Etusivu » Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021 (IFRS)

| Source:

Innofactor Oyj

Innofactor Oyj

Espoo, FINLAND

Finnish
English

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 26.10.2021 klo 9.00

Innofactor saavutti kolmannella vuosineljänneksellä historiansa parhaan käyttökatteen, vaikka Suomen yritysjärjestelyt ja organisaatiomuutos aiheuttivatkin hienoisen liikevaihdon laskun

Heinä–syyskuu 2021 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 13,7 miljoonaa euroa (2020: 14,0), jossa laskua 2,0 %
  • Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida, oli vertailukelpoinen kasvu 3,0 %, mikä oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua
 • Käyttökate oli noin 1,7 miljoonaa euroa (2020: 1,6), jossa kasvua 8,7 %
 • Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (2020: 0,4), jossa kasvua 130,4 %
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 72,0 miljoonaa euroa (2020: 58,2), jossa kasvua 23,7 %

Tammi–syyskuu 2021 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli noin 48,8 miljoonaa euroa (2020: 47,9), jossa kasvua 1,9 %
  • Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida, oli vertailukelpoinen kasvu 4,9 %, mikä oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua
 • Käyttökate oli noin 8,4 miljoonaa euroa (2020: 5,6), jossa kasvua 51,4 %
  • Käyttökatteeseen sisältyy noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä, jota ilman käyttökate olisi ollut noin 5,9 miljoonaa euroa (2020: 5,6), jossa kasvua 5,6 %
 • Liikevoitto oli 6,0 miljoonaa euroa (2020: 2,1), jossa kasvua 185,9 %
  • Liikevoittoon sisältyy vastaava myyntivoitto kuin käyttökatteeseen, jota ilman liikevoitto olisi ollut noin 3,4 miljoonaa euroa (2020: 2,1), jossa kasvua 64,0 %
Konsernin tunnusluvut, IFRS
. 1.7.– 30.9.2021 1.7.– 30.9.2020 Muutos 1.1.– 30.9.2021 1.1.– 30.9.2020 Muutos
Liikevaihto tuhatta euroa 13 730 14 005 -2,0 % 48 834 47 913 1,9 %
Liikevaihdon kasvu -2,0 % 0,3 % 1,9 % 2,5 %
Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa 1 695 1 559 8,7 % 8 448 5 579 51,4 %
prosenttia liikevaihdosta* 12,3 % 11,1 % 17,3 % 11,6 %
Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa* 915 397 130,4 % 5 996 2 097 185,9 %
prosenttia liikevaihdosta* 6,7 % 2,8 % 12,3 % 4,4 %
Tulos ennen veroja tuhatta euroa* 755 26 2754,8 % 5 400 1 099 391,2 %
prosenttia liikevaihdosta* 5,5 % 0,2 % 11,1 % 2,3 %
Tulos tuhatta euroa* 581 27 2087,5 % 4 207 1 505 179,6 %
prosenttia liikevaihdosta* 4,2 % 0,2 % 8,6 % 3,1 %
Tilauskanta 71 979 58 181 23,7 % 71 979 58 181 23,7 %
Nettovelkaantumisaste (Gearing)* 34,0 % 66,7 % 34,0 % 66,7 %
Nettovelkaantumisate ilman IFRS16 21,2 % 48,1 % 21,2 % 48,1 %
Omavaraisuusaste 52,9 % 43,5 % 52,9 % 43,5 %
Omavaraisuusaste ilman IFRS16 56,8 % 45,8 % 56,8 % 45,8 %
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana** 508 545 -6,8 % 493 549 -10,2 %
Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa** 497 546 -9,0 % 497 546 -9,0 %
Tulos per osake (euroa) 0,0155 0,0007 2087,5 % 0,1125 0,0402 179,6 %

*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.7.–30.9.2021 liiketulokseen sisältyy 113 tuhatta euroa (2020: 473) sekä 1.1.–30.9.2021 390 tuhatta euroa (2020: 1 420) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.

**) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2021

Innofactorin vuoden 2021 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2020, jolloin liikevaihto oli 66,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,2 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Innofactor päivitti strategiaansa ja järjesteli Suomen organisaatiotaan tukemaan paremmin tulevaisuuden kasvua

Liikevaihto vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,7 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 2,0 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida, oli kolmannella neljänneksellä kasvua 3,0 prosenttia, mikä oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 8,7 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 1,7 miljoonaan euroon (12,3 prosenttia liikevaihdosta). Käyttökate oli positiivinen Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Tilauskanta oli vuoden kolmannen neljänneksen aikana suunnilleen samalla tasolla edellisen kvartaalin kanssa ja oli neljänneksen lopussa 72,0 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 23,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Liikevaihto oli vuoden 2021 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 48,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 1,9 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida 1.4.2021 alkaen, oli vertailukelpoinen kasvu 4,9 prosenttia, mikä oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua. Käyttökate (EBITDA) kasvoi 51,4 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 8,4 miljoonaan euroon (17,3 prosenttia liikevaihdosta), josta noin 2,6 miljoonaa euroa tuli ensimmäisellä neljänneksellä tehdystä Prime-liiketoiminnan myynnistä.

