Etusivu » SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.7. – 30.9.2021

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.7. – 30.9.2021

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.7. – 30.9.2021

| Source:

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.10.2021 KLO 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.7. – 30.9.2021

LIIKEVAIHTO KASVOI 54 PROSENTTIA, KÄYTTÖKATE POSITIIVINEN

HeinäSyyskuu 2021: liikevaihto kasvoi 53,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosineljänneksen EBITDA oli positiivinen.

 • Liikevaihto oli 3,9 miljoonaan euroa (7–9/2020: 2,6 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate oli 0,6 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa)
 • Liiketappio oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa)
 • Katsauskauden tulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,02 euroa)

TammiSyyskuu 2021: liikevaihto kasvoi 19,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttökate oli negatiivinen kasvuinvestoinneista johtuen.

 • Liikevaihto oli 9,9 miljoonaan euroa (1–9/2020: 8,3 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate oli -0,3 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa)
 • Liiketappio oli -2,2 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa)
 • Katsauskauden tulos oli -2,7 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (-0,06 euroa)

Liiketoiminnan rahavirta oli -1,5 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa). Yhtiön omavaraisuusaste oli 46,3 prosenttia (76,2 prosenttia), ja likvidit varat olivat 4,2 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa).

KONSERNIN AVAINLUVUT
milj. euroa 7–9/2021 7–9/2020 Muutos % 1–9/2021 1–9/2020 Muutos % 1–12/2020
Liikevaihto 3,9 2,6 53,8 9,9 8,3 19,7 11,3
Käyttökate 0,6 0,2 143,8 -0,3 0,4 -177,3 -0,4
% liikevaihdosta 14,0 8,8 58,5 -2,8 4,3 -164,6 -3,5
Liikevoitto/-tappio -0,3 -0,3 -30,6 -2,2 -1,2 -85,0 -2,5
% liikevaihdosta -8,3 -9,8 -15,1 -22,0 -14,2 54,6 -22,1
Tulos ennen veroja -0,4 -0,5 -24,7 -2,5 -1,5 69,7 -3,1
Tulos -0,3 -0,5 -40,7 -2,7 -1,5 84,6 -3,1
Oman pääoman tuotto, % 27,0 -13,3 76,9 -30,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,0 -12,2 77,2 -27,3
Likvidit varat 4,2 9,4 -55,9 8,5
Nettovelkaantumisaste, % -25,8 -82,2 68,6 -85,3
Omavaraisuusaste, % 46,3 76,2 -39,3 69,7
Osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,02 24,5 -0,10 -0,06 -57,0 -0,11
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,30 0,25 16,5 0,30 0,25 16,5 0,22
Jatkuva vuosilaskutus 14,5 8,6 69,7 8,0
Tilausmyynti, ARR 6,3* 0,8 697,4 1,2

*Toisella vuosineljänneksellä raportoitu Tilausmyynti ARR oli 6,9 miljoonaa euroa. Integraatioprosessin aikana havaittiin, että Deltagonin kesäkuun tilausmyyntiliikevaihto sisälsi myyntiä edelliseltä kuukaudelta. Koska Tilausmyynti ARR lasketaan kauden viimeisen kuukauden tilausmyyntiliikevaihdosta, raportoitiin toisen vuosineljänneksen Tilausmyynti ARR liian suurena. Tilausmyynti ARR on kasvanut kolmannessa vuosineljänneksessä toiseen vuosineljännekseen verrattuna.

SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita ei ole IFRS-standardeissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat:

Käyttökate: Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Jatkuva vuosilaskutus: Ylläpitomyynti + tilausmyynti neljänneksen viimeiseltä kuukaudelta kerrottuna kahdellatoista.
Tilausmyynti ARR (Annual Recurring Revenue): Tilausmyynti neljänneksen viimeiseltä kuukaudelta kerrottuna kahdellatoista.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Arvoisat osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kollegat,

Kolmannella vuosineljänneksellä kyberturvallisuusmarkkinat piristyivät selvästi ja ratkaisujemme kysyntä kehittyi positiivisesti. Hankimme useita uusia asiakkaita, uusimme merkittäviä palvelusopimuksia sekä lisäsimme myyntiä nykyisille asiakkaille.

Olemme jatkaneet investointeja kasvuun ja tuotekehitykseen pystyäksemme jatkossakin hyödyntämään markkinoiden kasvavan kiinnostuksen tuotteittamme kohtaan.

Olemme havainneet muutoksia asiakkaidemme tavassa hankkia ohjelmistoratkaisuja viimeisen kahden vuoden aikana. Suurten järjestelmähankintojen sijaan asiakkaamme hankkivat yhä useammin pienempiä osakokonaisuuksia, joita he laajentavat myöhemmin tarpeidensa mukaan. Erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa tilauspohjainen ohjelmistojen ostomalli on yleistynyt.

