Etusivu » ROBIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2021: KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI

ROBIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2021: KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI

ROBIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2021: KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI

| Source:

Robit Oyj

Robit Oyj

Lempäälä, FINLAND

English
Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2021 KLO 11.00

ROBIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2021: KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI

Tekstissä katsauskaudella tai vuoden kolmannella neljänneksellä viitataan ajanjaksoon 1.7.–30.9.2021 (Q3) ja tammi-syyskuulla viitataan ajanjaksoon 1.1.–30.9.2021. Vastaavan ajanjakson tiedot vuodelta 2020 on esitetty sulkeissa. Kaikki esitetyt luvut ovat euroissa. Prosenttiluvut on laskettu tuhansista euroista.

1.7.–30.9.2021 lyhyesti

 • Liikevaihto 26,4 miljoonaa euroa (24,2), muutos 8,9 prosenttia
 • EBITDA 2,5 miljoonaa euroa (1,7)
 • EBITA 1,4 miljoonaa euroa (0,3)
 • Liiketulosprosentti (EBIT) 4,4 prosenttia liikevaihdosta (0,5)
 • Katsauskauden tulos 0,8 miljoonaa euroa (-0,6)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta 0,4 miljoonaa euroa (0,6)

1.1.–30.9.2021 lyhyesti

 • Liikevaihto 74,5 miljoonaa euroa (67,9), muutos 9,6 prosenttia
 • EBITDA 5,9 miljoonaa euroa (3,1)
 • EBITA 2,4 miljoonaa euroa (-0,9)
 • Liiketulosprosentti (EBIT) 2,4 prosenttia liikevaihdosta (-2,2)
 • Katsauskauden tulos 1,0 miljoonaa euroa (-3,4)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta -3,7 miljoonaa euroa (0,2)
 • Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 44,2 prosenttia (45,1)
Keskeiset tunnusluvut Q3 2021 Q3 2020 Muutos% Q1–Q3 2021 Q1–Q3 2020 Muutos% 2020
Liikevaihto, 1 000 euroa 26 359 24 194 8,9 % 74 469 67 940 9,6 % 91 631
EBITDA*, 1 000 euroa 2 504 1 658 51,0 % 5 945 3 064 94,0 % 5 116
EBITDA, osuus liikevaihdosta % 9,5 % 6,9 % 8,0 % 4,5 % 5,6 %
EBITA, 1 000 euroa 1 382 324 -326,9 % 2 397 -880 372,3 % -48
EBITA, osuus liikevaihdosta % 5,2 % 1,3 % 3,2 % -1,3 % -0,1 %
EBIT, 1 000 euroa 1 171 118 896,1 % 1 754 -1 493 217,4 % -868
EBIT, osuus liikevaihdosta % 4,4 % 0,5 % 2,4 % -2,2 % -0,9 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 814 -568 243,2 % 1 038 -3 409 130,5 % -2 894
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % 3,1 % -2,3 % 1,4 % -5,0 % -3,2 %
Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 euroa 0,04 -0,03 252,3 % 0,04 -0,16 122,0 % -0,14
Oman pääoman tuotto (ROE), %** 2,5 % -9,2 % -5,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %** 2,7 % -7,4 % -2,6 %

*Ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q1-Q3/2021 tai Q1-Q3/2020
**Laskentatapaa korjattu vastaamaan määritettyä tunnuslukukaavaa

ROBITIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Robit arvioi markkinatilanteen pysyvän vahvana. Kaivossegmentin kysyntää tukee positiivinen metallien hinnan kehitys. Rakennusteollisuuden kysyntää tukee hyvä työtilanne Robitille merkityksellisillä rakennusteollisuuden markkina-alueilla sekä rakennusteollisuudelle globaalisti päätetyt merkittävät rahoitukset. Yhtiö arvioi COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana.

Kaivosteollisuuden kysyntä on korkealla tasolla vuonna 2021. Kulutusosien kysyntä yli syklien on luonteeltaan vakaampaa suhteessa investointituotteisiin. Positiivinen mineraalien hintojen kehitys ja hyvät näkymät heijastuvat hyvin kehittyvään tutkimusporausaktiviteettiin. Tutkimusporaus on teollisuuden syklinen osa, joka heijastaa kaivosteollisuuden halukkuutta investoida tulevaisuuden kapasiteetin lisäyksiin. Yhtiöllä on kaivossegmentissä hyvät kasvumahdollisuudet.

Rakennusteollisuus on aina paikallisesti syklistä ja markkinatilanne voi muuttua nopeasti. Robitin asiakkaiden näkymät ovat hyvät ja infrarakentamiseen liittyvät projektit, jotka ovat meneillään tai käynnistymässä 2021, tukevat loppuvuoden näkymiä.

OHJEISTUS VUODELLE 2021

Robit päivitti koko vuoden tulosohjeistusta 22.10.2021.

