Etusivu » Suomen talouskasvu hidastuu 2022 – yksityinen kulutus ei riitä kasvun pelastajaksi

Suomen talouskasvu hidastuu 2022 – yksityinen kulutus ei riitä kasvun pelastajaksi

Suomen talouskasvu hidastuu 2022 – yksityinen kulutus ei riitä kasvun pelastajaksi

| Source:

Aktia Pankki Oyj

Aktia Pankki Oyj

Helsinki, FINLAND

Finnish
Swedish
English

Aktian pääekonomisti Lasse Corinin mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 3,3 prosenttia, mutta kasvu hidastuu 2,3 prosenttiin vuonna 2022. Kulutuksen patoutuneen kysynnän purkautuminen ja työmarkkinoiden ripeä palautuminen eivät riitä pelastajaksi kasvulle.

Aktian tänään julkaisemassa raportissa pääekonomisti Lasse Corin totea, että positiivinen työmarkkinakehitys on palauttanut kuluttajien luottamuksen pandemiaa edeltäneelle tasolle. Koronarajoitteiden purun ei kuitenkaan odoteta kasvattavan merkittävästi kotitalouksien kulutusta.

”Kotitalouksien säästöt ovat kasvaneet voimakkaasti koronapandemian aikana, mikä antaa tilaa kulutuksen kasvulle. Rajoitteet tekivät monien palveluiden ostamisen mahdottomaksi. Sen sijaan kotitalouksilla on ollut mahdollisuuksia purkaa patoutunutta kysyntää tavaroihin, joten tavaroiden kysyntään koronajoitteiden purku ei tuo merkittävää positiivista tukea”, kertoo Lasse Corin.

Vaikka palveluiden kysynnän odotetaan piristyvän, pandemian aikana menetettyjä palveluita ei korvata täysimääräisesti kasvattamalla niiden kulutusta – esimerkiksi menetettyjä ravintolaillallisia ja ulkomaanmatkoja ei korvata täysmääräisesti uusilla, vaan ne ovat suurelta osin menetettyä kysyntää. Toisaalta esimerkiksi kodinkoneiden, huonekalujen ja erilaisten remontointitarvikkeiden menekki on ollut voimakasta jo pandemian aikana. Näissä kategorioissa kysyntä tulee vähenemään, kun rajoitusten purku ja paluu kohti normaalia vähentävät tarvetta kodin uudistamiselle ja ehostamiselle.

Työmarkkinoiden nopea palautuminen ylitti Aktian ennusteet

Suomen työllisyystilanteen palautuminen on ollut positiivinen yllätys. Aktian edellisestä ennusteesta työttömyysluvut paranevat kuluvana vuonna 7,6 prosenttiin ja edelleen 7,2 prosenttiin vuonna 2022. Työttömyyden väheneminen on ollut laaja-alaista, mutta koronaviruksen delta-variantin aiheuttamat epävarmuustekijät ja talouden avaamisen viivästyminen ovat rasittaneet etenkin palvelu- ja matkailualojen työllisyyttä.

”Työmarkkinoiden ripeä palautuminen on ollut omiaan tukemaan talouskasvua. Kaikkien työntekijöiden yhteenlaskettu palkkasumma onkin jo kuukausitasolla ohittanut pandemiaa edeltäneen tason”, Lasse Corin sanoo. ”Työmarkkinoiden kehityksen lisäksi Suomen talouskasvua vauhdittaa erityisesti viennin positiivinen vire – varsinkin teollisuuden tilauskanta on kasvanut siinä määrin, että se koettiin yhtä vahvaksi viimeksi ennen 2008 finanssikriisiä.”

Suomen viennistä reilu puolet suuntautuu Euroopan Unionin alueelle, 15 % Yhdysvaltoihin ja 15 % Aasiaan. Näiden alueiden myönteiset talousnäkymät hyödyttävät suomalaisia vientiyrityksiä. Viennin kasvun odotetaan kiihtyvän selvästi vuoden 2021 loppua kohden ja koko vuoden viennin määrän arvioidaan kasvavan 3,9 prosenttia vuodentakaisesta. Palveluvienti piristyy tavaravientiä ripeämmin ja palaa näin olleen ennen koronaa vallinneeseen trendiin.

Lähitulevaisuudessa Suomen tärkeimpien vientimaiden talouskasvun hidastuminen heijastuu vääjäämättä myös koti-Suomeen. Taloudellisen epävarmuuden lisääntyessä myös kulutuksen kasvuodotusten riskit kasvavat.

Lisätietoja
Lasse Corin, pääekonomisti, puh. +358 40 8080 635, lasse.corin@aktia.fi
Katja Korsinkin, viestintäpäällikkö, puh. +358 50 411 3036, katja.korsinkin@aktia.fi

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.6.2021 olivat 15,6 miljardia euroa ja taseen arvo 11,2 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Liite

Tags

talousennuste

pääekonomisti

Lasse Corin

ekonomisk prognos

Attachments


Aktia - Pääekonomistin_Talousennuste_2021

Aktia – Pääekonomistin_Talousennuste_2021…Alkuperäinen artikkeli