).

Sampo omisti 30.9.2021 kaikkiaan 407 924 782 Nordean osaketta, mikä oli 10,1 prosenttia Nordean kaikista osakkeista ja äänioikeuksista. Osakkeiden keskihinta oli 6,46 euroa. Sampo Oyj:n Nordea-omistus oli kirjattu 30.9.2021 konsernitaseeseen 3,3 miljardiin euroon eli 8,21 euroon osakkeelta. Omistusosuuden markkina-arvo oli samana ajankohtana 4,6 miljardia euroa eli 11,24 euroa osakkeelta.

MUUT TAPAHTUMAT

Nordea-osakkeiden myynti syyskuussa 2021

Sampo jatkoi Nordea-omistuksen vähentämistä vuoden 2021 syksyllä strategisen tahtotilansa mukaisesti. Sampo käynnisti 9.9.2021 nopeutetun tarjousmenettelyn myydäkseen 73 miljoonaa Nordean osaketta institutionaalisille sijoittajille. Transaktion bruttomyyntituotto oli 745 miljoonaa euroa ja Sammon Nordea-omistus pieneni sen myötä 1,8 prosenttiyksikköä 10,1 prosenttiin Nordean koko osakemäärästä. Transaktion tuloksista tiedottamisen yhteydessä Sammon johto ehdotti myynnistä saatuja varoja käytettäväksi omien osakkeiden osto-ohjelmaan. 1.10.2021 Sammon hallitus päätti 750 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä. Osto-ohjelma jatkuu suunniteltuun yhtiökokouspäivään 18.5.2022 saakka.

Osakkeiden myynnistä syntyi Sampo-konsernin IFRS-kirjanpitoon 144 miljoonan euron suuruinen positiivinen kirjanpitovaikutus ja lisäksi 21 miljoonan euron suuruinen erä laajan tuloksen muihin eriin kolmannella vuosineljänneksellä kirjattavaksi. Nettotulovaikutus lasketaan satunnaiseksi eräksi Sammon tilikauden 2021 osingonjakosuhdetta määriteltäessä.

Vakavaraisuus

Sampo-konsernin vakavaraisuus lasketaan Solvenssi II -sääntöjen mukaan. Nordeaa käsitellään vakavaraisuuslaskennassa osakesijoituksena. Konserni tavoittelee 170–190 prosentin suuruista Solvenssi II -säännöstön mukaista vakavaraisuussuhdetta, kuten 24.2.2021 kerrottiin.

Sampo-konsernin vakavaraisuussuhde oli syyskuun 2021 lopussa 211 prosenttia (176). Laskelmaan sisältyvät Nordean osakkeiden myynnit 10.9.2021 ja 26.5.2021, 1.10.2021 julkistettu 750 miljoonan euron suuruinen omien osakkeiden osto-ohjelma ja Ifin joulukuussa 2021 lunastettavaksi tulevat hybridilainat.

Velka-asema

Sampo-konserni tavoittelee alle 30 prosentin velkaisuusastetta, kuten se ilmoitti pääomamarkkinapäivässään 24.2.2021. Velkaisuusaste lasketaan jakamalla konsernin rahoitusvelat IFRS:n mukaisen oman pääoman ja rahoitusvelkojen summalla. Sampo-konsernin velkaisuusaste oli syyskuun 2021 lopussa 25,0 prosenttia – laskien 3,4 prosenttiyksikköä ensimmäisen vuosipuoliskon lopun 28,4 prosentista. Konsernin rahoitusvelka pieneni kolmannella vuosineljänneksellä 631 miljoonaa euroa 4 427 miljoonaan euroon pääosin sen ansiosta, että 360 miljoonan euron suuruinen senioriehtoinen velka erääntyi ja että yhtiö lunasti lainojaan takaisin 182 miljoonalla eurolla. Kolmannella vuosineljänneksellä takaisinmaksettujen senioriehtoisten velkojen ohella If suunnittelee lunastavansa joulukuussa 2021 takaisin hydridilainojaan, jonka seurauksena konsernin bruttovelka alenee noin 200 miljoonalla eurolla.