Uusi ohjeistus

Robit arvioi markkinatilanteen säilyvän hyvällä tasolla loppuvuoden ajan. Robit arvioi liikevaihdon kasvavan ja vertailukelpoisen kannattavuuden parantuvan v. 2021 seuraavasti: liikevaihdon olevan välillä 97,0–101,0 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA:n olevan vähintään 7,0 miljoonaa euroa. Olettaen, että valuuttakurssit pysyvät syyskuun 2021 tasolla.

Aiempi ohjeistus

Robit arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti ja uskoo COVID-19 rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana. Robit arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA TOMMI LEHTONEN:

Saavutimme kolmannella vuosineljänneksellä ennätysliikevaihdon ja otimme samalla askeleen kohti pitkän aikavälin kannattavuustavoitteitamme. Vuosineljännes oli kymmenes peräkkäinen, jolloin kasvoimme vertailukauteen nähden. Vuosineljänneksen kasvu toteutui pääosin kaivossegmentillä. Myyntikatteen parannukseen liittyvät toimenpiteet tukivat kannattavuuden kehitystä. Projektitoimitusten määrä laski vahvaan vertailukauteen nähden. Robitin tarjonnan asiakaskysyntä oli kokonaisuudessaan edelleen hyvällä tasolla. Merirahdin logistiikkaongelmat aiheuttivat toimitushaasteita. Olemme halunneet varmistaa tuotteiden saatavuuden ja asiakkaiden tyytyväisyyden kasvattamalla varastotasoja, aikaistamalla investointeja sekä raaka-aineostoja ja vahvistamalla toimitusketjun kyvykkyyksiä.

Liikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä oli 26,4 miljoonaa euroa (24,2). Kasvua vertailukauteen nähden oli 8,9 prosenttia ja vertailukelpoisin valuutoin 5,9 prosenttia. EBITDA oli 2,5 miljoonaa euroa ja kasvoi 51 prosenttia vertailukauteen nähden. Saadut tilaukset olivat 25,6 miljoonaa euroa. Kasvua vertailukauteen nähden oli 4,6 prosenttia.

Vuosineljänneksen kasvun veturi oli Americas-alue. Pohjois-Amerikan osuus myynnistä kasvoi merkittävästi ja kehitys oli myönteistä kaikissa asiakassegmenteissä. Etelä-Amerikan alueella palasimme kasvu-uralle ja näimme edistystä varsinkin kaivossegmentillä. EMEA-alueella kehitys vaihteli maittain, mutta kokonaisuudessaan vuosineljänneksellä nähtiin hitaamman kasvun hetki. Kasvupotentiaali alueella on hyvä. Asia-alueella tilanne kehittyi parempaan suuntaan pandemiahaasteiden lieventyessä haasteellisen alkuvuoden jälkeen. Olimme tyytymättömiä kehitykseen Australasiassa. Tulemme vahvistamaan myynnin resurssointia Australasiassa. East-alueella liikevaihto laski. Alueella oli vertailukaudella merkittäviä projektitoimituksia.

Top Hammer -liiketoiminnan kehitys kaivossegmentissä oli tavoitteiden mukaista. Onnistuimme parantamaan Top Hammer -tarjonnan toimituskykyä ja saatavuuteen liittyvät haasteet helpottivat alkuvuoteen nähden. TH-tarjonnalla on edelleen hyvät kasvunäkymät. Down the Hole -liiketoiminta kasvoi odotettua vähemmän, koska kaudella ei tapahtunut merkittäviä projektitoimituksia. Työ Down the Hole -liiketoiminnan kehittämiseksi kaivossegmenttiin jatkuu systemaattisesti ja aloitimme muun muassa toimitukset uudelle merkittävälle kaivosasiakkaalle Americas-alueella.

Aloitimme kolmannella vuosineljänneksellä hankkeen, jossa tehtaille luodaan uusia ja yhteisiä toimintatapoja, jotka tukevat jatkuvaa kehitystä kohti strategisia tavoitteita palvelu- ja kilpailukyvyn suhteen. Samalla vahvistetaan käytäntöjä, jotka tukevat käyttöpääoman hallintaa. Investoimme ohjelmistoon, joka vahvistaa Robitin varastojen ja saatavuuden hallintaa. Investoimme myös osaamisen vahvistamiseen tällä alueella.

Myyntikatteen parantamiseksi tehdyt toimenpiteet tuottivat tulosta kolmannella vuosineljänneksellä. Katteen vahvistaminen oli pääajuri vuosineljänneksen parantuneen kannattavuuden takana. Myös kiinteät kustannukset pysyivät suunnitellusti hyvin kurissa, vaikka maailman avautuessa matkustus- ja messukulut nousivat alkuvuoteen nähden.

Toteutimme kolmannella vuosineljänneksellä merkittävän määrän koulutuksia omalle henkilöstölle sekä jakelijoille. Koulutukset keskittyivät erityisesti neuvoa-antavan myynnin taitoihin, joissa tavoitteena on luoda kyvykkyyksiä auttamaan asiakkaita valintoihin ja toimintatapoihin, jotka laskevat kokonaiskustannuksia ja parantavat energiatehokkuutta.

