Etusivu » Rovio Entertainment Oyj: Q3 osavuosikatsaus: Peleissä vahva kasvu ja korkea kannattavuus

Rovio Entertainment Oyj: Q3 osavuosikatsaus: Peleissä vahva kasvu ja korkea kannattavuus

Rovio Entertainment Oyj: Q3 osavuosikatsaus: Peleissä vahva kasvu ja korkea kannattavuus

| Source:

Rovio Entertainment Oyj

Rovio Entertainment Oyj

Espoo, FINLAND

English
Finnish

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 28.10.2021 klo 9.00

Peleissä vahva kasvu ja korkea kannattavuus

Heinä-syyskuu 2021 kohokohdat

 • Rovion liikevaihto oli 71,4 miljoonaa euroa (67,9) ja kasvoi 5,1 prosenttia vuositasolla. Orgaaninen kasvu oli 3,6 prosenttia.
 • Konsernin oikaistu liikevoitto oli 14,3 miljoonaa euroa (12,8) ja oikaistu liikevoittomarginaali 20,0 prosenttia (18,9)
 • Konsernin oikaistu käyttökate oli 17,2 miljoonaa euroa (15,9) ja oikaistu käyttökatemarginaali 24,1 prosenttia (23,4)
 • Games-segmentin liikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia 68,6 miljoonaan euroon (64,2). Pelien orgaaninen kasvu oli 5,3 prosenttia. Vertailukelpoisin valuuttakurssein pelien liikevaihto kasvoi 7,5 prosenttia. Games-segmentin bruttomyynti oli 66,7 miljoonaa euroa (64,5) ja kasvoi 3,3 prosenttia vuositasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein bruttomyynti kasvoi 3,9 prosenttia.
 • Rovio sai päätökseen Ruby Games yrityskaupan ensimmäisen osan (20 prosenttia osakekannasta) syyskuussa. Ruby Games julkaisi Hunter Assasin 2 -pelin koemarkkinointiin.
 • Angry Birds Friends -peli jatkoi hyvää suoritustaan ja bruttomyynti kasvoi 8,5 miljoonaan euroon
 • Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 18,1 miljoonaa euroa (15,3) ja 26,4 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (23,8)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 16,7 miljoonaa euroa (15,8)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,12)

Tammi-syyskuu 2021 kohokohdat

 • Rovion liikevaihto oli 207,3 miljoonaa euroa (203,8) ja kasvoi 1,7 prosenttia vuositasolla. Orgaaninen kasvu oli 1,3 prosenttia.
 • Konsernin oikaistu liikevoitto oli 30,5 miljoonaa euroa (39,7) ja oikaistu liikevoittomarginaali 14,7 prosenttia (19,5)
 • Konsernin oikaistu käyttökate oli 38,2 miljoonaa euroa (47,9) ja oikaistu käyttökatemarginaali oli 18,4 prosenttia (23,5)
 • Games-segmentin liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia vuositasolla 199,9 miljoonaan euroon (193,8). Orgaaninen kasvu oli 2,6 prosenttia. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia. Games-segmentin bruttomyynti oli 197,4 miljoonaa euroa (194,4) ja kasvoi 1,6 prosenttia vuositasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein bruttomyynti kasvoi 6,0 prosenttia.
 • Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 56,6 miljoonaa euroa (42,9) ja 28,3 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (22,0)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 26,7 miljoonaa euroa (46,0)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (0,38)

Avainluvut

7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
Miljoonaa euroa 2021 2020 % 2021 2020 % 2020
Liikevaihto 71,4 67,9 5,1 % 207,3 203,8 1,7 % 272,3
Käyttökate (EBITDA) 16,9 15,9 6,5 % 37,4 47,8 -21,8 % 60,0
Käyttökate-% 23,7 % 23,4 % 18,0 % 23,5 % 22,0 %
Oikaistu käyttökate 17,2 15,9 8,4 % 38,2 47,9 -20,2 % 60,1
Oikaistu käyttökate-% 24,1 % 23,4 % 18,4 % 23,5 % 22,1 %
Liikevoitto 14,0 12,8 9,2 % 29,7 39,6 -25,0 % 42,5
Liikevoittomarginaali, % 19,6 % 18,9 % 14,3 % 19,4 % 15,6 %
Oikaistu liikevoitto 14,3 12,8 11,6 % 30,5 39,7 -23,1 % 47,2
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 20,0 % 18,9 % 14,7 % 19,5 % 17,3 %
Tulos ennen veroja 14,6 12,1 20,7 % 31,1 38,4 -19,0 % 40,7
Investoinnit 0,9 0,9 -1,7 % 2,7 2,8 -3,2 % 3,9
Käyttäjähankinta 18,1 15,3 18,6 % 56,6 42,7 32,6 % 58,7
Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,2 % 22,6 % 19,2 % 22,6 % 24,4 %
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -72,6 % -69,7 % -72,6 % -69,7 % -77,6 %
Omavaraisuusaste, % 73,5 % 81,0 % 73,5 % 81,0 % 82,3 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,16 0,12 25,1 % 0,32 0,38 -15,7 % 0,43
Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,16 0,12 25,3 % 0,32 0,38 -15,9 % 0,43
Liiketoiminnan rahavirta, netto 16,7 15,8 5,6 % 26,7 46,0 -41,9 % 63,6
Työntekijät (keskimäärin kaudella) 490 475 3,2 % 486 467 4,1 % 470