Asennuskantamme on jatkanut kasvuaan ja olemme pystyneet kiihdyttämään kasvuvauhtiamme verrattuna vertailukauteen ja kahteen edelliseen vuosineljännekseen.

Kolmannen vuosineljänneksen kohokohtia:

 • Liikevaihdon kasvu +54 prosenttia
 • Jatkuva vuosilaskutuksemme oli 14,5 miljoonaa euroa kolmannen vuosineljänneksen lopussa
 • Jatkoimme investointejamme kasvuun ja tuotekehitykseen. Vuosineljänneksen T&K investoinnit olivat 35 prosenttia liikevaihdosta.
 • Kasvatimme kohdemarkkinaamme laajentamalla PrivX-pohjaista ratkaisuvalikoimaamme
  • PrivX OT (Operational Technology) Edition suunnattu valmistavalle teollisuudelle, satamille ja merialusten operoijille
  • PrivX MSP (Managed Service Provider) Edition on suunnattu IT:n palveluoperaattoreille ja SaaS -toimijoille
  • UKM Zero Trust Edition muuttaa digitaalisten avainten hallinnan entistä joustavammaksi ja kustannustehokkaammaksi eritoten suurissa ja dynaamisissa asiakasympäristöissä
  • Tectia Zero Trust Edition mahdollistaa täsmäaikaiset (JIT) ja valtuutuksiltaan oikeinmitoitetut (JEA) yhteydet palvelimiin hybrid-, pilvi- ja monipilviympäristöissä
 • Toimme markkinoille SSH:n ensimmäisen kvanttiaikakauden ratkaisun, NQX PQC (Post Quantum Cryptography) Edition salausohjelmiston
 • Esittelimme SSH Secure e-communication Suite -ratkaisukokonaisuuden, joka koostuu Deltagon-hankinnan kautta SSH:lle tulleista tuotteista

Tilauspohjainen liiketoimintamalli tuottaa hitaammin tuloutettavaa liikevaihtoa lisenssimyyntiin verrattuna. Asiakaskysynnän kasvu ja tilausliikevaihdon kasvava osuus johtivat yhdessä kuitenkin kokonaisuudessaan hyvään kolmanteen vuosineljännekseen. Pandemian ajanjaksolle ominainen kyberturvallisuusinvestointien lykkääntyminen myöhemmäksi näyttää vähenevän markkinoilla. Asiakkaamme ovat alkaneet investoida kyberturvallisempaan tulevaisuuteen liiketoimintansa digitalisoitumisen, lisääntyvän etätyön sekä kasvavan kyberrikollisuuden, että ransomware -uhkien vuoksi. Jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista ja siirrymme neljännelle vuosineljännekselle innokkaasti ja hyvällä momentilla.

Taloudellinen tuloksemme

 • Kolmannen vuosineljänneksen myynti oli 3,9 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa), mikä oli 54 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä.
 • Käyttökatteemme kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,6 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa), ollen positiivinen toisena peräkkäisenä vuosineljänneksenä.
 • Liiketuloksemme katsauskaudella oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa) ja tuloksemme oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa).

Myynti

Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan (EMEA) alueen myynti kasvoi noin 172 prosenttia vuoden 2020 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alueen myynti laski 30 prosenttia vuoden 2020 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan (AMER) alueen myynti kasvoi 22 prosenttia.

Tilausliikevaihtomme kasvoi 765 prosenttia vuoden 2020 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. PrivX:n tilausliikevaihto kasvoi 170 prosenttia. Valtaosa tilausliikevaihdon kasvusta tuli Deltagonin Secure e-communication Suite -tuotteiden myynnistä.

Jatkuvan vuosilaskutuksen liikevaihto (tilaukset ja ylläpito) että lisenssimyynti kasvoivat kolmannen vuosineljänneksen aikana.

PrivX tuo asiakkaille täsmäaikaisen (JIT) nollaluottamukseen (Zero Trust) perustuvan pääsynhallinnan

Saavutimme vuosineljänneksellä useita tärkeitä virstanpylväitä PrivX pääsynhallintaratkaisullamme sekä PrivXin toimialaratkaisuilla – PrivX OT Edition ja PrivX MSP Edition. Voitimme useita uusia PrivX yritysasiakkaita. Olemme saaneet toimittaaksemme PrivX OT Edition- ja PrivX MSP Edition -projekteja, mikä laajentaa kohdemarkkinaamme perinteisten IT-markkinan ulkopuolelle.

