Etusivu » Rush Factory Oyj – Liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2021

Rush Factory Oyj – Liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2021

Rush Factory Oyj – Liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2021

| Source:

Rush Factory Oyj

Rush Factory Oyj

Rauma, FINLAND

Yhtiötiedote

19.10.2021 klo 9.00


Rush Factoryn onnistunut tapahtumakausi lähestyy loppuaan

Tapahtumakauden lähestyessä loppuaan Rush Factory viimeistelee kaikkien aikojen suurinta Color Obstacle Rush -konseptin kauttaan. Color Obstacle Rush -tapahtumien myynti kaudelle 2021 oli syyskuun loppuun mennessä 4,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto 30.9. mennessä oli 3,2 miljoonaa euroa. Syyskuun loppuun mennessä oli järjestetty 33 Color Obstacle Rush -tapahtumaa.

“Pian uskaltaa jo varmaan vähän huokaista helpotuksesta ja voi keskittyä tulevaan. Kausi on yhtä tapahtumaa lukuunottamatta onnistuneesti päätöksessä, ja tästä pitää jälleen kiittää osaavaa ja omistautunutta henkilöstöä! Vuotta ei voi kuvailla helpoksi, mutta yli 300 tapahtuman kokemuksella olemme onnistuneet navigoimaan vaikean kauden läpi kunnialla. Tapahtumanjärjestämisen kustannukset ovat nousseet kaikilla Rush Factoryn markkinoilla koronasta johtuen. Positiivisena puolena tässä on kuitenkin se, että kustannusten nousu on väliaikainen ja koska emme ole ulkoistaneet tuotannossa mitään, myös kaikki pandemiavuoden opit pysyvät omassa talossa. Tästä on meille myös valtavasti hyötyä jatkossa erilaisten tapahtumien tuottamisessa. Olen erittäin tyytyväinen siitä että tällaiseen poikkeusvuoteen on mahtunut kaksi suurinta Color Obstacle Rush –tapahtumaa, mitä olemme koskaan tehneet. Näiden pohjalta on mukava lähteä valmistelemaan ensi kautta”, tiivistää toimitusjohtaja Mika Metsämäki.

Kauden 2022 Color Obstacle Rush -tapahtumien myynti on aloitettu vaiheittain syksyn aikana. Normaalia pidemmälle venynyt tapahtumakausi siirtää samalla myös ensi vuoden tapahtumien myynnin aloitusta osassa yhtiön markkina-alueista. Ensi vuoden kalenterissa Color Obstacle Rush -konseptilla on samoja markkina-alueita, mutta mukaan mahtuu myös uusia kaupunkeja.

“Projekti 2020 -julkaisua on odotettu pitkään kuten nimikin jo kertoo. Vaikka jo aiemminkin on kerrottu julkaisun olevan aivan nurkan takana, nyt ollaan todella lähellä h-hetkeä. Sen verran verhoa haluan kuitenkin jo raottaa, että uuden konseptin kiertue tulee keskittymään kokonaan Suomen ulkopuolelle, kuten jatkossa entistä vahvemmin muutkin tapahtumakiertueet. Ensimmäinen kiertue uudella konseptilla polkaistaan käyntiin ensi vuoden toisella puoliskolla”, kertoo toimitusjohtaja Mika Metsämäki.

Lokakuussa järjestetään kauden viisi viimeistä tapahtumaa. Kauden suurin tapahtuma lokakuun 9. ja 10. päivä Pariisissa sai lähes 15.000 ranskalaista iloitsemaan synkän pandemia-ajan siirtyessä vihdoin taka-alalle. Liikevaihtoa Pariisin lokakuun viikonloppu kerryttää 0,470 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin tapahtuma tällä kaudella oli syyskuussa ensimmäistä kertaa järjestetty Ghentin tapahtuma Belgiassa. Ghentin liikevaihto oli 0,410 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tags

RUSH FACTORY

NASDAQ

FIRST NORTH

Related Links

Alkuperäinen artikkeli