Etusivu » Martela Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.9.2021

Martela Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.9.2021

Martela Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.9.2021

| Source:

Martela Oyj

Martela Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Tammi-syyskuun 2021 liikevaihto ja liiketulos heikkeni edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Heinä-syyskuu 2021

 • Liikevaihto oli 23,8 MEUR (24,2), muutos -1,3 %
 • Liiketulos oli 1,2 MEUR (1,0)
 • Liikevoittoprosentti oli 5,2 % (4,3 %)
 • Tilikauden tulos oli 0,9 MEUR (0,7)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,16)

Tammi-syyskuu 2021

 • Liikevaihto oli 62,3 MEUR (66,5), muutos -6,2 %
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli -2,3 MEUR (-1,8)
 • Liiketulos oli -2,7 MEUR (-1,8)
 • Liiketulosprosentti oli -4,4 % (-2,7 %)
 • Tilikauden tulos oli -3,5 MEUR (-2,7)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,79 euroa (-0,65)

Näkymät

Näkymät vuodelle 2021

Martela-konsernin koko vuoden 2021 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisvuotisesta. Näkyvyys nykytilanteessa on normaaliakin haasteellisempaa ja yhtiö seuraa tilannetta aktiivisesti.

Avainluvut, Meur

2021 2020 Muutos 2021 2020 Muutos 2020
7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Liikevaihto 23,8 24,2 -1,3 % 62,3 66,5 -6,2 % 88,4
Liiketulos 1,2 1,0 19,1 % -2,7 -1,8 -4,0
Liiketulos % 5,2 % 4,3 % -4,4 % -2,7 % -4,5 %
Tulos ennen veroja 0,9 0,7 25,8 % -3,5 -2,7 -4,8
Tilikauden tulos 0,9 0,7 29,0 % -3,5 -2,7 -4,8
Tulos/osake, eur 0,19 0,16 -0,79 -0,65 -1,16
Sijoitetun pääoman tuotto % 20,1 13,9 44,5 % -14,2 -7,5 -13,4
Oman pääoman tuotto % 34,7 18,4 88,5 % -46,7 -24,3 -35,7
Omavaraisuusaste % 20,3 26,6 -23,7 % 22,7
Nettovelkaantumisaste % 92,1 29,3 37,9

Toimitusjohtaja Ville Taipale:

”Pandemian jatkuminen ja tähän liittyvät vahvat etätyösuositukset sekä yleinen epävarmuus markkinoilla vaikuttivat kolmannen vuosineljänneksemme liikevaihdon kehitykseen negatiivisesti. Liikevaihtomme laski vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 1,3 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja oli 23,8 milj. euroa. Tammi- syyskuun liikevaihto laski 6,2% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 62,3 milj.euroa.

Uudet tilaukset jatkoivat kasvuaan vuoden kolmannella neljänneksellä ja kysynnän kasvu erityisesti yksityisellä puolella indikoi työyhteisöjen valmistautumista työpaikoille paluuseen. Kysynnän palautumisen nopeuteen tulee vaikuttamaan merkittävästi muutokset pandemian etenemisessä, rajoitusten mahdollinen kiristyminen ja näiden kautta asiakkaidemme päätökset työympäristöihin palaamisesta.

Liiketuloksemme parani vuoden kolmannella neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 1,2 (1,0) milj. euroa. Liiketuloksen paranemiseen vaikutti hieman parantuneet myyntihinnat sekä tuotantoprosessin tehostumiseen liittyvät toimenpiteet. Tammi- syyskuun liiketulos oli -2,7 (-1,8) milj. euroa. Liiketulos sisältää 0,6 milj. euron kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät alkuvuonna käytyihin yhteistoimintaneuvotteluihin ja niistä seuranneisiin irtisanomisiin sekä organisaation uudelleenjärjestelyihin.

Viimeaikaiset muutokset koronapandemian tuomien rajoitusten vähentymisessä ovat vaikuttaneet positiivisesti markkinatilanteeseen. Mikäli pandemiatilanteessa ei tapahdu äkillisiä muutoksia jotka johtaisivat rajoitusten lisäämiseen, uskomme positiivisen markkinatilanteen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. On vielä mahdotonta sanoa millaiset vaikutukset tämän hetkisillä gloobaleilla materiaali- ja logistiikkahaasteilla on loppuvuoden toimituksiin.

Uskomme että työn tekemisen tavat ja työympäristöt tulevat muuttumaan pysyvästi tulevaisuudessa. Koronapandemia on nopeuttanut työnteon muutosta entisestään, minkä johdosta toimisto on yksi monista työnteon paikoista, ja etätyön merkitys kasvaa. Tämä tulee lisäämään kysyntää yhä monimuotoisimmille työympäristöille, sekä tarvetta panostaa henkilöstön etätyöolosuhteisiin. Jatkamme edelläkävijänä, yhteistyössä asiakkaidemme kanssa parhaiden ja joustavimpien työympäristöjen luomisessa jotka parantavat työntekijäkokemusta, tehokkuutta ja innovaatiokykyä sekä laskevat kokonaiskustannuksia. Vastaamme asiakkaidemme kasvaneeseen joustavuusvaateeseen WaaS-palvelumallillamme, jota olemme kehittäneet aktiivisesti alkuvuoden aikana. Kiinnostus palvelumallia kohtaan on ollut rohkaisevaa ja odotamme palvelumallin vaikuttavaan liiketoimintamme kehittymiseen positiivisesti.”

Markkinatilanne

Koronaviruspandemia on vaikuttanut negatiivisesti koko Martelan toimintaympäristöön niin Skandinaviassa kuin muissakin maissa. Pandemia on vaikuttanut erityisesti yksityisen sektorin markkinatilanteeseen. Suomen julkisen sektorin markkinatilanne on muuttunut hieman yksityistä sektoria vähemmän. Tässä vaiheessa on vielä haasteellista sanoa miten nopeasti markkinatilanne paranee ja mikä tulee olemaan pandemian vaikutus keskipitkällä aikavälillä yleiseen markkinatilanteeseen.

TIEDOTUSTILAISUUS

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta, mutta toimitusjohtaja Ville Taipale ja talousjohtaja Kalle Lehtonen ovat tavoitettavissa puhelimitse perjantaina 5.11.2021 klo 12.00-14.00 välisenä aikana.

Martela Oyj
Hallitus

Ville Taipale
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Ville Taipale, puh +358 50 557 2611
Talousjohtaja Kalle Lehtonen, puh + 358 40 053 9968

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.com

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

Liite

Attachments


2021_1105 Q3 osavuosikatsaus

2021_1105 Q3 osavuosikatsaus…Alkuperäinen artikkeli