Robit toteutti perusteellisen ESG-selvityshankkeen ja esitteli ESG-tiekartan ja -tavoitteet pääomamarkkinapäivässä 23.9.2021. Tiekartta keskittyy neljään avainteemaan: vastuulliset kumppanuudet, CO2 päästöjen vähentäminen arvoketjussa, tyytyväinen ja hyvinvoiva työyhteisö sekä tehokkuus läpi tuotteen elinkaaren.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin

Tuhatta euroa Q3 2021 Q3 2020 Muutos% Q1–Q3 2021 Q1–Q3 2020 Muutos% 2020
Top Hammer 14 077 12 235 15,1 % 40 377 35 065 15,1 % 46 348
Down the Hole 12 282 11 959 2,7 % 34 092 32 876 3,7 % 45 283
Yhteensä 26 359 24 194 8,9 % 74 469 67 940 9,6 % 91 631

Konsernin liikevaihto vuoden kolmannella vuosineljänneksellä oli 26,4 miljoonaa euroa (24,2). Nousua vertailukauteen oli 8,9 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 5,9 prosenttia.

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 74,5 miljoonaa euroa (67,9). Nousua vertailukauteen oli 9,6 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 7,2 prosenttia.

Top Hammer -liiketoiminta jatkoi vahvaa kasvua vuoden kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvaessa 15,1 prosenttia. Tammi-syyskuussa Top Hammer -liikevaihto kasvoi 15,1 prosenttia liikevaihdon päätyessä 40,4 miljoonaan euroon (35,1). Liiketoiminnan kasvua ovat tukeneet erityisesti uudet voitetut kaivosasiakkuudet.

Down the Hole -liiketoiminta kasvoi vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 2,7 prosenttia. Tammi-syyskuussa liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia liikevaihdon ollessa 34,1 miljoonaa euroa. Kasvu oli tasaista kaikissa asiakassegmenteissä. Vahvinta kasvu oli Americas-alueella.

Liikevaihto markkina-alueittain

Tuhatta euroa Q3 2021 Q3 2020 Muutos% Q1–Q3 2021 Q1–Q3 2020 Muutos% 2020
EMEA 11 446 10 982 4,2 % 34 022 30 739 10,7 % 40 028
Americas 5 948 3 389 75,5 % 14 222 10 008 42,1 % 14 008
Asia 2 627 2 605 0,9 % 7 644 8 608 -11,2 % 11 397
Australasia 3 560 3 712 -4,1 % 10 352 10 135 2,1 % 13 654
East 2 779 3 507 -20,8 % 8 230 8 450 -2,6 % 12 544
Yhteensä 26 359 24 194 8,9 % 74 469 67 940 9,6 % 91 631

Yhtiön kasvu oli vuoden kolmannella vuosineljänneksellä vahvaa Americas-alueella, jossa liikevaihto kasvoi 75,5 prosenttia. Kasvu oli vahvaa sekä Etelä- että Pohjois-Amerikassa. Liikevaihto kasvoi myös EMEA- ja Asia-alueilla. Australasiassa liikevaihto laski 4,1 prosenttia isoimpien asiakkaiden toimitusten ajoituksesta johtuen. East-alue jäi selkeästi poikkeuksellisen vahvasta vertailuneljänneksestä. Vertailukaudella oli merkittäviä projektitoimituksia.

Tammi-syyskuussa yhtiön kasvu on tullut erityisesti America- ja EMEA-alueen vetämänä. East-alueella matala projektiaktiviteetti Geotechnical-segmentissä on vaikuttanut laskevaan liikevaihtoon. Muut segmentit East-alueella ovat kasvaneet. Asia-alueen liikevaihto laski 11,2 prosenttia alkuvuoden matalan kysynnän vuoksi.

KANNATTAVUUS

Tunnusluvut

Tuhatta euroa Q3 2021 Q3 2020 Muutos% Q1–Q3 2021 Q1–Q3 2020 Muutos% 2020
EBITDA, 1 000 euroa 2 504 1 658 51,0 % 5 945 3 064 94,0 % 5 116
EBITDA, osuus liikevaihdosta % 9,5 % 6,9 % 8,0 % 4,5 % 5,6 %
EBIT, 1 000 euroa 1 171 118 896,1 % 1 754 -1 493 217,4 % -868
EBIT, osuus liikevaihdosta % 4,4 % 0,5 % 2,4 % -2,2 % -0,9 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 814 -568 243,2 % 1 038 -3 409 130,5 % -2 894
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % 3,1 % -2,3 % 1,4 % -5,0 % -3,2 %

Yhtiön katsauskauden kannattavuus parani selvästi. Vuoden kolmannen vuosineljänneksen EBITDA oli 2,5 miljoonaa euroa (1,7). EBITDA:n osuus liikevaihdosta parani selvästi ollen 9,5 prosenttia (6,9). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 1,2 miljoonaa euroa (0,1). Liiketulos oli 4,4 prosenttia (0,5) katsauskauden liikevaihdosta.

