Etusivu » Vincit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2021: Liikevaihto kasvoi 16,4 % – yli sadan hengen kasvu painoi kannattavuutta

Vincit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2021: Liikevaihto kasvoi 16,4 % – yli sadan hengen kasvu painoi kannattavuutta

Vincit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2021: Liikevaihto kasvoi 16,4 % – yli sadan hengen kasvu painoi kannattavuutta

| Source:

Vincit Oyj

Vincit Oyj

Tampere, FINLAND

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 28.10.2021 kello 9:00

Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2021 (tilintarkastamaton)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Liikevaihto kasvoi 16,4 % – yli sadan hengen kasvu painoi kannattavuutta

Vincitin ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihto 1.1.–30.9.2021 oli 44,1 (37,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 6,2 miljoonaa euroa eli 16,4 %. Liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein oli 17,3 %. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 4,2 (5,3) miljoonaa euroa eli 9,4 % (14,1 %) liikevaihdosta.

Liikevaihto vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,4 (11,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu edellisvuoden kolmanteen vuosineljännekseen nähden oli 2,3 miljoonaa euroa eli 20,3 %. Oikaistu liikevoitto oli 0,6 (2,0) miljoonaa euroa eli 4,8 % (18,0 %) liikevaihdosta.

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 589 (31.12.2020: 478).

Tammi-syyskuu 2021:

 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 42,0 (36,4) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 3,9 (5,9) miljoonaa euroa eli 9,2 % (16,2 %) liikevaihdosta.
 • Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 2,1 (1,8) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,3 (-0,6) miljoonaa euroa eli 12,6 % (-31,6 %) liikevaihdosta.
 • Vincit Suomen liikevaihto oli 37,0 (32,9) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 3,1 (5,1) miljoonaa euroa eli 8,3 % (15,6 %) liikevaihdosta.
 • Vincit USA:n liikevaihto oli 6,0 (4,2) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,8 (0,8) miljoonaa euroa eli 13,6 % (18,3 %) liikevaihdosta.

Heinä-syyskuu 2021:

 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 12,9 (10,7) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,8 (2,1) miljoonaa euroa eli 6,0 % (19,4 %) liikevaihdosta.
 • Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 0,5 (0,6) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -0,1 (-0,1) miljoonaa euroa eli -25,9 % (-14,7 %) liikevaihdosta.
 • Vincit Suomen liikevaihto oli 10,9 (9,5) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,5 (1,8) miljoonaa euroa eli 4,9 % (19,0 %) liikevaihdosta.
 • Vincit USA:n liikevaihto oli 2,2 (1,4) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,2 (0,3) miljoonaa euroa eli 11,1 % (20,3 %) liikevaihdosta.
 • Elokuussa Julius Manni aloitti Vincitin toimitusjohtajana Mikko Kuitusen siirtyessä hallituksen puheenjohtajaksi.
 • Vincit USA sai tunnustuksen yhtenä Yhdysvaltojen nopeimmin kasvavista yrityksistä ja nousi mukaan maineikkaalle 2021 Inc. 5000 -listalle.
 • Vincitille myönnettiin lääkinnällisten laitteiden ISO 13485 -sertifikaatti
 • Metsähallitus valitsi Vincitin kehittämään uutta ratkaisua erälupien myyntiin
 • Syyskuun lopussa Vincit päivitti ohjeistustaan vuodelle 2021.

Toimitusjohtaja Julius Manni: "Toimitusjohtajakauteni ensimmäiset kuukaudet ovat keskittyneet Vincitläisten hyvinvoinnin ja koronopandemian jälkeisen yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä yhtiön strategisten kasvusuuntien kirkastamiseen. Kuumentuneilla huippuosaajien markkinoilla Vincit on selvinnyt selvänä voittajana houkuttelevana työnantajana. Laajentunut toimituskyky avaa yhtiölle uusia mahdollisuuksia entistä laajemman asiakasarvon tuottamiseen ja työntekijöille monipuolisempia kasvupolkuja.

Syyskuussa kerroimme Metsähallituksen valinneen Vincitin kehittämään 1,4 miljoonan euron sopimuksella uuden sukupolven Eräluvat-palvelua, jonka avulla pystytään vastaamaan entistä paremmin erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin. Elokuussa Vincitille myönnettiin lääkinnällisten laitteiden ISO 13485 -laatusertifikaatti, joka vahvistaa entisestään Vincitin roolia strategisena tuotekehityskumppanina ja mahdollistaa kansainvälisen liiketoiminnan kasvun lääkinnällisten laitteiden toimialalla. Lisäksi entistä vahvempi sillanpääasema Yhdysvaltojen markkinoilla avaa Vincitille mahdollisuuksia koko palvelukyvykkyytensä hyödyntämiseen laajamittaisesti ja kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen.

Vincit jatkoi kolmannella vuosineljänneksellä vahvaa kasvua ensimmäisen vuosipuoliskon yritysjärjestelyiden tukemana. Erityisesti USA:n liikevaihto kasvoi merkittävästi vertailukauteen verrattuna. Palveluliiketoiminnan kannattavuus puolestaan jäi edelleen selvästi heikoksi ennen kaikkea yhtiön kasvupyrähdykseen liittyvien kulujen sekä yksittäisten kustannustekijöiden yhteisvaikutuksesta.

Syyskuussa julkaistun päivitetyn ohjeistuksen yhteydessä kerroimme, että vincitläisten työhyvinvointi ja jaksaminen pitkittyneen koronapandemian aikana on ollut periaatteidemme mukaisesti etusijalla. Yhtenä linjauksena kannustimme työntekijöitämme mahdollisuuksien mukaan vaihtamaan lomarahat vapaaksi. Kesän lomarahavapaiden pitäminen on laskenut kolmannen neljänneksen laskutusastetta edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi tänä vuonna toteutetut palkka- ja palkitsemismallien muutokset ovat aiheuttaneet kertaluonteisia vaikutuksia kolmannelle vuosineljännekselle.

Palveluliiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden kehityssuunta näyttäytyy edelleen vahvana kysynnän kasvaessa ja Vincitin ollessa yksi houkuttelevimmista työnantajista IT-palvelusektorilla.

Tuoteliiketoiminnan (VincitEAM) kehitys on ollut suunnitelmien mukaista ja tarjouskanta on vahva, vaikkakin kolmannelle vuosineljännekselle alun perin kohdennettujen uusien kauppojen päätöksenteko on pitkittynyt. VincitEAM:in tarina kiinnostaa tuoteliiketoiminnan osaajia ja tiimi on tällä hetkellä hyvin resursoitu.”

Ohjeistus vuodelle 2021 (päivitetty 30.9.2021)

Vuonna 2021 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 17 % ja 21 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) arvioidaan olevan välillä 9 % ja 13 % liikevaihdosta.

Aikaisempi ohjeistus julkaistu 29.4.2021:

Vuonna 2021 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 15 % ja 22 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Arvioidun liikevaihdon kasvun tärkeimmät ajurit tulevat olemaan henkilöstömäärän kasvu sekä onnistumiset yrityskauppojen integraatioissa. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) arvioidaan olevan välillä 11 % ja 16 % liikevaihdosta.

Tämä ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Luvut sulkeissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta mainita.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Alkuperäinen artikkeli