Julkaisimme PrivX-, UKM- ja Tectia Zero Trust Edition -versiot, jotka auttavat asiakkaitamme poistamaan staattisia tunnistetietoja mahdollistaen täsmäaikaisen sekä valtuuksiltaan oikeinmitoitetun pääsyn järjestelmiin PrivXin kehitettyjen Zero Trust JIT (Just In Time) ja JEA (Just Enough Access) teknologioiden avulla. Pääsy ja valtuudet myönnetään reaaliajassa vasta silloin, kun niitä tarvitaan, ja käyttöoikeuksia valvotaan ja istunnot kirjataan, jotta pääkäyttäjätason käyttöoikeustoiminnot voidaan auditoida. JIT Zero Trust -teknologiamme on erityisen tärkeä Yhdysvaltain markkinoilla ja erottaa tuotteemme kilpailijoista. Olemme pystyneet saavuttamaan tämän huipputason mikropalveluarkkitehtuurimme ansiosta, joka perustuu kilpailijoiden ratkaisuihin verrattuna erinomaiseen teknologiaan.

Allied Market Researchin (7/2021) mukaan maailmanlaajuiset kontti- ja Kubernetes -suojausmarkkinat olivat 714 miljoonaa dollaria vuonna 2020. Markkinoiden odotetaan kasvavan 27 prosentin vuosivauhdilla vuoteen 2030 asti, jolloin markkinat olisivat kooltaan 8 miljardia dollaria. PrivX tukee nyt konttien hallintamallia ja laajasti erilaisia pilvi-, hybridi- ja SaaS -toteutuksia. PrivX 20:n ensimmäiset asiakasasennukset ovat olleet menestyksekkäitä.

Brandessence Market Research:n (9/2021) mukaan tietoturvan hallintapalvelut kasvavat 8 prosenttia vuodessa ollen vuonna 2027 51 miljardia dollaria. Asiakkaat ovat ottaneet PrivX MSP Editionin hyvin vastaan, mikä tarjoaa meille mahdollisuuden liiketoiminnan kasvuun keskikokoisissa tietoturvan hallintapalveluita tarjoavissa yrityksissä, erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Kenneth Researchin (8/2021) mukaan teollisuusautomaation (OT) tietoturvamarkkinat olivat 200 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2018, ja niiden odotetaan kasvavan 42 prosenttia vuodessa ennustejakson aikana ollen 3,5 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä.
PrivX OT Editionin ensimmäisiä sopimuksia viimeistellään useiden suurten eurooppalaisten asiakkaiden kanssa, ja arvioimme uusien hankkeiden alkavan vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

NQX, Kvanttiturvalliset salaustuotteet ja palvelut

NQX herättää mielenkiintoa huipputason turvallisuutta vaativissa asiakkaissa. Kolmannen vuosineljänneksen lopussa olimme saneet asiakastilauksia yli 0,3 miljoonan euron edestä. Meillä on hyvä näkyvyys suurempiin tilauksiin, kun asiakkaat siirtyvät testausvaiheesta kohti tuotantovaihetta.

12/2020 julkistettu merkittävä salaustuotteiden ja -palvelujen toimitussopimus on siirtymässä tuotantoon. Eteneminen tuotantovaiheeseen on ollut hitaampaa kuin odotimme, millä on ollut hidastava vaikutus liikevaihdon kehittymiseen tänä vuonna. Kehitysnäkymä tulevalle vuodelle on positiivinen. Laitteistokomponenttien toimittamisessa on kuitenkin ilmennyt maailmanlaajuisesta puolijohdepulasta johtuvia viivästyksiä, mikä voi vaikuttaa laitteiden toimitusaikoihin asiakastoimituksissa.

Julkaisimme Kvanttiturvallisen ratkaisun liikkeessä olevalle datalle, tuomalla NQX PQC (Post Quantum Cryptography) Editionin markkinoille. NQX PQC on SSH:n ensimmäinen kaupallisesti saatavilla oleva Kvanttiturvallinen ratkaisu. Tulemme laajentamaan Kvanttiturvallisuutta ratkaisuvalikoimassamme.

Suojattu sähköisen viestinnän ohjelmistoratkaisukokonaisuus

SSH:n sähköisen viestinnän ohjelmistoratkaisukokonaisuus, Secure e-communication Suite mahdollistaa asiakkaille turvallisen digitaalisen viestinnän. Ohjelmistoratkaisukokonaisuus sisältää suojatut ja salatut sähköpostit, työtilat, allekirjoitukset ja digitaaliset lomakkeet. Secure e-communication Suite edesauttaa SSH:n tilausliiketoiminnan kasvua, ja saimme sille yli kolmekymmentä uutta asiakasta vuosineljänneksen aikana.
JIT (täsmäaikainen) Zero Trust (nollaluottamus)

SSH on johtava yritys JIT Zero Trust periaatteiden mukaisten pääsynhallinnan, digitaalisten avainten hallinnan sekä suojatun tiedonsiirron- ja viestintäratkaisujen toimittamisessa. Olemme laajentaneet tuotevalikoimaamme kahdella uudella Zero Trust Edition ratkaisulla. PrivXin teknologiaan perustuvat UKM Zero Trust ja Tectia Zero Trust mahdollistavat asiakkaillemme turvatun digitaalisten avainten hallinnan ja suojatut palvelinyhteydet dynaamisissa pilvi- ja hybridi toteutuksissa sekä auttavat asiakkaita siirtymään sujuvasti ja turvallisesti pilvikauteen etätyön lisääntyessä ja kumppaniverkostojen laajetessa.