Tammi-syyskuussa EBITDA oli 5,9 miljoonaa euroa (3,1). EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 8,0 prosenttia (4,5). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 1,8 miljoonaa euroa (-1,5). Liiketulos oli 3,1 prosenttia (-2,3) tammi-syyskuun liikevaihdosta.

Parantunutta liikevoittoa tukivat kasvanut liikevaihto, hinnoittelussa ja hinnoittelun hallinnassa tehdyt toimenpiteet sekä hankinnan säästöjen asteittainen realisoituminen. Korkeat rahtikustannukset sekä globaalisti nousseet raaka-ainekustannukset loivat kustannuspainetta, mutta yhtiö on toimenpiteillään pystynyt kompensoimaan näiden kustannustekijöiden vaikutukset.

Vuoden kolmannen vuosineljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,4 miljoonaa euroa (-0,9), josta korkokulujen osuus oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,2) ja valuuttakurssimuutosten -0,1 miljoonaa euroa (-0,7). Kolmannen vuosineljänneksen tulos parani ollen 0,8 miljoonaa euroa (-0,6).

Tammi-syyskuussa rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,0 miljoonaa euroa (-2,3), josta korkokulujen osuus oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,8) ja valuuttakurssimuutosten 0,0 miljoonaa euroa (-1,3). Tammi-syyskuun tulos parani ollen 1,0 miljoonaa euroa (-3,4).

RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa Q3 2021 Q3 2020 Q1–Q3 2021 Q1–Q3 2020 2020
Liiketoiminnan nettorahavirrat
Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 2 510 1921 6 119 4 777 7 160
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja 722 759 -2 549 1 154 5 555
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 359 554 -3 724 156 4 263
Investointien nettorahavirta -1 144 395 -2 431 -182 -1 173
Rahoituksen nettorahavirta 408 -207 701 -1 442 -3 626
Rahavarojen nettolisäys (+) / -vähennys (-) -376 741 -5 455 -1 468 -536
Rahavarat tilikauden alussa 9 372 12 689 14 339 15 248 15 248
Valuuttakurssierot rahavaroista -70 -197 41 -544 -370
Rahavarat tilikauden lopussa 8 926 13 235 8 926 13 235 14 339

Vuoden kolmannen vuosineljänneksen konsernin rahavirta ennen käyttöpääoman muutoksia parani ollen 2,5 miljoonaa euroa (1,9). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,4 miljoonaa euroa (0,6). Käyttöpääoman muutosten vaikutus oli -1,8 miljoonaa euroa (-1,2). Myynti- ja muiden saamisten kasvu vaikutti kassavirtaan negatiivisesti 0,8 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuuden kasvu 1,9 miljoonaa euroa. Kasvanut laskutus nosti myyntisaamisten määrää. Vaihto-omaisuuden kasvu tuli pääosin Top hammer -liiketoiminnan varastojen kasvusta. Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäyksellä oli 0,9 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan.

Vuoden kolmannen vuosineljänneksen investointien nettorahavirta oli -1,1 miljoonaa euroa (0,4). Tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 1,3 miljoonaa euroa (0,1). Investointien osuus liikevaihdosta oli 5,1 prosenttia (0,6). Investoinnit kohdistuivat pääosin yhtiön Etelä-Korean ja Lempäälän tehtaisiin. Investoinneilla pyritään vastaamaan Top Hammer -liiketoiminnan kasvuun. Kasvuinvestointien toteutus jatkuu vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Vuoden kolmannen vuosineljänneksen rahoituksen nettorahavirta oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,2). Lainojen nettomuutokset olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,4). Luotollisten tilien muutos oli 0,0 miljoonaa euroa (-0,3). Rahoituksen nettorahavirtaan IFRS 16 mukaisesti raportoituja vuokravelkojen lyhennyksiä oli 0,4 miljoonaa euroa (0,4).

Poistot ja arvonalennuskirjaukset olivat 1,3 miljoonaa euroa (1,5). Poistoista 0,2 miljoonaa euroa liittyi ostettujen yritysten asiakkuus- ja brändiarvojen poistoihin.

TALOUDELLINEN ASEMA

30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
Rahavarat, tuhatta euroa 8 926 13 235 14 339
Korolliset velat, tuhatta euroa 36 319 37 118 35 567
joista lyhytaikaisia korollisia rahoitusvelkoja 3 566 10 984 11 154
Korolliset nettovelat, tuhatta euroa 27 393 23 883 21 228
Käyttämätön luottolimiitti, tuhatta euroa 6 000 388 261
Velkaantumisaste, % 57,0 % 52,2 % 45,2 %
Omavaraisuusaste, % 44,2 % 45,1 % 45,5 %

Konsernilla oli korollisia velkoja 36,3 miljoonaa euroa (37,1), josta 5,4 miljoonaa euroa (5,8) IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja. Likvidejä varoja yhtiöllä oli 8,9 miljoonaa euroa (13,2). Korolliset nettovelat olivat 27,4 miljoonaa euroa (23,9) ja korolliset nettopankkivelat ilman IFRS 16 velkojen osuutta olivat 22,0 miljoonaa euroa (18,0).