Innofactor päätti elokuun lopussa uudistaa strategiansa tukemaan entistä vahvemmin kasvua. Strategiatyössä määritettiin liiketoimintamme ja Microsoftin ratkaisutarjonnan kannalta alueet, joilla näemme vahvimmat kasvumahdollisuudet. Innofactor tiivisti tarjoomansa kyseisten kasvualueiden mukaisesti: digitaaliset palvelut (Digital Services), liiketoimintaratkaisut (Business Solutions), tiedon- ja asianhallinta (Information and Case Management), data ja analytiikka (Data and Analytics), pilvi-infrastruktuuri (Cloud Infrastructure) ja kyberturvallisuus (Cybersecurity).

Samassa yhteydessä päätettiin muuttaa Suomen organisaation vastaamaan uuden strategian mukaisia kasvualueita siten, että Suomessa on ollut 1.10.2021 alkaen kuusi liiketoimintayksikköä, jotka vastaavat edellä esitettyä tarjoomaa. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on vahvistaa Innofactorin kasvua jatkossa Suomessa.Toiminnan uudelleenjärjestelystä aiheutui tilapäinen notkahdus Innofactorin Suomen liikevaihdossa kolmannella vuosineljänneksellä.

Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.

Tarkoitus: Innovoimme toimivamman maailman puolesta

Missio: Edistämme modernia digitaalista organisaatiota

Visio: Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä

Strategiset valinnat:

 • osaavimmat pohjoismaiset tiimit
 • tuotteistettu kohdennettu tarjonta
 • proaktiivinen ja joustava toimintatapa
 • innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvot:

 • vastuullisuus
 • toimintavapaus
 • innovaatio
 • asiakas

Toimintaperiaate: Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:

 • saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti
 • saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
 • pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Innofactorin liikevaihto tammi–syyskuussa 2021 oli 48,8 miljoonaa euroa (2020: 47,9), jossa oli kasvua 1,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Jos 31.3.2021 myytyä Prime-liiketoimintaa ei huomioida 1.4.2021 alkaen, oli vertailukelpoinen kasvu 4,9 prosenttia, mikä oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana kasvu tuli Suomesta, Norjasta ja Tanskasta. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee suuri tilauskanta 72,0 miljoonaa euroa (2020: 58,2). Innofactor kiinnittää vuoden 2021 aikana erityistä huomiota kasvun, myynnin, osaamisen ja resurssoinnin johtamiseen, johon liittyen olemme muun muassa uusineet organisaatiotamme.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi katsauskaudella 51,4 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 8,4 miljoonaan euroon (17,3 prosenttia liikevaihdosta). Ilman Prime-liiketoiminnan kauppaa käyttökate (EBITDA) olisi kasvanut katsauskaudella 5,6 prosenttia ja olisi ollut 5,9 miljoonaa euroa (12,1 prosenttia liikevaihdosta). Kannattavuuden osalta (ilman Prime-liiketoimintakauppaa) Innofactor pystyi hieman parantamaan suoritustaan, mutta sen osalta vaaditaan edelleen työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.9.2021 6,2 miljoonaa euroa (2020: 4,9 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 52,9 prosenttia (2020: 43,5 prosenttia). Innofactor maksoi katsauskaudella ennenaikaisesti takaisin velkoja noin 2,7 miljoonalla eurolla. Liiketoiminnan vahva rahavirta ja taloudellinen asema tukevat Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Espoossa 26.10.2021
INNOFACTOR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2021

Innofactor julkaisee tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsauksen tiistaina 26.10.2020 noin klo 9.00.

Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen videokonferenssi medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 10.00. Vastaava englanninkielinen videokonferenssi pidetään klo 12.00. Katsauksen esittelevät toimitusjohtaja Sami Ensio ja talousjohtaja Markku Puolanne.

Pyydämme ilmoittautumaan konferensseihin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2016–2020 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 8,3 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles

Liite

Attachments


Innofactor Oyjn osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021 (IFRS)

Innofactor Oyjn osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021 (IFRS)…Alkuperäinen artikkeli