SSH jatkaa siirtymistä kohti jatkuvaa liikevaihtoa

Jatkuva liikevaihto, joka oli kolmannella vuosineljänneksellä 87 prosenttia koko liikevaihdosta, kasvatti suhteellista osuuttaan edellisestä vuosineljänneksestä. Kasvava jatkuvan liikevaihdon osuus antaa hyvän pohjan SSH:n kasvulle.

Jatkuvan tilausmyynnin tunnuslukua (Tilausmyynti ARR) täydentämään, julkaisemme laajemman tunnusluvun, Jatkuva vuosilaskutus. Jatkuva vuosilaskutus on tarkastelujakson viimeisen kuukauden ylläpito- ja tilausliikevaihto kerrottuna kahdellatoista. Tunnusluku kertoo SSH:n sen hetkisen jatkuvan liikevaihdon vuotuisen arvon. Jatkuva vuosilaskutus oli vuosineljänneksen lopussa 14,5 miljoonaa euroa.

Näkymät loppuvuodelle

Pidämme vuoden 2021 ohjeistuksen ennallaan:

Odotamme liikevaihtomme vuonna 2021 kasvavan huomattavasti. Nopeutamme siirtymistä lisenssien ja tukipalveluiden myymisestä jatkuvaa liikevaihtoa tuottavaan liiketoimintamalliin, jonka odotamme tarjoavan jatkossa entistä vakaampaa liikevaihtoa.

Vaikka kasvustrategia vaatiikin operatiivisia investointeja, odotamme käyttökatteemme ja liiketoiminnan rahavirran olevan positiivisia vuonna 2021.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO

Konsernin heinä – syyskuun liikevaihto oli 3,9 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa).

Konsernin tammi – syyskuun liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 19,4 prosenttia.

Tarkastelujakson aikana konsernin liikevaihdosta tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta 48,1 prosenttia (54,1 prosenttia), Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta (EMEA) 42,0 prosenttia (26,1 prosenttia) sekä Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta 9,9 prosenttia (19,8 prosenttia).

milj. euroa 7–9/2021 7–9/2020 Muutos % 1–9/2021 1–9/2020 Muutos % 1–12/2020
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,7 1,4 21,9 4,8 4,5 6,1 5,9
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,3 0,4 -30,3 1,0 1,6 -40,3 2,1
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 1,9 0,7 172,1 4,2 2,2 92,3 3,2
Yhteensä 3,9 2,6 53,8 9,9 8,3 19,7 11,3
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN
Tilausmyynti 1,6 0,2 765,4 3,0 0,5 463,8 0,8
Lisenssimyynti 0,4 0,4 1,3 1,4 1,7 -18,7 2,2
Ylläpitomyynti 1,8 1,9 -7,1 5,4 6,1 -11,4 7,8
Konsultointi ja muut 0,1 0,0 349,8 0,2 0,1 209,6 0,4
Yhteensä 3,9 2,6 53,8 9,9 8,3 19,7 11,3

SSH Communications Security laskuttaa asiakkaitaan valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. Dollarin keskimääräinen kurssi suhteessa euroon heikentyi 6,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2020. Vertailukelpoisin valuutoin raportointikauden liikevaihdon kasvu olisi ollut 24,2 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2020.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Heinä–syyskuun liiketappio oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa). Kauden tulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).

Tammi–syyskuun liiketappio oli -2,2 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa). Kauden tulos oli -2,7 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat heinä–syyskuussa -2,0 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,4 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -1,1 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–syyskuussa -6,1 miljoonaa euroa (-4,5 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -4,1 miljoonaa euroa (-3,7 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -2,8 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kulut kasvoivat 28 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

