Etusivu » Siili Solutions Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2021

Siili Solutions Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2021

Siili Solutions Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2021

| Source:

Siili Solutions Oyj

Siili Solutions Oyj

Helsinki, FINLAND

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 27.10.2021 kello 13.45

Siili Q3: Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani

Tammi–syyskuun tunnusluvut*:

 • Liikevaihto oli 71,1 (2020: 61,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 miljoonaa euroa eli 16,2 % edellisvuodesta. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 2,1 miljoonaa euroa, eli 3,4 %.
 • Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja) oli 6,0 (4,3) miljoonaa euroa, eli 8,5 % (7,1 %) liikevaihdosta.
 • Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 862 (692).
 • Kokoaikaisen henkilöstön määrä (FTE) katsauskauden päättyessä oli 848 (675) henkilöä sekä 181 (108) alihankkijaa (kokoaikaiseksi muunnetun laskutetussa työssä käytetyn alihankinnan määrä).

*) Supercharge on yhdistelty Siili-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.

Heinä–syyskuun tunnusluvut (Q3):

 • Liikevaihto oli 22,4 (2020: 17,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 30,4 %.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 1,6 miljoonaa euroa eli 9,6 %.
 • Oikaistu liikevoitto oli 1,8 (1,1) miljoonaa euroa, eli 7,9 % (6,4 %) liikevaihdosta.

Heinä–syyskuun tärkeimmät tapahtumat:

 • Toimitusjohtaja Marko Somerma jätti yhtiön 23.8.2021 ja hallitus käynnisti uuden toimitusjohtajan haun.
 • Pasi Ropponen nimitettiin vt. toimitusjohtajaksi 23.8.2021.
 • Toiminta on käynnistynyt uusissa Jyväskylän ja Joensuun toimistoissa, ja rekrytointi etenee suunnitellusti.
 • Kenneth Lindfors aloitti Digital Experience -yksikön johtajana sekä johtoryhmän jäsenenä 15.7.2021.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021:

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 90–106 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 7,4–10,0 miljoonaa euroa. Ohjeistus sisältää arvion Supercharge-yrityskaupan vaikutuksesta Siili-konsernin liikevaihtoon ja oikaistuun liikevoittoon tilikauden 2021 aikana.

Vt. toimitusjohtaja Pasi Ropponen:

Siilin kuluvan vuoden kolmas vuosineljännes onnistui liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden osalta hyvin. Liikevaihto kasvoi 30,4 %, josta orgaanisen kasvun osuus 9,6 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu vuosineljänneksellä nousikin pitkän aikavälin tavoitetasolle. Kannattavuus parani jälleen, ja kyseessä oli yhdestoista perättäinen vuosineljännes, jolloin oikaistu liikevoitto parani edellisvuodesta.

Suomen Core-liiketoiminta kehittyi tasaisesti ja asiakaskysyntä piristyi. Toisen vuosipuoliskon aikana olemme keskittyneet ennen kaikkea strategian täytäntöönpanoon, operatiiviseen tehokkuuteen ja rekrytoinnin kiihdyttämiseen. Uudet toimistot Jyväskylässä ja Joensuussa ovat aloittaneet toimintansa vauhdikkaasti. Kokonaisuutena olemme tyytyväisiä myynnin ja rekrytoinnin onnistumisiin työntekijämarkkinan haastavassa kilpailutilanteessa.

Orgaanista kasvua tukivat myös Portfolio-yhtiöt. VALA Group jatkoi totuttua tasaista ja kannattavaa kasvuaan. Kysyntä on jälleen voimakasta myös autoteollisuuden kansainvälisillä markkinoilla, joilla Siili Auto on saavuttanut vahvan aseman ja kasvaa ennätysvauhtia.

Supercharge jatkaa suunnitelman mukaista kannattavaa kasvuaan. Houkutteleva työnantajabrändi ja ihmiskeskeinen kulttuuri tukevat kansainvälisellä kasvupolulla onnistumista. Innovaatiolähtöisen mobiilikehittämisen kysyntä lisääntyy kohdemarkkinoillamme ja näkymät ovat hyvät.

Katsauskauden päättymisen jälkeen yhtiön hallitus nimitti uudeksi toimitusjohtajaksi Tomi Pienimäen, joka aloittaa tehtävässään viimeistään 1.2.2022. Haluan toivottaa Tomin tervetulleeksi ja samalla kiittää kaikkia Siilin työntekijöitä ja asiakkaita hienosta yhteistyöstä kuluvana vuonna.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja:

Pasi Ropponen, vt. Toimitusjohtaja
puhelin: 040 710 8658, sähköposti: pasi.ropponen(at)siili.com

Aleksi Kankainen, Talousjohtaja
Puhelin: 040 534 2709, sähköposti: aleksi.kankainen(at)siili.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Alkuperäinen artikkeli