Etusivu » Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuksien 2021A osakemerkintähinta ja markkina-arvo

Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuksien 2021A osakemerkintähinta ja markkina-arvo

Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuksien 2021A osakemerkintähinta ja markkina-arvo

| Source:

Siili Solutions Oyj

Siili Solutions Oyj

Helsinki, FINLAND

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 7.10.2021 klo 17.00

Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti 16.12.2020 optio-oikeuksien antamisesta Siili Solutions Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 11.8.2020 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeudet annetaan osana yhtiön käynnistämää osakesäästöohjelmaa vastineena ohjelman osallistujien säästöillä ostetuille yhtiön osakkeille. Siili Solutions Oyj:n osakesäästöohjelman neljännelle säästökaudelle ilmoittautui mukaan noin 110 yhtiön työntekijää.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2021A on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.3.–31.3.2021 eli 16,14 euroa osakkeelta, huomioiden 26.3.2021 irronnut osinko. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot ja pääoman palautukset. Optio-oikeuksilla 2021A on mahdollista merkitä yhteensä enintään 50 000 Siili Solutions Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.8.2023–31.1.2025. Merkintäaika alkaa kuitenkin vain, mikäli hallituksen asettama yhtiön osakekurssin kehitykseen perustuva vapautumiskriteeri täyttyy.

Optio-oikeuksia 2021A on 50 000 kappaletta. Yhden optio-oikeuden 2021A teoreettinen markkina-arvo on noin 0,47 euroa per optio-oikeus ja yhteensä optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on noin 23 500 euroa. Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on määritetty optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä option binomiaali –mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 16,14 euroa, osakkeen merkintähinta 16,14 euroa, riskitön korko 0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4 vuotta ja volatiliteetti 29,4 %. Markkina-arvon laskemisessa on markkina-arvoa alentavana tekijänä otettu huomioon se, että vapautumiskriteerille asetetut tavoitteet eivät mahdollisesti täyty.

Optio-oikeuksien ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.siili.com/fi/sijoittajille.

Siili Solutions Oyj

Lisätietoja:
Talousjohtaja Aleksi Kankainen
Puhelin: 040 534 2709, sähköposti: aleksi.kankainen(at)siili.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Alkuperäinen artikkeli