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 48,1 miljoonaa euroa (45,8). Konsernin omavaraisuusaste oli 44,2 prosenttia (45,1) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 57,0 prosenttia (52,2).

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 7 henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 267 (260). Katsauskauden lopussa yhtiön henkilöstöstä 73 prosenttia oli Suomen ulkopuolella.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Tommi Lehtonen (toimitusjohtaja), Jaana Rinne (henkilöstöjohtaja) sekä Arto Halonen (talousjohtaja).

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Robitin pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 prosenttia vuodessa sekä 13 prosenttia vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden saavuttaminen.

Pitkän aikavälin tavoite 2019 2020 1–9 2021
Liikevaihdon kasvu, p.a. 15 % 4,6 % 6,0 % 9,6 %
Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % 13 % 3,1 % 5,6 % 8,0 %

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2021 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2020 ja päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kim Gran, Mammu Kaario, Mikko Kuitunen, Anne Leskelä, Kalle Reponen ja Harri Sjöholm.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen puheenjohtaja on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Työ-, henkilöstö- ja tarkastusvaliokuntien jäsenille maksetaan rahallinen korvaus 500 euroa per kokous, johon jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.
Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2021. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 108 390 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkeita pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätettiin, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.4.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 108 390 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 30.9.2021 oli 21 179 900 osaketta ja osakkeenomistajien määrä oli 4 099. Osakevaihto oli tammi-syyskuussa 4 470 406 osaketta (4 963 639).

Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 112 464 (0,5 prosenttia osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.9.2021 oli 83,7 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 3,95 euroa. Tammi-syyskuussa ylin kurssi oli 6,46 euroa ja alin kurssi 3,65 euroa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Robit seuraa tarkkaan koronaviruksen vaikutusta alan kysyntään. Yleisesti ottaen asiakkaiden toiminta on palannut normaalille tasolle. Vaikutukset Robitin toimintaan ovat enää rajalliset ja kohdistuvat yksittäisiin maihin tai alueisiin. COVID-19 rajoittaa edelleen matkustamista ja näin muutamien testi- ja myynnin kasvuhankkeiden implementointia. Robit jatkaa toimenpiteitä turvatakseen henkilöstön terveyden sekä varmistaakseen yhtiön toiminnan jatkumisen. Raportointihetkellä yhtiön kaikki tehtaat toimivat suunnitellulla kapasiteetilla. Toimitusketjussa ei ole havaittu sellaisia häiriöitä, joita ei pystytä hallitsemaan esimerkiksi nykyisten varastotasojen ja toimittajayhteistyön avulla.

Lisäksi epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitys, uusien tietojärjestelmien toimivuus ja käyttöönotto, yritysostojen integrointi, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä IPR-riskit. Raaka-ainekustannusten nousun siirtäminen täysimääräisesti asiakashintoihin saattaa aiheuttaa taloudellisen riskin. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Myös tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Robitin liiketoiminnalle. Liiketoimintaympäristön mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti konsernin asiakkaiden maksukäyttäytymiseen sekä lisätä Robitin tuotteisiin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

MUUT TAPAHTUMAT HEINÄ-SYYSKUUSSA 2021

Yhtiö julkaisi 10.8.2021 puolivuosikatsauksen 1.1.–30.6.2021.

Robit Oyj tiedotti 3.9.2021, että yhtiön neljä suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa (Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelo 1.9.2021) ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat: Harri Sjöholm (Five Alliance Oy, Hallituksen puheenjohtaja), Timo Sallinen (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Sijoitusjohtaja), Jukka Vähäpesola (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Osakesijoitusjohtaja) ja Tuomas Virtala (OP Yrityspankki Oyj, Johtaja, Omaisuudenhoito). Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee hallitukselle hyväksyttäväksi hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuosittain viimeistään 31. tammikuuta ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Nimitystoimikunnan tehtäviä ja kokoonpanoa on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/nimitysvaliokunta/.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Lempäälässä 30.9.2021

ROBIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja
+358 40 724 9143
tommi.lehtonen@robitgroup.com

