Etusivu » Evli Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt osingon maksamisesta

Evli Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt osingon maksamisesta

Evli Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt osingon maksamisesta

| Source:

Evli Pankki Oyj

Evli Pankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.10.2021 KLO 11.00 (EET/EEST)

Evli Pankki Oyj:n hallitus on tänään 1.10.2021 päättänyt maksaa tilikaudelta 2020 osinkoa 0,73 euroa osakkeelta vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti, yhteensä noin 17,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään tilikaudelta 2020 maksettavasta osingosta, joka voi olla enintään 0,73 euroa osakkeelta. Hallitus valtuutettiin maksamaan osinko parhaaksi katsomanaan ajankohtana, huomioiden voimassa olevat viranomaissuositukset. Euroopan keskuspankki ilmoitti 23. heinäkuuta 2021, että pankkien osingonmaksun rajoittamista koskevan suosituksen voimassaolo päättyy 30. syyskuuta 2021.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5. lokakuuta 2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan 12. lokakuuta 2021.

EVLI PANKKI OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Evli on Suomen paras* ja käytetyin** instituutiovarainhoitaja ja tarjoaa Suomen parasta Private Banking -palvelua***.

Evlin hallinnoitavana on 16,1 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2021). Evli-konsernin oma pääoma on 115,1 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,9 prosenttia (30.6.2021). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 280 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 -tutkimukset. **Kantar Prospera External Asset Management Finland 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 -tutkimukset. ***Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland -tutkimukset.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Tags

dividend

evli

osinkoAlkuperäinen artikkeli