Etusivu » Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2021

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2021

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2021

| Source:

Savosolar Oyj

Savosolar Oyj

Mikkeli, FINLAND

English
Finnish

Savosolar Oyj
Liiketoimintakatsaus 15.10.2021 klo 8.30 (CEST)

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2021

Avainluvut heinä-syyskuussa 2021

  • Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 0,5 milj. euroa (7-9/2020: 1,7 milj. euroa).
  • Liiketulos heinä-syyskuussa (EBIT) oli -1,0 milj. euroa (-0,8 milj. euroa).
  • Heinä-syyskuun tulos oli -1,2 milj. euroa (-1,0 milj. euroa).

Avainluvut tammi-syyskuussa 2021

  • Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 2,2 milj. euroa (1-9/2020: 3,7 milj. euroa).
  • Liiketulos tammi-syyskuussa (EBIT) oli -3,2 milj. euroa (-2,6 milj. euroa).
  • Katsauskauden tulos oli -3,5 milj. euroa (-3,5 milj. euroa).


Savosolar Oyj:n toimitusjohtaja Jari Varjotie:

“Liikevaihdon kehitys jäi odotuksistamme sekä kolmannella vuosineljänneksellä että koko katsauskaudella. Siihen on vaikuttanut useiden asiakkaiden investointipäätösten siirtyminen Covid-pandemian aikana, minkä lisäksi monet eurooppalaiset toimijat ovat jääneet odottamaan investoinneissaan EU:n Green Dealin puhtaan energian ohjelmien maakohtaisia linjauksia. Uskomme Green Deal -ohjelmien yhdessä kasvavien ilmastonmuutoksen vastaisten vaateiden kanssa kiihdyttävän sekä yritysten että julkisten toimijoiden investointipäätöksiä.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 0,5 miljoonaa euroa eli pienempi kuin vuotta aiemmin. Tammi-syyskuun liikevaihtomme oli 2,2 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme -3,2 miljoonaa euroa. Vuoden tähän asti merkittävin toimituksemme on ollut kesäkuussa Kyotherm Solarille luovutettu Ranskan suurin aurinkolämpölaitos, jonka avajaisia juhlittiin syyskuussa. Aurinkolämpöjärjestelmien valmistuminen ja luovutus Ranskan Creutzwaldiin sekä Narbonneen ja Ponsiin tapahtuvat vuoden viimeisellä neljänneksellä. Covid-19-pandemian lisäksi toimituksia ovat hidastaneet eräiden komponenttien pidentyneet toimitusajat.

Aurinkolämpöjärjestelmä AbSOLAR SAS:n pilottihankkeeseen Cadaujacin kaupunkiin Ranskassa on käyttöönottovaiheessa. Savosolarilla on lisäksi yksinoikeussopimus AbSOLARin toisen aurinkolämpölaitoksen suunnittelusta ja toimittamisesta. Tämä arviolta noin 2,5 miljoonan euron hankkeen toteuttaminen odottaa asiakkaan investointipäätöstä.
Toukokuussa allekirjoitimme toimitussopimuksen Guangzhou Power Supply Bureau, Guangdong Power Grid Co., Ltd:n kanssa aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta Guangzhouhun Kiinaan. Pilottijärjestelmän arvo on noin 0,5 miljoonaa euroa. Järjestelmän toimituksen odotetaan tapahtuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Savosolarin tilauskanta oli syyskuun lopussa noin 0,6 (2,2) miljoonaa euroa. Yhtiön suunnittelu- ja tarjousvaiheen projektien sekä lähivuosiksi tunnistettujen aktiivisten myyntikohteiden määrän arvo oli noin 151 (103) miljoonaa euroa. Tarve siirtyä päästöttömiin energianlähteisiin näkyy projektien määrässä maailmalla. Tästä johtuen tarjouskantamme on selvästi kasvanut, ja odotamme myös tilauskantamme kehittyvän myönteisesti lähikuukausina. Aurinkolämpöenergian markkinanäkymät ovat suotuisat erityisesti Euroopassa, Kiinassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Kolmannelle vuosineljännekselle ajoittui optio-ohjelmamme 3-2020 merkintäaika, ja optio-oikeuksilla merkittiin 10.089.389 uutta osaketta. Optio-oikeuksista noin 70 prosenttia käytettiin osakkeiden merkintään. Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että myös sijoittajat uskovat aurinkolämmön laajaan kasvupotentiaaliin siirryttäessä kohti aidosti puhdasta lämmöntuotantoa.

