Etusivu » Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021: Erinomaisen vuosineljänneksen vauhdittamana ylitimme jo koko viime vuoden ennätystuloksen

Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021: Erinomaisen vuosineljänneksen vauhdittamana ylitimme jo koko viime vuoden ennätystuloksen

Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021: Erinomaisen vuosineljänneksen vauhdittamana ylitimme jo koko viime vuoden ennätystuloksen

| Source:

Oma Säästöpankki Oyj

Oma Säästöpankki Oyj

Seinäjoki, FINLAND

Finnish
English

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 1.11.2021 KLO 8.30, OSAVUOSIKATSAUS Q3

Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021: Erinomaisen vuosineljänneksen vauhdittamana ylitimme jo koko viime vuoden ennätystuloksen

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi:
OmaSp:n ansainnan kehitys ja liiketoimintavolyymien kasvu on jatkunut vahvana. Kaikki keskeiset tunnusluvut ovat parantuneet vertailukauteen nähden. Yhdeksän kuukauden jälkeen olemme ylittäneet jo viime vuoden ennätyksellisen tuloskertymän.

Asunto- ja yritysluottojen kysyntä on jatkunut erinomaisena ja luottokanta on kasvanut vauhdikkaasti koko vuoden. Luottokannan laatu on hyvällä tasolla ja luottotappiotaso on erittäin alhainen. Kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli 15,3 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 29 % ja oli 14 miljoonaa euroa.

Molemmat päätulonlähteet ovat kehittyneet koko vuoden vahvasti, korkokate kasvoi 19 % ja palkkiotuotot 18 %. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani edelleen ja oli tammi-syyskuulta 47,8 %. Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) nousi 11,1 %:iin. Koko alkuvuoden tulos on 65,3 miljoonaa euroa, kasvua huimat 140 %. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja lähes tuplaantui ja oli 38,7 miljoonaa euroa.

Investointeja digitaalisiin palveluihin
Muuttuva toimintaympäristö tarjoaa meille uudenlaisia mahdollisuuksia digitaalisten palveluiden saralla. Merkittäviä panostuksia on tehty muun muassa pilvi- ja tietoturvakyvykkyyksiin, mobiilikehitykseen sekä laajasti järjestelmäkehitykseen. Tehdyt investoinnit parantavat asiakaskokemusta, tuovat välitöntä tehokkuutta toimintaamme ja vahvistavat kilpailukykyämme myös jatkossa.

Vahva kasvu jatkuu
Nostimme tulosohjeistustamme elokuun alussa ja annoimme toistamiseen positiivisen tulosvaroituksen. Nostimme lokakuun alusta keskipitkän aikavälin strategista kannattavuustavoitettamme 10 prosenttiyksikköä. Kulu-tuottosuhteen tavoitetaso on nyt alle 45 %, joka on toimialalla poikkeuksellisen kunnianhimoinen. Luku kertoo toimintamme tehokkuudesta.

Yritysjärjestely Eurajoen Säästöpankin kanssa toteutuu joulukuun alussa ja jalansijamme laajenee Satakunnassa. OmaSp:lle yritysjärjestelyn kertaluontoinen positiivinen tulosvaikutus on tämän hetken arvion mukaan noin 14-16 miljoonaa euroa ja tulevina vuosina arvioimme tulosvaikutuksen olevan 3-5 miljoonaa euroa.

Otamme ilolla vastaan toimialalla tapahtuvat rakennejärjestelyt. Ketteränä toimijana olemme aina hyötyneet toimintaympäristön muutoksista ja olemme luottavaisia, että näin tapahtuu jatkossakin.”