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskentakaavat ja määritelmät on esitetty Tunnusluvut-osiossa.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutokset kausien välillä on laskettu kurssaamalla raportointikauden luvut vertailukauden keskimääräisellä Yhdysvaltain dollarin ja euron välisellä valuuttakurssilla ottaen huomioon Yhdysvaltain dollaripohjaiset pelinsisäiset ostokset Yhdysvalloissa sekä globaalit mainosverkkomyynnit.

Toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand
Jälleen yksi tapahtumarikas vuosineljännes takana! Kolmatta vuosineljännestä voi luonnehtia kasvaneella määrällä fyysisiä tapaamisia, ennätyksellisellä Pelien liikevaihdolla sekä tärkeällä strategisella kehityksellä. Kannattavuus oli korkealla tasolla, mikä johtui pääasiassa korkeammasta liikevaihdosta, Angry Birds Reloaded -pelin tuloista Apple Arcade -palvelussa ja jokseenkin pienemmistä käyttäjähankintainvestoinneista.

Teimme syyskuussa muutaman merkityksellisen tulevaisuutta rakentavan muutoksen. Ilmoitimme henkilöstöjohtaja Heini Kaihun siirtymisestä Rovion vastuullisuusjohtaksi. Uusi vastuullisuusjohtajan rooli korostaa kestävän kehityksen kasvavaa merkitystä osana visiotamme, sekä sitoutumistamme johtaa muutosta pelialalla. Tavoitteenamme on jatkossakin luoda vastuullisesti pitkän aikavälin arvoa työntekijöille ja osakkeenomistajille. Vastuullisuusjohtajan rooli vahvistaa sitoumustamme juurruttaa vastuullisuus strategiaamme, toimintaamme, tuotteisiimme ja käytäntöihimme.
Ilmoitimme myös avaavamme Torontoon, Kanadaan uuden kasuaaleihin free-to-play-mobiilipeleihin keskittyvän studion, jota johtaa kokenut studiovetäjä Julie Beaugrand. Olemme erittäin iloisia saadessamme Julien osaksi Roviota rakentamaan pelitiimiä, joka vahvistaa Rovion jalansijaa kasuaalilla pelimarkkinalla.

Uusi studio on myös linjassa portfoliostrategiaan tekemämme muutoksen kanssa. Maksimoidaksemme mahdollisuutemme saavuttaa tavoitteemme, keskitymme jatkossa kehittämään entistä kasuaalimpia pelejä, jotka vetoavat laajempaan yleisöön. Tästä on monia etuja: pystymme esimerkiksi hyödyntämään vahvaa osaamistamme, maksimoimaan pelaajaverkostomme arvon ja siirtymään pois mid-core-pelilajista, jolle ominaista ovat korkeat kehityskustannukset ja riippuvuus korkeiden latauskustannusten niche-markkinoista.

Avainpelimme jatkoivat vahvaa kehitystään kolmannella neljänneksellä. Angry Birds Friends jatkoi kasvuaan, ja sillä oli paras vuosineljännes sitten vuoden 2017 toisen neljänneksen. Kahden suurimman pelimme, Angry Birds 2 ja Angry Birds Dream Blast, vuosineljännes oli suhteellisen vakaa vuoden takaiseen ja edelliseen neljännekseen verrattuna. Kuten edellisessä vuosineljännesraportissamme kerroimme, vähensimme markkinointia Small Town Murders- ja Darkfire Heroes -peleissä, millä oli negatiivinen vaikutus pelien liikevaihtoon kolmannella neljänneksellä. Small Town Murders -pelitiimi jatkaa työskentelyä pelin parantamiseksi tavoitteenaan kasvattaa peliä tulevaisuudessa. Darkfire Heroes -pelin rajallisten kasvumahdollisuuksien vuoksi sekä pelien kehitystyön siirtyessä kasuaalimpiin peleihin, päätimme siirtää pelitiimin työskentelemään lupaavampiin ja laajemmalle yleisölle kohdennettuihin peliprojekteihin. Darkfire Heroes -peliä ei enää jatkossa kehitetä aktiivisesti.