Aurinkokaukolämmön markkinakasvua siivittää tällä hetkellä Euroopassa EU:n Green Deal -ohjelma, maakohtaiset ympäristötavoitteet sekä päästöoikeuksien ja energian hintojen nousu. Saksa tulee olemaan yksi markkinavetureista. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan aurinkokaukolämpöön käytettävä keräinpinta-ala voisi Saksassa kolminkertaistua muutaman vuoden aikana. Samalla järjestelmien koot alkavat kasvaa. Saksassa onkin eri vaiheissa useita 5-10 miljoonan euron aurinkolämpölaitosten investointihankkeita. Saksan valtio tukee aurinkolämpöhankkeita aktiivisesti, ja niin tekee myös mm. Ranska, Puola ja Itävalta. Ranskassa on jo useita projektien kehittäjiä, jotka investoivat puhtaaseen lämmöntuotantoon ja myyvät lämpöä esimerkiksi teollisuuteen. Puolassa syyskuussa järjestetyssä Puolan kaukolämpöyhdistyksen vuotuisessa konferenssissa tuli vahvasti esille se, että Puola on siirtymässä pois hiilipohjaisesta kaukolämmityksestä sekä saavuttaakseen EU:n päästövähennyskriteerit että parantaakseen ilman laatua kaupunkien ja kylien asukkaiden vaatimuksista. Kaasu tulee olemaan muutoksessa isossa roolissa, mutta myös aurinkolämmön mahdollisuudet on selvästi huomattu. Myös muissa itäisen Euroopan maissa markkinat ovat aktiivisia. Esimerkiksi Kroatiassa ja Serbiassa on julkistettu todella isoja aurinkolämpöhankkeita, joiden toteutus on suunniteltu tapahtuvaksi seuraavien 2-3 vuoden aikana. Maailmanlaajuinen markkinapotentiaali aurinkokaukolämmön osalta on yli miljardi neliömetriä, jolloin puhutaan usean sadan miljardin euron markkinapotentiaalista.

Kiina on edelleen maailman suurin aurinkolämpömarkkina, ja myös sen potentiaali suurissa aurinkolämpöjärjestelmissä on isoin. Teollisuuden prosessien lämmityksessä Kiina oli viime vuonna johtava maa, ja siinä segmentissä Kiinassa on edelleen paljon mahdollisuuksia kasvaa. Kiinan jälkeen eniten teollisuuden aurinkolämpöjärjestelmiä otettiin viime vuonna käyttöön Meksikossa ja Saksassa. Valtaosa suurista teollisuuden aurinkolämpöjärjestelmistä on elintarvike-, kaivos- ja tekstiilialalla.
Maailmanlaajuista painetta päästöttömän energian käyttöön kuvaa myös yhä useamman suuren rahoittajatahon katseiden kääntyminen vähähiilisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi varainhoitoyhtiö BlackRock, yhdysvaltalainen suurpankki JP Morgan Chase ja Euroopan investointipankki EIB ovat ilmoittaneet panostavansa kestäviin hiilineutraaleihin investointeihin. Samoilla linjoilla on myös Nordea, joka on ilmoittanut tavoitteekseen vähentää portfolionsa päästöjä vuoteen 2030 mennessä 40-50 %.
Pystyäksemme vastaamaan markkinoiden kasvavaan kysyntään ja vahvistamaan toimituskykyämme olemme päättäneet järjestää osakeannin ja siihen liittyvät optio-ohjelmat, joilla haemme uutta pääomaa sekä yhä suurempien aurinkolämpölaitosten toteuttamiseen että teknologiamme ja tarjontamme kehittämiseen.