Tammisyyskuu 2021
• Korkokate kasvoi kolmannella neljänneksellä edelleen vahvasti 17,4 % ja tammi-syyskuussa 19,1 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
• Asuntoluottokanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 22,0 %. Samaan aikaan yritysluottokanta kasvoi 25,7 %.
• Talletuskanta kasvoi edellisten 12 kuukauden aikana 18,1 %.
• Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi heinä-syyskuussa 17,8 % ja tammi-syyskuussa 17,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
• Yhtiö tiedotti kesäkuussa sopineensa Cognizantin kanssa peruspankkihankkeen keskeyttämisestä. Osana sopimusta Cognizant maksoi yhtiölle korvauksen, jolla oli noin 22 milj. euron positiivinen vaikutus yhtiön tulokseen ennen veroja. Korvaus kirjattiin toiselle neljännekselle.
• Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat 15,0 % kolmannella neljänneksellä ja olivat yhteensä 30,3 milj. euroa. Tammi-syyskuussa liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat 46,4 % ja olivat 117,1 (80,0) milj. euroa.
• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot kasvoivat vertailukauteen nähden ja olivat heinä-syyskuussa 2,1 (1,5) milj. euroa. Tammi-syyskuun osalta rahoitusvarojen arvonalentumistappiot laskivat edelliseen vuoteen nähden ja olivat 5,7 (14,0) milj. euroa.
• Kolmannen neljänneksen kulu-tuottosuhde parani ja oli 42,6 (43,2) %. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani ollen 44,3 (48,0) %.
• Yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen elokuussa ja tarkensi tulosnäkymäänsä tilikaudelle 2021.
• Heinä-syyskuun tulos ennen veroja kasvoi edelliseen tilikauteen nähden ja oli 15,3 (13,5) milj. euroa. Alkuvuoden tulos ennen veroja kasvoi edelliseen tilikauteen nähden ja oli 65,3 (27,2) milj. euroa.
• Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi vertailukauteen nähden ja oli 14,0 (10,9) milj. euroa. Tammi-syyskuun vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 38,7 (19,8) milj. euroa.

Konsernin tunnusluvut
(1 000 euroa)
1-9/2021 1-9/2020 Δ % 2021 Q3 2020 Q3 Δ %
Korkokate 58 257 48 929 19 % 20 588 17 539 17 %
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 24 592 20 925 18 % 8 107 6 883 18 %
Liiketoiminnan kulut yhteensä -45 776 -38 918 18 % -12 942 -11 394 14 %
Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -5 661 -13 984 -60 % -2 058 -1 531 34 %
Tulos ennen veroja 65 304 27 166 140 % 15 348 13 488 14 %
Kulu-tuottosuhde, % 39,2 % 48,6 % -19 % 42,6 % 43,2 % -1 %
Taseen loppusumma 4 902 204 3 952 766 24 % 4 902 204 3 952 766 24 %
Oma pääoma 384 963 343 208 12 % 384 963 343 208 12 %
Kokonaispääoman tuotto, ROA % 1,5 % 0,8 % 87 % 1,0 % 1,1 % -8 %
Oman pääoman tuotto, ROE % 18,8 % 8,7 % 116 % 12,7 % 12,5 % 2 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 1,76 0,73 139 % 0,41 0,36 15 %
Ydinpääomasuhde (CET1), % 16,5 % 16,5 % 0 % 16,5 % 16,5 % 0 %
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 38 695 19 819 95 % 14 015 10 853 29 %
Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 47,8 % 53,1 % -10 % 44,3 % 48,0 % -8 %
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 11,1 % 6,3 % 76 % 11,6 % 10,0 % 16 %


Näkymät tilikaudelle 2021 (päivitetty 2.8.2021)
Yhtiön liiketoimintavolyymit jatkavat vahvaa kasvua tilikaudella 2021. Konsernin vuoden 2021 tulos ennen veroja ja vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvavat merkittävästi edelliseen tilikauteen verrattuna.


Oma Säästöpankki Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh. +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi
Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp lyhyesti
OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 32 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta 140 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Liite

Attachments


OmaSp Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

OmaSp Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021…Alkuperäinen artikkeli