Konsernin oma pääoma (IFRS) oli kolmannen vuosineljänneksen lopulla 13 316 miljoonaa euroa sen oltua vielä ensimmäisen vuosipuoliskon lopulla 12 742 miljoonaa euroa.

Käteisostotarjous Sampo Oyj:n senioriehtoisista lainoista

Sampo julkisti 17.6.2021 vapaaehtoiset takaisinostotarjoukset ja ehdotukset koskien 2023 ja 2025 erääntyviä joukkovelkakirjojaan. Sampo ilmoitti 26.7.2021 päättäneensä ostaa kaikki joukkovelkakirjat, jotka oli tarjottu pätevästi takaisinostotarjousten ehtojen mukaisesti. Takaisinostotarjousten ehtojen mukaisesti ostettiin siten yhteenlasketulta nimellisarvoltaan noin 90 miljoonalla eurolla vuonna 2023 erääntyviä joukkovelkakirjoja ja yhteenlasketulta nimellisarvoltaan noin 92 miljoonalla eurolla vuonna 2025 erääntyviä joukkovelkakirjoja. Takaisinostoilla oli noin 10 miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus.

Koronaviruspandemian vaikutukset Sampo-konserniin

Koronaviruspandemian vaikutukset Sampo-konserniin vähenivät vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä rajoitusten purkautuessa konsernin markkina-alueilla Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa.

Ifissä moottoriajoneuvovahinkojen frekvenssit jatkoivat paluutaan kohti normaalia liikennemäärien palautuessa pandemiaa edeltäville tasoille. Koronaviruspandemiaan liittyvät vaikutukset vahvistivat Ifin riskisuhdetta kolmannella vuosineljänneksellä prosenttiyksikön (3). Tammi–syyskuussa 2021 koronan positiivinen vaikutus oli noin 2 prosenttiyksikköä.

Hastingsin moottoriajoneuvovahinkojen frekvenssi on kasvanut moottoriajoneuvojen käytön lisäännyttyä rajoitusten poistuttua. Vahinkofrekvenssi on edelleen pienempi kuin ennen koronaviruspandemiaa, mutta Hastingsin arvion mukaan linjassa markkinaodotusten ja hinnoittelun kanssa. Hastings ei tarjoa vakuutuksia sellaisissa vakuutusluokissa, kuten matkavakuutuksissa tai keskeytysvakuutuksissa, joihin koronavirus on vaikuttanut negatiivisesti.

Palkitseminen

Lyhytaikaisista kannustinjärjestelmistä suoritettiin tammi–syyskuussa 2021 maksuja sosiaalikulut mukaan lukien 68 miljoonalla eurolla (49). Samalla ajanjaksolla pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä suoritettiin maksuja 16 miljoonalla eurolla (1). Kasvu johtuu osin Hastingsin sisällyttämisestä Sampo-konsernin lukuihin ja osin vertailuajankohdan poikkeuksellisen matalista kannustinpalkkiomaksuista. Voimassa olevilla pitkäaikaisilla kannustinjärjestelmillä oli 26 miljoonan euron (0) negatiivinen tulosvaikutus.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Sammon 19.5.2021 kokoontunut yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla osakkeet hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Sampo Oyj ei ostanut tammi–syyskuussa 2021 omia osakkeitaan. Sampo Oyj:llä ja sen tytäryhtiöillä ei myöskään ollut omistuksessa Sammon osakkeita 30.9.2021.

Sammon hallitus päätti raportointikauden päätyttyä 1.10.2021 omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä Sampo Oyj:n yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen mukaisesti. Hallituksen päätöksen mukaisesti osto-ohjelmassa Sammon A-osakkeiden hankintaan käytettävä kokonaissumma on korkeintaan 750 miljoonaa euroa.

