Etusivu » eQ Oyj:n osavuosikatsaus Q3 2021 – ennätysneljännes

eQ Oyj:n osavuosikatsaus Q3 2021 – ennätysneljännes

eQ Oyj:n osavuosikatsaus Q3 2021 – ennätysneljännes

| Source:

eQ Oyj

eQ Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

eQ Oyj osavuosikatsaus
26.10.2021, klo 8:00

Tammi-syyskuu 2021 lyhyesti

 • Konsernin nettoliikevaihto oli kaudella 57,8 miljoonaa euroa (36,6 MEUR 1.1.-30.9.2020).
 • Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 52,1 miljoonaa euroa (37,3 MEUR).
 • Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 5,7 miljoonaa euroa (-0,6 MEUR) sisältäen tuotot pääoma- ja kiinteistörahastosijoituksista sekä likvideistä korkorahastoista.
 • Konsernin liikevoitto kasvoi 82 prosenttia ja oli 35,0 miljoonaa euroa (19,2 MEUR).
 • Konsernin tulos oli 28,0 miljoonaa euroa (15,4 MEUR).
 • Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa (0,40 euroa).
 • Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto kasvoi 40 prosenttia 48,5 miljoonaan euroon (34,6 MEUR) sekä liikevoitto 45 prosenttia 30,2 miljoonaan euroon (20,8 MEUR).
 • Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 3,7 miljoonaa euroa (2,7 MEUR) sekä liikevoitto 1,1 miljoonaa euroa (0,7 MEUR).
 • Konsernin oman pääoma- ja kiinteistörahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli 3,7 miljoonaa euroa (-0,2 MEUR).

Heinä-syyskuu 2021 lyhyesti

 • Konsernin nettoliikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä oli 20,9 miljoonaa euroa (12,7 MEUR 1.7.-30.9.2020).
 • Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 18,9 miljoonaa euroa (12,9 MEUR).
 • Konsernin oman sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 2,1 miljoonaa euroa (-0,2 MEUR) sisältäen tuotot pääoma- ja kiinteistörahastosijoituksista sekä likvideistä korkorahastoista.
 • Konsernin liikevoitto kasvoi 84 prosenttia ja oli 13,8 miljoonaa euroa (7,5 MEUR).
 • Konsernin tulos oli 11,1 miljoonaa euroa (6,0 MEUR).
 • Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,16 euroa).
Avainluvut 1-9/21 1-9/20 Muutos 7-9/21 7-9/20 Muutos 1-2/20
Nettoliikevaihto konserni, MEUR 57,8 36,6 58 % 20,9 12,7 65 % 56,7
Varainhoito nettoliikevaihto, MEUR 48,5 34,6 40 % 17,6 11,9 48 % 52,8
Corporate Finance nettoliikevaihto, MEUR 3,7 2,7 34 % 1,3 1,0 27 % 4,1
Sijoitukset nettoliikevaihto, MEUR 5,5 -0,7 928 % 2,0 -0,3 748 % -0,1
Konsernihallinto ja eliminoinnit
nettoliikevaihto, MEUR 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0
Liikevoitto konserni, MEUR 35,0 19,2 82 % 13,8 7,5 84 % 30,8
Varainhoito liikevoitto, MEUR 30,2 20,8 45 % 11,8 7,8 51 % 32,1
Corporate Finance liikevoitto, MEUR 1,1 0,7 60 % 0,5 0,4 32 % 1,1
Sijoitukset liikevoitto, MEUR 5,5 -0,7 928 % 2,0 -0,3 748 % -0,1
Konsernihallinto liikevoitto, MEUR -1,9 -1,6 -0,4 -0,3 -2,4
Kauden tulos, MEUR 28,0 15,4 82 % 11,1 6,0 84 % 24,6
Avainluvut 1-9/21 1-9/20 Muutos 7-9/21 7-9/20 Muutos 1-2/20
Tulos / osake, EUR 0,71 0,40 78 % 0,28 0,16 75 % 0,64
Oma pääoma / osake, EUR 1,76 1,50 17 % 1,76 1,50 17 % 1,74
Kulu/tuotto -suhde, konserni, % 39,3 47,3 -17 % 33,8 40,9 -17 % 45,6
Likvidit varat, MEUR 40,7 23,0 77 % 40,7 23,0 77 % 36,3
Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitukset, MEUR 17,6 15,8 11 % 17,6 15,8 11 % 15,7
Korolliset lainat, MEUR 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % 0,0
Hallinnoitavat varat ilman raportointipalveluita, mrd. EUR 8,8 7,2 21 % 8,8 7,2 21 % 7,5
Hallinnoitavat varat yhteensä, mrd. EUR 11,0 8,7 27 % 11,0 8,7 27 % 9,0