Savosolar auttaa yhteisöjä ja yrityksiä vähentämään CO2-päästöjä täysin päästöttömän lämpöenergian avulla. Onnistuneet referenssit ja tyytyväiset asiakkaat luovat perustan sille, että kilpailukykyinen ja laadukas teknologiamme sekä asiakaslähtöinen toimintamallimme mahdollistavat strategian mukaisen liiketoiminnan kasvun.”

VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN

(1 000 euroa) 7-9/2021 7-9/2020 Muutos
%
1-9/2021 1-9/2020 Muutos
%
1-12/2020
Liikevaihto 540 1 659 -67,4 2 168 3 702 -41,4 5 117
Liikevoitto/
-tappio (EBIT)
-1 017 -847 -20,0 -3 218 -2 564 -25,5 -3 897
Katsauskauden voitto/tappio -1 204 -969 -24,2 -3 537 -3 533 -0,1 -4 977

LIIKETOIMINNAN KEHITYS TAMMI-SYYSKUUSSA 2021

Savosolarin liikevaihto tammi-syyskuussa supistui 41 prosenttia ja oli 2,2 miljoonaa euroa (1-9/2020: 3,7 milj. euroa). Tammi-syyskuun merkittävin toimitus oli arvoltaan noin 4,0 miljoonan euron aurinkolämpölaitoksen luovutus Kyotherm Solarille kesäkuussa. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 0,5 (1,7) miljoonaa euroa.

Projektitoiminnalle on tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten ja vuosipuoliskojen liikevaihto voi vaihdella riippuen projektien toimitusvaiheista. Toimituksia hidastivat Covid-19-pandemian lisäksi eräiden komponenttien pidentyneet toimitusajat.

Savosolarin vuoden 2021 tammi-syyskuun liiketulos (EBIT) oli -3,2 (-2,6) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun tulos oli -3,5 (-3,5) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli -1,0 (-0,8) miljoonaa euroa ja tulos -1,2 (-1,0) miljoonaa euroa. Kolmannelle vuosineljännekselle ajoittui lokakuussa toteutettavan osakeannin rahoituskuluja 0,1 miljoonaa euroa.

Odotettua heikomman tuloskehityksen syy oli liikevaihdon jääminen selvästi odotettua pienemmäksi projektien viivästyessä. Yhtiö on panostanut sisäisten prosessien, tehokkuuden ja tarjooman edelleen kehittämiseen, minkä uskotaan kantavan hedelmää volyymien noustessa.
Savosolar lomautti yhteistoimintaneuvottelujen perusteella elokuun alusta alkaen 17 henkilöä osa- tai kokoaikaisesti korkeintaan 90 päivän ajaksi. Myös yhtiön johto on leikannut palkkioitaan kolmeksi kuukaudeksi. Henkilöstöä koskevien järjestelyiden ja muiden menossa olevien säästötoimenpiteiden kautta yhtiö katsoo saavuttavansa noin 0,2 miljoonan euron säästöt.
MUUTOKSET OSAKEMÄÄRÄSSÄ

Savosolar Oyj:n optio-oikeuksien 3-2020 perusteella tehtävien osakemerkintöjen merkintäaika oli 6.-17.9.2021, ja optio-oikeuksien perusteella merkittiin 10.089.389 uutta osaketta. Optio-oikeuksista noin 70 prosenttia käytettiin osakkeiden merkintään, ja Savosolar sai merkinnöillä noin 0,71 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kuluja. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.9.2021.

