Etusivu » Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: Hyvä tuloskehitys jatkui kaikilla liiketoiminta-alueilla

Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: Hyvä tuloskehitys jatkui kaikilla liiketoiminta-alueilla

Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: Hyvä tuloskehitys jatkui kaikilla liiketoiminta-alueilla

| Source:

Aktia Pankki Oyj

Aktia Pankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
4.11.2021 klo 8.00

Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021: Hyvä tuloskehitys jatkui kaikilla liiketoiminta-alueilla

Vuosineljännes lyhyesti

  • Hyvä korkokatekehitys jatkui sekä otto- että antolainauksessa
  • Nettopalkkiotuotot erittäin hyvällä tasolla, nettomerkinnät kääntyivät positiivisiksi vuosineljänneksen aikana
  • Vahva henkivakuutusnetto sekä hyvän vakuutusteknisen tuloksen että viime vuotta paremman sijoitusneton ansiota
  • Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde laski 0,63:een
  • Taalerin varainhoitoliiketoiminnan integraatio etenee suunnitellusti

Näkymät 2021 (ennallaan)

Aktia pitää ennallaan aikaisemmat näkymät, joissa vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan selvästi korkeampi kuin vuonna 2020.

Osinko

Aktian hallitus päätti 5.10.2021 maksaa tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 osinkoa 0,43 euroa osakkeelta vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti. Osinko maksettiin 14.10.2021.

Toimitusjohtaja Mikko Ayub:

Hyvä tuloskehitys jatkui Aktian kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto oli kaikkien liiketoiminta-alueiden hyvän kehityksen ansiosta 23,8 (16,0; Q3/2020) miljoonaa euroa.

Korkokate vuosineljänneksellä oli 23,1 (20,0) miljoonaa euroa. Luotonanto niin henkilö- kuin yritysasiakkaiden parissa kasvoi edelleen nykyisellä, maltillisella riskitasolla. Meidän tavoitteenamme ei ole itsessään pelkkä volyymikasvu, vaan meille on myös tärkeää vaalia luottosalkun hyvää laatua. Rahoittamisen palveluita tarjottiin nyt myös Taalerin varainhoitoliiketoiminnan oston myötä tulleille uusille henkilöasiakkaille.

Nettopalkkiotuotot nousivat 33,5 (24,2) miljoonaan euroon. Hallinnoidut asiakasvarat pysyivät edeltävän vuosineljänneksen tasolla ja olivat 15,6 miljardia euroa: osakemarkkinoiden heilunta ja sijoittajien hermostuneisuus painoivat markkina-arvojen muutoksia, mutta nettomerkinnät kääntyivät positiivisiksi vuosineljänneksen aikana, mistä olen iloinen. Myös keväällä ostettu Taalerin varainhoitoliiketoiminta sisältyi nyt ensimmäistä kertaa koko neljänneksen lukuihin. Henkivakuutusnetto nousi 9,7 (4,7) miljoonaan euroon ja sekä vakuutustekninen tulos että nettosijoitukset olivat hyvällä tasolla.

Aktian vertailukelpoiset kulut olivat 41,6 (33,8) miljoonaa euroa. Iso ero viime vuoden vertailukauteen selittyy Taalerin varainhoitoliiketoiminnan oston myötä nousseella normaalilla operatiivisella kulurakenteella.

Aktia päivitti strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa

Aktia päivitti syyskuun alussa strategiansa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Uusi, vuoteen 2025 ulottuva strategiapäivitys tukee Aktian kasvutavoitteita, ja kunnianhimoinen tavoitteemme on luoda Suomeen aivan uudenlainen varainhoitajapankki. Saumaton yhteistyö eri liiketoimintojen välillä on edellytys sen onnistumiselle. Olen myös hyvin tyytyväinen Aktian uusiin ilmastotavoitteisiin, joissa Aktia tavoittelee muun muassa hiilineutraaliutta sijoitussalkuissa vuoteen 2050 mennessä.

Aktian uudet strategiset painopisteet ovat:

1. Paras varainhoitaja

Aktian tavoitteena on olla suomalaisten henkilö- ja instituutioasiakkaiden ensisijainen valinta. Laaja tuotetarjooma, huippuosaaminen salkunhoidossa sekä laadukas yksityispankkitoiminta ovat Aktian varainhoidon keskiössä. Keskeinen osa varainhoidon kehittämistä on toteuttaa keväällä ostetun Taalerin varainhoitoliiketoiminnan integraatio onnistuneesti.

2. Kasvua asiakkaista, joilla on halu vaurastua

Aktia hakee kasvua erityisesti asiakkaista, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan, ja tarjoaa vastuullista ja kokonaisvaltaista varainhoidon neuvonantoa sisältäen laajan valikoiman pankki-, varainhoito- ja henkivakuutuspalveluita. Eri liiketoiminta-alueiden tuotteiden ja palveluiden tehokkaampi ristiinmyynti on oleellinen osa kokonaisuutta. Yrityspankkitoiminnassa Aktia hakee kasvua erityisesti keskisuurista yrityksistä, mikä sopii hyvin varainhoitajapankki-strategiaamme.

3. Erinomainen asiakaskokemus

Aktialle asiakaskokemus on tärkeä kasvun moottori. Aktia panostaa asiakasymmärrykseen ja palvelumallien kehittämiseen painottaen saumatonta yhteistyötä ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja eri liiketoiminta-alueiden välillä erinomaisen asiakaskokemuksen luomiseksi.