Toimitusjohtaja Mikko Koskimies

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä etenkin USA:n mutta myös Euroopan talouksien toipuminen jatkui vahvana, kun koronarajoituksia päästiin purkamaan. Samalla inflaatio on kiihtynyt. Kiinassa keskusjohto puuttui kovalla kädellä suurten kiinalaisyritysten toimintatapoihin eri toimialoilla ja esimerkiksi kiinteistösektorin riskinotolle asetettiin uusia rajoituksia. Tämä ajoi maan toiseksi suurimman kiinteistökehittäjän Evergranden akuuttiin velkakriisiin.

Kiihtyvä inflaatio ja paraneva työllisyystilanne saivat keskuspankit valppaiksi. USA:n keskuspankki Fed totesi, että inflaation osalta keskuspankkitavoite on saavutettu ja työmarkkinat menossa oikeaan suuntaan. Osto-ohjelman leikkaus oli ollut esillä jo useamman kuukauden, mutta syyskuun lopulla Fed vahvisti, että osto-ohjelman alasajo on tarkoitus aloittaa melko pikaisesti. Myös Euroopan Keskuspankki EKP vahvisti aloittavansa tukiostojen leikkaukset, mutta EKP:n viesti pysyi edelleen USA:ta varovaisempana ja korkojen nostoa ei edelleenkään väläytelty.

Osakemarkkinoilla kolmas neljännes alkoi positiivisissa merkeissä, mutta neljänneksen loppua kohden keskuspankkipuheet johtivat pieneen korkojen nousupaineeseen, mikä Kiinan kiinteistösektorin ongelmien lisäksi johti osakekurssien laskuun. Tämä ei kuitenkaan jäänyt pitkäaikaiseksi. Alkuvuoden osakemarkkinatuotot olivat erittäin hyviä maailmanindeksin tuoton ollessa yli 19 prosenttia. Pienyhtiöt ovat tuottaneet vielä selvästi tätä enemmän. Inflaatiopelot nostivat korkoja ja alkuvuoden korkotuotot olivat euro-valtionlainojen ja investment grade -lainojen osalta negatiivisia. High yield -lainat sen sijaan hyötyivät korkoeron kaventumisesta ja tuottivat vuoden alusta lähtien lähes 4 prosenttia.

eQ:n kasvu erittäin vahvaa

eQ:n alkuvuoden kasvu oli erittäin vahvaa. Konsernin nettoliikevaihto katsauskaudella oli 57,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 35,0 miljoonaa euroa. Nettoliikevaihto kasvoi 58 prosenttia ja liikevoitto yli 15 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 82 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

eQ Varainhoidon kasvu kiihtyi

eQ Varainhoidon tulos oli jälleen erinomainen. eQ Varainhoidon nettoliikevaihto kasvoi viime vuoden alkuun verrattuna 40 prosenttia 48,5 miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi 45 prosenttia ja lähes 10 miljoonaa euroa ollen katsauskaudella 30,2 miljoonaa euroa. Voimakkaimmin kasvoivat Perinteisen varainhoidon hallinnointipalkkiot, sekä tuottosidonnaiset palkkiot. Osana tuottosidonnaisia palkkioita myös Amanda IV -pääomarahastosta kertyi 2,9 miljoonaa euroa tuottosidonnaista palkkiota.