Omien osakkeiden takaisinostot alkoivat 4.10.2021 ja päättyvät 18.5.2022 mennessä. Lokakuun 2021 lopussa Sampo Oyj:n hallussa oli 2 311 433 Sammon A-osaketta eli 0,42 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Sampo Oyj sai tammi–syyskuussa 2021 yhteensä 35 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaista ilmoitusta. Ilmoitusten mukaan BlackRock, Inc.:n (tax ID 32-0174421) suoraan tai sen rahastojen, välillisesti tai rahoitusvälineiden kautta omistamien Sammon A-osakkeiden ja niihin liittyvien äänioikeuksien osuus oli joko laskenut alle 5 prosentin tai noussut yli 5 prosenttiin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niihin liittyvistä äänioikeuksista. Raportointikauden päättymisen jälkeen Sampo Oyj on vastaanottanut viisi (5) liputusilmoitusta BlackRock, Inc.:lta.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Nordea-osakkeiden myynti lokakuussa 2021

Raportointikauden jo päätyttyä 25.10.2021 Sampo ilmoitti käynnistävänsä nopeutetun tarjousmenettelyn myydäkseen 162 miljoonaa Nordean osaketta institutionaalisille sijoittajille. Myynnistä saatiin bruttomyyntituloina noin 1 725 miljoonaa euroa. Sampo omistaa myynnin jälkeen 245 924 782 Nordean osaketta, mikä on 6,1 Nordean kaikista osakkeista ja äänioikeuksista.

Kaupan vahvistuttua Sampo ilmoitti, että sen johto aikoo ehdottaa, että myynnistä saatavat varat käytetään vähintään 2,00 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamiseen ja 1.10.2021 käynnistetyn omien osakkeiden osto-ohjelman laajentamiseen, jotta omia osakkeita hankkimalla voidaan palauttaa enemmän ylimääräistä pääomaa. Ehdotukset edellyttävät Sammon hallituksen ja varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyntää.

Nordean osakkeiden myynnistä syntyy Sampo-konsernin IFRS-kirjanpitoon 351 miljoonan euron suuruinen positiivinen kirjanpitovaikutus ja lisäksi 45 miljoonan euron suuruinen erä laajan tuloksen muihin eriin kirjattavaksi. Nettotulosvaikutusta käsitellään satunnaisena eränä Sammon tilikauden 2021 osingonjakosuhdetta määriteltäessä.

Tarjousmenettelystä tiedottamisen yhteydessä Sampo sitoutui olemaan myymättä Nordean osakkeita kansainvälisten järjestäjien suostumusta edellyttävin tietyin poikkeuksin ajanjaksolla, joka päättyy 24.1.2022.

Omien osakkeiden osto-ohjelma

Raportointikauden päätyttyä, 1.10.2021, Sampo Oyj:n hallitus päätti 750 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä Sammon yhtiökokoukselta 19.5.2021 saamansa valtuutuksen mukaisesti.

Kuten pääomamarkkinapäivässä 24.2.2021 ilmoitettiin, Sampo on sitoutunut palauttamaan osakkeenomistajilleen Nordea-omistuksensa ja muiden finanssisijoitustensa myynnistä mahdollisesti kertyvän ylimääräisen pääoman. Takaisinostetut osakkeet mitätöidään, jolloin Sampo Oyj:n osakepääoma alenee. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Osto-ohjelmassa Sammon A-osakkeiden hankintaan käytettävä kokonaissumma on korkeintaan 750 miljoonaa euroa. Sammon A-osakkeita voidaan ostaa korkeintaan 20 000 000 kappaletta, joka on 3,6 prosenttia kaikista Sammon osakkeista. Osakkeiden takaisinostot alkoivat 4.10.2021 ja päättyvät 18.5.2022 mennessä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010
Sami Taipalus, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 516 0030
Mirko Hurmerinta, sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, puh. 010 516 0032
Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, puh. 010 516 0031

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään tänään klo 16.00 Suomen aikaa. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8171 0310, +44 333 300 0804, +1 631 913 1422 tai +46 8 5664 2651. Puhelinkonferenssin tunnus: 12353002#.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tulosaineistoa täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on julkaistu osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteensa 9.2.2022.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssiKeskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Liite

Attachments


Sampo-konsernin osavuosiraportti tammi - syyskuulta 2021

Sampo-konsernin osavuosiraportti tammi – syyskuulta 2021…Alkuperäinen artikkeli