Arto Halonen, talousjohtaja
+358 40 028 0717
arto.halonen@robitgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 8 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Robitin johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista.
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
EUR tuhatta 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 2020
Liikevaihto 26 359 24 194 74 469 67 940 91 631
Liiketoiminnan muut tuotot 612 858 1 414 1 530 2 524
Materiaalit ja palvelut* -16 847 -15 725 -48 088 -43 191 -58 773
Henkilöstökulut -3 980 -3 694 -12 086 -11 616 -15 747
Poistot ja arvonalentumiset -1 333 -1 541 -4 191 -4 558 -5 984
Liiketoiminnan muut kulut* -3 640 -3 975 -9 765 -11 598 -14 520
EBIT (Liikevoitto/-tappio) 1 171 118 1 754 -1 493 -868
Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot 80 24 667 358 286
Korko- ja rahoituskulut -435 -902 -1 682 -2618 -2 936
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -356 -878 -1 015 -2 259 -2 650
Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja 815 -760 738 -3 752 -3 518
Verot
Tulovero -36 -6 -73 -8 -380
Laskennallisten verojen muutos 35 198 373 352 1 004
Tuloverot -1 192 300 343 624
Katsauskauden tulos 814 -568 1 038 -3 409 -2 894
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 741 -568 867 -3 409 -2 894
Määräysvallattomille omistajille** 73 0 171 0 0
814 -568 1 038 -3 409 -2 894
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Rahavirran suojaukset -13 0 -13 0 0
Muuntoerot*** -648 -257 -58 -2 029 -1 088
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -662 -257 -71 -2 029 -1 088
Tilikauden laaja tulos yhteensä 152 -826 967 -5 438 -3 981
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 79 -826 796 -5 438 -3 981
Määräysvallattomille omistajille** 73 0 171 0 0
Konsernin laaja tulos 152 -826 967 -5 438 -3 981
Osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,04 -0,03 0,04 -0,16 -0,14

*Tuloslaskelmalyhennelmässä varastojen muutokset on esitetty materiaalit ja palvelut erässä ja valmistus omaan käyttöön liiketoiminnan muissa kuluissa.
**Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista
*** Konsernissa on sisäisiä lainoja, joita käsitellään IAS 21 ”Valuuttakurssien muutosten vaikutukset” -standardin mukaisesti nettosijoituksina ulkomaisiin yksiköihin.

KONSERNITASE
EUR tuhatta 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 5 360 5 060 5 134
Muut aineettomat hyödykkeet 2 945 4 096 3 809
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 24 007 24 109 24 641
Lainasaamiset 295 127 386
Muut saamiset 3 235 3
Laskennalliset verosaamiset 1 755 1 230 1 528
Pitkäaikaiset varat yhteensä 34 366 34 857 35 500
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 41 689 32 886 34 857
Myyntisaamiset ja muut saamiset 24 457 21 508 18 621
Lainasaamiset 93 123 125
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 40 81 81
Rahavarat 8 926 13 235 14 339
Lyhytaikaiset varat yhteensä 75 205 67 832 68 023
Varat yhteensä 109 569 102 689 103 523
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 705 705 705
Ylikurssirahasto 202 202 202
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 82 570 82 452 82 570
Muuntoerot -2 856 -3 739 -2 798
Arvonmuutosrahasto -13 0 0
Kertyneet voittovarat -33 795 -30 432 -30 796
Tilikauden voitto/tappio 867 -3 409 -2 894
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 47 680 45 779 46 989
Määräysvallattomien omistajien osuus* 415 0 0
Oma pääoma yhteensä 48 096 45 779 46 989
Velat
Pitkäaikaiset velat
Lainat 28 879 21 564 19 247
Vuokrasopimusvelat 3 874 4 571 5 166
Laskennalliset verovelat 641 1 052 798
Henkilöstövelvoitteet 677 592 628
Pitkäaikaiset velat yhteensä 34 088 27 779 25 838
Lyhytaikaiset velat
Lainat 2 002 9 714 9 941
Vuokrasopimusvelat 1 563 1 270 1 213
Ennakkosaamiset 663 1 169 130
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 37 12 283
Ostovelat ja muut velat 23 002 16 884 19 029
Muut varaukset 117 83 100
Lyhytaikaiset velat yhteensä 27 385 29 131 30 696
Velat yhteensä 61 473 56 910 56 534
Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 109 569 102 689 103 523

* Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
Tuhatta euroa 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 2020
Liiketoiminnan rahavirrat
Voitto ennen veroja 815 -390 738 -3 752 -3 518
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 1 333 1 541 4 191 4 558 5 984
Rahoitustuotot ja -kulut 356 -6 1 015 2 229 2 650
Osakeperusteiset maksut henkilöstölle 21 48 -140 132 182
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot (+) -167 30 -168 22 158
Muut ei rahavirtavaikutteiset erät 153 699 483 1 589 1 704
Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 2 510 1 921 6 119 4 777 7 160
Käyttöpääoman muutos
Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) -787 -2 369 -6 041 -5 318 1
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -1 929 -725 -6 733 -2 835 -5 000
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) 930 1 932 4 109 4 530 3 395
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja 722 759 -2 549 1 154 5 555
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -355 -220 -894 -768 -1 083
Saadut korot ja muut rahoitustuotot -42 3 15 17 28
Maksetut verot 35 12 -296 -247 -238
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 359 554 -3 724 156 4 263
Investointien rahavirrat
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -1 311 -130 -2 627 -328 -1 204
Aineettomien hyödykkeiden hankinta -23 -3 -92 -7 -77
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 187 32 224 86 103
Lainasaamisten takaisinmaksut 2 496 64 67 6
Investointien nettorahavirta -1 144 395 -2 431 -182 -1 173
Rahoituksen rahavirrat
Osakeanti 0 0 0 79 79
Pitkäaikaisten lainojen muutokset 782 437 5 731 124 -1 751
Luotollisten tilien muutos 0 -293 -3 739 -307 -179
Leasingvelkojen maksut -374 -351 -1 291 -1 338 -1 774
Rahoituksen nettorahavirta 408 -207 701 -1 442 -3 626
Rahavarojen nettolisäys (+)/-vähennys (-) -376 741 -5 455 -1 468 -536
Rahavarat tilikauden alussa 9 372 12 689 14 339 15 248 15 248
Valuuttakurssierot rahavaroista -70 -197 41 -544 -370
Rahavarat tilikauden lopussa 8 926 13 235 8 926 13 235 14 339