Asiakassalkkujen tuotot olivat alkuvuoden aikana erinomaisia. eQ:n itse hoitamista rahastoista jopa 85 prosenttia tuotti paremmin kuin vertailuindeksit ja kolmen vuoden periodilla vastaava luku oli 67 prosenttia. Täyden valtakirjan varainhoitosalkuissa sekä absoluuttiset, että suhteelliset tuotot olivat myös poikkeuksellisen hyviä. Erinomaisia Perinteisen varainhoidon tuottoja täydensivät hyvät kiinteistö- ja Private Equity -tuotot.

Myynnillisesti alkuvuosi oli myös erittäin hyvä – erityisesti Kiinteistö- ja Private Equity- varainhoidon osalta. eQ Yhteiskuntakiinteistöt- ja Liikekiinteistöt -rahastojen nettomerkinnät olivat lähes 240 miljoonaa euroa, ja eQ Asunnot -rahasto kasvoi tavoitekokoonsa eli 100 miljoonaan euroon, rahaston sijoitustoiminnan edetessä samanaikaisesti hyvin. Vuonna 2021 Private Equity -varainkeruussa on eQ PE XIII US -rahasto, jonka lokakuun sulkemisessa rahaston koko kasvoi jo ennätykselliseen 315 miljoonaan dollariin. Yhteensä US PE-rahastoihin on vuodesta 2015 lähtien kerätty yli 700 miljoonaa dollaria. Lisäksi olemme käynnistäneet vuoden alussa kolme uutta Private Equity -varainhoito-ohjelmaa ja kolmen vanhan, mutta uudistetun ohjelman koko on kasvanut merkittävästi. Päätimme kolmannen neljänneksen aikana myös perustaa uuden Venture Capital -rahaston, joka sijoittaa parhaisiin Yhdysvaltalaisiin Venture Capital -rahastoihin.

Adviumin palkkiotuotot ja tulos kasvoi

Adviumin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 3,7 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 1,1 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).

Korkea aktiviteetti yrityskaupoissa, sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti, jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä. Kiinteistötransaktioiden volyymit alkoivat myös nousta kolmannella vuosineljänneksellä matalalta tasoltaan. Transaktiomarkkinan kasvanut aktiviteettitaso näkyy myös Adviumissa toteutuneiden transaktioiden ja saatujen toimeksiantojen määrän kasvuna.

Advium toimi neuvonantajana ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana kahdeksassa transaktiossa. Näistä kahdeksasta transaktiosta kaksi oli kiinteistötransaktiota ja kuusi yrityskauppoja. Merkittävimmät transaktiot olivat, kun Advium toimi Alma Median, Bernerin ja Rettigin taloudellisena neuvonantajana. Syyskuussa toimimme neuvonantajana, kun Virala Acquisition Company (”VAC”) ja Purmo Group ilmoittivat sulautumisestaan. Yhdistymisen myötä VAC:sta tuli Pohjoismaiden ensimmäinen SPAC-yhtiö, joka on sulautunut toiseen yhtiöön.

Sijoitusten liikevoitto erinomainen

Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa) ja nettokassavirta oli 3,7 miljoonaa euroa. Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitusten tasearvo oli syyskuun lopussa 17,6 miljoonaa euroa. eQ Oyj teki 1 miljoonan dollarin sijoitussitoumuksen tammikuussa eQ PE XIII US -pääomarahastoon. Aktiviteetin merkittävä lisääntyminen listaamattomien yhtiöiden yrityskaupoissa vaikutti positiivisesti salkun kassavirtaan, arvonmuutoksiin ja realisoituneisiin voittoihin.

Näkymät

Alkuvuoden vahva markkinakehitys tukee eQ:n liiketoimintaa.

Näkymä tilikauden osalta on yhä aiemman mukainen ja arvioimme Varainhoito-segmentin nettoliikevaihdon ja liikevoiton kasvavan viime vuodesta.

***

eQ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.

eQ Oyj

Lisätietoja:
Mikko Koskimies, toimitusjohtaja, puh. +358 9 6817 8799
Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. +358 9 6817 8741

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 11,0 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

Liite

Attachments


eQ Oyj osavuosikatsaus Q3 2021

eQ Oyj osavuosikatsaus Q3 2021…Alkuperäinen artikkeli