Syyskuussa saimme päätökseen Ruby Games -yrityskaupan ensimmäisen osan. Tiimi osoittaa vahvaa hyper-casual-osaamistaan syyskuussa lanseeratun Forensic Master -pelin onnistumisen myötä ja peli saavuttikin ensimmäisen sijan Yhdysvaltain ladatuimpien pelien listalla. Hunter Assassin 2, odotettu jatko-osa Hunter Assassin -hittipelille, on myös julkaistu koemarkkinointiin.

Kehitteillä olevien pelien kokonaisuus näyttää tasapainoiselta Angry Birds Journey- ja Supernatural City -pelien jatkaessa koemarkkinoinnissa, ja ensimmäisen Muumi-pelin valmistautuessa liittymään näiden pelien joukkoon myöhemmin tänä vuonna. Lisäksi tulemme näkemään Angry Birds -brändistrategiamme kehittyvän eri muodoissa ja eri alustoilla. Ilmoitamme näistä uusista hankkeista, joita kutsumme teemanimellä "Vihainen Uusi Vuosi’’, seuraavien kuukausien aikana.

Astumme innokkaasti vuoden viimeiselle, ja tyypillisesti kauden kiireisimmälle neljännekselle, jota vauhdittavat avainpeleihimme tuotavat kausitapahtumat ja pelaajien nouseva aktiivisuus peleissä. Roviolaiset ovat osoittaneet todellista ketteryyttä ja sinnikkyyttä 19 kuukauden etätyöskentelyjakson aikana, ja on virkistävää tavata kollegoita kasvokkain siirryttyämme hybridi-työskentelymalliin. Olen erittäin kiitollinen Roviolaisten jatkuvasta sitoutumisesta ja omistautumisesta.

2021 näkymät (muuttumattomat)
Mobiilipelimarkkinat jatkavat kasvuaan kasuaalipelien ollessa merkittävä kasvun ajuri. Koronapandemia kiihdyttää muutoksia kuluttajien käyttäytymisessä ja markkinatrendeissä. Näillä on tärkeä vaikutus sekä nykypelien operaatioon että uusien pelien kehitykseen. Nämä asiat yhdistettynä muihin alan muutoksiin, kuten Applen tietosuojakäytäntöön, lisäävät lyhyen ajan epävarmuutta markkinaympäristössä.

Fokusoimme avain live-peliemme suorituksen parantamiseen sekä uusien innovatiivisten tuotteiden lanseeraukseen. Jatkamme huolellista käyttäjähankintaa. Markkinatilanteesta, investointiemme suorituskyvystä ja uusien pelien lanseerauksista riippuen tavoittelemme käyttäjähankintainvestointien lisäämistä tulevien vuosien kasvun rakentamiseksi. Tällä voi olla vaikutuksia lyhyen tähtäimen kannattavuuteen.
Jatkamme investointejamme tulevaisuuden pelaamisen hankkeisiin hyödyntämällä trendejä, joita näemme kuluttajien käyttäytymisessä sekä rakentamalla positiotamme nopeasti kehittyvillä markkinoilla.

Tämän lisäksi haemme kasvua synergioita ja pitkän tähtäimen arvon kasvua mahdollistavilla yrityskaupoilla.

Audiocast ja puhelinkonferenssi:
Rovio järjestää vuoden 2021 kolmatta vuosineljännestä koskevan englanninkielisen audiocastin ja puhelinkonferenssin kysymys- ja vastausosiolla analyytikoille, lehdistölle ja instituutionaalisille sijoittajille 28.10.2021 klo 14.00–15.00. Tilaisuus on katsottavissa suorana https://investors.rovio.com/fi , ja myöhemmin samana päivänä tallenteena.

Puhelinkonferenssin tiedot:
PIN: 83237280#

Suomi: +358 9 8171 0310
Ruotsi: +46 8566 42651
Iso-Britannia: +44 3333 000 804
Yhdysvallat: +1 6 319 131 422

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Alex Pelletier-Nordmand, puh. +358 40 485 8985 (lehdistöpuhelin)
talousjohtaja René Lindell, puh. +358 40 485 8985 (lehdistöpuhelin)

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, https://investors.rovio.com/fi

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä ja yhtiöllä on seitsemän pelistudiota ¬¬– kaksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), Kööpenhaminassa (Tanska), Montrealissa ja Torontossa (Kanada) sekä vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Roviolla on toimipisteet myös Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Liite

Attachments


Rovio Q3-2021_osavuosikatsaus

Rovio Q3-2021_osavuosikatsaus…Alkuperäinen artikkeli