TASE JA RAHOITUS

SSH Communications Securityn rahoitusasema oli kohtalainen tilikauden aikana. Taseen loppusumma 30.9.2021 oli 32,0 miljoonaa euroa (30.9.2020: 18,1 miljoonaa euroa; 31.12.2020: 18,6 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 4,2 miljoonaa euroa (30.9.2020: 9,4 miljoonaa euroa; 31.12.2020: 8,5 miljoonaa euroa) eli 13,0 prosenttia taseen loppusummasta. Korollisten velkojen määrä tilikauden lopussa oli 1,2 miljoonaa euroa (30.9.2020: 1,3 miljoonaa euroa; 31.12.2020: 1,3 miljoonaa euroa). Korolliset velat sisältävät Kyberleijona Oy:n määräysvallattomalta omistajalta Suomen Erillisverkot Oy:ltä ottamaa pääomalainaa 0,6 miljoonaa euroa (30.9.2020: 0,6 miljoonaa euroa; 31.12.2020: 0,6 miljoonaa euroa). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli tilikauden lopussa -25,8 prosenttia (30.9.2020: -82,2 prosenttia; 31.12.2020: -85,3 prosenttia). Omavaraisuusaste oli 46,3 prosenttia (30.9.2020: 76,2 prosenttia; 31.12.2020: 69,7 prosenttia).

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 1,8 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa). Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,3 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa), jotka muodostuivat pääosin valuuttakurssivoitoista tai -tappioista sekä korkokuluista myynti- ja vuokrakustannuksista.

Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli -1,5 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta -4,7 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta sisältää Deltagon Oy:n yrityskaupan -4,6 miljoonaa euroa ja avustuksia 1,8 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta oli 1,7 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta sisältää maksetun hybridilainan koron -1,4 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa) sekä saadun 2,5 miljoonan euron lainan. Yhteensä liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirta oli -4,5 miljoonaa euroa (-2,4 miljoonaa euroa).

Katsauskauden päättyessä konsernilla ei ollut lyhytaikaisia sijoituksia.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tutkimus- ja kehityskulut olivat heinä-syyskuussa -1,4 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa), mikä vastasi 34,9 prosenttia liikevaihdosta (43,2 prosenttia). Heinä-syyskuun aikana yhtiö on aktivoinut uusia tuotekehitysmenoja 0,4 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). EU:lta saatua avustusta on kirjattu aktivoitujen tuotekehityskulujen vähennykseksi 0,1 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa).

Tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi-syyskuussa -4,1 miljoonaa euroa (-3,7 miljoonaa euroa), mikä vastasi 40,8 prosenttia liikevaihdosta (45,1 prosenttia). Tammi-syyskuun aikana yhtiö on aktivoinut uusia tuotekehitysmenoja 0,9 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa). EU:lta saatua avustusta on kirjattu aktivoitujen tuotekehityskulujen vähennykseksi 0,3 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa). Tuotekehityspoistot olivat katsauskaudella -0,9 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 123 (30.9.2020: 82; 31.12.2020: 94). Henkilöstömäärä kasvoi 41 henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja 29 henkilöllä vuoden loppuun verrattuna (31 prosenttia). Henkilöstömäärän kasvu johtui enimmäkseen Deltagon Oy:n yrityskaupasta.

Henkilöstöstä 39,0 prosenttia (29,3 prosenttia) työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 51,2 prosenttia (53,7 prosenttia) tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä 9,8 prosenttia (17,1 prosenttia) hallinnossa.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidettiin 25.3.2021. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilikauden 1.1.2020 – 31.12.2020 aikana toimineille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseneksi Henri Österlund, Kai Tavakka, Sampo Kellomäki ja Christian Fredrikson (uusi jäsen). Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Henri Österlund.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Erkka Talvinko.

KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Konsernin johtoryhmän muodostivat 30.9.2021 seuraavat jäsenet:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja
Niklas Nordström, talousjohtaja
Rami Raulas, EMEA-alueen johtaja

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana SSH Communications Securityn osakkeiden vaihto oli 7 076 597 kpl (18 022 658 euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 3,26 euroa ja alin 1,60 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 2,51 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (30.9.2021) noteeraus 2,35 euroa.

Accendo Capital sijoitusrahasto on suurin omistaja 29,2 prosentin osuudella. Tatu Ylösen suora omistus oli 18,0 prosenttia ja Juha Mikkosen suora omistus on 5,2 prosenttia. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.ssh.com.

SSH ilmoitti 29.1.2021 Deltagon Oy:n ostamisesta tytäryhtiönsä Kyberleijona Oy:n kautta. Kauppa saatiin päätökseen 26.4.2021.

Katsastuskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Tarkastelujakson päättyessä 30.9.2021 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 1 176 206,99 euroa, ja se jakaantui 38 826 233 osakkeeseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan myös hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Käynnissä oleva COVID-19 -pandemia on merkittävä makrotalouden riski, joka pitkittyessään voi kohdistua SSH Communications Securityyn lisenssimyynnille aiheutuvien jatkuvien haasteiden kautta. Suurimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisestä raportointikaudesta ja on mainittu alla.
Suurimmat riskit:

 • Makrotalousympäristön epävarmuus, kuten koronavirustaudin (COVID-19) vaikutus
 • Uudelleenrahoitusriski/likviditeettiriski, kuten kyvyttömyys maksaa velvoitteita riittämättömän likviditeetin tai rahoituksen hankkimisen vaikeuksien vuoksi
 • Kyberturvallisuusuhat, sisältäen esim. kiristysohjelmat
 • Viiveet tuotekehityksessä ja uusmyynnissä sekä uusien kauppojen toteutuksessa
 • Strategian toteuttamisen ongelmat
 • Maailmanlaajuinen pula puolijohteista voi vaikuttaa laitteistokomponenttien toimitusaikatauluihin hidastavasti, sekä asiakkaiden IT-projektien viivästymiseen, ja näin myös epäsuorasti meihin
 • Avainhenkilöiden säilyminen ja uusien palkkaaminen
 • Innovaatio- ja kehityskyvyn ylläpitäminen ja toteuttaminen, sisältäen IP-oikeudet
 • IPR-oikeudenkäynnit ja patenttiportfolion hyödyntäminen
 • Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan Yhdysvaltain dollareina ja näin ollen dollarin valuuttakurssin mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2021 aikana voi olla vaikutuksia kannattavuuteen. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Katsauskaudella ei ollut olennaisia lähipiiritapahtumia.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raportointikauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia.

LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020
Liikevaihto 3,9 2,6 9,9 8,3 11,3
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 0,0 -0,1 0,1 -0,2 -0,3
Bruttokate 4,0 2,5 10,0 8,1 11,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 0,8 0,8 1,0
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut -2,0 -1,2 -6,1 -4,5 -6,7
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -1,4 -1,1 -4,1 -3,7 -5,0
Hallinnon kulut -1,1 -0,6 -2,8 -1,9 -2,7
Liikevoitto/-tappio -0,3 -0,3 -2,2 -1,2 -2,5
Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,6
Voitto/tappio ennen veroja -0,4 -0,5 -2,5 -1,5 -3,1
Verot 0,1 0,0 -0,2 0,0 0,0
Tulos -0,3 -0,5 -2,7 -1,5 -3,1
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -0,4 -0,5 -2,7 -1,3 -2,8
Määräysvallattomien osuus 0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,2
-0,3 -0,5 -2,7 -1,5 -3,1
Muu laaja tulos
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -0,1 0,1 0,0 0,1 0,3
Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,4 -0,4 -2,7 -1,4 -2,8
Jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -0,5 -0,3 -2,6 -1,2 -2,6
Määräysvallattomien osuus 0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,2
-0,4 -0,4 -2,7 -1,4 -2,8
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,02 -0,10 -0,06 -0,11
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,02 -0,10 -0,06 -0,11

LYHENNETTY KONSERNIN TASE
milj. euroa 30/09/2021 30/09/2020 31/12/2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1 0,1
Käyttöoikeusomaisuus 0,6 0,7 0,7
Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet 21,7 5,3 5,4
Sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 22,4 6,2 6,3
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 0,0 0,0 0,0
Lyhytaikaiset saamiset 5,3 2,4 3,8
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvälineet 0,0 0,0 0,0
Rahavarat 4,2 9,4 8,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 9,5 11,9 12,3
Varat yhteensä 32,0 18,1 18,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 5,2 9,4 8,1
Määräysvallattomien omistajien osuus 6,2 0,4 0,4
Oma pääoma yhteensä 11,5 9,9 8,5
Pitkäaikaiset velat
Lainat 0,6 0,6 0,6
Vuokrasopimusvelat 0,3 0,4 0,4
Muut pitkäaikaiset velat 3,6
Saadut ennakot ja myynnin jaksotukset 1,0 0,7 0,8
Laskennalliset verovelat 1,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7,1 1,7 1,7
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 6,9 1,8 2,4
Vuokrasopimusvelat 0,3 0,3 0,3
Saadut ennakot ja myynnin jaksotukset 6,1 4,4 5,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 13,3 6,5 8,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 32,0 18,1 18,6

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Jakautuminen emoyrityksen omistajille
milj. euroa Osake-pääoma Hybridilaina Muuntoero SVOP-rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallattomien osuus Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 1,2 12,0 -1,4 22,7 -23,0 11,4 0,6 12,0
Muutos 0,1 -0,8 -0,7 -0,7
Nettovoitto -1,3 -1,3 -0,2 -1,5
Oma pääoma 30.9.2020 1,2 12,0 -1,3 22,7 -25,1 9,4 0,4 9,9
Muutos 0,0 0,0 0,2 0,0 -1,5 -1,3 -1,3
Nettovoitto 0,0 0.0 -0,1 0,0
Oma pääoma 31.12.2020 1,2 12,0 -1,2 22,7 -26,6 8,1 0,4 8,5
Muutos 0,0 0,0 0,8 -1,1 -0,2 -0,2
Nettovoitto -2,7 -2,7 0,0 -2,7
Tytäryhtiön hankinta 5,9 5,9
Oma pääoma 30.9.2021 1,2 12,0 -1,1 23,6 -30,3 5,2 6,2 11,5