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
A= Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
D = Kertynyt muuntoero
E = Arvonmuutosrahasto
F = Kertyneet voittovarat
G = Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma
H = Määräysvallattomien omistajien osuus
I = Oma pääoma yhteensä
EUR Tuhatta A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2020 705 202 82 268 -1 710 -30 744 50 721
Muut muutokset 191 191
Oma pääoma 1.1.2020 705 202 82 268 -1 710 -30 553 50 912
Katsastuskauden tulos -3 409 -3 409
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot -2 029 -2 029
Laaja tulos 0 0 0 -2 029 -3 409 -5 438
Osakeanti 183 183
Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille 122 122
Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa 0 0 183 0 122 305
Oma pääoma 30.9.2020 705 202 82 452 -3 739 -33 840 45 779
EUR Tuhatta A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2021 705 202 82 570 -2 798 0 -33 690 46 989
Katsastuskauden tulos 867 171 1 038
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaukset -13 -13
Muuntoerot -58 5 -53
Laaja tulos 0 0 0 -58 -13 867 176 972
Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille -105 -105
Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa 240 240
Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa -105 240 135
Oma pääoma 30.9.2021 705 202 82 570 -2 856 -13 -33 795 867 415 48 096

LIITETIEDOT

Sisältö

 1. Laatimisperiaatteet
 2. Tunnusluvut ja laskentakaavat
 3. Liikevaihdon jaottelu
 4. Rahoitusjärjestelyt
 5. Muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä
 6. Annetut takaukset
 7. Yrityshankinnat
 8. Johdannaiset

1. LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

2.1 TUNNUSLUVUT

Tunnuslukutaulukko Q3 2021 Q3 2020 1–9 2021 1–9 2020 2020
Liikevaihto, 1000 euroa 26 359 24 194 74 469 67 940 91 631
EBIT, 1000 euroa 1 171 118 1 754 -1 493 -868
EBIT, osuus liikevaihdosta % 4,4 % 0,5 % 2,4 % -2,2 % -0,9 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,04 -0,03 0,04 -0,16 -0,14
Oman pääoman tuotto (ROE) % 2,5 % -9,2 % -5,9 %
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % 2,7 % -7,4 % -2,6 %
Omavaraisuusaste % 44,2 % 45,1 % 45,5 %
Nettovelkaantumisaste % 57,0 % 52,2 % 45,2 %
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 1 333 133 2 720 335 1 281
Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta % 5,1 % 0,6 % 3,7 % 0,5 % 1,4 %
Osakkeiden lukumäärä (ulkona olevat osakkeet) 21 067 436 21 027 107 21 058 936
Omat osakkeet (konsernin hallussa) 112 464 152 793 120 964
Osuus äänistä / osakkeista % 0,53 % 0,72 % 0,57 %

2.2 VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS

Robit esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Robitin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Robitin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Robitin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoinen EBITDA ja EBITA
EUR tuhatta 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 2020
EBIT (Liikevoitto) 1 171 118 1 754 -1 493 -868
Poistot ja arvonalentumiset 1 333 1 541 4 191 4 558 5 984
EBITDA (Käyttökate) 2 504 1 658 5 945 3 064 5 116
EBIT (Liikevoitto) 1 171 118 1 754 -1 493 -868
Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 212 208 643 613 820
EBITA 1 382 324 2 397 -880 -48

2.3 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

EBITDA
EBIT + poistot ja arvonalentumiset
EBITA
EBIT + yritysjärjestelyihin liittyvät poistot
Nettokäyttöpääoma
varasto + myyntisaamiset ja muut saatavat – ostovelat ja muut velat
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa
tilikauden voitto (tappio)
osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)
Oman pääoman tuotto (ROE), %
tilikauden voitto (tappio) x 100
oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut x 100
oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana)
Korolliset nettovelat
lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit
Omavaraisuusaste, %
oma pääoma x 100
taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, %
korolliset nettovelat x 100
oma pääoma

3. LIIKEVAIHDON JAOTTELU

IFRS 15:n mukainen tuloutus on kunkin liiketoimintayksikön ja markkina-alueen sisällä samanlainen.