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuodelle 2025 ovat: vertailukelpoinen liikevoitto yli 120 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) yli 12 prosenttia, vertailukelpoinen kulu-tuotto-suhde alle 0,60 ja ydinpääoman (CET1) suhde yli 1,5 prosenttiyksikköä vähimmäisvaateen yläpuolella.

Integraatio etenee aikataulussa

Taalerin varainhoitoliiketoiminnan integraatio etenee suunnitellusti, ja Aktian varainhoidon organisaatio valmistui kolmannen vuosineljänneksen aikana. Aktialla on nyt yksi suurimmista salkunhoitajien tiimeistä Suomessa. Aktian rahastot menestyivät vuosineljänneksellä erittäin hyvin, mikä osoittaa, että Aktian sijoituspäätösten taustalla on vahva sijoitusprosessi ja -filosofia, jota on rakennettu jo yli kymmenen vuotta. On myös ollut hienoa huomata, kuinka siirtyminen pelkästä etätyön tekemisestä hybridityömalliin syyskuun aikana on selkeästi edistänyt integraatioprosessia. Yhteisöllisyys on edelleen tärkeää myös työelämässä.

Aktian järjestämä henkilöstöanti ylimerkittiin syyskuun lopussa, ja hallitus päätti lisätä tarjottavien osakkeiden määrää henkilöstöannin ehtojen mukaisesti. Hallitus hyväksyi henkilöstöannissa kaikki merkinnät eli yhteensä 1 371 500 uutta osaketta. Koska osa henkilöstöstä rahoitti merkintänsä Aktian myöntämällä lainalla, osakeannilla ei ollut merkittävää vaikutusta Aktian CET1-vakavaraisuuteen. Olen hyvin tyytyväinen henkilöstöannin lopputulokseen. Annin tavoitteena oli osallistaa ja kannustaa henkilöstöä Aktian osakkeenomistajiksi ja näin pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Anti ylimerkittiin, mikä on vahva osoitus henkilöstön luottamuksesta Aktian tulevaisuutta kohtaan.

Tunnusluvut

(milj. euroa) Q3/2021 Q3/2020 ∆ % 1-9/2021 1-9/2020 ∆ % Q2/2021 ∆ % Q1/2021 2020
Korkokate 23,1 20,0 16 % 72,2 59,9 21 % 27,7 -16 % 21,3 80,7
Nettopalkkiotuotot 33,5 24,2 39 % 90,3 72,2 25 % 31,7 6 % 25,0 97,6
Henkivakuutusnetto 9,7 4,7 105 % 30,1 9,6 212 % 10,5 -8 % 9,9 19,9
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 67,1 49,4 36 % 198,3 144,1 38 % 73,3 -9 % 57,9 201,1
Liiketoiminnan kulut -41,6 -33,8 23 % -129,2 -105,7 22 % -48,8 15 % -38,7 -142,2
Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista -1,0 -0,1 -4,6 -3,2 44 % -1,4 29 % -2,2 -4,0
Liikevoitto 24,4 16,0 53 % 64,3 35,1 83 % 23,0 6 % 16,9 54,8
Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot1 66,5 49,4 35 % 197,7 144,1 37 % 73,3 -9 % 57,9 201,1
Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut1 -41,6 -33,8 23 % -126,2 -105,5 20 % -45,9 9 % -38,7 -141,9
Vertailukelpoinen liikevoitto1 23,8 16,0 49 % 66,7 35,3 89 % 26,0 -8 % 16,9 55,1
Kulu/tuotto-suhde 0,62 0,68 -9 % 0,65 0,73 -11 % 0,67 -7 % 0,67 0,71
Vertailukelpoinen kulu/tuottosuhde1 0,63 0,68 -8 % 0,64 0,73 -13 % 0,63 -1 % 0,67 0,71
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,28 0,18 54 % 0,72 0,39 85 % 0,25 11 % 0,20 0,61
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,27 0,18 51 % 0,75 0,40 87 % 0,29 -7 % 0,20 0,61
Oman pääoman tuotto (ROE), %3 11,4 7,8 46 % 10,0 5,8 71 % 10,5 9 % 8,6 6,7
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), %1,3 11,2 7,8 43 % 10,4 5,9 77 % 12,3 -9 % 8,6 6,7
Ydinpääoman suhde (CET1), %2 10,4 15,6 -33 % 10,4 15,6 -33 % 10,8 -4 % 13,8 14,0

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Kauden lopussa
3) ROE:n määritelmä on päivitetty

Webcast-lähetys tulostilaisuudesta

Tulostilaisuudesta järjestetään suora webcast-lähetys 4. marraskuuta 2021 klo 10.30. Toimitusjohtaja Mikko Ayub ja talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henriksson esittelevät tuloksen. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana osoitteessa https://aktia.videosync.fi/2021-q3-results. Webcast-lähetyksen nauhoitus on saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.aktia.com.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Outi Henriksson, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 247 6236
Lotta Borgström, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 247 6838, lotta.borgstrom (at) aktia.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2020 olivat 10,4 miljardia euroa ja taseen arvo 10,6 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Liite

Attachments


AktiaOyj_3Q2021

AktiaOyj_3Q2021…Alkuperäinen artikkeli