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020
Liiketoiminnan rahavirta -1,5 -0,2 -0,2
josta käyttöpääoman muutos 2,5 0,3 1,1
Investointien rahavirta -4,7 -1,0 -1,5
Rahoituksen rahavirta 1,7 -1,2 -1,3
Rahavarojen muutos -4,5 -2,4 -3,0
Rahavarat katsauskauden alussa 8,5 12,0 12,0
Valuuttakurssivaikutus 0,1 -0,2 -0,4
Rahavarat katsauskauden lopussa 4,2 9,4 8,5

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksältä kuukaudelta on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkia niitä liitetietoja, jotka on esitetty vuositilinpäätöksessä ja sitä tulee lukea yhdessä 31.12.2020 päättyneeltä vuodelta julkaistun konsernitilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa julkaistut tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2020 konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2021 voimaan tulleita standardeja. Konserni ei ole ottanut käyttöön ennenaikaisesti muita julkaistuja standardeja, tulkintoja tai muutoksia, jotka eivät ole vielä voimassa. Uusilla standardeilla ja muutoksilla ei ollut vaikutusta SSH-konsernin lyhennettyyn osavuosikatsaukseen.

YRITYSHANKINNAT
Deltagon Oy:n hankinta

Kyberleijona Oy osti 26.4.2021 100 prosenttia äänivaltaan oikeuttavista osakkeista Deltagon Oy:stä, joka on listaamaton yhtiö Suomessa ja joka kehittää ja toimittaa sähköisen viestinnän ja asioinnin tietoturvaratkaisuja useille eri toimialoille finanssialasta julkishallintoon. Deltagon Oy:n liikevaihdosta pääosa tulee luottamukselliseen sähköpostiviestintään kehitetystä sähköpostin salausratkaisusta (Sec@GW), jolla on Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen (NCSA-FI) hyväksyntä turvaluokitellun (ST III ja ST IV) materiaalin käsittelyyn. Konserni on ostanut Deltagonin koska se täydentää SSH:n tuote- ja palveluportfoliota ja mahdollistaa synergiaetuja tuotekehityksessä, tulevaisuuden kvanttikestävyyden rakentamisessa sekä kansainvälisten myynti- ja markkinointikanavien hyödyntämisessä. Yrityshankinta on käsitelty hankintamenetelmällä. Osavuosikatsaus sisältää Deltagonin tuloksen hankintahetkestä 26.4. – 30.9.2021 saakka.

Tiedot kauppahinnasta, hankitusta nettovarallisuudesta ja liikearvosta ovat seuraavat:

Hankintameno milj. euroa
Maksettu käteisellä 5,0
Jaksotettu kauppahinta 4,9
Vastikeosakkeet 5,4
Kauppahinnan oikaisu 1,5
Ehdollinen vastike 0,4
Hankintameno yhteensä 17,1
Varat Yrityshankinnan käypä arvo
Aineettomat hyödykkeet
Asiakkaisiin liittyvät aineettomat hyödykkeet 8,1
Teknologiaan perustuvat aineettomat hyödykkeet 0,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,0
Rahavarat 1,4
11,9
Velat
Ostovelat ja muut velat -1,3
Laskennallinen verovelka -1,7
-3,0
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 8,8
Liikearvo hankinnasta 8,3
Hankintameno 17,1
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus:
Hankitun tytäryrityksen nettorahavarat (sisältyy investointien rahavirtoihin) 1,4
Maksettu käteisellä 6,0
Hankinnan nettorahavirtavaikutus 4,6

Kauppahinta oli yhteensä 17,1 miljoonaa euroa. Hankintahetkellä käteisellä maksettiin 5,0 miljoonaa euroa, heinäkuussa 1,0 miljoonaa euroa, ja vastikkeena saadut 5,4 miljoonaa euroa on kirjattu omaan pääomaan. Jaksotettu kauppahinta 4,9 miljoonaa euroa koostuu kolmesta 1,67 miljoonan euron erän nykyarvosta, jotka maksetaan vuosina 2022, 2023 ja 2024. Erät on diskontattu velan arvioituun kustannukseen (2,1 prosenttia). Kauppahinnan oikaisu 1,5 miljoonaa euroa perustuu hankintahetken nettorahavaroihin ja nettokäyttöpääoman oikaisuun.