LIIKEVAIHTO
Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin
Tuhatta euroa 7–9/2021 7–9/2020 Muutos % 1–9/2021 1–9/2020 Muutos % 2020
Top Hammer 14 077 12 235 15,1 % 40 377 35 065 15,1 % 46 348
Down the Hole 12 282 11 959 2,7 % 34 092 32 876 3,7 % 45 283
Yhteensä 26 359 24 194 8,9 % 74 469 67 940 9,6 % 91 631
Liikevaihto markkina-alueittain
Tuhatta euroa 7–9/2021 7–9/2020 Muutos % 1–9/2021 1–9/2020 Muutos % 2020
EMEA 11 446 10 982 4,2 % 34 022 30 739 10,7 % 40 028
Americas 5 948 3 389 75,5 % 14 222 10 008 42,1 % 14 008
Asia 2 627 2 605 0,9 % 7 644 8 608 -11,2 % 11 397
Australasia 3 560 3 712 -4,1 % 10 352 10 135 2,1 % 13 654
East 2 779 3 507 -20,8 % 8 230 8 450 -2,6 % 12 544
Yhteensä 26 359 24 194 8,9 % 74 469 67 940 9,6 % 91 631

4. RAHOITUSJÄRJESTELYT

Yhtiön rahavarat olivat 8,9 miljoonaa euroa 30.9.2021 ja näin ollen yhtiö pystyy huolehtimaan velkojen hoidostaan sekä maksuvalmiudestaan. Lisäksi yhtiöllä on 8.6.2021 solmitusta 30,0 miljoonan euron rahoitussopimuksen nostamatta 3,5 miljoonaa euroa.

Emoyhtiön lainojen kovenantit perustuvat yhtiön nettovelkojen ja käyttökatteen suhteeseen sekä yhtiön omavaraisuusasteeseen. Kovenantit testataan kvartaaleittain.

LAINOJEN KIRJANPITOARVOT
Tuhatta euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta 28 848 20 760 19 060
Muut lainat 12 584 41
Vuokravelat 3 893 4 791 5 312
Pitkäaikaiset lainat yhteensä 32 753 26 135 24 413
Lyhytaikaiset lainat
Lainat rahoituslainoksilta 1 780 5 870 5 850
Muut lainat 0 0 86
Luotolliset tilit 0 3 612 3 739
Vuokravelat 1 786 1 502 1 479
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 3 566 10 983 11 154
Lainat yhteensä 36 319 37 118 35 567

5. MUUTOKSET AINEELLISISSA KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEISSÄ
Tuhatta euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
Hankintameno kauden alussa 47 323 45 952 45 952
Muut muutokset* -1 376
Lisäykset 2 694 1 756 4 230
Vähennykset -137 -485 -496
Erien väliset siirrot 37 0 0
Valuuttakurssierot -188 -1 769 -1 007
Hankintameno kauden lopussa 49 729 45 454 47 323
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -22 682 -19 193 -19 193
Muut muutokset* 349
Poistot -3 169 -3 392 -4 385
Vähennykset 81 223 235
Erien väliset siirrot 0 330 0
Valuuttakurssierot 49 667 311
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -25 721 -21 345 -22 682
Kirjanpitoarvo kauden alussa 24 642 26 759 26 759
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 24 008 24 110 24 642

*Muut muutokset sisältää korjaukset vuoden 2019 IFRS 16 laskelmiin

6. ANNETUT TAKAUKSET
Tuhatta euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
Omista veloista annetut takaukset ja kiinnitykset 47 684 43 868 45 119
Muut takausvastuut 1 085 83 94
Yhteensä 48 769 43 951 45 213

7. YRITYSHANKKINAT

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

8. JOHDANNAISET

Yhtiö suojaa merkittävimmät nettovaluuttapositiot, jotka voidaan ennustaa ajan, volyymin ja korkoriskin osalta.

Katsauskauden lopussa ei ollut avoimia valuuttajohdannaisia.

Yhtiö on 8.6. solminut 30,0 miljoonan euron rahoitussopimuksen ja tähän liittyen solminut 10,0 miljoonan euron koronvaihtosopimuksen korkokatolla suojatakseen osan altistumisestaan ​​vaihteleville koroille. Yhtiö soveltaa suojauslaskentaa IFRS 9: n mukaisesti. Suojauslaskentaa käytetään poistamaan suojausvälineen ja suojatun erän välinen kirjanpitoero. Tämä johtaa tehokkaasti siihen, että suojatun vaihtuvakorkoisen lainan korkokulut kirjataan kiinteällä korolla.

Yhtiön pääasiallinen korkoriski syntyy pitkäaikaisista lainoista, joiden korot vaihtelevat ja jotka altistavat konsernin rahavirran korkoriskille. Konsernin politiikkana on käyttää tarvittaessa koronvaihtosopimusta vaihtuvasta kiinteään.

Korkojohdannaiset
Tuhatta euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
Koronvaihtosopimukset
Nimellisarvo 10 000
Käypä arvo -17

Liite

Attachments


Robit Oyj - Osavuosikatsaus - Tammi-syyskuu 2021

Robit Oyj – Osavuosikatsaus – Tammi-syyskuu 2021…Alkuperäinen artikkeli