Optio-oikeuksien 2-2020 perusteella merkittiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 12.977.135 uutta osaketta. Lisäksi yhtiön hallitus päätti merkitsemättä jääneiden optio-oikeuksien osalta 1.521.496 osakkeen suunnatusta osakeannista. Optio-ohjelmalla ja suunnatulla osakeannilla merkittiin yhteensä 14.498.631 uutta osaketta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 29.3.2021.

Savosolar Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä 30.9.2021 oli 87.530.012 (31.12.2020 osakkeiden lukumäärä oli 62.941.992).

Savosolar tiedotti 6.9.2021 suunnittelevansa noin 5,4-6,4 miljoonan euron suuruisen osittain taatun merkintäoikeusannin ja siihen liittyvien optio-oikeuksien tarjoamista. Yhtiön hallitus kutsui 6.9.2021 koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 1.10.2021 päättämään hallitukselle annettavasta osakeanti- ja optio-oikeusvaltuutuksesta.

Osakeannilla saatavilla nettovaroilla vastataan Savosolarin käyttöpääomantarpeeseen ja lisätään yhtiön taloudellista joustavuutta ja kapasiteettia, jotta se voi tarjota ja toteuttaa yhä suurempia projekteja ja pystyy kasvattamaan kykyään vastata suurien aurinkolämpöjärjestelmien nopeasti kasvavaan markkinakysyntään sekä teollisten prosessien että kaukolämmön alueilla. Varoilla kehitetään myös yhtiön johtavaa aurinkolämpökeräinteknologiaa ja tuotetarjontaa.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Ylimääräinen yhtiökokous 1.10.2021 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti siten, että annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 275.000.000 osaketta. Valtuutuksen mukaan hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.9.2026 saakka ja kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2020 myöntämän valtuutuksen.

Savosolar tiedotti 4.10.2021, että yhtiön hallitus on päättänyt järjestää noin 6,1 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin sekä siihen liittyvän optio-oikeuksien tarjoamisen, jolla yhtiö voi kerätä enintään noin 14,4 miljoonaa euroa. Osakeanti koostuu enintään 87.530.012 uudesta osakkeesta.
Savosolar antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n tai Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään Savosolarin osakasluetteloon, yhden arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden. Yksi merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden antiosakkeen. Osakeannissa käytettävä merkintähinta on 0,07 euroa tai 0,71 Ruotsin kruunua per antiosake. Osakkeiden merkintäaika on Suomessa 11.-27.10.2021 ja Ruotsissa 11.-25.10.

Osakeanti on taattu 88,5 prosenttiin eli noin 5,4 miljoonaan euroon asti ulkopuolisten takaajien toimesta. Mikäli osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Savosolar kerää osakeannissa kulujen jälkeen noin 5,2 miljoonaa euroa uutta pääomaa.
Lisäksi Savosolar antaa vastikkeetta osakeannissa antiosakkeita merkinneille henkilöille yhteensä enintään 131.295.018 kappaletta optio-oikeuksia siten, että kutakin kahta merkittyä ja maksettua antiosaketta kohden, joiden merkinnän hallitus on hyväksynyt, merkitsijä saa yhden optio-oikeuden sarjasta TO8, yhden optio-oikeuden sarjasta TO9 ja yhden optio-oikeuden sarjasta TO10.
Tarkemmat tiedot osakeannista ja optio-oikeuksista on tiedotettu yhtiötiedotteella 4.10.2021 ja ne löytyvät myös yrityksen verkkosivuilta www.savosolar.com/fi/sijoittajille/osakeanti-2021.

SAVOSOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, optisesti korkealuokkaisesti pinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuriin aurinkolämpökeräimiin sekä yli 1.000 m2 lämmitysjärjestelmin kaukolämmön tuotannossa ja teollisuuden prosessilämmityksessä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

Liite

Attachments


Liiketoimintakatsaus Q3 tammi-syyskuulta 2021

Liiketoimintakatsaus Q3 tammi-syyskuulta 2021…Alkuperäinen artikkeli