Liikearvo koostuu Deltagonin kannattavasti kasvavasta liiketoiminnasta, jolla on vahva asema kotimaisilla viestintävarmuusmarkkinoilla, uudesta kansainvälisestä liiketoiminnasta ja laajasta asiakaskunnasta.

Hankinnasta aiheutuneet kustannukset eivät olleet merkittäviä ja ne sisältyvät hallinnon kuluihin tuloslaskelmassa.

MUUTOKSET AINEELLISISSA HYÖDYKKEISSÄ
milj. euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,1 0,1 0,1
Lisäykset 0,1 0,1 0,1
Poistot ja arvonalentumiset 0,1 -0,1 -0,1
Kurssierot 0,0 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,1 0,1 0,1

MUUTOKSET KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUDESSA
milj. euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
Kirjanpitoarvo kauden alussa 0,7 0,3 0,3
Lisäykset 0,2 0,7 0,8
Vähennykset 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -0,3 -0,3 -0,4
Kurssierot 0,0 0,0 -0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 0,6 0,7 0,7

Käyttöoikeusomaisuuteen kuuluvat vuokratut toimistotilat ja ohjelmistot.

MUUTOKSET LIIKEARVOSSA JA AINEETTOMISSA HYÖDYKKEISSÄ
milj. euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
Kirjanpitoarvo kauden alussa 5,4 5,5 5,5
Lisäykset 1,1 1,0 1,6
Tytäryrityksen hankinta 16,8
Poistot ja arvonalentumiset -1,6 -1,2 -1,6
Kurssierot 0,0 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 21,7 5,3 5,4

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
Hybridilainan korko 0,7 0,9 1,0
Vuokravakuudet 0,1 0,2 0,2

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun käyttökate, jota ei ole IFRS-standardissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT
milj. euroa 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020
Liikevaihto 9,9 8,3 11,3
Käyttökate -0,3 0,4 -0,4
osuus liikevaihdosta, % -2,8 4,3 -3,5
Liikevoitto/ -tappio -2,2 -1,2 -2,5
osuus liikevaihdosta, % -22,0 -14,2 -22,1
Tulos ennen veroja -2,5 -1,5 -3,1
osuus liikevaihdosta, % -25,1 -17,7 -27,5
Oman pääoman tuotto, % 27,0 -13,3 -30,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,0 -12,2 -27,3
Korolliset nettovelat -3,0 -8,1 -7,2
Omavaraisuusaste, % 46,3 76,2 69,7
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -25,8 -82,2 -85,3
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,8 1,5 2,1
osuus liikevaihdosta, % 17,7 18,6 18,8
Tutkimus- ja kehityskulut -4,1 -3,7 -5,0
osuus liikevaihdosta, % 40,8 45,1 44,9
Henkilöstö keskimäärin 111 88 88
Henkilöstö kauden lopussa 123 82 94

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
euroa 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020
Laimentamaton osakekohtainen tulos1 -0,10 -0,06 -0,11
Laimennettu osakekohtainen tulos1 -0,10 -0,06 -0,11
Oma pääoma/osake, euroa 0,30 0,25 0,22
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl 38 810 38 802 38 802
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 38 826 38 802 38 802
Osakkeen kurssikehitys euroina
Keskikurssi 2,51 1,26 1,28
Alin 1,60 0,65 0,65
Ylin 3,26 1,90 1,97
Osakkeen kurssi kauden lopussa 2,35 1,45 1,70
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 91,2 56,1 65,8
Osakevaihto, milj. kpl 7,2 17,7 19,4
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 18,5 45,6 50,1
Osakevaihto, milj. euroa 18,0 22,4 24,9
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) neg. neg. neg.
Osakekohtainen osinko 0,00 0,00 0,00
Osinko tuloksesta, % 0,00 0,00 0,00
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00 0,00
1 Osakekohtainen tulos -tunnuslukua laskettaessa otetaan huomioon maksamattomat hybridilainan korot.

VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

Seuraavassa taulukossa esitetään käyttökatteen täsmäytys liikevoittoon/-tappioon.

milj. euroa 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020
Käyttökate -0,3 0,4 -0,4
Poistot -1,9 -1,5 -2,1
Liikevoitto/-tappio -2,2 -1,2 -2,5

VASTUUN RAJOITUS

Tämän raportin sisältö on SSH Communications Securityn ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. SSH Communications Security ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. SSH Communications Securityn osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. LUKUUN OTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

SSH Communications Security julkaisee vuoden 2022 talousraportointikalenterinsa myöhemmin tämän vuoden aikana.

Helsingissä 21.10.2021

SSH Communications Security Oyj

Hallitus

Teemu Tunkelo
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puhelin +41 79 227 8362
Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Tags

Earnings Release

Interim Report

Osavuosikatsaus

TulosjulkistusAlkuperäinen artikkeli